Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Освячена духом таланту” До 130-річчя від дня народження української художниці Олени Кульчицької"Освячена духом таланту" До 130-річчя від дня народження української художниці Олени КульчицькоїПам'ятка користувачу "Освячена духом таланту" присвячена 130-літтю від дня народження української художниці Олени Кульчицької.

Тут представлені документальні джерела Івано-Франківської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.

Видання розкриває сторінки життя і творчості галицької художниці, особливості техніки художнього стилю виконання робіт Олени Кульчицької.Доповнюють матеріал фотоілюстрації мистецького доробку художниці.

Пам'ятка рекомендована численним прихильникам таланту Олени Кульчицької, всім, хто виявляє інтерес до творчості провідних українських художників.

Пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22. Державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, відділ літератури з мистецтва, тел. 75-01-32.

Е-mail alba@lib.іf
admin@lib.if.uaУкладачі: В. Хімейчук

Відповідальний за випуск: М. АльбаМинає 130 років від дня народження видатної галицької художниці Олени Кульчицької, чия творчість є яскравою сторінкою історії українського мистецтва першої половини ХХ ст.

Народилася Олена Кульчицька 15 вересня 1877 року в містечку Бережани на Тернопільщині в сім'ї юриста. Батько, помітивши мистецькі нахили дочки, всіляко сприяв їхньому розвитку.

Після здобуття початкової освіти у 1901 році Олена Кульчицька вступила до Львівської ремісничо-промислової школи, де оволодівала азами образотворчого мистецтва. А далі була Віденська художньо-промислова школа, в якій і відбулося формування Кульчицької як митця зі своїм почерком і улюбленою технікою - гравюрою.

Темою своїх робіт художниця обрала життя і побут народу, його звичаї, архітектуру і своєрідне народне мистецтво. В її ранніх творах ліногравюр: "Оранка", "Жнива", "Жінки взимку" головними персонажами є люди. Особливу увагу Олена Кульчицька приділяє зображенню дітей надаючи їх образам теплоти і привабливості. Яскравим взірцем є картина "Діти на леваді".

Докорінні зміни, які відбулися на початку ХХ ст. на терені всієї Європи у сфері графічного мистецтва, естетика модерну з її захопленням старовинною технікою, пробудили нове бачення у графічной творчості Олени Кульчицької.

Тріумфальний дебют художниці у Львові на виставці 1909 -го року поставив її ім'я серед кращих представників естампної графіки не тільки Галичини, але й всієї України. Вона однією із перших утверджує естетичну цінність цього виду мистецтва, його відмінність від живопису, його художню виразність.

Творчість Олени Кульчицької започатковує в Україні також історію кольорового естампу. Оперуючи кількома скупими кольоровими плямами та узагальненим контурним рисунком, вона добивається ефекту об'ємності, світла та просторовості середовища. Такі графічні цикли як "Історія княжих часів"(1918), "Портрети письменників"(1920), "Лихоліття українського народу"(1930), "Народна архітектура"(1931), "Славні жінки минулого"(1934), "Легенди гір та лісів"(1936) є класикою українського естампу.

У графічному доробку Олени Кульчицької є ще одна надзвичайно сильна і вартісна сторінка - офортне мистецтво. Після Т. Шевченка та Л. Жемчужникова вона фактично відроджує на Україні цю складну, призабуту техніку, надавши їй подиху великого мистецького явища. Виконавши в цій техніці понад 120 творів, художниця виявила себе сміливим новатором у тематиці та естетиці офортного мистецтва.

Роботи видатної художниці у галузі етнографії розкривають ще одну грань неперевершеного таланту. Про це свідчать цикл робіт "Народна архітектура України" та альбом "Народний одяг України", які мають велику історико-пізнавальну цінність, дають змогу наочно пізнати життя тогочасної Галичини.

Олена Кульчицька увійшла в історію української книжкової графіки як талановитий ілюстратор. Свого часу художниця співпрацювала з дитячим видавництвом "Світ дитини", проілюструвавши 35 випусків дитячих книжечок серії "Нашим найменшим". Її ілюстрації до українських читанок, букварів, казок завжди базувалися на сюжетах із народного життя, привертали увагу жвавістю дотепного рисунка, прекрасним знанням народних типів та культурою графічною мовою.

Вона автор ілюстрацій до творів В.Стефаника("Кленові листки"1912, "Дорога"1917), І.Франка ("Лис Микита"1922, ,,Борислав сміється", "Грицева шкільна наука"1930-ті р.), М. Коцюбинського ("Тіні забутих предків"1929) та інших.

Новаторська творча праця Олени Кульчицької в різних видах вітчизняної графіки ще на початку століття підготувала грунт для блискучого розвитку цього мистецтва у творчості наступного покоління першорядних українських графіків, таких як П. Ковжун, М. Бутович, С. Гординський, Я. Музика та інші.

Багатогранна творчість художниці здобула широке визнання і популярність не тільки на Україні, а й за її межами. Графічні твори Олени Кульчицької успішно репрезентували високий рівень української графіки і на міжнародних виставках, зокрема, у Брюсселі(1927), Берліні(1933), Празі(1933), Чикаго(1934).

У 1960 році художниця подарувала весь свій мистецький доробок - більше трьох тисяч картин, графічних листів, килимів, чимало зразків прикладного мистецтва, усе своє мистецьке майно Львівському музею українського мистецтва.

Своєю творчістю Олена Кульчицька відкрила нову сторінку в історії українського образотворчого мистецтва, її твори поправу належать до скарбниці української культури.ЛІТЕРАТУРА:

Батіг М. Олена Кульчицька: До 90-річчя від дня народження // Жовтень. - 1967. - №9. - С. 123-127.
Батіг М. Світильник Олени Кульчицької: До 110-річчя від дня народження художниці // Жовтень. - 1987. - С. 123-127.
Волошин Л. Олена Кульчицька - майстер українського офорту // Образотворче мистецтво. - 1992. - №6. - . 23-26.
Волошин Л. Творці українського модерну: Олена Кульчицька // Образотворче мистецтво. - 2005. - №4. - С. 46-49.
Голубець М. Олена Кульчицька. - Л., 1933.
Данилюк А. Народна архітектура Бойківщини в замальовках Олени Кульчицької // Літопис Бойківщини. - 2004. - ч.1. - С. 85-87.
Добрянська І. "Я живу життям мого народу...": Спогад про Олену Кульчицьку // Жовтень. - 1987. - №9. - С. 127-130.
Довженко Г. Новознайдені малюнки Олени Кульчицької // Нар. творчість та етногр. - 2003. - №1-2. - С. 125.
Журавель О. Талант, відданий народу: 15 вересня - 125 років від дня народження Олени Кульчицької (1877-1967), української художниці // Верховинські вісті. - 2002. -13 верес.
Кость Л. Пам'ятки сакральної архітектури. Каталог акварелей Олени Кульчицької // Народознавчі зошити. - 2004. - №1-2. - С. 217-237. - (ін-н народознав., НАН України).
Кость Л. Слово "Народ" вона завжди писала з великої літери: [До 125-річчя з дня народж. О. Кульчицької] // За вільну Україну. - 2002. - 17 верес. - С. 4.
Кульчицька Олена // Геник С. 150 видатних українок. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 118-119.
Кульчицька Олена: [Про худож.] // Енциклопедія українознавства. Т. 4. - Львів, 1994. - С. 1234.
Кульчицька О. Л. Народний одяг західних областей УРСР. - К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1959.
Мадонова Г. "Вона відчинила вікно в Європу": [Про О. Кульчицьку] // Літопис Голготи України. Т. 4. - Львів, 1999. - С. 311.
Мащак І. До 100-річчя із дня народження Олени Кульчицької // Визвол. Шлях. - 1978. - Кн. 10. - С.1192-1200.
Павличко Я. Акваралі Олени Кульчицької // Жовтень. - 1978. - №3. - С. 148-149.
Пачовська О. Народна художниця: Виставка творів Олени Кульчицької у Станіславі // Прикарпат. Правда. - 1958. - 1 серп.
Полєк В. Майстер графіки: До 80-річчя з дня народження О. Л. Кульчицької // Прикарпат. Правда. - 1967. - 15 верес.
Світ високого малярства: До 125-річчя від дня народження Олени Кульчицької (1877-1967) // Календар знам. і пам'ят. дат. - 2002. - ІІІ кв. - С. 83-87.
Світильник Олени Кульчицької: [До 125-річчя від дня народж. худож.]: Інформ. довідка / Підготувала А. І. Бойко. - Івано-Франківськ: обл. Б-ка, 1997. - 4 с.
Сенів І. О.Л. Кульчицька. - Л., 1955.
Сенів І. Творчість Олени Львівни Кульчицької. - Л., 1961.
Художньо-меморіальний музей О. Кульчицької у Львові: Путівник. - Львів: "Каменяр", 1978.
Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка