Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Увага ! У відділ економіко-виробничої літератури надійшов новий навчальний посібник «Менеджмент»  У даному виданні узагальнено і систематизовано сучасні підходи до менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі управління, детально і в логічній послідовності викладено програмні питання з даної дисципліни. Особливістю підручника є те, що він гуртується на сучасних літературних джерелах і ресурсах Internet, а також до кожної теми надаються методичні вказівки щодо її вивчення, модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітико-розрахункових задач, кейси та алгоритми їх розв’язування.
  Більш детально ознайомитися зі змістом і структурою навчального посібника запрошуємо у відділ економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка.
  Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Вид. 2-е, доповн., переробл. – [Київ] : Ліра-К, 2016. – 549 с.

Оновлено 21-05-2019
© 2017. ОУНБ iменi I. Франка