Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Василь СтефаникВідомий прозаїк-біограф, франкознавець Роман Горак присвятив своє фундаментальне художньо-есеїстичне видання в трьох книжках життю і творчості геніального оповідача з Покуття - Василеві Стефанику...

Нова біографічна праця... є великим літературним пам'ятником покутському письменникові. І не безпідставно. Повне зібрання творів В. Стефаника нараховує всього  три томи... В. Горак написав три книги про В. Стефаника, але обсягом удвічі більше, бо кожна має за півтисячі сторінок, де зафіксовані кожна згадка, кожен дотичний факт до біографії покутянина.

Перша книга про В. Стефаника, як і дві наступні, побудована за хронологічним принципом, що цілком виправдано, і має 14 розділів: І. Легенда роду; ІІ. Село Русів; ІІІ. Рід Стефаників; ІV. Дитинство; V. Школа; VІ. Коломийська гімназія; VІІ. Підпілля; VІІІ. Дебют; ІХ. Дрогобич; Х. Краківський університет; ХІ. Поза університетом; ХІІ. Друзі; ХІІІ. Даниловичі - Плешкани; ХІV. 1897 рік.

Роздуми автора, написані в художньо-документальному, багатому на біографічні факти, ключі, провокують, з одного боку, глянути інакше на давно вже усталені речі. А з іншого боку, відкривають нове, посилаючись на архівні документи, на котрі ніхто, мабуть, із дослідників життя і творчості В. Стефаника не звертав і не зверне увагу. Автор цитує документальні описи і свідчення сучасників новеліста, очевидців його життя, порівнюючи їх одне з одним. Особливо цікавими видаються тлумачення різними літературознавцями новел В. Стефаника...

Р. Горак жорстко тримається біографічних даних, канви реальної біографії, знаходить паралелі в творах самого письменника. Авторська розповідь не обмежується якимсь одним спогадом чи листом, а порівнюється з іншими періодами тогочасного  життя сучасників та друзів В. Стефаника.

Есеїста Горака, як і читача... хвилюють не тільки події з життя новеліста, а й політичні обставини, боротьба між партіями, чому надається велика увага автором, особливо в національному й соціальному питаннях. Психологічним моментам життя самого В. Стефаника та впливу цих обставин на написання творів Р. Горак надає важливого значення. Зрештою, В. Стефаник в українській літературі один із найбільших... психологів-письменників.

Велика кількість цитат із творів В. Стефаника, його друзів, колег, рідних тощо лише на користь такому дослідженню. Зовсім по-іншому бачаться герої новел письменника, коли Р. Горак тут же наводить цитати із закордонних джерел, підкреслюючи вагу слова новеліста, психологічні мотиви написання, або вплив на інших.

Болісні відчуття життя В. Стефаника - це його твори, на чому також базує свої роздуми автор. ...в інтерпретації Р. Горака, поданні всього організованого матеріалу цілком по-новому бачимо великого письменника, його неперевершену творчість і вираз його почуттів...

У другій книжці Р. Горака ретельно простежуються сторінки буття блискучого новеліста, громадсько-політичного діяча Василя Стефаника...

Роман Горак скурпульозно досліджує питання творчості Стефаника, посилаючись на різноманітні аналітичні думки провідних тодішніх письменників...

Фактично, пише дослідник, В. Стефаник після Каменяра став другим українським професійним письменником. Та якщо Івана Франка рятувала фантастична працездатність та продуктивність, цього всього у Василя Стефаника не було.

У своїй праці на багатому фактичному матеріалі Р. Горак наводить достатньо тверджень про безумовно великий талант новеліста...

Надзвичайно цікаві сторінки політичної і парламентської діяльності В. Стефаника, що майже хронологічно подані Р. Гораком і представляють певний інтерес стосовно протистоянь між групами, партіями, національностями тодішньої Австро-Угорської імперії в боротьбі за владу...

Фактологічний величезний масив документів, біографічних матеріалів, спогадів, критичної, стефаникознавчої, франкознавчої та іншої додаткової літератури опрацював автор цього художньо-есеїстичного видання, щоб привести читача до одного знаменника - про великих людей треба знати багато...

Василенко М. „Василь Стефаник" Романа Горака  / М. Василенко // Дзвін. - 2012. - № 3. - С. 145-150.

 

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка