Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Жінки на полотнах Олекси НоваківськогоНещодавно фонди відділу літератури з питань мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка поповнились новим виданням – монографією Любов Волошин «Образ жінки у творчості Олекси Новаківського».

Пропонована увазі читача монографія Любов Волошин, довголітньої дослідниці творчості Олекси Новаківського, заслуженого діяча мистецтв України, присвячена ще одній яскравій сторінці у творчому доробку цього визначного українського художника.

Автор праці, опираючись на чисельні літературні та архівні джерела, вперше у вітчизняній літературі висвітлює принципово важливу у творчості Олекси Новаківського роль жіночих образів, що були для нього улюбленим засобом поетичного іносказання та символістської трансформації реальності. В образах жінок митець втілював свої найбільш масштабні за думкою, програмні творчі задуми, в яких знайшли вираз основи його духовного світогляду та національні ідеали. Жінка персоніфікувала у його творах такі складні для візуального зображення теми, як неоромантична візія національного відродження України, рефлексії над сенсом життя та трагізмом людського призначення, погляди на жіноче начало, як носія життєдайних сил природи та ірраціональної влади еросу, роздуми про красу материнства та інші.

У книзі проаналізовано також майстерність Новаківського як портретиста жінок - його сучасниць, що нерідко були особистостями великого характеру та складної драматичної долі.

У праці вперше в Україні публікується низка закордонних малярських творів Олекси Новаківського, а також малознаних його рисунків.

Монографія  адресована дослідникам-мистецтвознавцям, студентам вищих художніх учбових закладів, культурологам та усім шанувальникам мистецтва.

З книгою можна ознайомитись у відділі літератури з питань мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка.

Щиро запрошуємо всіх зацікавлених ознайомитися з новим виданням.

 

Волошин Л. Образ жінки у творчості Олекси Новаківського : монографія / Л. Волошин. - Львів-Харків : Видавець Олександр Савчук, 2018. - 368 с.

 

Оновлено 25-06-2019
© 2017. ОУНБ iменi I. Франка