Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Степан Іванович Хороб - лавреат міської премії ім. І. Франка 2017 року за літературознавче дослідження драматургії Івана Франка «Драма – моя стародавня страсть…»Степан Іванович Хороб – доктор філологічних наук, доктор філософії, доктор філології, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Український літературознавець, театрознавець, журналіст і педагог, викладач теоретичних та історико-літературних нормативних курсів і спецкурсів у вищій школі України. Дослідник теорії та історії драми, сценічного мистецтва, специфіки художнього мислення в українській і зарубіжній драматургії, поетики української та західноєвропейської релігійно-християнської драми, літературної компаративістики, літературної і театральної критики, історії журналістики.
Народився Степан Хороб 19 червня 1949 року у селі Драгомирчани  Тисменицького району Івано-Франківської області. Після закінчення у 1971 році філологічного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника, працював учителем, журналістом, з 1987 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри української літератури, а з 1994 року і донині – завідувач кафедри української літератури та журналістики. У 2006-2014 рр. – директор Інституту філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
Фахових знань набував в Україні та за кордоном: науковий ступінь кандидата філологічних наук здобув у 1988 році в Одесі, доктора філософії – в Мюнхені у 1997 році (Український Вільний Університет), там же здобув звання доктора габілітованого у 1999 році, доктора філологічних наук – у 2002 році у Львові.
Сьогодні професор очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій, є членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій. Під його керівництвом захистилися 12 кандидатів і докторів філологічних наук. Степан Іванович видав понад 250 наукових праць, серед них вісім одноосібних книг, зокрема «Українська драматургія: крізь виміри часу (теоретичні та історико-літературні аспекти драми)», «Українська релігійна драма кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: проблематика, жанрово-стильова своєрідність», «Українська модерна драма кін. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Літературно-мистецькі знаки життя», «Діалоги у відсвіті слова: українська драматургія у типологічних зіставленнях». Співавтор навчального посібника «Франкова криниця», видань «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. : у 2-х книгах», близько тисячі публіцистичних виступів у пресі.
Упорядник видань п’єс Г. Лужницького та В. Мельника, літературознавчих праць В. Державина, Л. Рудницького, В. Полєка, С. Пушика та інших. Входить до складу редколегій шести наукових періодичних журналів і вісників України та зарубіжжя. Друкувався у літературознавчих виданнях Мюнхена, Варшави і Кракова, Оломоуца (Чехія), Філадельфії, Вінніпегу (Канада).
Член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, відмінник освіти України, дійсний член НТШ.
Степан Іванович Хороб

є лауреатом Міжнародної премії Швабінських-Воляників (США, 2006), обласної премії ім. В. Стефаника (Україна, 2007), міської премії ім. Івана Франка (Україна 2017) в галузі літературознавства.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка