Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка cільського господарстваОрганізація та економіка cільського господарства
(інформаційний бюлетень)
Вип. 4 (жовтень-грудень) 2005 р.

Загальні питання
Землеробство та рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Новини захисту рослин
Техніка АПК
Добрива

Підготувала Багира С.І. - головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури

Загальні питання

Нелепа В.М. Планування на аграрному підприємстві. – К.:КНЕУ, 2004. – 495 с.
Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК. – К.: Знання, 2006. – 339с.
Біла Л.М. Роль звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством // Економіка АПК. – 2005. – №8. – С.85-90.
Біляк Н.І. Визначення інвестиційної привабливості галузей сільського господарства Карпатського регіону // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.67-72.
Вантух В.П. Формування системи державної підтримки розвитку фермерства в зарубіжних країнах // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С.123-128.
Васильчак С.В. Теоретико-методологічне обгрунтування розвитку спеціалізації аграрного виробництва в умовах ринку // Економіка АПК. – №9. – С.119–125.
Гаврилюк М.М. Агропромисловому виробництву – інноваційний шлях розвитку // Економіка АПК. – 2005. – №8. – С.19-22.
Гайдуцький А.П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки // Фінанси України. – 2005. – №10. – С.111-115.
Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільської території // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С.43-48.
Гайдуцький П.І. Україні потрібна нова аграрна політика // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С.3-7.
Демчук І.М. Ситуація в аграрному секторі економіки та заходи Уряду щодо державної підтримки розвитку АПК // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С.12-19.
Дергач І.В. Інвестиційне забезпечення розвитку інтенсифікації сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С.92-95.
Євдокименко В. та ін. Структурно-функціональні складові регіональної аграрної політики // Регіон. економіка. – 2005. – №2. – С.160-166.
Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства // Підприємництво, гос-во і право. – 2005. – №12. – С.65-69.
Киценко П.Ф., Москаленко А.М. Інвестиційний клімат в АПК: тенденції і напрями поліпшення // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С.66-72.
Кодацький В.П. Оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С.12-14.
Колісник Т. Парламент визнав становище в АПК України кризовим // Пропоз. – 2005. – №11. – С.6-8.
Малік М.Й. Кооперація в сільському господарстві України: стан і перспективи // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С.3-7.
Махема М. Сучасні тенденції в оплаті праці в аграрному секторі // Україна: аспекти праці. – 2005. – №6. – С.3-7.
Музика П.М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки в Україні // Економіка АПК. – 2005. – №8. – С.42-45.
Музиченко О. Леонід Козаченко: „Аграрна політика держави потребує кардинальних змін” // Пропоз. – 2005. – № 10. – С.22-26.
Онищенко О.М., Юрчишин В.В. Концептуальні проблеми майбутнього українського села і селянства // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С.24-29.
Осташко Т.О. Особисті селянські господарства: інституційні трансформації і перспективи // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С.58-60.
Правдюк Н.Л. Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК. – 2005. – №8. – С.79-85.
Радченко О.Д., Тростенюк Д.Г. Удосконалення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С.96-101.
Саблук П.Т. Основні напрями підвищення ролі аграрної науки в умовах трансформації агропромислового виробництва до ринкових відносин // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.3-9.
Сомик А.В. Банківське кредитування сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.52-58.
Тьоткін В.І. Удосконалення державної політики соціального розвитку села // Економіка АПК. – 2005. – №11. – С.19-24.
Цибок В.О. Бюджетна підтримка сільськогосподарських підприємств України за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ // Фінанси України. – 2005. – №12. – С.71-79.

Наверх

Землеробство та рослинництво

Біленко В.Г. Вирощування лікарських рослин та використання їх у медичній і ветеринарній практиці. – К.: Арістей, 2004. – 304 с.
Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування. – Львів: Афіша, 2005. – 400 с.
Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.
Назаренко І.І. та ін. Грунтознавство. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с.
A.M.G. – MAGROSELECT: якість вища за ціну // Пропоз. – 2005. – №12. – С.69.
Віжіон і Супра в полі – сої матимеш доволі // Пропоз. – 2005. – №12. – С.72-73.
Вожегова Р. Рис в Україні: сьогодення та перспективи // Пропоз. – 2005. – №12. – С.50-52.
Гораш О.С. Взаємозв’язок між нормами висіву та масою зернівки пивоварного ячменю // Вісн. аграр.науки. – 2005. – №11. – С.30-32.
Гур’єв В. Як підібрати кращі гібриди соняшнику для вашого поля // Пропоз. – 2005. – №11. – С.70-71.
Зайцев О.Б., Ковальов В. Широке впровадження високоврожайних гібридів соняшнику – значний резерв збільшення валового виробництва соняшникового насіння і рентабельності культури // Пропоз. – 2005. – №11. – С.58.
Жарков Г. Сортові ресурси соняшнику: нова генерація // Пропоз. – 2005. – №10. – С.42-45.
Загинайло М. Сортові ресурси ячменю ярого // Пропоз. – 2005. – №12. – С.64, 66, 68.
Загурський О.М. Становлення ринкових форм обігу земельних ресурсів // Акт. пробл. економіки. – 2005. – №9. – С.11-20.
Ковальов В. Розширення площ вирощування зернової кукурудзи – шлях до підвищення рентабельності рослинництва // Пропоз. – 2005. – №12. – С.54.
Козлятник східний, сорт Кавказький бранець // Пропоз. – 2005. – №12. – С.62-63.
Лапенко Л.В. Садивну картоплю готуємо з осені // Дім, сад, город. – 2005. – №10. – С.6-7.
Мельник В. Проблеми та перспективи впровадження безвідвальної системи // Пропоз. – 2005. – №10. – С.46, 48, 50.
Моісеєва М. Соняшник виборюватиме місце під сонцем? // Пропоз. – 2005. – №12. – С.41-45.
Музиченко О., Альошина Ю. Євген Ленг: „Хліб – це звичайний товар, який виробляють у рамках товаро-грошових відносин” // Пропоз. – 2005. – №11. – С.36-40.
Нові високопродуктивні гібриди соняшнику на полях України. – 2005. – №11. – С.75.
Петренкова В. Стан посівів озимих культур на Сході України // Пропоз. – 2005. – №12. – С.56-58.
Рожманов В.Г. Інформаційні аспекти управління земельними відносинами в регіоні // Акт. пробл. економіки. – 2005. – №10. – С.184-188.
Савич В.І. Ризики запровадження іпотеки сільськогосподарських земель // Регіон. економіка. – 2005. – №2. – С.166-171.
Сало І.А. Цінова ситуація на ринку ягід України // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.82-86.
“ Cингента ” – швейцарська гарантія якості // Пропоз. – 2005. – №12. – С.60-61.
Січкар В. Нові сорти сої різних груп стиглості // Пропоз. – 2005. –№12. – С.70-71.
Третяк А.М., Дорош Й.М. Ринок землі: обмеження прав власності на землю в зарубіжних країнах та Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №10. – С.56-60.
Трибель С. Лаштуй сани влітку, а до вирощування буряків готуйся з осені // Пропоз. – 2005. – №11. – С.78-80.
Файт В.І. Морозостійкість і урожайність окремих сортів озимої пшениці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №11. – С.25-29.
Щурик М.В. Розвиток земельних відносин у Карпатському макрорегіоні // Економіка АПК. – 2005. – №12. – С.20-24.
Юрченко А.Д Про запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С.97-100.

Наверх

Тваринництво та ветеринарія

Біологічно активні речовини силосу з сої як стимулятори жирномолочності корів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №40-44.
Борисенко М., Опришко Н. Розвиток свинарства у фермерських господарствах // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С.5.
Бордунова О.Г. та ін. До питання захисних покрить для інкубаційних яєць // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №9. – С.40-43.
Бугров О.Д., Субота О.В. Динаміка рівня фолікулостимулювального гормону під час суперовуляції корів-донорів // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №12. – С.26-29.
Віщур О.І., Влізло В.В. Жирно кислотний склад ліпідів різних органів поросят при застосуванні препарату інтерфлок // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №12. – С.30-32.
Вплив структурованого ізотонічного розчину на рівень захисно-компенсаторного механізму організму свиней // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №9. – 34-36.
Гаврилюк О.Г. Інструменти державного регулювання виробництва ветеринарних препаратів в Україні // Акт. пробл. економіки. – 2005. – №12. – С.33-40.
Головач М.Й., Головач М.М. Методи випробування й оцінки коней гуцульської породи // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №12. – С.38-39.
Дорофеєв Д., Демчук С. Вплив простагландину Ф2-альфа та прозерину на скорочувальну функцію матки корів // Тваринництво України. – 2005. – №11. – С.24-25.
Дослідження атенуйованих вакцин проти хвороби Марека за гістологічними критеріями // Вісн. аграр. науки. – 2005.– № 10.– С.28-30.
Економічне обгрунтування собівартості тваринницької продукції, виробництва і використання гною // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С.6-8.
Карунський О., Кишлали О. Шляхи збалансування раціонів свиней за протеїном // Пропоз. – 2005. – №12. – С.120-122.
Колесник М. та ін. Стимулятор імунітету поросят // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С.27-28.
Коротич П. Сало на роздоріжжі // Пропоз. – 2005. – №11. – С.112-115.
Лобачова І.В. Застосування новокаїнової блокади для стимуляції суперовуляції в овець // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №12. – С.34-37.
Луценко М. Молоко козине – смачний, поживний і цінний продукт // Пропоз. – 2005. – №10. – С.120-121.
Лясота В., Булей Н. Перспективи застосування структурованих біологічно активних препаратів як засобу профілактики у тваринництві // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С.23-27.
Мадісон В. Інволюція матки – natura sanat, medicus curat // Пропоз. – 2005. – №12. – С.124-125.
Мадісон В. З маткою на „Ви” // Пропоз. – 2005. – №11. – С.122-123.
Мельник Б.А. Конкурентоспроможність і маркетингові дослідження ринку м’яса птиці в Україні // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.112-119.
Микитюк Д., Геймор М. Спецгосп нарощує виробництво м’яса: [Досвід роботи ТОВ „ Росія” з високоефективного ведення свинарства] // Пропоз. – 2005. – №11. – С.109-111.
Пабат В. та ін. Тваринництво Польщі // Тваринництво України. – 2005. – № 10. – С.2-4.
Палагута А. Шляхи підвищення ведення галузі свинарства // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С.9-11.
Пархомець М., Олійник В. Напрями розвитку молочного скотарства Тернопільщини // Тваринництво України. – 2005. – №11. – С.5-8.
Плодючість каракульських овець асканійської селекції та шляхи її підвищення // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №11. – С.36-39.
Пустова Н.В. Яєчна продуктивність та інтер’єрні ознаки курей // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №11. – С.80-81.
Рудик С. та ін. Заходи з профілактики захворювань кінцівок ВРХ // Пропоз. – 2005. – №10. – С.122-124.
Рухтурак М.В. Підвищувати ефективність виробництва та рівень молока // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С.80-83.
Симоненко О.І. Кормозабезпечення тваринництва: стан, прогноз // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С.29-33.
Симоненко О.І. Прогнозування результативних показників тваринництва // Економіка АПК. – 2005. – №8. – С.62-67.
Сокол О.І. Пріоритетні напрями відновлення вівчарства // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.22-29.
Стеценко Т. Шляхи підвищення ефективності антибіотико терапії // Тваринництво України. – 2005. – №12. – С.25-27.
Стецько Т.І. Стандартизація і гармонізація лабораторних методів визначення антимікробної чутливості // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №11. – С.48-50.
Труш В.М. М’ясна продуктивність бугайців різних порід при вирощуванні в умовах промислової технології // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №9. – С.37-39.
Умови вирощування здорових розвинутих телиць // Пропоз. – 2005. – №12. – С.118-119.
Черешинська Н. Альтернатива антибіотикам // Пропоз. – 2005. – №12. – С.114-115.
Шусте П. та ін. Ефективність виробництва яловичини // Пропоз. – 2005. – №10. – С.110-113.
Юр’єва Н. Дещо про молочне вівчарство // Пропоз. – 2005. – №11.– С.120-121.
Ящук Є. Особливості створення та раціонального використання пасовищ // Пропоз. – 2005. – №12. – С.116-117.
Микитин М.С. Ріпаковий шрот у раціонах поросят // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №11. – С.45-47.

Наверх

Новини захисту рослин

Альсавеаї А.М. Ефективність нових заходів захисту посівів люцерни від повитиці // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №9. – С.74-77.
Башинська О. Гірчак повзучий (рожевий) Acroptilon repens L. – надзвичайно шкодочинний бур’ян // Пропоз. – 2005. – №12. – С.88, 90.
Бура гниль картоплі // Пропоз. – 2005. – №11. – С.84-86.
Відтепер урожайність вимірюватимемо лише тоннами! // Пропоз. – 2005. – №10. – С.54-55.
Грикун О. Діагностика зараженості зерна та зернопродуктів на ранній стадії // Пропоз. – 2005. – №10. – С.86-87.
Інтегрований захист хмелю від шкідників, хвороб та бур’янів // Пропоз. – 2005. – №10. – С.68-70, 72-73.
Козар І. Фітосанітарний стан виноградників України // Пропоз. – 2005. – №12. – С.82-84.
Особливості біології розвитку сисних шкідників хмелю та заходи захисту від них // Пропоз. – 2005. – С.76, 78, 80.
Подбаємо про землю разом! // Пропоз. – 2005. – №10. – С.77.
Савчук О. Ризомалія – небезпечна вірусна хвороба цукрових буряків // Пропоз. – 2005. – №10. – С.74-75.
Соняшник із французьким акцентом // Пропоз. – 2005. – №10. – С.61-62.
Тараріко Ю.О., Барановська Н.А. Вплив біопрепаратів на розвиток кореневих гнилей та урожай ячменю ярого // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №9. – С.10-14.
Титанічні зусилля Антея та атлантів на снайперському рубежі за Рубіконом // Пропоз. – 2005. – №12. – С.74-75.
Фінансування та ефективність державної підтримки розвитку селекції і насінництва зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2005. – №8. – С.116-120.
Яновський Ю. Захист саджанців плодових культур у пізньоосінній період // Пропоз. – 2005. – №10. – С.84-85.
Яровий Г. та ін. Державний підхід до селекції та насінництва овоче-баштанних рослин // Пропоз. – 2005. – №10. – С.60.

Наверх

Техніка АПК

Булгаков В. Розробка конструктивної схеми і теоретичне обґрунтування ротаційного різального апарата гичкозбиральної машини // Техніка АПК. – 2005. – №10-11. – С.30-33.
Бурковський І.Д. Поліпшення технічного обслуговування аграрного сектору економіки // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.19-22.
Вдосконалення процесу і засобів машинного доїння корів // Пропоз. – 2005. – №11. – С.116-119.
Використання сонячної енергії для сушіння відсепарованого лляного вороху // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.21-23.
Войтюк В. Забезпечення працездатності техніки // Пропоз. – 2005. – №11. – С. 87-88, 90; №12. – С.92, 94.
Гідравлічний привід струшування плодів з почерговим увімкнення пневмогідравлічних акумуляторів // Техніка АПК. – 2005. – №10-11. – С.36-37.
Голуб Г. Конструктивні параметри стелажів для вирощування печериць // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.30-31.
Голуб Г.А. Оптимізація параметрів барабанно-пальцевого розпушувача компосту // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №11. – С.59-61.
Грицишина В.В. Інформаційні засади формування оптових цін на сільськогосподарську техніку з використанням бюджетних коштів // Акт. пробл. економіки. – 2005. – №10. – С.71-75.
Денисенко П.А., Питулько В.О. Забезпеченість аграрного виробництва пального виробництва пально-мастильними матеріалами // Економіка АПК. – 2005. – №8. – С.52-57.
„День поля – 2005” в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого „Результати випробувань нової техніки та перспективи розвитку технологій в рослинництві” // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.6-11.
Дивак М. Технології, що не мають альтернативи: [Презентація машин для рослинництва марки New Holland компанії CNH ] // Новини агротехніки. – 2005. – №5. – С.10-11.
Дранішніков О. На „Золотій осені – 2005” українці почувалися майже як удома // Новини агротехніки. – 2005. – №5. – С.16-19.
Дранішніков О. Трактори нарощують швидкість // Новини агротехніки. – 2005. – №5. – С.43.
„Інтерагро ’ 2006” – євроформат в Україні // Пропоз. – 2005. – №12. – С.29.
Карабиньош С. Машини для переробки м’яса та відновлення працездатності їх елементів // Пропоз. – 2005. – №11. – С.125-126, 128; №12. – С.126, 128.
Кваша Ю. Зерновые сеялки производства ОАО « Червона зирка » // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.18-19.
Кузьменко М. Картоплю викопую картоплесаджалкою // Новини агротехніки. – 2005. – №5. – С.50.
„КУН”: мовою сучасних технологій // Пропоз. – 2005. – №11. – С.106-107.
Ласкаво просимо в „Світ обприскувачів” // Пропоз. – 2005. – №12. – С.99.
Леженкін О. Методика технологічного розрахунку стаціонарного агрегату доробки зчесаного вороху зернових для фермерських і селянських господарств // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.31-33.
Луценко М., Смоляр В. Фільтри для очищення молока // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.24-27.
Майструк К. Плуг з труби // Новини агротехніки. – 2005. – №4. – С.53.
Марченко В., Опалко В. Надійні розпилювачі – високоякісна хімічна обробка // Пропоз. – 2005. – №11. – С.96-99.
Масло В.Р. Шляхи розвитку виробництва біодизеля в Україні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №10. – С.78-80.
Методика порівняльних випробувань бурякозбиральних машин ІІRB // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.28-29.
Окоча А. Для тих, хто використовує автотракторну техніку взимку // Пропоз. – 2005. – №12. – С.110-113.
Осьмак В. Подрібнювач рослинних решток // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.16-17.
Погорілий В. Перспективний тракторний парк України для різних технологій // Техніка АПК. – 2005. – №12. – С.11-12.
Рижков О. З’їзд Української асоціації аграрних інженерів // Пропоз. – 2005. – №12. – С.96.
Рожанський О. та ін. Порівняльна оцінка способів обробітку грунту // Техніка АПК. – 2005. – №14-15.
Розпилювач від UYC: переважає „Лехлер” // Пропоз. – 2005. – №11. – С.93.
Сидоренко О. „ Агрітехніка”: ворота на ринки сільгосптехніки Східної Європи // Пропоз. – 2005. – №12. – С.26-28.
Смоляр М., Ковтун О. Технологічні новації вдосконалення обладнання для утримання птиці // Техніка АПК. – 2005. – № 10-11. – С.39-41.
Тарасюк В. Чому купуємо китайський міні-трактор, а не вітчизняний ? // Дім, сад, огород. – 2005. – №10. – С.22-23.
Техніка – технології – прибутки – неподільний ланцюг від „Новофарму” та „Приватбанку” // Пропоз. – 2005. – №11. – С.30-31.
„Укравтозапчасть” – 10 лет успешного развития // Техніка АПК. – 2005. – №12. – С.20-21.
Фіялка М. Методологічні основи моделювання процесів масообміну кормів у роторних подрібнювачах-змішувачах // Техніка АПК. – 2005. – №12. – №12. – С.13-15.
Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» в поддержку агропромышленного
комплекса Украины // Техніка АПК. – 2005. – №12. – С. 16-17.
Шейченко В. Ефективне землекористування – NO-TILL технології (за результатами II Міжнародної конференції з самовідновлювального ефективного землеробства на основі системного підходу NO-TILL) // Техніка АПК. – 2005. – №12. – С.32-33.
Шикула М.К. Грунтообробка і посівна техніка для грунтозахисного землеробства // Техніка АПК. – 2005. – №9. – С.14-16.
Шикула М.К. Навіщо плуг на присадибних ділянках ? // Новини агротехніки. – 2005. – №4. – С.52.
Шкляр М. Безпека та комфорт у кабіні трактора – запорука високої продуктивності праці // Пропоз. – 2005. – №12. – С.108-109.
Ясенецький В. Сховища для зерна // Пропоз. – 2005. – №11. – С.100-101.
Ясенецький В., Шустик Л. Вітчизняні культиватори // Пропоз. – 2005. – №12. – С.100, 102, 104-106.

Наверх

Добрива

Буджерак А.І., Кривда Ю.І. Азотний фонд і гумусний стан чорноземів реградованих при різних рівнях застосування добрив // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №9. – С.15-19.
Карачка В. Застосування змішаних добрив // Пропоз. – 2005. – № 10. – С.66.
Панасюк М.Г., Бойко П.І. Урожай та якість зерна озимої пшениці залежно від удобрення та попередників у сівозміні // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №9. – С.72-73.
Польовий В.М. Диференціація систем удобрення цукрових буряків залежно від господарсько економічних умов їх вирощування // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №10. – С.16-18.
Харченко М.О. Застосування мікродобрива комбібор на насінниках цукрових буряків // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №12. – С.9-11.

Наверх

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка