Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Івано-Франківській державній обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.Франка – 65 роківПередмова
Відомості про ОУНБ ім. І.Франка в енциклопедичних та довідкових виданнях
З історії бібліотеки
Соціокультурна діяльність бібліотеки на сторінках періодичних видань
Засідання бібліотечних клубів та лекторія
Творчі зустрічі
Презинтації нових видань
Книжкові виставки
Інші заходи
Формування комп'ютерного бібліотечного центру в бібліотеці
Науково-дослідна та методична діяльність
Видавнича діяльність
Меценатство
Міжнародні зв'язки
Публікації працівників бібліотеки
Алфавітний покажчик авторів і назв

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім.І.Франка створена у травні 1940р., у 1956р. – їй присвоєно ім’я І.Франка, з 1966р. – вона наукова, а з 1983 – універсальна.

Сьогодні бібліотека – це провідний сучасний, просвітницький, культурний, інформаційний, науково-дослідний центр, депозитарій краєзнавчої літератури.

Бібліографічний покажчик „Івано-Франківській державній обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.Франка – 65 років” містить публікації про історію та діяльність бібліотеки з часу заснування по вересень 2005 р. Його основу складають краєзнавчі довідково-бібліографічні матеріали про історію та діяльність, літописи газетних і журнальних статей , друковані та архівні джерела.

Покажчик складається з розділів, кожен з яких характеризує роль бібліотеки у впровадженні новітніх технологій, різносторонньому задоволенні наукових та культурних потреб користувачів, становленні і розвитку особистості.

У розділі „Історія бібліотеки” матеріали розміщені в хронологічному порядку, в наступних – за алфавітом авторів, назв.

Систематизацію матеріалів у покажчику здійснено за основними напрямами бібліотечної роботи.

Розділ „Соціокультурна діяльність бібліотеки на сторінках періодичних видань” розкриває науково-просвітницьку та культурну діяльність бібліотеки.

З грудня 2001р. в бібліотеці відкрито „Інтернет-центр в рамках проекту „Інтернет для публічних бібліотек ( LEAP )”. Матеріали про його діяльність висвітлено в розділі „Формування комп’ютерного бібліотечного центру в бібліотеці”. У 2004р. бібліотека стала переможцем проекту „Вікно в Америку”.

Розділ „Науково-дослідна та методична діяльність” інформує про дослідженняЄ що проводилися бібліотекою, методичні поради бібліотекам області та досвіди їх роботи.

В розділі „Видавнича діяльність” вміщені бібліографічні посібники, які видані з 2002р. Інформація про видавничу діяльність за попередні роки висвітлена в раніше видрукованому покажчику „Обласна наукова бібліотека ім.І.Франка. Видавнича діяльність за 1991-2001 р.р.”, який включений в цей розділ і містить 172 бібліографічні видання.

Інформацію про міжнародні зв’язки та меценатство висвітлено у відповідних розділах.

У спеціальному розділі покажчика зібрані публікації працівників бібліотеки про її діяльність.

Алфавітний покажчик авторів і назв допоможе в користуванні виданням.

Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, працівників бібліотек та інформаційних служб, викладачів вузів культури, усіх, хто цікавиться бібліотечною справою.

Наверх

1. Івано-Франківська ОУНБ ім. І.Франка // Бібліотекознавство України (1991-1995) : Наук. допом. бібліогр. покажч. – К., 1999. – С.156.

2. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка // Бібліотечна Україна: Довід. – К., 1996. – С. 187.

3. Івано-Франківська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка // Культура і мистецтво Прикарпаття: [Набір буклетів]. – Івано-Франківськ, 2003.

4. Івано-Франківська державна обласна наукова бібліотека ім. І.Франка / Упр. культури ОДА. – Івано-Франківськ, 2003. – 4 с.

Наверх

З історії бібліотеки

1940
5. Про відкриття Станіславської обласної бібліотеки для дорослих : Постанова Ради народних комісарів УРСР від 8 травня 1940 р. [ Витяг] // Культурне життя в Україні. Західні землі: Док. і матеріали. Т.1. 1939-1953. – К.: Наук. думка, 1995. – С. 96.
6. Блажко А. В бібліотеках Станіслава // Рад. Україна. – 1940. – 9трав.
7. Манько О. В читальні [обл. б-ки], яка відкрилася нещодавно // Рад. Україна. – 1940. – 2 серп.
8. Пашницький В. Обласна державна бібліотека // Рад. Україна. – 1940. – 9 трав.
9. Подільський Г. 3368 читачів бібліотеки [перша філія обл. держ. б-ки] // Рад. Україна. – 1940. – 27 серп.

1945
10. Обласна бібліотека: [Про відкр. б-ки з фондом до 200 000 томів] // Прикарпат. правда. – 1944. – 13 верес.
11. Гарштейн Ф. Подарунок східних областей: [Допомога б-ці книгами] // Прикарпат. правда. – 1945. – 15 черв.
12. Повідомлення про подарунок харківськими бібліотеками вагона літератури для бібліотек Станіславської області 15 червня 1945 р. [зокрема і для обл. б-ки] // Прикарпат. правда. – 1945. – 15 черв.
13. Хорунжий І. Як ми працюємо з читачами // Прикарпат. правда. – 1945. – 31 лип.

1955
14. Басюк Я. Хороший почин: [ Пропаганда техн. л-ри в б-ці ] // Прикарпат. правда. – 1955. – 31 груд. – С. 4.
15. Вітер М. Заочно здобула вищу освіту [за допомогою заоч. абонементу б-ки] Прикарпат. правда. – 1955. – 20 серп.
16. Гвоздецький М. Читачі заочного абонемента // Прикарпат. правда. – 1955. – 17 квіт. – С.2
17. Кращий працівник обласної Станіславської бібліотеки для дорослих:[Є.І.Дацій] // Прикарпат. правда. – 1955. – 4 лют. – С.4.

1956
18. Про відзначення місць, зв’язаних з визначними подіями в Станіславській області. ...12. Присвоїти обласній бібліотеці ім’я Івана Франка : Постанова облвиконкому № 181 від 7 квіт. 1956 р. // Архів. витяг з протоколу № 8 виконав. ком. обл. Ради депутатів трудящих від 7 квіт. 1956 р.( Підстава: ф. Р-295, оп. 6, спр.503, арк. 22,23. – 2005.- 30 черв. ( № 72/01).

1957
19. Баришев О., Гергизон Д. Бібліотекар у цеху // Прикарпат. правда. – 1957. – 29 січ. – С. 4.

1965
20. Сорохтей Х. Запис у формулярі: [ Про роботу від. МБА б-ки] // Прикарпат. правда. – 1965. – 14 лют.
21. Фото обласної бібліотеки ім. Івана Франка /Г.Яременка // Прикарпат. правда. – 1965. – 24 лип.
22. Фотоінформація А.Мороза про обласну наукову бібліотеку ім. І.Франка // Прикарпат. правда. – 1965. – 15 квіт.

1966
23. Івано-Франківськ.Приміщення бібліотеки ім. Івана Франка /Фото О.Набоки // Червоний прапор. – 1966. – 7 верес.

1968
24. Коваленко О. Для спеціалістів: [Обслуг. л-рою спеціалістів нар. госп-ва в б-ці] // Соц. культура. – 1968. – № 1. – С. 38.

1971
25. Панасюк М. Зустрічі з новою книгою: [Дні нової кн. в б-ці] // Прикарпат. правда. – 1971. – 31 жовт.

1977
26. Ланіна Т. На полицях – книги про Угорщину: [Про роботу від. л-ри іноз. мовами б-ки до Декади угор. кн.] // Прикарпат. правда. – 1977. – 12 квіт.

1985
27. Інтерклуб в бібліотеці: [Інформ. про відкр. клубу „Меридіан дружби” при від. л-ри інозем. мовами б-ки] // Вперед. – 1985. – 28 груд.

1986
28. Нагороди Вітчизни: [Серед нагороджених М.В.Альба – дир.ОУНБ ім.І.Франка (медаль „За трудову доблесть”)] // Прикарпат. правда. – 1986. – 27 верес.
29. Роп’яник І. У гостях – посланці Болгарії: [Про черг. засід. клубу „Меридіан дружби”] // Прикарпат. правда. – 1986. – 3 жовт.

1987
30. Крига М. На меридіанах дружби: [Про засід. інтер. клубу, присвяч. Лівії] // Прикарпат. правда. – 1987. – 24 черв.

1988
31. Боровик Б. Пульсуюче джерело: [Про проведення засід. клубу інтерн. дружби від. л-ри інозем. мовами у нім. будівельників (смт.Богородчани)] // Прикарпат. правда. – 1988. – 7 жовт.

1990
32. Боднарчук Н Вшанування ювілярів: [Б-ці – 50 років] // Зах. кур’єр. – 1990. – 20 груд.
33. Мулик Л. Народній книгозбірні – п’ятдесят: [Ювілей б-ки] // Прикарпат. правда. – 1990. – 20 груд.

1994
34. Соловей М. Джерело знань: [Про роботу б-ки] // Поклик. – 1994. – 23 квіт.
35. Угорчак Ю. Згадаймо його ім’я: [Про проф. В.Пашницького, бібліотекаря і вчителя, першого дир. обл. б-ки ] // Новий час. – 1994 . – 7 трав.

1996
36. Бібліотека запрацює в серпні // Галичина. – 1996. – 15 берез.
37. В.М. Обласна бібліотека нарешті знову відкрила двері // Галичина. – 1996. – 31 груд.
38. Назарчук В. Підвели бібліотеку під монастир: [ Відповідь упр. культури ОДА на репліку в „Робітничій газеті” (29 берез.) „Безпритульна бібліотека”] // Робітнича газ. – 1996. – 5 листоп.
39. Стефурак Н. Головна бібліотека – на правах... бомжа: [Про пробл. з приміщенням б-ки] // Галичина. – 1996. – 7 лют.

1997
40. Гершбейн Т. На найвищому поверсі – все про мистецтво: [Про відкр. від. л-ри з мистец. в б-ці] // Галичина. – 1997. – 12 квіт.
41. Головатий М. Щасливий кінець бібліотечної одіссеї: [З історії ОУНБ та будинку, в якому вона знаходиться ] // Галичина. – 1997. – 14 черв. – С. 7.
42. Другий місяць [працює від. екон.-вироб. л-ри б-ки ] // Рідна земля. – 1997. –18 квіт.
43. Книжкова світлиця змінила не тільки адресу, а й власне обличчя: [Фоторепортаж про відкр. б-ки] // Галичина. – 1997. – 17 січ.
44. Назарчук В. Бібліотеку реанімовано: [Про переїзд у нове приміщення обл. б-ки] // Робітнича газ. – 1997. – 21 січ.
45. Нарешті й книги мають дах: [Про новосілля б-ки] // Зах. кур’єр. – 1997. – 1 січ.

1998
46. Калиновська В. Мабуть і президент ходив колись в бібліотеку, бо віддячив їй указом про професійне свято: [Про відзначення Всеукр. дня б-к ] // Зах. кур’єр. – 1998. – 2 жовт.
47. Книга – морська глибина: Про обл. наук. б-ку // Рідна земля. – 1998. – 2 жовт.
48. Назарчук Д. ... Й світилася душа у царстві формулярів: [Про відзначення Всеукр. дня б-к в б-ці] // Галичина. – 1998. – 2 жовт.
49. Свято бібліотек: [Прогр. свята в б-ці] // Галичина. – 1998. – 26 верес.

1999
50. Україна.Президент. Про відзначення нагородами України працівників бібліотек: Указ від 29 верес. 1999 № 1232/99 // Бібл. планета. – 1999. – № 4. – Обкл.
Із змісту: Про присвоєння звання „Заслужений працівник культури України” дир. ОУНБ ім.І.Франка М.В.Альбі .
51. Назарчук Д. Храм, де поклоняються книзі: [Про б-ку] // Тижневик Галичини. – 1999. – 8 лип.
52. Скляр Д. Хранителі скарбів чекають підтримки: [Про б-ку, її пробл. і сьогодення] // Прикарпат. правда. – 1999. – 2 жовт.

2000
53. Зорина Л. Главной библиотеке Ивано-Франковщины – 60! // Прикарпат. правда. – 2000. – 1 лип.
54. Сергієнко О. Унікальна, бо універсальна // Україна. – 2000. – № 1. – С. 54.
55. Стефурак Н. Шість десятиліть – поруч із книгою: [Про відзначення ювілею б-ки] // Галичина. – 2000. – 21 черв.
56. Храму книги – 60 // Зах. кур’єр. – 2000. – 16 черв.
2002
57. Рябий В. „Сюрприз” бібколектора : [ Поет з Коломиї вдячний працівникам б-ки за прихильність до укр. книги] // Рідна земля. – 2002. – 3 січ.

2003
58. Гаврилів Б. Василь Пашницький: педагог, краєзнавець, бібліофіл [перший дир. обл. б-ки] /Б.Гаврилів, Ю.Угорчак, В.Передерко. – Івано-Франківськ, 2003. – 44 с.
59. Головатий М. Івано-Франківська бібліотека народжувалась у Парижі: [З історії першої публіч. б-ки в Станіславові (1873), як попередниці Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка] // Галичина. – 2003. – 23 січ. – С.10.
60. Карась Г.В. Шановні члени колегії, учасники розширеного засідання колегії управління культури!: [Є дані про обл. б-ку] // Первоцвіт: Інформ. бюл. – 2003. – С.17-19.
61. Рубан В. Про Пашницького не забули: [Розповідь про першого дир. обл. б-ки та про вист. док. і праць В. Пашницького у від. краєзн. л-ри б-ки] // Прикарпат. правда. – 2003. – 26 черв.
62. Угорчак Ю. Засновник обласної наукової бібліотеки: [Про педагога, етнографа, бібліофіла В.Пашницького та вшанування його пам’яті в б-ці] // Освіт. сл. – 2003. – 12 черв.; Галичина. – 2003. – 10 лип. – С. 10.

2004
63. Драбчук О. Кмітливців у нас достатньо: [Л.В.Бабій, заст. дир. ОУНБ ім. І.Франка визнано „Кращим громадським репортером і консультантом-2003”] // Світ молоді. – 2004. – 26 лют.

Наверх

Наукові читання і конфоренції

64. Білуник Л. Туризм на економічній карті Прикарпаття: [Про наук.-теор. конф. з пробл. туризму в обл. б-ці] // Рідна земля. – 2002. – 25 квіт.
65. Білуник Л. Чого вимагає нинішній читач?: [Про зустріч з акад. В.Качканом в б-ці на наук. читаннях] // Рідна земля. – 2002. – 7 листоп.
66. Вівчар Б. Софрон Мудрий: Візит Івана-Павла II розтопить останній лід у відносинах з Європою: [Про це розповідав владика на зустрічі в б-ці] // Галичина. – 2001. – 22 трав.
67. Камінь спотикання: [Про наук. читання за участю проф. С.Геника] // Прикарпат. правда. – 2003. – 13 берез.
68. Климишин І. Не можна точно жити за сонцем і за місяцем: [Про зустріч з акад. І.Климишиним ] // Рідна земля. - 2002. - 4 трав.
69. Лейбюк Т. Запрошують мальовничі Карпати: [Є інформ. про наук.-теор. конф. з питань туризму в б-ці] // Світ молоді. – 2002. – 19 квіт.
70. Мороз В. Майбутнє туризму цікавіше за його сучасне: [Про наук. конф. „Туризм на Прикарпатті: сьогодення і перспективи”] // Галичина. – 2002. – 20 квіт.
71. Мороз В. Техногенна цивілізація: що нас чекає?: [Про лекцію проф. Р.Яремійчука в рамках наук. читань] // Галичина. – 2002. – 5 берез.
72. Програма розроблена, черга за фінансами: [Про черг. наук. читання] // Високий замок.- 2002. – 28 берез.
73. Проців Г. Конференція в бібліотеці: [Від. л-ри іноз. мовами б-ки взяв участь у чит. конф. „Наукові праці філологів кафедр іноземних мов вузів міста”] // Світ молоді. – 1997. –23 трав.
74. Семанюк В. Вітри до нас такі „несправедливі”. І плями бруду землю зіпсували: [Про наук. читання за участю акад. О.Адаменка] // Студент Прикарпаття. – 2002. – № 2 (лют.).
75. Скляр Л. Банків багато, а кредитів мало: [Конф. „Національний банк України:сучасність, перспективи”] // Прикарпат. правда. – 1999. – 31 лип.
76. Стефурак Н. Велич держави вимірюється рівнем розвитку культури: [Про виступ Г.Карась на черг. наук. читаннях] // Галичина. – 2002. – 26 берез.
77. Творчий доробок вчених – найвагоміший: [Про наук. конф. у осередку НТШ та вист. видань прикарпат. авт. в б-ці] // Студент Прикарпаття. – 2001. – № 3 (берез.).
78. Техногенна цивілізація. Що далі?: [Про наук. читання за участю проф. Р.Яремійчука] // Студент Прикарпаття. – 2002. – № 4 (квіт.).
79. „Туризм на Прикарпатті: сьогодення і перспективи”: [Про наук. читання] // Рідна земля. – 2002. – 25 квіт.
80. Угринчук Р. Вітри не на нашу користь: [Про наук. читання за участю еколога акад. О.Адаменка] // Зах. кур’єр. – 2002. – 29 січ.
81. Угринчук Р. Клонувати Ісуса Христа?: [Про наук. читання за участю д-ра мед. наук Л.Ковальчук] // Зах. кур’єр. – 2002. – 7 черв.; Рідна земля. – 2002. – 6 черв.; Репортер. – 2002. – 6 черв.
82. Шалкітене І. Україна. XXI століття: [Про цикл наук. читань] // Рідна земля. – 2002. – 7 берез. – С. 4.
83. Шутка Р. Дослідження школярів – краєзнавців: [Про наук.-метод. конф. „Збережемо пам’ять про подвиг” за участю б-ки] // Світ молоді. – 2004. – 22 квіт.

Наверх

Засідання бібліотечних клубів та лекторія

Інтелектуальний клуб творчих особистостей

84. Білецький Б. Нестримна тяга до винахідництва: [Про черг. засід. інтелект. клубу творч. особистостей, гостем якого був засл. винахідник України М.Северинчик] // Галичина. – 2004. – 4 листоп.
85. Гаврилович І. ...І почесний громадянин Техасу: [Про зустріч з І.Петришиним , ген. дир. ДП „Івано-Франківськстандартмет”, засл. працівником промисловості України, проф.] // Галичина. – 2005. – 11 черв. – С. 4.
86. Гаврилович І. „Моє кредо – то важка праця”: [Про зустріч з ректором медакад., проф. Є.Нейком] // Галичина. – 2003. – 3 черв.
87. Гаврилович І. Христина Кірюк: Якщо пити, то в міру: [ Розмова із засл. винахідником України Х.Кірюк, заст.дир. Івано-Франків. спиртогорілч. об-ня.] // Галичина. – 2003. – 16 січ.
88. Зеленюк І. Ректорові подарували квіти і пісню: [Творча зустріч з Є.Нейком]// Рідна земля. – 2003. – 29 трав.
89. Данько Д. В алкоголі теж є творчість: [ Про зустріч з Х.Кірюк] // Репортер. – 2002. –5 груд.
90. Зоріна Л. Як при розгадуванні кросвордів: [ Про зустріч з вченим – винахідником О.Середюком] // Прикарпат. правда. – 2003. – 24 лип.
91. Зустріч з інтелектуалами: [ Про зустріч із засл. працівником промисловості України М.Круцем ] // Прикарпат. правда. – 2003. – 2 жовт.
92. Зустрічі з цікавими людьми: [ О.Середюком] // Репортер. – 2003. – 3 лип. – С. 6.
93. І шифер може мати вигляд. як цукерка: [ Про зустріч з М.Круцем ] // Галичина. – 2003. – 2 жовт.
94. Корба Л. У пошуках істини: [ Про зустріч з О.Середюком] // Студент Прикарпаття. – 2003. – № 8 (верес.).
95. Мороз В. Філософські роздуми науковця: [Про зустріч з проф. Д.Фреїком в інтелект. клубі творч. особистостей] // Галичина. – 2005. – 17 берез. – С. 9.
96. Назарчук Д. Бібліотека має клуб: [При б-ці створено інтелект. клуб творч. особистостей „Галицькі кмітливці”] // Галичина. – 2003. – 25 лют.
97. Павленко О. Зустріч із „Княгинею хутра”: [М.Волосовська] // Галичина. – 2003. – 8 берез.
98. Плугатор Г. Княгиня хутра: [ М.Волосовська] // Анонс-контракт. – 2003. – № 9. – С. 42; Рідна земля. – 2003. – 6 берез.
99. Плугатор Г. Христина Іванівна Кірюк – перша жінка заслужений винахідник України: [ Зустріч з Христиною Кірюк] // Анонс-контракт. – 2002. – № 47 ( груд.). – С. 40.
100. Плугатор Г. М.Круць: „Будуйте Україну щодня”: [ Про зустріч з М.Круцем] // Анонс-контракт. – 2003. - № 38 (жовт.). – С. 46.Пушкар Б. Талант плюс допитливість – формула винахідника: [Про зустріч з О.Середюком] // Рідна земля. – 2003. – 8 лип.; Галичина. – 2003. – 10 лип. – С. 10.
101. Середюк Б. Покликання знайшло адресата: [ Про зустріч з М.Северинчиком] // Єдність. – 2004. – 13 листоп.
102. Фабрика Р. Інтелектуальний капітал „Галицьких кмітливців”: [Про наук.-практ. конф. до 10-річчя започаткування в Україні Дня винахідників і раціоналізаторів на Прикарпатті... та відзначення кращих (серед них і дир. ОУНБ ім. І.Франка М.В.Альба)] // Прикарпат. правда. – 2004. – 23 верес.
103. Шалкітене І. Микола Круць: „Нам треба лікувати наше суспільство”: [ Про зустріч з М.Круцем] // Рідна земля. – 2003. – 2 жовт.
104. Шалкітене І. Богдан Остафійчук: Фізика – це теж поезія:
[ Про зустріч із проф. Прикарпат ун-ту ім. В.Стефаника Б.Остафійчуком ] // Рідна земля. – 2003. – 24 квіт.

Клуб цікавих зустрічей

105. Брухаль Г. Повертаються голоси: [ Про чергове засід. клубу цікавих зустрічей у від. л-ри іноз. мовами] // Світ молоді. – 1997. – 4 квіт. – С. 2.
106. Васильківська С. День сонця: [Про засід. клубу цікавих зустрічей] // Галичина. – 1990. – 4 листоп.
107. Тимчук Л. Сотворимо сонце в душі: [Про зустріч читачів з відомими на Прикарпатті вишивальницями ] // Єдність. – 2003. – 20 трав.
108. Розвитку культури Прикарпаття [присвяч. засід. клубу цікавих зустрічей] // Прикарпат. правда. – 1990. – 6 листоп.
109. Філіпова Г. По весняний настрій до книги: [Черг. засід. клубу цікавих зустрічей було присвяч. мистец. ікебани] // Світ молоді. – 1998. – 3 квіт.

Лекторій „Підприємництво для молоді”

110. Власна справа – це просто: Про лекторій „Підприємництво для молоді”[започатк. б-кою спільно з укр.-канад. бізнес - центром ] // Світ молоді. – 1999. – 19 берез.
111. Зоріна Л. Мале підприємництво: що ви знаєте про нього?: [Про наук.-практ. конф. „Мале підприємництво. Проблеми і перспективи” за участю обл. б-ки] // Зах. кур’єр. – 1999. – 23 квіт.; Прикарпат. правда. – 1999. – 24 квіт.; Світ молоді. – 1999. – 30 квіт.
112. Зоріна Л. Як започаткувати власну справу?: [Обл. б-ка спільно з укр.-канад. бізнес-центром розпочала програму „Підприємництво для молоді”] // Рідна земля. – 1999. – 26 берез.
113. Молодь серйозно береться за бізнес: [Про черг. заняття у лекторію] // Тижневик Галичини. – 1999. – 10 черв.

Наверх

Творчі зустрічі

114. Біла Н. Серцем свій край люблю: [ Зустріч з засл. худож. України М.Фіголем] // Вперед. – 1997. – 6 груд.
115. Брухаль Г. Побільше б таких Йорданок: [Зустріч з мол. поетесою-співачкою Й.Дранчук] // Світ молоді. – 2004. – 26 лют.
116. Верглюк Л. Дзвінкі намистини пісень: [Зустріч з нар. ансамблем „Намисто” з Калуша] // Галичина. – 1998. – 13 жовт.
117. Вічний рух і одна його мить: [Зустріч з худож. Б.Губалем] // Євроцентр. – 1999. – 22 лют.
118. Гольда І. Просувайтесь до театру – не прогадаєте: [Зустріч з прикарпат. акторами, присвяч. Міжнар. дню театру] // Світ молоді. – 2003. – 3 квіт.
119. Данько Д. Творчий підсумок Ярослава Дорошенка: [Зустріч з поетом Я.Дорошенком] // Репортер. – 2002. – 28 листоп.
120. Заник В. Проїздом з Мюнхена до Києва: [Зустріч з проф. Д.Степовиком] // Вперед. – 1998. – 9 трав.
121. Зоріна Л. Актори, що разом на сцені і вдома: [Зустріч з театр. подружжям Шиманських] // Світ молоді. – 2001. – 30 берез.; Зах. кур’єр. – 2001. – 30 берез.
122. Зоріна Л. Актриса високої душі: [Зустріч із актрисою Л.Григорською-Олексієнко] // Прикарпат. правда. – 2000. – 29 квіт.
123. Зоріна Л. Дві ікони Дмитра Сивака віднині стануть душ наш оберегами: [Зустріч з іконописцем ] // Високий замок. – 2002. – № 17-18 (січ.). – С. 4.
124. Зоріна Л. М.Варення рано знайшов себе і залишився собою: [Зустріч з худож.] // Зах. кур’єр. – 1999. – 19 листоп.
125. Зоріна Л. Українська актуальність римської теми: [Зустріч з поетесою О.Бабій] // Високий замок. – 2002. – № 29-30 (лют.).
126. Зоріна Л. Чудовий світ Йордани: [ Зустріч з Й.Дранчук] // Прикарпат. правда. – 2004. – 15 квіт.
127. Катерлін Р. Великий життєлюб Казимир Річка: [Зустріч з фотомитцем] // Анонс-контракт. – 2001. – № 21 ( черв.). – С. 30.
128. Коритан Р. Зустріч з улюбленцем: [Зустріч з актором С.Романюком] // Світ молоді. – 1998. – 3 квіт.
129. Криштопа М. Дві години з Йорданкою [Дранчук в б-ці] // Галичина. – 2004. – 11 берез. – С. 12.
130. Лейбюк Г. Гармонійні в житті і на сцені: [Зустріч з актор. подружжям Шиманських] // Світ молоді. – 2001. – 31 берез.
131. Мандрик Л. Гість мистецької вітальні – Михайло Фіголь // Зах. кур’єр. – 1997. – 12 груд.
132. Мельпомена – муза чарівна: [Зустріч з акторами Л.Ніколаєнко та Ю.Литвиновим] // Галичина. – 2002. – 16 квіт.
133. Мороз В. Весь світ – у слові українським: [Зустріч з дир. Львів. наук. б-ки ім.В.Стефаника М.Романюком ] // Галичина. – 2003. – 21 жовт.
134. Назарчук Д. „Це великий гріх – не дати талантові розкритися: [Зустріч з акторами обл. муз. драм. театру ім. І.Франка] // Галичина. – 2003. – 1 квіт.
135. Небайдужість важливіша за професіоналізм: [Зустріч з арт. Л.Григорською-Олексієнко] // Зах. кур’єр. – 2000. – 31 берез.
136. Н.С. Житиме народ – житиме й театр: [Зустріч з акторами облмуздрамтеатру ім. І.Франка] // Галичина. – 2005. – 2 квіт.
137. Поезія і пісня в інтер’єрі: [Зустріч з журналістом і піснярем Богданом Кучером] // Тижневик Галичини. – 1999. – 24 черв.
138. Приємні та корисні зустрічі: [Зустріч з дир. Львів. наук. б-ки ім.В.Стефаника М.Романюком] // Репортер. – 2003. – 16 жовт.
139. Пушкар Б. Фіксуйте момент – усе це історія! Так вважає ювіляр: [Зустріч з краєзнавцем П.Арсеничем] // Світ молоді. – 2004. – 5 лют.
140. Рубан В. „Піраміда” в Івано-Франківську: [Зустріч з представниками львів. вид-ва] // Прикарпат. правда. – 2003. – 20 берез.
141. „Свою Україну любіть”: [Зустріч з голов. ред. журн. „Образотворче мистецтво” М.Маричевським ] // Галичина. – 1999. – 27 берез.
142. Смоляк О. Зустріч з прозаїком і редактором [журн. „Перевал” Б.Бойком] // Вперед. – 1997. – 28 черв.
143. Стефурак Н. Дмитро Степовик: „Перст Божий допомагає мені завжди...”: [Зустріч з проф. Київ. духов. акад. Д.Степовиком] // Галичина. – 1998. – 15 трав.
144. Стефурак Н. З піснею крізь життя: [ Зустріч з вокалістами обл. філармонії О.Велкою та І.Мокрецькою] // Галичина. – 2003. – 29 трав.
145. Стефурак Н. Людина, закохана в музику: [Зустріч із солістом обл. філармонії скрипалем Я.Бибиком] // Галичина. – 2002. – 23 лют.
146. Стефурак Н. Мельпомена – муза чарівна: [Зустріч з акторами Л.Ніколаєнко та Ю.Литвиновим] // Галичина. – 2002. – 16 квіт.
147. Стефурак Н. Таке магічне слово „актор”...: [Зустріч з театр. подружжям Шиманських ] // Галичина. – 2001. – 29 берез.
148. Стефурак Н. У полоні двох муз: [ Зустріч з співачкою Л.Максим’як та поетесою О.Тебешевською] // Галичина. – 2005. – 18 черв.
149. Стефурак Н. У пориві творчості: [ Зустріч з актрисою Л.Григорською-Олексієнко] // Галичина. – 2000. – 8 квіт.
150. Таланти з Прикарпаття – Олесь Дяк: [Зустріч з поетом і бардом зі Львова О.Дяком] // Репортер. – 2002. – 4 квіт.
151. Тільки для вузького кола слухачів: [Зустріч з бардом В.Паньківим з Городенки] // Зах. кур’єр. – 1998. – 22 трав.
152. Федоренко Л. Пані Людмила була щедрою на „Берегиньки”: [Зустріч з актрисою Л.Григорською-Олексієнко] // Світ молоді. – 2000. – 24 берез.
153. Шалкітене І. Раби повік не варті раю...: [Про поет. вечір О.Бабій] // Рідна земля. – 2002. – 7 лют.
154. Щовечора мелодія звучить: [Зустріч з худож. Б.Губалем] // Галичина. – 1999. – 5 берез.
155. Ясна Н. „Лише кохання більше від музики, але й воно – мелодія”: [Зустріч із скрипалем-солістом обл. філармонії Я.Бибиком] // Репортер. – 2002. – 21 лют.

Наверх

156. „А ми тую червону калину підіймемо”: [Презентація кн. П.Марусика] // Галицьке сл. – 2000. – 30 квіт.
157. Брухаль Г. А „в коханні – без розгалужень ...”: [Зустріч з молодою поетесою М.Воробець та презентація її кн.] // Світ молоді. – 2005. –7 квіт.
158. В „Переповненому експресі” є місце і для справжньої поезії:[Презентація кн. М.Ткачівської] // Тижневик Галичини. – 2000. – 20 квіт. – С. 11.
159. Волков Н. Презентация Антологии [„Ткань и ландшафт”] // Прикарпат. правда. – 2003. – 25 груд.
160. Данько Д. Про історію пам’ятки і великих людей: [Презентація кн. „Міста і села Галицького району...”] // Світ молоді. – 2002. – 6 груд.
161. Дуплетна презентація прози патріарха Бу-Ба-Бу: [Презентація кн. Ю.Андруховича „Рекреації”] // День. – 1997. – 3 черв. – С. 7.
162. З народження книги: [Презентація кн. „Журавлі повертаються...” про Богдана Лепкого] // Галичина. – 2001. – 30 жовт. – С. 2.
163. Заник Б. Аж три „Пси” разом: У неділю в обл. наук. б-ці відбулася презентація нових книг вид-ва „Лілея - НВ” // Вперед. – 2000. – 10 берез.
164. Заник В. Є перший том нової української енциклопедії // Зах. кур’єр. – 2002. – 5 берез.
165. Зільберкранц Р. „Соната – для коханого...”: [Презентація кн. О.Слоньовської] // Світ молоді. – 2003. – 13 берез.
166. Зоріна Л. „Переповнений експрес” Марії Ткачівської // Прикарпат. правда. – 2000. – 22 квіт.
167. Зоріна Л. Унікальне видання: [Презентація вид. „Художники Івано-Франківщини”] // Прикарпат. правда. – 2003. – 16 січ.
168. Зузук Л. Кумир медовий зустріч з ним солодка: [Презентація зб. поезій Л.Стринаглюка „Медовий кумір”] // Світ молоді. – 1999. – 29 жовт. – С. 6.
169. Зьола Л. Патріарх Бу-Ба-Бу презентує „Перверзію” [Ю.Андрухович] // Крок. – 1997. – 31 трав. – С. 8.
170. Ідзьо В.С. Презентація наукових праць Українського університету, Українського Історичного Клубу м.Москви в Івано-Франківській державній науковій бібліотеці // Наук. Вісн. Укр. Ун-ту. Т. 5. – М., 2004. – С. 197-198.
171. Калиновська В. І ще два докази на користь нашої літератури: [Презентація нових вид. Ю.Покальчука та І.Римарука] // Зах. кур’єр. – 2000. – 17 берез. – С. 12.
172. Калиновська В. Презентація в стилі дезорієнтації [кн. Ю.Андруховича „Дезорієнтація на місцевості”] // Світ молоді. – 2000. – 10 берез.
173. Кирпан А. „Ми себе до неба приручили, от і важко жити на землі...”: [ Про презентацію кн. Н.Стефурак „Терноцвіт”] // Галичина. – 2003. –15 листоп.
174. Кирпан А. Так і проситься в серійне продовження: [Презентація альб. „Художники Івано-Франківщини”] // Світ молоді. – 2003. – 3 січ.
175. Книга про баладу: [Презентація кн. В.Грабовецького „Ходить Довбуш молоденький”] // Зах. кур’єр.- 2000. – 15 груд. – С. 9.
176. Костянтинів Г. „Скуйовджене пір’ячко”: [Презентація муз.-поет. проекту львів. медиків] // Колега. – 1999. – 18 лип.
177. Кочержук І. Унікальний майстер – зброя: [Презентація журн. „Образотворче мистецтво” та митця косівчанина Р.Стринадюка] // Гуцул. край. – 2001. – 11 серп.
178. Кузишин Л. Ще одна книжка про Галицький край: [Презентація кн. „Міста і села Галицького району...”] // Рідна земля. – 2002. – 19 груд.
179. Лавренюк О. Повернення столітніми листами і світлинами: [Презентація кн. „Журавлі повертаються...”] // Високий замок. – 2001. – 2 листоп.
180. Лейбюк Т. Культурна хроніка міського десятиліття: [Презентація кн. Г.Карась] // Світ молоді. – 2001. – 9 листоп.
181. Лещишин С. Іван Стебельський: Любити Україну не лише до глибини душі, а й до глибини своєї кишені: [Презентація кн. І.Стебельського „Шляхами молодості і боротьби”] // Галичина. – 2000. – 4 квіт.
182. Малий Ю. Велика історія: [Презентація кн. „Історія Галича у пам’ятках культури і мистецтва” М. та О. Фіголів] // Вперед. – 2000. – 1 груд.
183. Марінов К. Й далі ходить Довбуш краєм: [Презентація кн. В.Грабовецького] // Світ молоді. – 2000. – 15 груд.
184. Микицей М. Ці приречені герої: [Презентація кн. С.Процюка „Шибениця для ніжності”] // Світ молоді. – 2001. – 8 черв.; Високий замок. – 2001. – 3 черв.
185. Народ мій завше буде: Наук.-чит. конф. „Народ, нація, держава” з презентацією книг І.Белебехи „Поразки та надії України” та С.Геника „Тернистий шлях до волі” // Галичина. – 1997. – 19 верес.
186. Настенко О. Великі українки на паперті колізею...: [Презентація кн. С.Геника та Н.Семенкович ] // Галичина. – 2004. – 8 лип.
187. Нові книги Володимира Качкана [представлені на презентації ] // Вперед. – 2000. – 23 черв.
188. Олексїїв В. Такі книги повинні бути в кожному районі: [Презентація кн. „Міста і села Галицького району...”] // Галичина. – 2002. – 10 груд. – С. 5.
189. Перша ластівка Олега Криштопи: [Презентація кн. „Сурдокамера” О.Криштопи] // Зах. кур’єр. – 2001. – 22 черв.
190. Презентація [ зб. вибр. політ. есе О.Сича] // Зах. кур’єр. – 2002. – 19 берез.
191. Презентація „Звичайного читача”[ кн. Є. Барана] // Зах. кур’єр. – 2000. – 1 груд.
192. „Проблеми сиріт очима громади”: [Презентація зб. творів ] // Репортер. – 2004. – 23 груд. – С. 2.
193. Розповідь про живий час і живих людей: [ Презентація кн. Є. Барана „Звичайний читач”] // Тижневик Галичини. – 2000. – 26 груд.
194. Смоляк О. Перед мандрівкою до „Корчми на місяці”: [Презентація кн. Ю.Андруховича „Рекреації” ] // Вперед. – 1997. – 7 черв. – С. 6.
195. Совтус Ю. Книга – як дитинка. Вийшла гарною: [Презентація кн. „Історія Галича у пам’ятках культури і мистецтва”] // Світ молоді. – 2000. – 8 груд.
196. Стефурак Н. В Івано-Франківську з’явився новий Гоголь: [Презентація кн. О.Криштопи „Сурдокамера”] // Галичина. – 2001. – 30 черв.
197. Стефурак Н. Культура міста в контексті десятиліття: [Презентація кн. Г.Карась] // Галичина. – 2001. – 8 листоп. – С. 11.
198. Стефурак Н. Людина без любові – сирота: [Презентація поет. зб. О.Слоньовської] // Галичина. – 2003. – 5 квіт.
199. Стефурак Н. Поезія, що спонукає до роздумів: [Презентація поет. зб. Я. Дорошенка „Дерев собори золоті”] // Галичина. – 2002. – 23 листоп.
200. Стефурак Н. „Скуйовджене пір’ячко” залетіло на Прикарпаття: [Презентація муз.-поет. проекту львів. медиків] // Галичина. – 1999. – 9 лют.
201. Стефурак Н. Чи присягнемось, що нема й зерна неправди за собою?..: [Вірші поетеси Н.Стефурак та інформ. про презентацію її кн. „Терноцвіт”] // Зах. кур’єр. – 2003. – 4 груд. – С. 17.
202. Стефурак Н. „Шибениця для ніжності”:[Презентація кн. С.Процюка] // Галичина. – 2001. – 30 черв.
203. Ткачук Т. Такий письменник у нас є: [ Презентація кн. „Рекреації. Романи”, „Перверзія” Ю.Андруховича] // Зах. кур’єр. – 1997. – 6 черв. – С. 6.
204. Федоренко Л. Філософсько-музична імпреза [кн.”Етика А.Швейцера та естетика Й.Баха] // Світ молоді. – 2000. – 24 берез.
205. Чорноус О. На презентації нової книги [ Ю.Андруховича] // Вперед. – 2000. –3 берез.
206. Шалкітене І. Ганна Карась: Я горда, що була поруч з вами: [Презентація кн. Г.Карась] // Рідна земля. – 2001. – 8 листоп.
207. Шалкітене І. Завдяки таким людям пишеться історія: [Презентація кн. „Журавлі повертаються...”] // Рідна земля. – 2001. – 1 листоп. – С.3.
208. Шалкітене І. „Ткань и ландшафт”: [Презентація антол. рос.-мов. л-ри Прикарпаття] // Рідна земля. – 2003. – 25 груд.

Наверх

Книжкові виставки

209. Бабій В. Велична святість Різдва // Галичина. – 2000. – 22 січ.
210. Бабій Л. Побережіть красу – і вас вона не раз іще спасе // Зах. кур’єр. – 1997. – 25 лип. – С. 8.
211. Гончарук Н. Новонадходження наукової бібліотеки // Репортер. – 2003. – 6 лют.
212. „Друковане слово Прикарпаття 1990-2000”: [Про вист. видань науковців і письменників Прикарпаття] // Галичина. – 2001. – 27 лют.
213. Дубовська О. У пошуку істини і краси: [Кн. вист. „Людина. Філософія. Мистецтво: пошук істини і краси”] // Зах. кур’єр. – 1998. – 20 лют.
214. Заник В. Наукова бібліотека збагатилася: [Вист. нових видань] // Зах. кур’ єр. – 2003. – 6 лют. – С. 8.
215. Зоріна Л. Друковане слово Прикарпаття: [Вист. кн. науковців, краєзнавців і літераторів Прикарпаття] // Вперед. – 2001. – 2 берез.
216. Зоріна Л. За кількістю видань дали фору Львову: [Вист. кн. видань науковців, краєзнавців, письменників краю] // Зах. кур’єр. – 2001. – 2 берез. – С.7.
217. Зоріна Л. Фонди поповнюються: [Вист. нових видань] // Прикарпатська правда. – 2000. – 12 лют.
218. Із мудрістю століть: [Презентація кн. вист. до Дня б-к] // Галичина. – 2001. – 28 верес.
219. Книжки останнього десятиліття // Зах. кур’єр. – 2001. – 16 лют.; Галичина. – 2001. – 17 лют.; Зах. кур’єр. – 2001 - 23 лют.
220. [Презентація кн. вист. „Книга століть”] // Зах. кур’єр.– 2001. -№ 39. – С. 9.
221. Пушкар Б. Бібліотека роз’яснює суть референдуму // Галичина. – 2000. – 11 квіт.
222. Рубан В. Книги для „храму мудрості”: [Вист. нових надходжень] // Прикарпат. правда. – 2003. – 6 лют.
223. Рубан В. Широкий світ малої Батьківщини: [Вист. краєзн. видань] // Прикарпат. правда. – 2003. – 29 трав.
224. Стефурак Н. „Прийми, Україно, мою шану і працю”: [Презентація вист. творів письм. з Бразилії В.Вовк у краєзн. від.] // Галичина. – 1995. – 4 берез.
225. У світі нових надходжень // Зах. кур’єр. – 2000. – 11 лют. – С. 10.
226. „Широкий світ малої Батьківщина”: [Вист. краєзн. вид.] // Репортер. – 2003. – 15 трав.
227. Яковенко Л. Експонується винахідництво // Зах. кур’єр. – 1999. – 17 верес.

Наверх

Інші заходи

228. Бібліотека – оаза мистецтва: [Вист. картин худож. з Долини В.Ткаченка та Б.Фреїва] // Зах. кур’єр. – 1998. – 5 черв.
229. Брухаль Г. Сприйняття на генетичному рівні: [Наук.-практ. конф. „Ще раз до Тараса”] // Світ молоді. – 2004. – 25 берез. – С. 4.
230. Боднарчук Н. Тут є доступною книжкова таїна: [Про проведення мас. заходів в б-ці] // Зах.кур’єр. – 1998. – 11 груд.
231. Бойко С. Поштова марка засвідчує існування держави Україна: [„Каталог поштових марок України” (1998) можна переглянути в б-ці] // Тижневик Галичини. – 1999. – 29 лип.
232. Весняні „Шедеври ...”: [Вечір духовності за участю нар. арт. України М. Кривеня] // Тижневик Галичини. – 2000. – 27 жовт. – С. 12.
233. Ганущак В. Знайомтесь: літературно-мистецька вітальня [при б-ці] // Комс. прапор. – 1989. – 7 січ.
234. Драбчук І. Як працювати шкільному музею: [Про участь зав. від. краєзн. л-ри Г.Горбань у круглому столі дир. та представників шк. музеїв з пробл. іст. краєзнавства та музеєзнавства] // Вперед. – 2005. – 8 квіт.
235. „Задоволені й „соколята”: [Про свято Миколая, організ. чл. Всеукр. дит. сп. „Соколята”, в якому брали участь працівники від. л-ри іноз. мовами б-ки] // Світ молоді. – 1994. – 23 груд.
236. Зоріна Л. Вшанували Дмитра Циганкова [місц. комп.] // Рідна земля. – 2003. – 20 листоп.; Прикарпат. правда. – 2003. – 6 листоп.
237. Зоріна Л. На честь незрівняної Соломії [Крушельницької відбувся вечір пам’яті] // Зах. кур’єр. – 1997. – 26 верес.
238. Зорина Л. Памяти русского поэта: [Про літ. вечір до 200-річчя Ф.Тютчева] // Прикарпат. правда. – 2003. – 25 груд.
239. Зоріна Л. Пом’янули ювіляра [комп. Д.Циганкова] // Прикарпат. правда. – 2003. – 6 листоп.
240. Зоріна Л. Цей романс, що лунає донині:[Про вечір укр. романсу] // Зах. кур’єр.– 1999. – 12 листоп.
241. Зьола Л. Традицію літературних вечорів продовжив Степан Процюк // Зах. кур’єр. – 1999. – 10 груд.
242. І в поезії залишається журналістом: [Про поет. вечір О.Бабій ] // Зах. кур’єр. – 2002. – 5 лют.
243. Камерна музикотерапія від Генделя і Герети: [Про муз. вечір] // Світ молоді. – 2000. – 3 берез.
244. Лейб’юк Т. Усе про писанку: [У від. мистец. відбулося свято Писанки] // Світ молоді. – 1997. – 25 квіт.
245. Панчишин Х. „Коли в тебе є мати, подякуй Богові і будь задоволений”: [Про свято „Берегиня людства”, організов. від. л-ри іноз. мовами] // Галичина. – 1999. – 25 трав.
246. [Про вист. робіт худож. Т.Павлик в б-ці] // Галичина. – 2004. – 22 лип. – С. 12.
247. Рубан В. Вшанували рідну мову: [Про літ. вечір] // Прикарпат. правда. – 2003. – 6 берез.
248. Слободян Н. Зимова мозаїка: [Про вист. робіт митців] // Зах. кур’єр. – 1998. – 1 січ.
249. Слуцька Я. Пам’яті Уляни Кравченко : [Вечір до 140-річчя письм.] // Зах. кур’єр. – 2000. – 28 квіт.
250. Соколівський І. Дудовна велич Кобзаря: [Про обл. огляд-конкурс читців до 190-річчя Т.Шевченка] // Захід. – 2004. – 4 берез.
251. Стефурак Н. „Не вмирає душа наша”?: [Про літ. вечір до Дня рідної мови] // Галичина. – 2003. – 22 лют.
252. „Така довга дорога додому”: [Літ.-муз. композ., присвяч. 125-річчю від дня народж. Б.Лепкого] // Галичина. – 1997. – 18 листоп.
253. Федоренко Л. Найвище диво на землі: [Темат. вечір до Дня Матері] // Світ молоді. – 2000. – 19 трав.
254. Фіцик С. Кращих читців Шевченка слухали в бібліотеці // Зах. кур’єр. – 2001. – 25 трав.
255. Шануймо Кобзаря: [Інформ. про Шевченків. свято ] // Зах. кур’єр. – 1997. – 7 берез.
256. Шкатуляк М. Благородний внесок: [Про доброд. концерт „Література і мистецтво XX ст. в боротьбі за мир”, організ. від. л-ри інозем. мовами] // Прикарпат. правда. – 1988. – 29 трав.
257. Ясна Н. Вічне сяйво: [Про вечір „Живе мистецтво ікони”] // Репортер. – 2002. – 24 січ.
258. Ясна Н. „Повняться вірою наші серця”: [Про вечір до Великодня] // Репортер. – 2002. – 3 трав.
259. Ясна Н. „Скрипка грає – серце крає...”: [Про мистец. вечір] // Репортер. – 2001. – 22 листоп.

Наверх

Формування комп'ютерного бібліотечного центру в бібліотеці

260. Бібліотека відкриває світ Інтернет // Галичина. – 2002. – 1 серп. – С. 3.
261. Бібліотека стає центром інформації: [Про створення на базі обл. б-ки центру інформації та регіон. інформ. порталу за розпорядженням голови ОДА] // Галичина. – 2003. – 16 січ.
262. Білуник Л. Хто володіє інформацією – володіє світом: [Про відкр. Інтернет-центру при б-ці] // Рідна земля. – 2002. – 3 січ.
263. В Інтернет через бібліотеку: [ Обл. б-ка стала переможцем конкурсу проектів, що оголошені Посольством США в Україні] // Світ молоді. – 2001. – 21 верес. – С. 4.
264. В Інтернет через бібліотеку: [Про відкр. Інтернет-центру в обл. б-ці] // Світ молоді. – 2002. – 4 січ.; Зах. кур’єр. – 2002. – 4 січ. – С. 10.
265. Герула В. Виручає Інтернет-центр ОУНБ: [Думка читача] // Репортер. – 2003. – 25 жовт.
266. Головна книгозбірня краю стала віртуальною // Захід. – 2002. – 11 січ. – С. 5.
267. Гринів В. Швидкісний Інтернет в обласній бібліотеці // Репортер. – 2003. – 20 листоп.
268. Долинські та вигодські читачі матимуть Інтернет: [Про Всеукр. семінар на тему „Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга”, який відбувався, зокрема, і на базі ОУНБ ім. І.Франка] // Світ молоді. – 2005. – 7 лип. – С. 3.
269. Інтернет-центр – перші місяці роботи [в обл. б-ці] // Репортер. – 2002. – 7 берез.
270. Лавренюк О. Перемога для 20 тисяч абонентів: [Обл. б-ка – переможець конкурсу „Інтернет для публічних бібліотек ЛЕАП”] // Високий замок. – 2002. – 4 січ.
271. Лугіна Т. У бібліотеку працювати з Інтернетом // Репортер. – 2002. – 25 лип.
272. Назарчук Д. Доженемо планету: ввійшли до Інтернету! // Галичина. – 2002. – 5 січ.
273. Назарчук Д. Отакий високий злет: через грант – у Інтернет // Галичина. – 2001. – 25 верес.
274. Назарчук М. Некласичне вікно у світ: [На базі ОУНБ ім. І.Франка відбувся Всеукр. семінар „Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга”] // Галичина. – 2005. – 9 лип.
275. Обласна бібліотека стане інформаційним центром [згідно розпорядження голови ОДА] // Вперед. – 2003. – 17 січ. – С. 9.
276. Пушкар Б. Інтернет-центр в Івано-Франківську вперше має бібліотека // Укр. культура. – 2002. – № 1. – С. 5.
277. Танатор Н. Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року – року культури в Україні: [Згадується про те, що на базі обл. б-ки створено регіон. інформ. портал] // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 8-13.
278. Фіглевський В. Світова паутина в обласній бібліотеці // Рідна земля. – 2003. – 12 черв. –
279. Шалкітене І. Наблизимо планету завдяки Інтернету // Освіт. сл. – 2002. – 17 січ.

Наверх

Науково-дослідна та методична діяльність

280. Бібліотечний маркетинг на допомогу виробництву: (З досвіду роботи Долинської ЦБС) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка; Підгот. Л.І.Яковенко. – Івано-Франківськ, 2003. – 10 с.
281. Волкова М. Пізнай свій народ, а в народі себе: (Досвід переможців огляду- конкурсу серед бібліотекарів Івано-Франків. обл. з іст.-краєзн. аспекту роботи) // Бібл. планета. – 1998. - № 2. – С. 23-24.
282. Грані бібліотечної професії. Вип. 1 / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. І.Бочкур, Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2003. – 12 с.
283. Грані бібліотечної професії. Вип. 2 /Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. І.Бочкур, Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2004. – 19с.
284. Кушнерчук М. Лоцмани книжкового моря: [Про обл. семінар зав. від. обслуговування ЦБС обл. на базі Надвірнян. центр. б-ки ] // Нар. воля. – 2001. – 20 листоп.
285. Матеріали на допомогу бібліотекам у проведенні культурно-просвітницьких заходів. Вип. I / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. І.Б.Бочкур, Г.М.Колотило. – Івано-Франківськ, 2003. – 32 с.
286. Матеріали на допомогу бібліотекам у проведенні урочистостей з нагоди 190-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка. Вип. II / Івано-Франків. ОУНБ ім.І.Франка; Уклад. Г.М.Колотило. – Івано-Франківськ, 2003. – 35с.
287. Матеріали на допомогу бібліотекам у проведенні культурно-просвітницьких заходів. Вип. III / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. І.Б.Бочкур, Г.М.Колотило. – Івано-Франківськ, 2004. – 31с.
288. Мотчук Н. Як далі працювати з молоддю? : [Про обл. наук-практ. конф. „Місце бібліотеки в справі орієнтування молоді на конструктивний підхід до життя в сучасних соціально-економічних умовах”] // Галичина. – 1997. – 9 верес.
289. Найдан В. Духовне зростання: [Про постановку бібл. справи в обл.] // Соц. культура. – 1964. – № 10. – С. 31-32.
290. Письменник гідності і правди: (Візит до П.Загребельного з нагоди 80-річчя від дня народж.): Метод. поради / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2004. – 7с.
291. Підсумковий матеріал соціологічного дослідження про динаміку змін духовних потреб сучасного читача / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2000. – 5 с.
292. Підсумки соціологічного дослідження: Платна послуга в універсальній науковій бібліотеці: якою їй бути? / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 1997. – 2 с.
293. Пушкар Б. Рік культури. Рік нових змін: [Про зустріч в б-ці працівників упр. культури ОДА, кер. обл. відом. установ з держ. секр. М-ва культури і мистец. В.Андріановим] // Галичина. – 2003. – 3 лип.
294. Романчук А. Бібліотечні перевтілення з авангардним відтінком: [Пробл. питання б-к в м. Івано-Франківську] // Голос України.–1997. – 23 трав. – С. 9.
295. Сім’я і книга: З досвіду роботи б-к сіл Боднарів Калуського і Шевченкове Долин. ЦБС / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. М.Волкова. – Івано-Франківськ, 1998. – 7 с.
296. Стан бібліотечного краєзнавства в Івано-Франківській області: Інформ. довідка. Вип. 8/5 / М-во культури України. Нац. парлам. б-ка. Інформцентр з питань культури і мистецтва. – К., 1994. – 10 с.
297. Станіславський феномен у контексті новітньої української літератури: Метод. поради / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Г.В.Горбань, Л.М.Загоровська.- Івано-Франківськ, 2003. – 9с.
298. Фандрейзинг – веління часу: З практики роботи Надвірнянської ЦБС / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. І.Б.Бочкур, Г.М.Колотило. – Івано-Франківськ, 2003. – 12с.

Наверх

Видавнича діяльність

Бібліографічні покажчики

299. Обласна наукова бібліотека ім. І.Франка. Видавнича діяльність за 1991-2001 рр.: Покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. Г.В.Горбань, відп. ред. М.В.Альба. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.
300. Гендер: історія, теорія і сучасна практика: Бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. М.О.Чуділіна. – Івано-Франківськ, 2004. – 39с.
301. Гроші, банківська справа і фінансові ринки в Україні: Реком. бібліогр. список / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2003. – 9с.
302. Екологічна безпека: вчора, сьогодні, завтра: Бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад.: Н.Джус, С.Фіцик. – Івано-Франківськ, 2003. – 16 с.
303. Етнографія України: Реком. бібліогр. список / Івано-Франків.ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2004. – 6с.
304. Івано-Франківську – 340: Реком. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад.:Г.Горбань, М.Данилів, В.Дволітка. – Івано-Франківськ,2002. – 45 с.
305. Інвестиційний процес в Україні: Реком. бібліогр. список / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Н.М.Пасяка. – Івано-Франківськ, 2005. – 10с.
306. Образотворче мистецтво Івано-Франківщини: Бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад.: Н.Родимюк, Г.Кухній. – Івано-Франківськ, 2003. – 30с.
307. Популярні газети та журнали: Вебліогр. список / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2005. – 11с.
308. Рекреаційно-туристичні ресурси Прикарпаття: Реком. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2004. – 23с.
309. Розвиток підприємництва в Україні: Реком. бібліогр. список / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Н.М.Пасяка. – Івано-Франківськ, 2004. – 15с.
310. Сівач духовності: Зб. спогадів, ст. і матеріалів, присвяч. проф. філології, історику і бібліографу В.Полєку / Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника, НТШ; Упоряд. С.І.Хороб; бібліогр. уклали: Б.Гаврилів, Г.Горбань. – Івано-Франківськ, 2002. – Бібліогр. С.375-454 ( 1620 назв).
311. Туристична галузь і продуктивні сили України: Реком. бібліогр. список / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2004. – 6с.
312. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасність: Бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. А.Г.Габер. – Івано-Франківськ, 2003. – 27с.
313. Широкий світ малої Батьківщини. Історія населених пунктів Івано-Франківщини: Бібліогр. каталог краєзн. видань 1990-2002 / Івано-Франків. ОУНБ ім.І.Франка, Івано-Франків. обл. орг. Всеукр. сп. краєзнавців; Склад.: Г.Горбань, В.Дволітка. – Івано-Франківськ, 2003. – 27с.

Інформаційно-аналітичні та методичні видання

314. Вічний вогонь пам’яті : (Інформ.-метод. лист на допомогу б-кам ЦБС) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2005. – 7с.
315. Грані бібліотечної професії. Вип.1 / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад.: І.Бочкур, Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2003. – 12 с.
316. Зірка, що світить крізь століття: (Метод. поради б-кам до 150-річчя від дня народж. Н.Кобринської) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2005. – 15с.
317. Лицар нескореного покоління: Присвята (До 95-ліття від дня народж. О. Ольжича) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2002. – 5 с.
318. Літературно-мистецький календар Івано-Франківської області на 2002 р. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка; Склад.: Г.Горбань, В.Дволітка. – Івано-Франківськ, 2001. – 11 с.
319. Літературно-мистецький календар Івано-Франківської області на 2003 рік / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Склад.: Г.Горбань, В.Дволітка. – Івано-Франківськ, 2002. -21с.
320. Літературно-мистецький календар Івано-Франківської області на 2004 рік / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Склад.: Г.В.Горбань, В.Р.Дволітка. – Івано-Франківськ, 2003. – 23с.
321. Літературно-мистецький календар Івано-Франківської області на 2005 рік / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Уклад. Г.В.Горбань, Л.М.Загоровська. – Івано-Франківськ, 2004. – 18с.
322. Неповторні барви живопису: Інформ. довідка (До 100-річчя від дня народж. Маргарити Сельської) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. А.Бойко. – Івано-Франківськ, 2003. – 3с.
323. Основні показники роботи бібліотек області системи Міністерства культури і мистецтв України за 2004 рік / Івано-Фрнанків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2005. – 21с.
324. Публічна бібліотека: місце і роль у становленні місцевого самоврядування: (Метод. рек. на допомогу створенню Публ. центрів регіон. інформ. на базі ЦБС) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка. – Івано-Франківськ, 2002. – 5с.
325. Сучасник поколінь прийдешніх : Візитка (До 110-ліття від дня народж. Миколи Куліша) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот. Г.Колотило. – Івано-Франківськ, 2002. – 6с.
326. Україна: шлях в Європу: (Метод.-бібліогр. рек. на допомогу б-кам у роз’ясненні послання Президента України до Верховної Ради України „Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка; Підгот.: Г.Колотило, М.Чуділіна.– Івано-Франківськ, 2002. – 4с.

Наверх

Меценатство

327. Бабій Л. Бібліотека отримала поповнення з Торонто: [Про передачу особист. б-ки Д.Штундера ] // Галичина. – 2002. – 28 трав.; Високий замок. – 2002. – 31 трав.
328. Василів Д. Подарунок читачам: [Почес. громадянин м.Івано-Франківська генерал-полковник В.Чебриков надіслав у подарунок б-ці 50 книг] // Прикарпат. правда. – 1982. – 1 жовт.
329. Героїчна книга про героїчних людей: [П.Поварчук та С.Дякун подарували свою кн. б-ці] // Високий замок. – 2001. – 28 верес.
330. Гладиш Р. Дар Миколи Шкрібляка прийшов до читача: [У річницю загибелі М.Шкрібляка б-ки обл. одержали нові кн.] // Галичина. – 2003. – 29 берез.
331. Заник В. У фонд бібліотеки – „Фонд Л.Вардзарука”: [Про кн. колекцію відом. краєзнавця, подаровану б-ці] // Зах. кур’єр. – 2001. – 27 груд.
332. Лейбюк Т. Шле меценат покупки особливі – вічноцінні: [Є.Паранюк з Нью-Йорка] // Світ молоді. – 2000. – 29 верес.
333. Мірчук С. Безцінний дарунок бібліотеці [Є.Паранюка з Нью-Йорка] // Зах. кур’єр. – 2000. – 29 верес.
334. Мороз В. Книгозбірня Л.Вардзарука для наукової бібліотеки // Галичина. – 2002. – 10 січ. – С. 11.
335. Н.Л. і К.М. „Земляки” – 7 років разом: [Про концерт муз. групи ( укр. діаспора, Англія) та подарунок кн. б-кам обл. на зароблені гроші] // Укр. думка. – 2005. – Ч. 13-14. – С. 3.
336. Обласній бібліотеці – від українця з Чикаго: [П.Вигінний передав до б-ки іст.-мемуар. зб. „Ярославщина і Засяння”] // Галичина. – 1999. – 21 груд.
337. Проців Г. Ми матимемо „Бібліотеку тисячоліття” завдяки Британській раді // Галичина. – 1998. – 26 груд.
338. Пушик Т. Книга – найкращий подарунок: [Про мецената б-ки Є.Паранюка з Нью-Йорка] // Експрес. – 2000. – 21-28 верес. – С. 9.
339. Священник дарує книги: [ о.Володимир Дорош] // Нова Зоря. – 2001. – Ч. 9.
340. Скарб для краєзнавців: [Про поповнення фонду б-ки полігр. підприємствами обл.] // Галичина. – 1998. – 6 лют.

Наверх

Міжнародні зв'язки

341. Брухаль Г. Grand mersi, пані-мадам Ольго: [Про зустріч з фр. культ. делегацією у від. л-ри іноз. мовами б-ки та дарунок б-ці кн. фр. мовою] // Світ молоді. – 2005. – 21 квіт.
342. В місті побував посол Великобританії: [Про участь в інформ. ярмарку „Сучасна Британія” читачів в б-ці]// Анонс-контракт. – 2003. – № 23(черв.). – С. 41.
343. Заник В. Де ваша Батьківщина, Люсіне?: [Про француженку вірмен. походження, яка зібрала в б-ці прикарпат. митців вірменів, що живуть в Івано-Франківську] // Зах. кур’єр. – 1997. – 5 верес.
344. І.Р. „ Світ без кордонів” в Івано-Франківську // Галичина. – 2003. – 20 листоп. – С.2.
345. Пункт НАТО розміститься в Івано-Франківську: [ В обл. б-ках відкр. стенди про партнерство між Києвом і Північно-атлант. альянсом та здійсниться передплата на деякі журн.] // Репортер. – 2004. – 2 верес. – С.5.
346. Стефурак Н. „Тепер з вами буде моє колишнє товариство”: [Про зустріч з меценатом б-ки Є.Паранюком зі США] // Тижневик Галичини. – 2000. – 28 верес.

Наверх

Публікації працівників бібліотеки

347. Альба М. Надійні помічники: [Про роботу б-к обл. по обслуг. трудівників сіл. госп-ва] // Прикарпат. правда. – 1985. – 3 квіт.
348. Альба М.В. Без книги ніколи й нікому не обійтись: [До Всеукр. дня б-к розмову з дир. ОУНБ ім. І.Франка М.Альбою вела Т.Лейбюк] // Світ молоді. – 1998. – 25 верес.
349. Альба М. [Відповідь на анкету газ.”Галичина”дає дир. б-ки М.Альба з нагоди її перемоги в міськ. конкурсі „Людина десятиліття”] // Галичина. – 2001. – 18 серп.
350. Альба М. Дім, у якому живе книга, має бути комфортним: [Про роботу б-ки та бібл. закладів обл.] // Галичина. – 2003. – 20 берез.
351. Альба М. „Жоден комп’ютер, жоден кінофільм не замінять насолоди від читання книги: [Інтерв’ю з дир. б-ки М.Альбою вела Н.Боднарчук] // Зах. кур’єр. – 1999. – 1 жовт.
352. Альба М. Ми прагнемо, щоб наша бібліотека стала справжнім інформаційним центром Івано-Франківщини // Анонс-контракт. – 2002. – № 28. – С. 41.
353. Альба М.В. О книго, ти – найбільше з див!: [Інтерв’ю з дир. б-ки М. Альбою напередодні свята Всеукр. дня б-к] // Галичина. – 1998. – 29 верес.
354. Альба М. Професійна трагедія бібліотек – старіння їх фондів: [Про пробл. в роботі б-к обл.] // Галичина. – 2000. – 25 січ.
355. Альба М. „Стати центром національної пам’яті”: [Розмову з дир. б-ки М.Альбою вів О.Смоляк ] // Новий час. – 1991. – 12 груд.
356. Атрошенко Л.П. Працюємо з патентною літературою: [Досвід Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка] // Бібліотекознавство та бібліогр.: Міжвід. респ. зб. ст. Вип. 7.- 1969. – С. 96-101.
357. Бабій Л Літературно-мистецьке життя Івано-Франківщини через призму діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка // Краєзнавець Прикарпаття. – 2004. – № 3 (січ.-черв.). – С. 58-59.
358. Борисова Н. На всі смаки : [Про платні послуги, які зможе запропонувати б-ка своїм читачам] // Прикарпат правда. – 1988. – 7 трав.
359. Горбань Г. Діяльність обласної наукової бібліотеки ім. І.Франка в галузі історичного краєзнавства // Матеріали 0III Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції. – Коломия, 1997. – С. 65-66.
360. Горбань Г. Із досвіду краєзнавчої роботи бібліотеки Івано-Франківської області // Краєзнавець Прикарпаття. – 2003. – № 1 (січ.-черв.). – С.436-437.
361. Горбань Г. Книги з діаспори: [Про вист. „Краєзнавчі видання української діаспори” у від. краєзн. л-ри б-ки] // Галичина. – 1994. – 2 лют.
362. Горбань Г. Шістсот томів у дар бібліотеці : [Фонд Л.Вардзарука] // Світ молоді. – 2002. – 4 січ.
363. Горбань Г.Шукаємо краєзнавчу книгу: [Про пробл. комплектування фонду від. краєзн. л-ри б-ки] // Галичина. – 1993. – 6 лют.
364. Горбань Г. Якщо ви захоплюєтесь краєзнавством: [Про роботу від. краєзн. л-ри б-ки] // Зах. кур’єр. – 1997. – 11 квіт. – С. 6.
365. Жирик Л. Зі срібних вод Ікви: [Про конф. „Ю.Словацький і Україна”, провед. від. л-ри іноз. мовами б-ки] // Світ молоді. – 1994. – 1 лип.
366. Жирик Л. Королева поетів: [Про літ. годину, присвяч. лауреатці Нобел. премії Віславі Шимборській, пол. поетесі, проведену від. л-ри іноз. мовами б-ки] // Галичина. – 1997. – 13 трав.
367. Жирик Л. Свято на березі Вісли: Як святкують Різдво у Польші: [Розповідь працівника від. л-ри іноз. мовами] // Тижневик Галичини. – 1997. – 25 груд.
368. Келлер К. „Пігмаліон” виконується англійською мовою [у від л-ри іноз. мовами б-ки] // Прикарпат. правда. – 1959. – 8 трав.
369. Ляпіна В. Чарівність прекрасного: [Про виховання у читачів почуття прекрасного] // Комс. прапор. – 1968. – 14 трав.
370. .Ляпіна В. Читацька конференція на тему „Атомна енергія і її використання в мирних цілях” // Прикарпат. правда. – 1956. – 26 верес.
371. Паноченко Н. Український Мікеланджело: До 115-ої річниці з дня народж. укр. худож.-монументаліста М.Бойчука // Зах. кур’єр. – 1997. – 31 жовт.
372. Проців Г. Останній король романтики: [200-річчю від дня народж. Г.Гейне присвяч. засід. клубу цікавих зустрічей] // Світ молоді. – 1997. – 28 листоп.
373. Солоп Г. На допомогу раціоналізатором: [Про роботу сектора патентів і стандартів б-ки] // Прикарпат. правда. – 1962. – 4 верес.
374. Солоп Г. Серйозна допомога для раціоналізаторів: [Про роботу сектору патентів і стандартів б-ки] // Прикарпат. правда. – 1961. – 3 січ.
375. Сулима М. Подарунок книголюба: [Є.Г.Білобородова подарувала свою б-ку обл. б-ці] // Прикарпат. правда. – 1962. – 28 серп.
376. Томків О., Жирик Л. „І чужому научайтесь...”: [Про роботу від. л-ри іноз. мовами б-ки] // Галичина. – 1991. – 28 груд.
377. Фіцик С. „Україна. 10 років незалежності”: [Під такою назвою відкр. кн.-іл. вист.] // Галичина. – 2001. – 21 серп.; Зах. кур’єр. – 2001. – 16-22 серп. – С. 9.
378. Фіцик С. Читали натхненно, звучало високо: [Про Шевченків. свято в б-ці] // Світ молоді. – 2001. – 1 черв.
379. Чеканик С. Книга – бібліотека – читач: [Роль комплектування та збереження кн. фондів в б-ці ] // Прикарпат. правда. – 1968. – 5 берез.
380. Шимко В. Книги діячів – в обласній бібліотеці // Новий час. – 1992. – 26 верес
381. Шимко В. Писанка – символ Великодня: [Про кн. вист. у від. краєзн. л-ри б-ки] // Рідна земля. – 1994. – 26 квіт.

Наверх

Алфавітний покажчик авторів і назв

Альба М.В. – 347-355
Атрошенко Л.П. -- 356
Бабій В. – 209
Бабій Л. – 210, 327, 357
Баришев О. -- 19
Басюк Я.— 14
Бібліотека запрацює... – 36
Бібліотека... і Інтернет – 260, 261,
263, 264, 269
Бібліотечний маркетинг... – 280
Біла Н. – 114
Білецький Б. –84
Білуник Л. – 64, 65, 262
Блажко А. – 6
Боднарчук Н. – 32, 230
Бойко А. – 322
Бойко С. – 231
Борисова Н. – 358
Боровик Б. – 31
Бочкур І. – 282-284, 287, 298, 315
Брухаль Г. – 105,157, 229, 341
В місті побував посол... – 342
Василів Д. – 328
Васильківська С. –106
Верглюк Л. – 116
Вівчар Б. -- 66
Вітер М. – 15
Вічний вогонь... – 117, 314
Власна справа... – 110
В.М. – 37
Волков Н. – 159
Волкова М. – 281
Габер А. – 312
Гаврилів Б. – 58, 310
Гаврилович І. – 85
Ганущак В. – 233
Гарштейн Ф. – 11
Героїчна книга... – 329
Герула В. – 265
Гершбейн Т. – 40
Гвоздецький М. – 16
Гендер – 300
Гладиш Р. – 330
Головатий М. – 41, 59
Головна книгозбірня – 266
Гольда І. – 118
Гончарук Н. – 211
Горбань Г. – 297, 298, 304, 310,
313, 318-321, 359-364
Грані бібліотечної професії – 282, 283,315
Гринів В. – 267
Гроші, банківська справа – 301
Данилів М. – 304
Данько Д. –89, 119, 159
Дволітка В. – 304, 313, 318-320
Джус Н. – 302
Драбчук І. – 234
Драбчук О. – 63
Друковане слово Прикарпаття... – 212
Дубовська О. – 213
Екологічна безпека... – 302
Етнографія України... – 303
Жирик Л. – 365-367
Загоровська Л. – 297, 321
Заник Б. – 163, 164
Заник В. – 120, 214, 331, 343
Зеленюк І. – 88
Зільберкранц Р. – 165
Зірка...Н.Кобринська... – 316
Зоріна Л. – 53, 90, 111, 112, 121 – 126, 166, 167, 215-217, 236 - 240
Зузук Л. – 168
Зустріч з інтелектуалами... – 91
Зустрічі... – 92
Зьола Л. – 169, 241
Івано-Франківська державна обласна... – 1, 3, 4
Івано-Франківську-340... – 304
Ідзьо В.С. – 170
Інвестеційний процес... – 305
Інтерклуб... – 27
І.Р. – 344
Калиновська В. – 46, 171, 172
Камерна музико-терапія... – 243
Карась Г.В. – 60
Катерлін Р. – 127
Келлер К. – 368
Кирпан А. – 173, 174
Климишин І. – 68
К.М. – 335
Книжки останнього десятиліття... – 219
Книжкова світлиця – 43
Коваленко О. – 24
Колотило Г. – 282-284, 287, 298,
314-317, 325, 326
Корба Л. -- 94
Коритан Р. – 128
Костянтинів Г. – 176
Кочержук І. – 177
Кращий працівник... – 17
Крига М. -- 30
Криштопа М. – 129
Кузишин Л. – 178
Кухній Г. – 306
Кушнерчук М. – 284
Лавренюк О. – 179, 270
ЛанінаТ. – 26
Лейбюк Т. – 69, 130, 180, 244, 332
Лещишин С. – 10, 181
Лицар нескореного...О.Ольжич... – 317
Літературно-мистецький
календар... – 318 -321
Лугіна Т. – 271
Ляпіна В. – 369, 370
Малий Ю. – 182
Мандрик Л. – 131
Манько О. – 7
Марінов К. – 183
Матеріали на допомогу
бібліотекам – 284-287
Мельпомена... – 132
Микицей М. – 184
Мірчук С. – 333
Молодь... і бізнес – 113
Мороз В. – 70, 71, 95, 133, 334
Мотчук Н. – 288
Мулик Л. – 33
Нагороди Вітчизни – 28
Назарчук В. – 38, 44
Назарчук Д. – 48, 51, 96, 134, 272
Назарчук М. – 274
Найдан В. – 289
Настенко О. – 186
Неповторні барви живопису... – 322
Н.Л. – 335
Обласна універсальна... – 2, 10,
275, 299
Обласній бібліотеці... – 336
Образотворче мистецтво... – 306
Олексіїв В. – 188
Основні показники роботи... – 323
Павленко О. -- 97
Панасюк М. – 25
Паноченко Н. – 371
Панчишин Х. – 245
Пасяка Н. – 305, 309
Пашницький В. – 8
Письменник гідності... – 290
Підсумковий матеріал... – 291, 292
Плугатор Г. – 98, 99, 100
Повідомлення про подарунок... –12
Подільський Г. – 9
Популярні газети... – 307
Презентація... – 190, 191, 220
Про відзначення місць... – 18
Про відзначення нагородами... – 50
Про відкриття Станіславської... – 5
Програма розроблена... – 72
Проців Г. – 73, 337, 372
Публічна бібліотека... – 324
Пункт НАТО...– 345
Пушик Т. – 338
Пушкар Б. – 139, 221, 276, 292
Рекреаційно-туристичні ресурси...– 308
Родимюк Н. – 306
Розвитку культури... – 108
Розвиток підприємництва... – 309
Романчук А. – 294
Роп’яник І. – 29
Рубан В. – 61, 140, 222, 247
Рябий В. – 57
Свято бібліотек – 49
Священник дарує кни
Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка