Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Розвиток туризму в Україні і світіРозвиток туризму в Україні і світі


 

Передмова

 

В сучасному світі туризм виступає як надзвичайно багатий за змістом і розмаїтий за проявами соціальний феномен.

Своїми функціями – світоглядною, культурно-пізнавальною, соціальною, комунікативною, інтегративною, рекреаційною – він істотно впливає на людину, її ціннісні орієнтації, процеси самопізнання і самовдосконалення.

Процеси урбанізації збільшують потребу в активному відпочинку, у зміні умов життя  для зняття фізичної перевтоми і нервових перевантажень.

Потяг до подорожей є нині прикметою часу. Це висуває туризм на одне з провідних місць серед найбільш масових і ефективних форм організації відпочинку, що сприяють фізичному і духовному розвитку людини.

Сформувалася цілісна система державного регулювання туризмом, яка діє у визначеному правовому полі відповідно до Закону України „Про туризм”, який в 2003 році отримав нову редакцію, та Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки. Цими та іншими законодавчими та урядовими документами туризм визначений однією з пріоритетних сфер розвитку національної культури і  найприбутковішою галуззю економіки.

Своїми багатогранними можливостями туризм забезпечує інтеграцію нашого полярізованого світу,завдяки безпосереднім, спонтанним і щиросердним контактам, що здійснюються між людьми, які уособлюють різні культури і способи життя,  активно сприяє встановленню в світовому і регіональному суспільному просторі атмосфери добросусідства, –справедливо зазначається у Глобальному етичному кодексі туризму.

       Безпосередньо впливаючи на процеси консолідації нації, виховує толерантність, гостинність, сприяє стабільності у суспільстві, формує комунікативну культуру та народну дипломатію, поглиблює своїми засобами та можливостями знання людей та народів одне про одного, забезпечує крос-культурні  зустрічі та діалоги.

Туризм покликаний узгоджувати потреби теперішніх і прийдешніх поколінь у здоровому і затишно привабливому середовищі свого буття.

Україна прагне посісти чільне місце в європейському і світовому туристському співтовариств. Туристична діяльність в нашій країні швидко розвивається, оскільки ми маємо всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього й іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного і туристично- рекреаційного потенціалів.

 Зрозуміти сутність туризму допоможе інформація про туризм, його інфраструктуру, історію туристичної діяльності, її сьогодення і перспективи.

Зміст

Передмова................................................................... 3

Державне управління та правове забезпечення

туристичної діяльності...............................................  4

Туристична індустрія як вид економічної

діяльності  і складова економіки України................  5

Історія та перспективи розвитку туризму в

Україні та світі............................................................. 10

Туризм в країнах світу................................................ 12

Туризм в Україні........................................................   31

Туристичне Прикарпаття............................................ 35

Види туризму............................................................... 45

Сільський зелений туризм........................................... 48

Покажчик авторів та назв...........................................  51

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка