Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Степан Хороб - лавреат обласної премії ім. В. Стефаника 2007 року в галузі літературознавства

Хороб Степан (19.06.1949, с. Драгомирчани Тисменицького району)-літературознавець, театрознавець, журналіст, педагог, кандидат філологічних наук (1988). Кореспондент, відповідальний секретар, завідувач відділу в редакціях багатотиражної, районної та обласної газет на Прикарпатті (1973-1987). Член Спілки журналістів України (1978).

Захистив кандидатську дисертацію «Проблема конфлікту в сучасній українській драматургії 70-х років» (1988). Від лютого 1987 р. - асистент, старший викладач, доцент кафедри української літератури, від 1994-го - завідувач кафедри української літератури Івано-Франківського педагогічного інституту (тепер Прикарпатського університету) ім. В. Стефаника. Упродовж 1990-1991 рр. - редактор багатотиражної газети «Пе­дагог Прикарпаття» (нині «Альма Матер»). Автор близько 100 наукових праць, автор збірників наукових праць «Українська драматургія: крізь виміри часу» (1999), «Слово - образ - форма: у пошуках художності» (2000), співавтор і науковий редактор монографії «Василь Стефаник - художник слова» (1997), «Нариси поетики західноукраїнського літературного процесу кінця ХІХ-початку XX століття» (2000), редактор, упорядник й автор післямови до історично-релігійної драми «Посол до Бога» і збірки «Вибране» Григора Лужницького (1996), передмови до книжки «Співає Михайло Сливоцький» (1994), упорядник й автор коментаря «Антології поезій, при­свячених Йосифу Сліпому» (2000). Член спеціалізованої ради для захисту кандидатських дисертацій з української мови та літератури Прикарпатсь­кого університету. Член редколегії збірника «Українське літературознавство» (Львів), член редколегії та відповідальний секретар «Вісника Прикарпатського університету» (серія «Філологія»), член редколегії щорічника «Українознавчі студії» (Івано-Франківськ).

Виступав на міжнародних наукових конференціях у Німеччині (Мюнхен, 1995, 1996,1997,1999), Польщі (Краків,1996,1998, Варшава, 1999), в Україні (1996). Як докторант Українського вільного університету (Мюнхен) захистив дисертацію «Українська драматургія кінця XIX - поч. XX ст. в контексті західноєвропейської модерної драми. Тенденції, напрями, стилі» (1997) і здобув учений ступінь доктора філософії, а 1999 р. - доктора габілітованого. Член ради (від 1994) Івано-Франківської міської організації товариства «Просвіта» і правління обласної організації ТУМ ім. Т. Шевченка.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка