Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Положення «Лемкоклубу» 

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека

ім. І.Франка

 


Положення «Лемкоклубу»

 


1. Загальні положення

1.1.  „Лемкоклуб" (надалі - Клуб)  діє в Івано-Франківській ОУНБ ім. І. Франка у відділі літератури з мистецтва.

1.2.  Клуб створений з метою відродження духовності, звичаїв, традицій, культури, мови лемків.  Для обміну інформацією, розширення знань про лемківську культуру, виховання молоді у дусі лемківських звичаїв та традицій, практикування розмовної лемківської мови.

1.3.  Клуб об'єднує на добровільних засадах користувачів бібліотеки, що мають приналежність до лемківщини, беруть активну участь у громадському житті та культурному процесі.

1.4.  Клуб працює на добровільній основі з дотриманням принципів взаємовідносин у Клубі.

1.5.  В основі діяльності клубу є ознайомлення з новими публікаціями творів лемківських письменників, популяризація їх серед членів клубу; проведення обрядових свят, з'ясування їхнього значення.

1.6.  Очолює Клуб Рада клубу, яка є  вищим органом і діє на засадах самоврядування.

1.7.  Клуб залучає до співпраці та організації заходів громадських діячів, вчених, діячів мистецтва і культури, лемків, які проживають в Івано-Франківській області та інших регіонах України, представників ЗМІ.

1.8.  Юридична адреса Клубу: м.Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22 тел.: (03422) 750132, електронна адреса: musteztvo22@mail.ru

 

2.  Мета і завдання Клубу

2.1.  Об'єднати людей різного віку, які цікавляться історією та культурою Лемківщини.

2.2.  Виховувати шанобливе ставлення до культурних та духовних цінностей лемків, що проживають на території України та за її межами.

2.3.  Розширювати кругозір, поглиблювати знання з питань культури, знайомити з новинками лемківської тематики.

2.4.  Розповсюджувати культурні, духовні, моральні та етичні цінності, традиції, обряди та звичаї лемків. Висвітлювати діяльність клубу у засобах масової інформації (телебачення, радіо, періодичні видання, веб-сайт бібліотеки).

 

3. Принципи взаємовідносин у Клубі

3.1.  Демократичність - спільне обговорення завдань і прийняття рішень з урахуванням думки кожного члена Клубу.

3.2.  Відповідальність кожного члена Клубу за добросовісне виконання завдань Клубу.

3.3.  Цілеспрямованість - усі заходи клубу спрямовані на якісне виконання мети і завдань клубу.

3.4.  Рівноправність - кожний член клубу має рівні права та обов'язки.

 

4. Види і форми діяльності Клубу

4.1. Форми роботи Клубу: бесіди, інформаційні години, літературні вечори, диспути, бесіди-діалоги, мультимедійні презентації, перегляди фільмів, родинні та фольклорно-етнографічні свята, інтерактивні зустрічі-знайомства, майстер класи, години духовних піснеспівів та ін.

4.2. Діяльність клубу передбачає співпрацю з товариством „Лемківщина", носіями лемківської культури, відомими людьми краю у підготовці та проведенні культурно-просвітницьких заходів; в розробці і впровадженні творчих та інших програм.

4.3. Активна популяризація в рамках діяльності Клубу нових надходжень лемківських видань на електронних та паперових носіях.

 

5. Організація діяльності Клубу

5.1.  Організацію роботи і планування здійснює Рада Клубу, яка є самоврядним органом і обирається на добровільних засадах з членів Клубу у кількості 7 чоловік (додаток №1).

5.2.  Очолює Раду клубу Голова ради Клубу, який координує роботу клубу, збирає і веде засідання Ради, затверджує плани роботи клубу.

5.3.  Учасником Клубу може бути особа будь-якого віку і громадянства, яка погоджується з основними цілями та завданнями діяльності клубу.

5.4.  Членом Клубу може бути людина, яка прагне до самовдосконалення і
саморозвитку.

5.5.  Членство в Клубі здійснюється на засадах добровільності, толерантності та виконання статутних положень.

 

6. Права та обов'язки членів Клубу

6.1. Члени Клубу зобов'язані:
    6.1.1. Дотримуватись даного Положення.
    6.1.2. Сприяти реалізації цілей Клубу.
    6.1.3. Регулярно відвідувати засідання, брати активну участь у підготовці та проведенні заходів.
    6.1.4. Виконувати доручення Ради клубу.
    6.1.5. Працювати над власною самоосвітою та самовдосконаленням, реалізацією власних потенційних пізнавальних можливостей.

    6.1.6.Поважати ціннісно-світоглядні засади, права та інтереси членів клубу.

 

6.2.  Члени клубу мають право:

    6.2.1. Брати участь у всіх засіданнях клубу та Ради клубу.
    6.2.1. 1. Виступати на засіданнях клубу з оглядами, обміном думок.
    6.2.2. Вносити пропозиції щодо діяльності клубу, вдосконалення форм і методів його роботи.
    6.2.3. Обирати й бути обраним до керівних органів клубу.

6.3. Членство може бути припинене добровільно за усною домовленістю.
    6.3.1. Членство в клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об'єднаннях.

 

7. Організаційна структура Клубу та керівні органи

7.1. Клуб має свій регламент діяльності, який відповідає плану роботи клубу за темами засідань. Засідання клубу відбуваються щоквартально.

7.2. До складу клубу входять працівники відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка, члени товариства «Лемківщина», активні відвідувачі засідань, студенти вищих навчальних закладів, спеціалізованих шкіл міста та області.

7.3. Для організації роботи клубу обирається Рада клубу (список членів Ради клубу додається). Цінність клубу: винахідливість та самостійність у вирішенні різних питань.

7.4. Повноваження членів клубу:

    7.4.1. Члени клубу можуть брати участь у плануванні та організації роботи клубу.

    7.4.2. Зміни і доповнення до Положення можуть бути запропоновані членами клубу.

 

Завідувач відділу

літератури з мистецтва                                                        Г. Пристай

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

Рада клубу:

 Анна Кирпан - голова Ради Лемкоклубу.

 Анатолій Ядловський - заступник голови, письменник.

 Голова товариства «Лемківщина» Степан Криницький - секретар.

 

Члени Клубу:

Анастасія Адамчак.

Софія Савчук.

Галина Пристай - завідувач відділу літератури з мистецтва.

Марія Дем'янів - головний бібліотекар відділу літератури з мистецтва.

 

Івано-Франківськ

2014

Додаток 2

Емблема


Оновлено 10-06-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка