Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

«Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій»Фонди відділу наукової медичної літератури Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка поповнилися новим навчальним посібником «Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій».

Сучасні воєнні події в Україні супроводжуються збільшенням кола осіб, які потребують медико-психологічної підтримки (військовослужбовці, члени їхніх родини, тимчасово переміщені особи та ін.). Виникає нагальна потреба у підготовці фахівців, здатних надавати медико-психологічну допомогу як самостійно, так і в складі мобільних мультидисциплінарних команд.

Цьому сприятиме пропонований посібник, у якому:

  • охарактеризовано варіанти та феноменологію психічних розладів як серед військовослужбовців, так і в групах цивільного населення, що проживає в екстремальних умовах;
  • ідентифіковано основні форми розладів психічної сфери широкого контингенту осіб, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • визначено критерії діагностики ПТСР та окреслено патогенетичні механізми їх розвитку;
  • сформовано принципи побудови лікувально-реабілітаційних заходів;
  • розкрито загальні положення та етапи надання психіатричної й медико-психологічної допомоги постраждалим із гострими реактивними станами;
  • наведено різноманітні варіанти технік екстреної медико-психологічної допомоги особам із РА і ПТСР, що реалізується за інтегративним принципом мультимодального застосування психотехнік в індивідуальній і груповій формах;
  • подано алгоритм програми медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій на основі психотерапевтичного супроводу;
  • описано особливості застосування препаратів фармакотерапії при виражених соматовегетативних симптомах з урахуванням їх переваг та можливих побічних ефектів;
  • приділено увагу психоосвітнім терапевтичним заходам, базовим формам і методам психотерапії, зокрема прийомам когнітивно-поведінкової терапії, методикам аутогенного тренування, гіпнотерапії тощо.

Навчальний посібник присвячено основним питанням діагностики, медичної допомоги, лікувально-реабілітаційних заходів, психофармакотерапії та психотерапії психічних розладів, пов'язаних з веденням бойових дій.

Матеріал посібника підготовлений із залученням сучасних алгоритмів розроблення діагностично-лікувальних заходів, побудованих на принципах доказової медицини.

Запрошуємо лікарів-психотерапевтів, лікарів-психіатрів, лікарів-неврологів, лікарів-психологів, медичних/клінічних психологів, психотерапевтів, лікарів загальної практики - сімейної медицини до відділу наукової медичної літератури Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка для ознайомлення з новим навчальним посібником.

Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій : навчальний посібник / В.Д. Мішиєв, Б.В. Михайлов, Є.Г. Гриневич, В.Ю. Омелянович. - Київ : ВСВ «Медицина», 2023. - 128 с. : таблиці.

 

Оновлено 22-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка