Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Широкий світ малої батьківщиниДаний каталог відображає основні краєзнавчі видання, присвячені історії, сьогоденню, етнографічним особливостям населених пунктів Івано-Франківської області, які вийшли друком в Україні та діаспорі і надійшли у фонди обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка впродовж 1990-2007 років.

Література розташована згідно з адміністративно-територіальним устроєм Івано-Франківської області, в межах районів – за алфавітом назв населених пунктів.

 Для повноти відображення історії міст і сіл області до каталогу включені також видання, які відсутні на даний час у фондах ОУНБ ім. І. Франка (позначені зірочками).

Книги анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити їх зміст, уточнити географічну назву тощо.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснені згідно з діючими в Україні стандартами.

Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика авторів і назв та географічного покажчика.

Відбір літератури закінчено у травні 2008 року.

Дане видання розраховане на науковців, вчителів, бібліотечних працівників, краєзнавців, студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.

           Укладач                                                    В. Р. Дволітка – головний бібліотекар  відділу краєзнавчої літератури

                          Вступна стаття                                            Б. М. Гаврилів – голова обласної організації  

Всеукраїнської спілки краєзнавців,

доцент Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

Редактор                                                  Г. В. Горбань – заступник директора з

наукової роботи Івано-Франківської обласної  наукової бібліотеки ім. І. Франка

Відповідальна за випуск             Л. В. Бабій – директор Івано-Франківської  обласної наукової бібліотеки ім. І. Франка

         

         Тираж 500 прим.

СТВОРИМО ЛІТОПИС РІДНОГО КРАЮ

На хвилі відродження державності України зріс інтерес до поглибленого пізнання її історії,  історії „малої” батьківщини кожного з нас як складової великого минулого нашої країни. Формування національної самосвідомості народу в значній мірі залежить від усвідомлення власних витоків, від всебічного, правдивого і неупередженого вивчення життя предків.

Тому великого значення набувають дослідження краєзнавців-подвижників, які бачать своє покликання у вивченні і збереженні національної історико-культурної спадщини.

На прикладі численних публікацій історій населених пунктів Івано-Франківщини ми можемо з полегшенням констатувати, що, не дивлячись на економічні негаразди, збувається мрія Івана Франка про те, щоб кожне галицьке село мало свою писану історію.

У Галичині вперше термін „краєзнавство” вжив у 1892 р. Іван Франко у своїй науковій історіографічній праці ,,Галицьке краєзнавство’’. У статті автор не тільки захоплюється розвитком краєзнавства в Європі, зокрема в Німеччині, але й пояснює причини, чому „ми, галичани, донедавна дуже мало відчували цю потребу” – „австрійський уряд, приєднавши Галичину, не дуже дбав про піднесення в ній краєзнавства, яке легко могло б пробудити у її мешканців надто велику любов до свого краю, небезпечні думки про давнє минуле... Все то були справи небажані для уряду, тому на них не звертали уваги, тримали їх у таємниці і старалися не допустити до відома широкого загалу”.

Нині в багатьох містах і селах Івано-Франківщини живуть і працюють краєзнавці, імена яких відомі далеко за їх межами, бо вони є перш за все авторами цікавих історико-краєзнавчих видань. Під егідою обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, яка була заснована 17 травня 1991 р., прямо або опосередковано видано друком  понад 180 книг.

Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців, колектив кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника постійно залучає нових і нових авторів до створення історій населених пунктів краю. До цього докладають чимало зусиль працівники обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та обласного державного архіву.

Обласна універсальна наукова бібліотека імені І. Франка, яка є асоційованим членом обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, володіє найповнішим фондом краєзнавчих видань в регіоні. Вона використовує усі можливості для систематичного його поповнення, для збору, зберігання та популяризації різноманітної краєзнавчої інформації. Бібліотека є центром науково-методичної та бібліографічної діяльності з питань краєзнавства.

Чимало зроблено в цьому питанні і бібліотечними працівниками області, адже бібліотечне краєзнавство на Прикарпатті має давні традиції і накопичений цікавий досвід. Впродовж багатьох років бібліотекарі збирають матеріали з історії своїх населених пунктів, записують місцевий фольклор, звичаї і обряди.

Представлені в даному каталозі видання засвідчують, що багато населених пунктів області вже мають свої опубліковані історії. І це є вагомим внеском авторів до майбутнього перевидання енциклопедичного довідника „Історія міст і сіл України”, яке ми сподіваємося побачити.

У передмові ми свідомо не називаємо імена авторів, кількість чи якість видань по районах, містах, щоб когось незаслужено оминути. Тим більше, що краєзнавство розвивається виключно на добровільних засадах, за покликанням серця і душі, а краєзнавчі видання друкуються переважно за спонсорські або родинні кошти. Крім того, через відсутність державного реєстру окремі краєзнавчі видання навіть несвоєчасно надходять в обласну бібліотеку.

Звичайно, книги з історії населених пунктів не всі однакові за науковим рівнем, деякі не мають рецензій, літературних редакторів, але добре вже те, що зроблено перші кроки у справі популяризації історії рідного краю. Адже підростаючому поколінню необхідно знати свою історію у всій її складності, неоднорідності, прочитати чесний і правдивий опис місцевих подій і фактів.

Сподіваємося, що каталог дасть новий імпульс небайдужим дослідникам рідного краю, які й надалі через публікації нових історій міст і сіл Івано-Франківщини від давнини до сьогодення всебічно висвітлюватимуть героїчну історію українського народу.

Голова обласної організації

Всеукраїнської спілки краєзнавців,

кандидат історичних наук, доцент,

заслужений працівник культури України

Богдан Гаврилів

ІСТОРІЯ  ПРИКАРПАТТЯ

ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ

1.           Альманах Станиславівської землі : зб. матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. У 2-х т. – 1975-1985.

Т. 1 / ред.-упоряд. Б. Кравців. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. – 659 с.

Т. 2 / ред.-упоряд. М. Климишин. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1985. – 900 с.

2.           Андрухів І. Галицька Голгофа. Ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945-1961 рр. / І. Андрухів. – Івано-Франківськ, 1997. – 64 с.

3.           Андрухів І. Історія релігійного життя в Галичині та на Прикарпатті : історико-правов. аналіз / І. Андрухів, П. Кам’янський. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 364 с.

4.           Андрухів І. Релігійне життя на Прикарпатті. 1944-1990 роки. Історико-правов. аналіз  / І. Андрухів. – Івано-Франківськ, 2004. – 344 с.

5.           Андрухів І. Станіславщина. Двадцять буремних літ (1939-1959) : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. Андрухів, А. Француз. – Рівне ; Івано-Франківськ, 2001. – 336 с.  

6.           Андрухів І. Суспільно-політичні та релігійні процеси на Станіславщині в кінці 30-х – 50-х роках ХХ ст. : історико-політол. аналіз / І. Андрухів, П. Кам’янський. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 364 с.

7.           Антонюк Р. Пожежна охорона Івано-Франківщини від минулого до сучасності : іст. нарис / Р. Антонюк, В. Яремчук. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 160 с.

8.           Арсенич П. Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті : до 65-річчя створення УПА та 100-річчя з дня народж. Р. Шухевича / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 364 с.

9.           Арсенич П. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини : довід. / П. Арсенич, І. Пелипейко. – Косів : Писаний Камінь, 2002. – 280 с.

10.       Арсенич П. Карпатськими шляхами Богдана Лепкого : путівник / П. Арсенич. – Івано-Франківськ, 1999. – 43 с.

11.       Арсенич П. Краєзнавці Прикарпаття : довід. (ХХ ст.) / П. Арсенич, Б. Гаврилів, Ю. Угорчак. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 114 с.

12.       Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. – 80 с.

13.       Арсенич П. Іван Франко і Прикарпаття / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 352 с.

14.       Арсенич П. Шляхами Богдана Лепкого по Прикарпаттю / П. Арсенич. – Івано-Франківськ, 1997. – 63 с.

15.       Бабій В. Історія рідного краю : корот. спецкурс / В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.

16.       Багатокультурність Івано-Франківської області та Опольського воєводства : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. / ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ], 2008. – 255 с.

17.       Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині : біографічно-краєзнавчі нариси / І. Білинкевич ; вступ. ст., підготовка тексту і наук. ред. М. Васильчука. – Коломия : Вік, 2006. – 192 с.

18.       Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття : корот. нарис / В. Бурдуланюк.  – Івано-Франківськ, 1997. – 96 с.

19.       Бурдуланюк В. Історія культури Прикарпаття : корот. нарис / В. Бурдуланюк. – Івано-Франківськ, 1994. – 32 с.

20.       Бурдуланюк В. Історія Прикарпаття в хронології: основні події, факти, дати / В. Бурдуланюк, Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 1998. – 68 с.

21.       Бурдуланюк В. Історія Прикарпаття : хронолог. довід. / В. Бурдуланюк, Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 1993. – 68 с.

22.       Бурдуланюк В. Памятки культури Івано-Франківщини / В. Бурдуланюк. – Івано-Франківськ, 1998. – 56 с.

23.       Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття / Д. Бучко. – Л. : Світ, 1990. – 143 с.

24.       Водопостачання в Івано-Франківській області : інформ. посіб. – Яремче, 2003. – 48 с.

25.       Вчені Прикарпаття : біогр. довід. (ХХ-ХХІ ст.) / голов. ред. О. Джура. – Брошнів : Таля, 2003. – 430 с.

26.       Габорак М. Гідронімія Івано-Франківщини / М. Габорак. – Снятин : ПрутПринт, 2003. – 284 с.

27.       Габорак М. Назви гір Івано-Франківщини : слов.-довід. / М. Габорак. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 352 с.

28.       Габорак М. Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля) : історико-етимол. слов. / М. Габорак. – Івано-Франківськ : ОІППО; Снятин : ПрутПринт, 2007. – 200 с.

29.       Гаврилів Б. Відомі краєзнавці Прикарпаття ХІХ-ХХ ст. / Б. Гаврилів, І. Деркач, М. Гаврилів. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. – 36 с.

30.       Гаврилів Б. Вшанування памяті Данила Галицького на Прикарпатті / Б. Гаврилів, З. Бойчук ; за наук. ред. В. Грабовецького. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 72 с.

31.       Гаврилів Б. Вшанування пам’яті Олекси Довбуша на Прикарпатті : історико-краєзнавче дослідження / Б. Гаврилів, В. Грабовецький, З. Бойчук. – Івано-Франківськ, 1999. – 44 с.

32.       Гаврилів Б. Михайло Грушевський і Прикарпаття : ілюстр. історико-краєзн. зб. / Б. Гаврилів, В. Педич, В. Передерко. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2002. – 42 с.

33.       Гаврилів Б. Коротка історія Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ, 1995. – 35 с.

34.       Гаврилів Б. На сторожі культурної спадщини Прикарпаття : до 40-річчя створення Івано-Франків. обл. орг. Укр. Т-ва охорони пам’яток історії та культури / Б. Гаврилів, В. Любінець, М. Гаврилів. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. – 220 с.

35.       Гаврилів Б. Пам’ятки історії та культури Івано-Франківщини : історико-краєзн. дослідж. / Б. Гаврилів, М. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 2001. – 96 с.

36.       Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, З. Бойчук. – Івано-Франківськ, 1996. – 39 с.

37.       Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка / Б. Гаврилів, М. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 2000. – 36 с.

38.       Гаврилів Б. Сторінки історії Прикарпаття в бібліографії : методичний посібник на допомогу краєзнавцям / Б. Гаврилів, Г. Горбань ; за наук. ред. акад. В. Грабовецького. – Івано-Франківськ, 1997. – 67 с.

39.       Гаврилів Б. Татарське лихоліття на Прикарпатті / Б. Гаврилів, Я. Кісь, В. Педич. – Івано-Франківськ, 1998. – 40 с.

40.       Галицько-Волинська держава. Передумови виникнення, історія, культура, традиції (Галич, 19-21 серп. 1993 р.) : тези доп. та повідомл. –  Л., 1993. – 135 с.

41.       Городенко М. Таємниця царських воріт : нариси-дослідж. / М. Городенко. – Косів : Благовіст, 1997. – 128 с.

42.       Городенко М. Чарівний край Черемоша й Прута / М. Городенко. – Косів : Благовіст, 1999. –144 с.

43.       Грабовецький Б. Вірмени на Прикарпатті. З історії етнічних  груп Галичини / Б. Грабовецький, В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. – 136 с.

44.       Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Т. 1-3. – 2-е вид. / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002-2004.

45.       Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Т. 1-5, 8 / В. Грабовецький.  – Івано-Франківськ, 1992-1995.

46.       Грабовецький В. Історичні постаті Прикарпаття : краезн. біогр. довід. / В. Грабовецький, Я. Треф’як. – Снятин : Над Прутом, 1996. – 72 с.

47.       Грабовецький В. Коронація Данила Галицького 1253 року / В.  Грабовецький. – Івано-Франківськ, 2003. – 24 с.

48.       Грабовецький В. Прикарпаття і Каменяр : до 150-річчя з дня народж. І. Франка. – 2-е вид., доп. : зб. / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ, 2006. – 100 с.

49.       Грицан А. Просвітня зоря Прикарпаття : нариси про історію Товариства  ,,Просвіта’’ на Прикарпатті між двома світовими війнами (1921-1939) / А. Грицан. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 180 с.

50.       Гуцульщина : короткий довід. – Снятин : ПрутПринт, 2002. – 124 с.  

51.       Делятинський Р. Історія Станіславської Єпархії (1885-1900) / Р. Делятинський. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 96 с.

52.       *Дичка Н. Абетка та казки / Н. Дичка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008.

Складено за назвами населених пунктів Прикарпаття.

53.       Ділова Івано-Франківщина : рейтинг. вид. : альм. Вип. 1 / авт.-упоряд. Г. О. Соляник. – Івано-Франківськ : Ділова Івано-Франківщина, 2007. – 287 с. : іл.

54.       Домашевський М. Історія Гуцульщини. Т. 1-6 / М. Домашевський, Н.  Библюк. – Л. : Логос ; Чикаго, 1986-2001.

55.       Драбчук І. Непізнана минувшина : іст. нариси / І. Драбчук. – Івано-Франківськ, 1998. – 64 с.

56.       Друковане слово Прикарпаття : кат. книжк. вид., підготовл. авт. Івано-Франківщини 2001-2005 / уклад. Г. Горбань; відп. за вип. М. Альба. – Івано-Франківськ, 2006. – 106 с.

57.       Друковане слово Прикарпаття : кат. книжк. вид., підготовл. авт. Івано-Франківщини 1990-2000 / уклад. Г. Горбань ; ред. М. Альба. – Івано-Франківськ, 2001. – 106 с.

58.       ЗУНР в пам’ятках історії та культури Прикарпаття : історико-краєзн. дослідж. / Б. Гаврилів, В. Великочий, С. Дерев’янко та ін. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 127 с.

59.       Івано-Франківська область : адм.-терит. поділ на 1 січ. 1997 р. – 6-е вид. / упоряд. Н. Комар. – Івано-Франківськ, 1997. – 148 с.

60.       Івано-Франківська область : політико-адм. карта / ДНВП „Картографія”, Укргеодезкартографія. – К. : Логос, 2004. – Буклет.

61.       Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. – Івано-Франківськ, 2002. – 7 с.

62.       Івано-Франківщина туристична. Бойківщина. Гуцульщина. Опілля. Покуття / Голов. упр. туризму і культури ОДА. – Івано-Франківськ, 2007. – 33 с. : фото.

63.       Історико-культурна спадщина Прикарпаття : наук. зб. на пошану Петра Арсенича з нагоди його 70-річчя історико-краєзн. діяльності. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 798 с.

64.       Книга памяті України : Івано-Франківська область. У 3-х т. – Л. : Каменяр, 1998-2001.

Т. 1 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський райони. – 1998. – 844 с.

Т. 2 : Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони. – 2001. – 758 с.

  Т. 3 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, міста обласного підпорядкування. – 2003. – 295 с.

65.       Кугутяк М. Галичина: сторінки історії : нарис сусп.-політ. руху (ХІХ ст.-1939 р.) / М. Кугутяк. –  Івано-Франківськ, 1993. – 199 с.

66.       Кугутяк М. Літопис державотворення на Прикарпатті (1988-2001) / М. Кугутяк, Б. Гаврилів, С. Кобута. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 99 с.

67.       Любінець І. Шляхами Івана Франка на Прикарпатті : історико-краєзн. діяльність І. Франка на Станіславщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Любінець, Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 1995. – 64 с.

68.       Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої конференції. – Коломия : Вік, 1997. – 101 с.

69.       Мій рідний край – Прикарпаття / ред. В. Кононенко. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 376 с.

70.       Міста Карпатського регіону. – Івано-Франківськ, 2006. – Буклет.

71.       Монолатій І. Німці у Галичині (1772-1923). Координати німецько-українських взаємин / І. Монолатій. – Л. ; Коломия : Вік, 2001. – 56 с.

72.       Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла / В. Ніньовський.  – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 140 с.

73.       Пилипюк В. Івано-Франківщина [Образотв. матеріали] : [Тексти укр., англ. мовами] /В. Пилипюк ; передм. С. Пушика. –  Л. : Світло й Тінь, 1999. – 144 с.

74.       По місцях перебування і увічнення пам’яті Івана Франка на Прикарпатті (екскурс. маршрути) : путівник / авт-упоряд. : В. Федорак, З. Федунків, Р. Гандзюк. – Івано-Франківськ, 2006. –  48 с.

75.       Полєк В. Відомі педагоги Прикарпаття. Т. 1, 2 : біогр. довід. / В. Полєк, Д. Дзвінчук, Ю. Угорчак. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997-1999.

Т. 1. До 1939 р. – 1997. – 204 с.

Т. 2. – 1999. – 284 с.

76.       Полєк В. Коронація і корона Данила Галицького: думки і спостереження не-історика / В. Полєк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. – 48 с.

77.       Полєк В. Тарас Шевченко і Прикарпаття / В. Полєк. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1991. – 40 с.

78.       Політичні партії Івано-Франківщини / Асоц. екон. розв. Коломийщини. – Коломия, 2006. – 28 с.

79.       Прикарпаття – писанковий край. Історія. Культура. Туризм. – Івано-Франківськ, 2006. – Буклет.

80.       Прикарпаття: спадщина віків : памятки природи, історії, культури, етнографії / голов. ред. М. Кугутяк. – Л. : Манускрипт, 2006. – 567 с. : фото.

81.       Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини / відп. за вип. М. Приходько. – Івано-Франківськ, 2000. – 272 с.

82.       „Просвіта”: історія, постаті, чин : матеріали наук. конф. присвяч. 125-й річниці заснування „Просвіти”. – Івано-Франківськ, 1993. – 148 с.

83.       Процак Р. Назви населених пунктів / Р. Процак. – Івано-Франківськ, 2001. – 139 с.

84.       Процак Р. Топоніміка населених пунктів. Вип. 1-5 / Р. Процак. – Івано-Франківськ, 1999 – 2000.

85.       Процак Р. Церкви прикарпатського краю / Р. Процак. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 180 с.

86.       Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 27-ми т. / упоряд., авт. передм. Л. Вардзарук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2004-2007.

Т. 1. – 2004. – 984 с.

Т. 2. – 2007. – 1136 с.

87.       Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У 5-ох т. / упоряд. Л. Вардзарук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ; Місто НВ, 2000-2003.

Т. 1 :  Коломийський,  Косівський райони. – 2000. – 656 с.

Т. 2 : м. Івано-Франківськ, Богородчанський, Верховинський, Надвірнян-ський райони. – 2001. – 648 с.

Т. 3 : Долинський, Калуський, Рожнятівський райони. – 2002. – 596 с.

Т. 4 : Галицький, Рогатинський, Тисменицький райони. – 2002. – 636 с.

Т. 5 : Городенківський, Снятинський, Тлумацький райони. – 2003. –     559 с.

88.       Розвиток малих міст Івано-Франківської області в регіональному вимірі: досвід, проблеми, перспективи / за ред. М. Вишиванюка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 112 с.

89.       Сіреджук П. Першовитоки : нариси історії заселення Заліщанщини від найдавніших часів до наших днів / П. Сіреджук. – К., 1994. – 109 с.    

Є про населені пункти Івано-Франківщини.

90.       Скульптурна Шевченкіана Прикарпаття [Образотв. матеріал]. – Івано-Франківськ, 2002. – 12 листівок.

91.       Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини / Б. Стасько. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 312 с. : іл.

92.       Стратегічне планування економічного і соціального розвитку сільських громад Івано-Франківщини : практ. посіб. / за ред. В. Петренка. – Івано-Франківськ : Сімик, 2006. – 84 с.

93.       Стратегія економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. –  59 с.

94.       Стрийщина : іст.-мемуар. зб. Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнятівщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. Т. 1-3. – Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990-1993.

Т. 1. – 1990. – 636 с.

Т. 2. – 1990. – 608 с.

Т. 3. – 1993. – 635 с.

95.       Угорчак Ю. Музей освіти Прикарпаття : путівник / Ю. Угорчак, Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ : Горицвіт, 2007. – 36 с.

96.       Угорчак Ю. Музей освіти Прикарпаття : путівник по музею / Ю. Угорчак. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 35 с.

97.       Угорчак Ю. Чорнолицька легенда / Ю. Угорчак. – Івано-Франківськ, 1996. – 171 с.

Події ХVІІ-ХVІІІ ст. пов’язані з пам’ятками оборонної архітектури.

98.       Іван Франко і Прикарпаття :  рек. бібліогр. покажч. / уклад. В. Дволітка, Г. Горбань ; відп. за вип. М. Альба. – Івано-Франківськ, 2006. –     56 с.

99.       Харитон В. Замки Галицької землі : з історії фортифікац. буд-ва на Прикарпатті в ХIV

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка