Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Гордість і слава української музики”"Гордість і слава української музики"

Каталог книжкової виставки "Гордість і слава української музики" приурочений 165-річчю від дня народження українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка.
Каталог охоплює документальні джерела, які надійшли до Івано-Франківської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім.І.Франка станом на 1 березня 2007 року.
Документи в межах розділів розміщено в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.
Каталог книжкової виставки допоможе відкрити невідомі аспекти творчої лабораторії митця, зрозуміти особливості його творчого процесу і сприятиме вивченню індивідуального стилю М.В. Лисенка.
Видання розраховане на музикознавців - дослідників історії української музики, а також джерелознавців, археографів, які цікавляться музичною спадщиною та творчою індивідуальністю композиторів.
Пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу: м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола,22. Державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка, відділ літератури з мистецтва, тел. 75-01-32.

E-mail alba@lib.if.ua
admin@lib.if.ua


Укладачі: Г.Пристай, Р.Кузнєцова

Відповідальний за випуск: М.Альба


Івано-Франківська обласна державна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка, 2007Вступ
I. До біографії М.В. Лисенка
II. Спогади про композитора
III. З епістолярної спадщини М.В. Лисенка
IV. Микола Лисенко і його роль у розвитку української національної культури


Микола Віталійович Лисенко - композитор зі світовим іменем, музичний фольклорист, піаніст, хоровий диригент, педагог і громадський діяч.
Поруч з Т.Г. Шевченком, який відкрив добу нової української літератури, М.Лисенко став творцем національного напрямку в українській музиці. Зачарований всевладною силою пісні, віддав їй все своє життя; енергію таланту спрямував на те, щоб неповторність музично-національного духу рідного народу показати цілому світові.
Микола Лисенко належить до кагорти відомих європейських композиторів. Усвідомлюючи значення духовних здобутків, які за багато віків нагромадив український народ, прагнув передати їх сучасникам через своє улюблене мистецтво.
Велика й плодотворна музична діяльність композитора поклала початок українській професійній музиці. Митець сміливо обстоював право свого народу серед інших слов'янських народів на почесне місце в світовій музичній культурі.
Великий Маестро - Микола Віталійович Лисенко вчив творити високе народне мистецтво, служити своєю творчістю народові. Тепер для здійснення цього великого заповіту - невичерпні можливості.


I. До біографії М.В. Лисенка

1. Архімович Л., Гордійчук М. Микола Віталійович Лисенко. Життя і творчість. - К.: Мистецтво, 1963. - 352с.
2. Білодід К., Буттке К., Грубе І. Мовою документів: [По слідах М.Лисенка в Німеччині] // Музика. - 1993. - №2. - С.25-26.
3. Булат Т. Микола Лисенко [1842-1912]. - К.: Муз Україна, 1973. - 106с.
4. Булат Т. Николай Лысенко. - К.: Муз. Україна, 1981. - 118с.
5. Горак Я. До історії Празького концерту Миколи Лисенка 1867р. // Дзвін. - 2000. - №2. - С.130.
6. Горак Я. Микола Лисенко та Анатоль Вахнянин // Дзвін. - 2000. - №11-12. - С.94-97.
7. Дубровський В. Від міфів до фактів // Музика. - 1997. - №3. - С.26-27.
8. Дяченко В. Микола Віталійович Лисенко. Життя і діяльність. - К.: Муз. Україна, 1968. - 117с.
9. Заборовська Д. Лисенко у Галичині // Музика. - 1989. - №4. - С.9-11.
10. Крет Н. Микола Віталійович Лисенко (1842-1912) // Освіт. вісн. - 2000. - 30 жовт.
11. Курковський Г. Микола Віталійович Лисенко. Піаніст-виконавець. - К.: Муз. Україна, 1973. - 151с.
12. Муха А. Композитори України та української діаспори: Довід. - К.: Муз. Україна, 2004. - 351с.
13. Позднякова Е. Династия Лысенко // Киев. новости. - 1995. - 4 авг. - С.7.
14. Ревуцький Д. Микола Лисенко. Повернення першоджерел. - К.: Муз. Україна, 2003. - 320с.
15. Сікорська І. Микола Лисенко та українська композиторська школа // Нар. творчість та етногр. - 2002. - №3. - С.119-123.
16. Скорульська Р. І просвітить рабів німих... : [М.Лисенко і Київ. Укр. клуб] // Музика. - 1992. - №3. - С.4-5.
17. Скорульська Р. Микола Лисенко як літератор // Сл. Просвіти. - 2005. - №31. - С.6.
18. Степанська О. Римський-Корсаков і Лисенко: Історія творчих стосунків // Музика. - 1997. - №3. - С.23-25.
19. Студьонова Л. Вірний, незабутній друг: [Із життя комп.] // Голос України. - 1997. - 31 трав.
20. Терещенко А. Знак долі: [Про творчий шлях укр. комп.] // Вісті з України. - 1992. - №14. - С.5.
21. Товстуха Є. Микола Лисенко: Оповіді про композитора. - К.: Рад. письменник, 1998. - 343с.
22. Фрайт О. Микола Лисенко та Олександр Олесь: життєві паралелі та творчі перехрестя // Студії мистецтвознавчі. - 2006. - №4. - С.33-39.
23. Чепелик В. Микола Лисенко і Василь Кричевський: [Про єднання двох видат. митців - комп. М.Лисенка і архіт.-худож. В.Кричевського] // Крок. - 1992. - №14. - С.1.


II. Спогади про композитора

24. Бентя Ю. Ищите женщин: [О 160-летии со дня рождения Н.Лысенко ио 90-летии со дня его смерти] // Столич. новости. - 2002. - 3 дек.
25. Булат Т. Нью-Йорк святкує ювілей М.Лисенка // Музика. - 1993. - №7-8. - С.27.
26. Гончарук О. О юбилее моего прапрадеда почти никто не вспомнил: Исполнилось 160 лет Н.Лысенко // Комс. Правда в Украине. - 2002. - 23 марта.
27. Гордейчук Н. Он отдал людям лучшее, чем обладал // Сов. музыка. - 1992. - №2. - С.166-181.
28. Грабовський В. Ми і Микола Лисенко // Сучасність. - 2003. - №11. - С.128-133.
29. Домбровська Д. Березень - місяць музики Лисенка // Висок. замок. - 2002. - 6 берез.
30. Дудик Р. Ювілейні урочистості // Музика. - 2002. - №3. - С.22.
31. Загайкевич М. Микола Лисенко: відомий і невідомий // Культура і життя. - 2005. - 21 верес.
32. Кияновська Л. ... І порвемо павутиння шаблону!: [Про ювіл. фест. "реабілітації" М.Лисенка] // Культура і життя. - 1992. - 21 берез.
33. Королева Н. На могилу вчителеві // Культура і життя. - 1997. - 2 квіт.
34. Крига С. У контексті європейської культури: Рік Миколи Лисенка // Культура і життя. - 2002. - 4 груд.
35. Медведик П. Спогади про батька [молодшої дочки М.Лисенка] // Музика. - 1992. - №3. - С.6-7.
36. Мельник О. Лисенки: Славні родини незалежної України // Укр. газ. - 1999. - 8 квіт., 29 квіт.
37. Микола Лисенко у спогадах сучасників: [Зб. спогадів про укр. комп. й муз-громад. діяча 1842-1912]. - К.: Муз. Україна, 1968. - 821с.
38. Микола Лисенко у спогадах сучасників: У 2-х т. - К.: Муз. Україна, 2003. - Т.1. - 343с.
39. Мукасевич Л. Силует Миколи Лисенка // Людина і світ. - 1992. - №3. - С.44-49.
40. Невідомі сторінки спогадів Олени Пчілки про Миколу Лисенка // Нар. творчість та етногр. - 1991. - №4. - С.37-46.
41. Скаврон Б. На конкурсі імені Лисенка [в Івано-Франківську] побував його правнук // Експрес. - 2003. - 28-30 листоп.
42. Скорульська Р. На обріях нового тисячоліття // Укр. культура. - 2002. - №3. - С.8.
43. Стадник Н. Світ Миколи Лисенка // Жін. світ. - 2004. - №3. - С.24-25.
44. Турчина Н., Макаренко О., Щербань Ю. Зерна великого Бояна: [Урощистості на Полтавщині з нагоди ювілею комп.] // Культура і життя. - 1992. - 18 квіт.
45. Якуб'як А. Завжди сучасний // Культура і життя. - 1992. - 24 жовт.


III. З епістолярної спадщини М.В.Лисенка

46. Лисенко М. З епістолярної спадщини: [Про М.Лисенка до М. Грушевського] // Музика. - 1989. - №5. - С.20-22.
47. Лисенко М. Листи. - К.: Муз. Україна, 2004. - 665с.
48. Луганська К. Поштовий роман композитора // Музика. - 2004. - №3. - С.24-25.
49. Панчина Н. Публіка лишала залу в захваті: Гастрольно-концертна діяльність М.Лисенка ( за листуванням композитора ) // Укр. культура. - 2000. - №2. - С.36-37.
50. Хандрос Б. Повернення зірки: Наталя Лисенко - листи з Парижа // Демокр. Україна. - 1995. - 12 верес.


IV. Микола Лисенко і його роль у розвитку української національної культури

51. Бас Л. Корифей української музики // Іст. календар. - 2004. - К., 2004. - С.107-114.
52. Богданська Т. Микола Лисенко - людина, мистець і педагог // Альманах УНС. - Нью-Йорк, 1974. - С.95-101.
53. Булат Т. Апостол слов'янської пісенності // Альманах УНС. - Нью-Йорк, 1992. - С.66-84.
54. Булат Т. Героїко-патріотична тема в творчості М.В.Лисенка. - К.: Наук. думка, 1965. - 152с.
55. Булат Т. Микола Лисенко і його роль у зростанні всеслов'янської слави української пісні // Нар. творчість та етногр. - 1998. - №2-3. - С.3-16.
56. Галюк М. Віщий боян української музики // Нар. армія. - 1997. - 28 берез. - С.8.
57. Гнєдаш Р. Геній української музики // Культура і життя. - 2002. - 20 берез.
58. Гордійчук М. Батько української музики // Культура і життя. - 1992. - 21 берез.
59. Гордійчук М. Микола Лисенко і відродження української культури // Нар. творчість та етногр. - 1992. - №2. - С.5-11.
60. Гордість і слава української музики // Знамен. дати. Календар. - 2002. - К.: Україна, 2002. - С.52-56.
61. Горіла М. Музика до "Кобзаря" // Музика. - 1992. - №2. - С.4-5.
62. Горіла М. Фольклорні мотиви у творчості Миколи Лисенка // Нар. творчість та етногр. - 1991. - №6. - С.21-30.
63. Дутчак В. Сонце української музики // Тижневик Галичини. - 1997. - 3 квіт.
64. Історія української музики: В 6т. - К.: Наук. Думка, 1989. - Т.2: Друга половина XIXст. - 464с.
65. Козаренко О. Творець національного стилю // Музика. - 1992. - №6. - С.14-15.
66. Левадний І. Класик української музики: Микола Лисенко // Наш світ. - 1988. - №3(черв.). - С.22-23.
67. Лисенко М. Романси на вірші Т.Шевченка. - К.: Муз. Україна, 1982. - 168с.
68. Лисенко О. Сонце української музики. - К.: Знання, 1967. - 48с.
69. Микола Лисенко - сонцеосяйний композитор України // Шк. бібліотекар. - 2005. - №2. - С.78-79.
70. Павліковський В. Його професія - музичне мистецтво // Зах. кур'єр. - 1997. - 21 берез.
71. Пархоменко Л. Микола Лисенко і його роль у розвитку української національної культури // Нар. творчість та етногр. - 2002. - №3. - С.3-10.
72. Поліщук Т. Гетьман української музики // День. - 2002. - 7 листоп.
73. П'ятницька І. До історії "Коломийок" М.Лисенка // Музика. - 1997. - №1. - С.22.
74. Скорульська Р. Микола Лисенко: [Шевченк. Музика М.Лисенка] // Сл. і час. - 1992. - №3. - С.23-28.
75. Щукіна І. Повернення з небуття: [Реліг. твори для мішан. хору М.Лисенка] // Музика. - 1994. - №3. - С.10.
76. Щукіна І. "Полька" М.Лисенка // Музика. - 1992. - №6. - С.15.
77. Юрченко М. Страждання, і біль, і захват... : [Про замовчувані сторінки творчості комп.] // Старожитності. - 1992. - Ч.5. - С.4-5.
78. Яросевич Л. Український боян // Дзвін. - 1992. - №5-6. - С.119-126.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка