Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Polsk odkrywa...ksi|ka    W przededniu 350-lecia Stanisławowa (dziś Iwano-Frankowska) dyrekcja i pracownicy wojewódzkiej biblioteki przyjęli gości z Opola - pracowników zaprzyjaźnionej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z jej dyrektorem Tadeuszem Chrobakiem na czele.

   W składzie delegacji przyjechali: pracownik działu abonamentu Alicja Szczegielniak, pracownik działu informacji Mirosława Wąsowicz, pracow­nik działu metodycznego Ewa Dorosz, kierownik działu poligrafii Alicja Młynarczyk i kierowca Robert Dudek. „Współpraca z biblioteką z Iwano-Frankowska trwa od 2005 roku, - opowiada Tadeusz Chrobak. - Nasze województwa są partnerami. I my też nawiązaliśmy partnerskie stosunki. W Opolu mieszkają tysiące byłych mieszkańców tego sławnego miasta i jego okolic. Wymieniamy książki, or-ganizujemy wspólne ekspozycje, wy­mieniamy się informacjami. Szkoda, że nie mamy takich projektów, pod które można byłoby uzyskać fundusze z Unii Europejskiej, ale, zapewniam panią niedługo się pojawią."

   „Nasi goście zapoznali się z działalnością, wojewódzkiej biblioteki, a również z bibliotekami z Tłumacza, Doliny, Werchowyny, Bolechowa, -kontynuuje dyrektor iwano-frankowskiej biblioteki Ludmiła Babij - Zwiedzili muzea, klasztory i karpackie wioski. Wszędzie gości witali serdecznie przedstawiciele władz lokalnych, nasza brać biblioteczna oraz członkowie organizacji polskich". Na początek pobytu polskich gości zorganizowano okrągły stół z udziałem kierownictwa wojewódzkiego wydziału kultury. Tu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy wojewódzkimi bibliotekami na lata 2012-2013. Ludmiła Babij przedstawiła multimedialną prezentację o współpracy pomiędzy bibliotekami, o wspólnych odwiedzinach pracow­ników bibliotek wojewódzkich.

   Goście zapoznali się z ekspozycją, wystawy książek, poświęconej 350-leciu Stanisławowa, pod tytułem „Iwano-Frankowsk. Opole. Biblioteki-partnerzy: chronimy tradycje, budujemy dzień dzisiejszy", na która złożyły się różnorodne wydawnictwa o mieście po ukraińsku i po polsku, a też własna produkcja wydawnicza.

 

Różycka S. Polskę odkrywa...książka / Sabina Różycka // Kurier Galicyjski. - 2012. - № 8 (156). - S. 17.

 

Оновлено 10-06-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка