Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ЛЕСЬ МАРТОВИЧ «ДОКТОР ХЛОПІСТИКИ»Науково-популярний нарис «Доктор хлопістики» присвячений 150-річчю з дня народження Леся Мартовича (1871-1916), одного з учасників «Покутської трійці», самобутньої постаті, неповторного гумориста й сатирика в українському письменстві початку ХХ століття, за життя якого не надрукована навіть половина того, що він створив.

Щоб осягнути увесь науковий та літературно-творчий потенціал автора, до роботи над цією науковою розвідкою були залучені відомі науковці та історики, зокрема: В. Ткаченко, І. Коляда, І. Ткаченко, С. Борчук, А. Королько та У. Данильчук. Дякуючи наполегливій праці згаданих дослідників, маємо біографічний нарис про життя, громадсько-політичну та націокультурну діяльність, літературну і публіцистичну творчість видатного сина України, знаменитого покутянина Леся Мартовича.

У поданій книжці трагічна доля Леся Мартовича подана через контекст суспільного життя Галичини і є цінним джерелом з історії України. Переломні моменти із життя автора вкотре нагадують, що без пам'яті минулого, людина втрачає історичний досвід і приречена заново визначати своє місце у світі.

У виданні на основі наукового доробку літературознавців, істориків уперше своєрідно потрактовані основні життєві етапи митця, його громадсько-політичну та націокультурну діяльність, літературну і публіцистичну творчість у контексті суспільно-політичних процесів рубежу ХІХ-ХХ ст. Особливу пильність звернено на особистість письменника, чинники, що впливали на формування його світогляду та визначили феномен його літературної творчості.

Доктор хлопістики. Лесь Мартович. Біографічний нарис / В. Ткаченко, І. Коляда, І. Ткаченко, С. Борчук, А. Королько, У. Данильчук. / Заг. Ред. І. Коляда / Ред. В. Дяченко. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2022. - 232 с.

 

 

Оновлено 28-05-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка