Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Славетна галичанка: Роксолана в історії, літературі, мистецтвіСлаветна галичанка: Роксолана в історії, літературі, мистецтві
(рекомендаційний бібліографічний покажчик)

Він вміщує наукову і науково-популярну літературу, монографії, матеріали наукових конференцій, довідкову літературу, статті із збірників і періодичних видань, ознайомить читачів з існуючою літературою про султаншу з Рогатина. Зміст покажчика розкрито у 4-ох розділах:
Загальні питання
Велич і трагедія Роксоланив історії та легендах
Роксолана в українській та світовій літературах
Образ славетної галичанки в творах мистецтва
Алфавітний покажчик авторів і назв

Розділ "Загальні питання" розкриває особливості історичного періодуХVІ століття, зокрема татаро-турецькі напади на галицькі землі. Пропонуються публікації про Роксолану довідкового характеру.

Матеріали розділу "Велич і трагедія Роксоланив історії та легендах", який є найбільшим у покажчику, показують Роксолану як жінку, що мала велику силу і владу, як унікальне явище у світовій історії.

Уже 500 років життя та діяльність цієї славетної української жінки привертає увагу літераторів і мистецтвознавців як на Україні, так і за кордоном. Наступні два розділи "Роксолана в українській та світовій літературах" та "Образ славетної галичанки в творах мистецтва" пропонують художні твори, історичні романи, повісті, оповідання та публікації про увічнення образу Роксолани в портретах, музиці, кінофільмі та пам'ятниках в Рогатині і Стамбулі.

У межах розділів література розташована за алфавітом спочатку авторів та назв,статей, розписаних аналітично з наукових збірників, потім - статей з періодики. Матеріали анотуються в тих випадках, коли необхідно розкрити зміст книги або статті.

Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика авторів і назв.

Даний рекомендаційний бібліографічний покажчик розрахований на краєзнавців, істориків, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Укладач - В.Р. Дволітка, головний бібліограф відділу краєзнавчої
літератури обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка

Настя Лісовська - дочка рогатинського священика, ще дитям була захоплена в ясир татарською ордою. Силою свого таланту, розуму та здібностей зуміла подолати численні життєві труднощі і стати султаншею наймогутнішої на той часОсманської імперії.

При дворі її називали Хасекі Хуррем (Радісна дружина), а європейські сучасники знали її під іменами Росса, Русса, Роса, Роксолана, тобто українка (Роксоланія - це ще одна з прадавніх назв України). За життя Роксолани зменшились набіги кримських татар на українські землі, загоювала рани від ворожих набігів її батьківщина. Примхлива доля піднесла татарську бранку-підлітка до рівня першої дружини Сулеймана ІІ Пишного. Та, незважаючи на велич становища, розкішне життя, вона не забувала своїх національних коренів. Використовуючи високе становище, впливовість, зберігаючи духовну незламність і нескореність, намагалась спрямовувати політику володаря Османської імперії в річище, корисне для її знедоленої України.

Роксолана, як в міфологічному уявленні, так і на основі достовірних історичних розвідок була легендарною особою, унікальним явищем у світовій історії, символом України. Їй присвячені численні літературні і музичні твори, а в Рогатині у 1999 році відкрито пам'ятник.

Роксолана - це наша спільна історія, яку ми повинні пам'ятати і шанувати і допоки існуватиме світ образ Роксолани не потьмяніє.

Загальні питання

1. Гаврилів Б. та ін. Татарське лихоліття на Прикарпатті / Б.Гаврилів, Я.Кісь, В.Педич. - Івано-Франківськ, 1998. - 40 с.
2. Кісь Я. До історії татарських набігів на Прикарпаття в кінці ХV - на початку ХVІІ століть // Краєзн. зб. на пошану Б.Гавриліва. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 30-35.
3. Маркусь Д. Роксоляна // Енцикл. Укр. Діяспори. Т. 4. - К.; Нью-Йорк; Чикаго; Мельбурн, 1995. - С. 170-171.
4. Пелещишин М. Роксолана // Довід. з історії України. А-Я. - К., 2001. -С. 663-664.
5. Роксолана: [Лісовська Настя ( 1505, м. Рогатин - 1561, м. Стамбул)] // Геник С. 150 видатних українок. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 166;Енцикл. Українознав.Т.7. - Париж; Нью-Йорк,1973. - С. 2559; Котляр М.,Кульчицький С. Шляхами віків: Довід. з історії України. - К., 1993. - С. 65; Луговий О. Визначне жіноцтво України. - К., 2004. - С. 93-97;Митці України: Енцикл. довід. - К., 1992. - С. 499;100 найвідоміших українців. - К.; М., 2002. - С. 75-78;Укр. Рад. Енцикл. Т. 9. - К., 1983. - С. 447;Укр. Рад. Енцикл. слов. Т. 3 - К.; 1987. - С. 118;Універс. слов.-енцикл. - К., 1999. - С. 1169-1170.
6. Допоки існуватиме світ - образ Роксолани не потьмяніє..: [З наук.-теорет. конф. в Рогатині "Настя Лісовська-Роксолана: міфи і факти життя та діяльності"] // Рогатин. земля. - 2004. - 2 жовт.
7. Мазур О., Киричук Ю. Роксолана і набіги орд кримських і османських феодалів на українські землі у 20-50 роках ХVI ст. // Рогатин. земля: історія та сучасність. - Л.; Рогатин, 1995. - С. 102-104.
8. Онуфрик П. Через віки не потьмяніє образ Роксолани: [Про наук.-теорет. конф.] // Галичина. - 2004. - 4 листоп.
9. Роксолана: міфи і факти життя: [Про наук.-теорет. конф. в Рогатині] // Уряд. кур'єр. - 2004. - 6 листоп. - С. 16.
10. Роксолана: Рейтинг "Золота Фортуна" // Золота Фортуна. - 2000. -№ 1. - С. 64-65.
11.Роксолана - унікальна жінка світової історії: [В Рогатині відбулася наук.-теорет. конф.] // Демократ. Україна. - 2004. - 20 листоп.
12. Тимів І. Висвітлення в українській радянській історіографії питання татаро-турецьких нападів ХV-ХVІІ століть на землі Руського воєводства // Обрії. - 2003. - № 2. - С. 55-65.
13. Тимів І. Татаро-турецькі напади на галицькі землі в історичних працях Олександра Чоловського // Джерела. - 2003. - № 2. - С. 21-26.
14. Туранли Ф. Роксолана - це наша спільна історія: Виступ на наук.-практ. конф. в Рогатині // Рогатин. земля. - 2004. - 9 жовт.

наверх

Велич і трагедія Роксолани в історії та легендах

15. Боднарук І. Про Настю Лісовську, славну Роксоляну // Літопис Голготи України. Т. 4. Славні дочки України-Русі. - Л., 1999. - С. 73-76.
16. Гаврилів Б. Роксолана в світі. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2004. - 29 с.
17. Грабовецький В. Роксолана в історії: Іст. портр. - Івано-Франківськ, 1997. - 38 с.
18. ГрабовецькийВ. Роксолана - Хуррем та її історична доля. - 2-е вид. доп. - Івано-Франківськ: Плай, 2004. - 55 с.
19. Грабовецький В. Нев'януча красуня. Двірцеві інтриги і таємниці. Зв'язки з Україною // Грабовецький В. Ілюстров. історія Прикарпаття. Т.1. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 321-331;Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. ХVІ-перша половина ХVІІ ст. Т.2. - Івано-Франківськ, 1993. -С. 133-145.
20. Грабовецький В. Роксолана в історії і легендах. Невільничими шляхами. Прикарпатська бранка. Хто вона і як її звати? // Грабовецький В. Ілюстр. історія Прикарпаття. Т.1. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 308-320; Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. ХVІ-перша половина ХVІІ ст. Т.2. - Івано-Франківськ, 1993. - С. 121-133.
21. Зощук С. Роксоляна - Султанка Туреччини // Літопис Голготи України.Т. 4. Славні дочки України-Русі. - Л., 1999. - С. 63.
22. Зубков А. Роксоляна повертається додому// Літопис Голготи України.Т. 4. Славні дочки України-Русі. - Л., 1999. - С. 76-82.
23. Козуля О. Султанша // Козуля О. Жінки в історії України. - К., 1993. -С. 45-50.
24. КрамарЄ. Славетна українка в Султанському дворі // Дослідж. з історії України. - Торонто, 1984. - С.137-163; Рогатин. земля. Т.1. - Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1989. - С. 106-124.
25. Кримський А. Сулейман Пишний (1520-1566) // Кримський А. Історія Туреччини. - К.; Л.: Олір, 1996. - С. 146-216.
26. "Любов, мудрість і птахи не знають Вітчизни": До 500-річчя від дня народж. Роксолани // Знаменні дати: Календар 2005. - К., 2005. -С. 222-225.
27. Набитович Г., Набитович І. Роксолана: [Дослідж.] // Літопис Червон. Калини: Скрипторій іст. прози. Т.8. - Л., 1998. - С. 341-344.
28. Туранли Ф. Роксолана в Стамбулі // Краєзн. зб. на пошану Б.Гавриліва. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 35-40.
29. Федорів Р. Де було дворище Лісовських ?: [Про Роксолану з Рогатина] // Федорів Р. Колиска з яворового дерева. - Л., 1970. - С.166-167.
30. Ахдар Б. Отец турок - Ататюрк: Турция в лицах. Роксолана // Всемирный следопыт. - 2005. - № 7. - С. 52.
31. Бабій В. Роксолана: погляд з відстані часу // Сл. народу. - 1995. -1 листоп.
32. Богуславська Л. "Світліша від вогню, дорожча діамантів..." // Голос Опілля. - 1990. - 23 жовт.
33. Боднарук І. Українки на престолі турецьких султанів // Голос Опілля. - 1993. - 28 лип.
34. Брязгунов Ю. Байда та Роксолана: дійсність, що розвіює міфи: [Роль Роксолани в історії] // Молодь України. - 1998. - 7 серп.
35. Ватрич Р. "А я не скорилася і в сльозі відродилася" // Голос України. - 1996. - 25 квіт. - С. 16.
36. Воробець М. Триває пошук фактів про Роксолану // Голос Опілля. - 2001. - 21 квіт.
37. Гірський Н. Найчарівніша квітка в садах падишаха: [Про долю Роксолани] // За вільну Україну. - 1997. - 12 черв.
38. Голод І. Прийде Настя - не буде щастя: [Роль, яку відігравало ім'я Настя в житті видат. осіб в історії, зокрема, в житті султана Сулеймана] // За вільну Україну. - 2005. - 1 берез. - С. 11.
39. Голод І. У Роксолани - 500-ті роковини. Лісовською її нарекли у ХІХ столітті: [Версії щодо походження, національності та імені Роксолани] // За вільну Україну. - 2005. - 1 берез. - С. 11.
40. Грабовецький В. Роксолана: Іст. дослідж. // Прикарпат. правда. - 1989. - 27, 29, 30 серп., 1 верес.
41. Гурак Г. Велична красуня роду нашого... // Край. - 1995. - 11 листоп.
42. Гусак О. І все ж: Роксолана чи Роксоляна?: [Авт. стверджує, що правильно писати "Роксоляна"] // Молодь України. - 1997. - 21 серп.
43. Дерменжи О. Султанша двух держав: Хюррем // Да (Диалог. Евразия). - 2005. - № 16. - С. 30-34.
44. Дмитрів І. Роксолана: міфи і факти життя та діяльності // Демократ. Україна. - 2004. - 15 груд.
45. Драбчук І. Міф про Роксолану // Дністр. хвиля. - 2001. - 27 квіт.
46. Дроботько Н. Від Рогатина до Палацу Топкапи в Стамбулі // Укр. культура. - 1997. - № 1. - С. 30-31.
47. Кісь Я. Легенди і факти про Роксолану // Архіви України. - 1970. -№ 6. - С. 25-31;
48. Коваль К. Тисяча і одна Роксолана: [Про долю Насті-Роксолани, дружини султана Сулеймана ІІ Великого] // Вечір. Київ. - 2005. - 5 квіт.
49. Козуля О. Султанша: [Урив. з кн. "Жінки в історії України" ] // Ми. - 1993. - № 13 (лип.)
50. Коритко Р. Повернення Роксоляни на рідну землю... // Тижневик Галичини. - 1997. - 4 лип.
51. Космолінська Н. Роксолана з Роксоланії // Міжнар. туризм. - 2004. -№ 6. - С. 92-95: іл.
52. Кочубей Ю. Роксолана: доля, образ, символ // Політика і час. - 2005. -№ 2. - С. 79-87.
53. Крайній І. Загадкова султанша Роксолана-Хурем: [Розмова з акад. В.Грабовецьким про постать Роксолани] // Україна молода. - 2005. - 12 лют.
54. Крамар Є. Роксолана: Славетна галичанка в султанському дворі: [Іст. дослідж.] // Новий час. - 1991. - № 28-29, 31-33.
55. Кузнєцов Ю. Стамбул. Мавзолей Роксолани // Освіта України. - 2003. -20 верес.
56. Мовчан Ю. Там, де похована Роксолана [Стамбул, мечеть Сулейманія] //Альм.Укр. Нар. Союзу. 1976. - Нью-Йорк, 1976. - С. 269-271.
57. Музичка І. Рогатин і Роксоляна // Голос Опілля. - 1996. - 6 трав.
58. Перед нею схилявся світ // Голос Опілля. - 1999. - 21 квіт.
59. Питлюк М. П'ять століть у пам'яті народній // Освіта України. - 2005. - 22 лют.
60. Озгюрель А.История заметила ее... // Да (Диалог. Евразия). - 2005. -№ 16. - С. 23-27.
61. Роксолана: Кохана дружина османського султана Сулеймана ІІ Кануні // Історія України. - 2002. - № 13. -С. 1-2.
62. Роксолана - полонянка з України // Тижневик Галичини. - 1995. - 13січ.
63. Савка М.Роксолана // Жовтень. - 1969. - № 1. - С. 93-96.
64. Селезінка В. Знову про Роксолану // Молодь України. - 1998. -1 верес.; Голос Опілля. - 1998. - 4 листоп.
65. Селезінка В. Пам'ятає Стамбул Роксолану: [Є портр. і фото гробниці Роксолани] // Дністр. зірка. - 1990. - 29 листоп.; Зоря. - 1990. - 25 верес.
66. Селезінка В. Чи пам'ятає Стамбул Роксолану: [Роздуми після подорожі до Туреччини] // Культура і життя. - 1990. - 30 груд. - С. 6.
67. Селіна Л. Ми ще не знаємо Роксолани: [Про архів. док. з Туреччини про Роксолану] // Патріот України. - 1996. - № 10 (черв.). - С. 4;Рідна шк. - 1997. - № 1. - С. 49.
68. Середа М. Європейські наречені: Українки на престолах Європи [зокрема, Роксолана] // Літ. Україна. - 2002. - 7 берез. - С. - 7.
69. Симоненко О. Роксолани: [Пошук археол. відповідностей] // Археологія. - 1991. - № 4. - С. 17-28. 70. Скрипник І. Роксолана // Зах. кур'єр.- 1991. - 24 жовт.
71. Сом М. Роксолано, звідки ти? // Вечір. Київ. - 1998. - 27 листоп.
72. Сребродольський Б. Роксолана - українська Нефертіті // Голос Опілля. - 1995. - 23 серп.
73. Теленчі О. Роксолана: В історії, міфах, ефірі, розливі... // Голос України. - 1998. - 5 верес.
74. Шевчук Я. Rossa, Rоха, Rохsоlаnа: [Деякі достовірні факти про Роксолану] // Крок. - 1991. - 19 груд.

наверх

Велич і трагедія Роксолани в історії та легендах

75. Загребельний П. Роксолана: Іст. роман. - К.: Рад. письм.,1986.- 583 с.
76. Загребельний П. Роксолана: Іст. роман. - К.: Рад. письм.,1980.- 514 с.
77. Кравченюк О. Роксолана в світовій літературі // Рогатин. земля. Т. 1. - Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1989. - С. 125-128.
78. Лазорський М. Степова квітка: Іст. роман / Передм. О.Мишанича. - К.: Україна, 1992. - 314 с.
79. Мацьків В. Українка, що стала "Радісною Султанкою": [Про повість О.Назарука "Роксолана"] // Альм.-календар "Провидіння" на 1968 р. - Нью-Йорк, 1968. - С. 181-185.
80. Назарук О. Роксолана, жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця: Іст. повість з 16-го століття. -Репринт. вид. з 1930 р. - К.: Політвидав України, 1990. - 302 с.
81. Плачинда С., Колісниченко Ю. Роксолана: Іст. повість // Плачинда С., Колісниченко Ю. Неопалима купина: Іст. повісті. - К., 1993. - С. 5-65.
82. Тулуб З.Твори в трьох томах. Т. 2. Людолови: Роман.Кн. 2. - К.: Дніпро, 1992. - 639 с.
83. Василик Т. Поема про Роксолану:[Про поему "Роксолана" Л.Диркавець-Пилип'юк] // Рогатин. земля. - 1998. - 31 жовт.
84. Воробець М, Верешко Г. Роксолана в літературі і мистецтві // Голос Опілля. -1999. - 21 квіт.
85. Дмитришин О. Роксолана: Вірш // За вільну Україну. - 1994. -24 верес.
86. Козак Е. Вулиця Роксолани: Вірш // Франкова криниця. - 1990. -1 груд.
87. Малкош В. Ще про Рогатин і Роксолану: [Про іст. повість О.Назарука "Роксолана"] // Тижневик Галичини. - 1999. - 12 листоп.; Голос Опілля. - 1999. - 16 листоп.
88. Орлич М. Роксоляні, царівні Рогатинської землі: Вірш // Гаврилів Б. Роксолана в світі. - Івано-Франківськ, 2004. - обкл.
89. Паріс А. Останній сон Сулеймана: Роман / Пер. з фр. Ю.Кочубея // Всесвіт. - 2001. - № 9-10. - С. 3-58.
90. Пастух Р. Роксолана: Вірш // Голос Опілля. - 1999. - 3 листоп.
91. Роксолана: Легенда // Комс. прапор. - 1967. - 21 трав.
92. Сергійчук В. Роксолана в літературі та історії // Наука та сусп-во. - 1988. - № 7. - С. 28-32.
93. Федунь М. Урок української літератури у 8-му класі. Позакласне читання. Осип Назарук "Роксоляна" // Федунь М. Мемуарна спадщина Осипа Назарука. - Брошнів, 2000. - С. 122-129.

наверх

Образ славетної галичанки в творах мистецтва

94. Зубков А. Роксоляна повертається додому [пам'ятником в Рогатині] // Літопис Голготи України. Т.4. Славні дочки України-Русі. - Л., 1999. -С. 76-82.
95. Роксолана: Портр. Луки Долинського // Рогатин. земля. Т. 2. - Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1996. - С. 225.
96. Фіголь М. Роксолана: Портр. // Михайло Фіголь: Альб. - К., 1989. - С.6.
97. Брязгунов Ю. О, Валіде ... чому ти не Роксолана: [Про голов. героїню фільму "Роксолана" Настю Лісовську] // Голос Опілля. - 1998. -14 січ.
98. Воронович З. Леді Макбет з України? [Про портр. Роксолани, який знаходиться у Львів. іст. музеї] // Високий Замок. - 2002. - 4 верес.
99. Гаврилів Б. Документальний портрет Роксолани зберігається в Луврі (Париж) // Краєзнавець Прикарпаття. -2004. - № 4. - С. 49-50.
100. Гаврилів Б. Роксолана таки має документальний портрет: [Про зобр. Роксолани на картині Паоло Веронезе] // Галичина. - 2004. - 28 серп.
101. Галенко О. Витівки українського орієнталізму: [Наук. розвідка про Роксолану та крит. зауваження щодо фільму про неї фахівця з історії Осман. імперії] // Критика. - 1999. - № 4. - С. 11-17.
102. Гамбльтон Р. "Роксолана" в Канаді: [Рец. на виставу опери Д.Січинського "Роксолана" у Канаді] // Культура і життя. - 1993. - 6 лют.
103. Качкан В. Володарка Стамбула ... з Рогатина: [Дівчинка з Рогатина - прообраз героїні опери Д.Січинського "Роксолана"] // Зоря. - 1967. - 1 січ.
104. Морозюк В. Бранка Роксоляна: [Про оперу Д.Січинського (1909р.). Лібрето до опери написав В.Луцик. Диригував на її прем'єрі М.Коссак] // Галичина. - 1997. - 27 трав
105. Музичка І. Роксолана повернулась в Рогатин [величним пам'ятником. Авт. - львів. скульптор Р.Романович] // Нова Зоря. - 1999. -27 жовт.
106. Назарчук В. Побачення з Роксоланою: [В Рогатині відкр. пам'ятник Роксолані з нагоди 800-річчя міста] // Робітн. газ. - 1999. -29 жовт.
107. Онишкевич Л. Чи існує пам'ятник Роксолані?: [Про три "пам'ятники" Роксолані в Стамбулі] // Голос Опілля. - 1994. - 29 черв.; Дзвін. - 1991. - № 8. - С. 156-157.
108. Пастух Х. Знаменита галичанка повернулася у рідний Рогатин [пам'ятником] // За вільну Україну. - 1999. - 29 жовт.
109. Пелехатий І. Чи зраділа б Роксоляна "правдою" про себе? [Про "Роксоляну" О.Назарука та критич. зауваження щодо кіноверсії за тв.] // Нова Зоря. - 1997. - 18 черв.
110. Роксолана: Пісня: [Сл. Д.Кременя; Муз. Т.Ярової] // Мистец. та освіта. - 1999. - № 4. - С. 32.
111. Селезінка В. Роксолана повернулася додому: [Про пам'ятник Роксолані у Рогатині] // Укр. муз. газ. - 2001. - № 1-2. - С. 9.
112. Селіна Л. І побачать українці дійсний портрет Роксолани..: [З мініатюри, що носив при собі султан Сулейман ІІ Пишний] // Голос Опілля. - 1995 . - 23 груд.
113. Скаврон Б. Султанша з Рогатина: [Є зображення Роксолани, яке зберігається в Луврі] // Експрес. - 2004. - № 40 (берез.). - С. 13.
114. Сумская О. Благодаря Роксолане я полюбила Турцию и турецкий народ: [Розмова з укр. актрисою, виконавицею голов. ролі у кінофільмі "Роксолана"] // Да (Диалог. Евразия). - 2005. - № 16. - С. 28-29.
115. Утевська П., Горбачов Д. Подорож у Ренесанс: [Про портр. Роксолани у тюрбані] // Рад. жінка. - 1990. - № 12. - С. 16-17.
116. Хай святиться ім'я твоє, Рогатине!: [Встановлено бронз. пам'ятник Роксолані. Автори: скульптор Р.Романович, архітектори О.Скопа, Ю.Луговський] // Рідна земля. - 1999. - 29 жовт.

наверх

Алфавітний покажчик авторів і назв

Ахдар Б. - 30  Любов, мудрість … - 26 
Бабій В. - 31  Мазур О. - 7 
Богуславська Л. - 32  Малкош В. - 87 
Боднарук І. - 15, 33  Маркусь Д. – 3
Брязгунов Ю. – 34, 97 Мацьків В. – 79
Василик Т . – 83 Мовчан Ю. – 56
Ватрич Р. – 35 Морозюк В. – 104
Верешко Г. – 84 Музичка І. – 57, 105
Воробець М. – 36, 84 Набитович Г. – 27
Воронович З. – 98 Набитович І. – 27
Гаврилів Б. – 1, 16, 99, 100 Назарук О. – 80
Назарчук В. – 106
Галенко О. – 101 Озгюрель А. – 60
Гамбльтон Р. – 102 Онишкевич Л. – 107
Гірський Н. – 37 Онуфрик П. – 8
Голод І. – 38,39 Орлич М. – 88
Горбачов Д. – 115 Паріс А. – 89
Грабовецький В. – 17-20, 40 Пастух Р. – 90
Гурак Г. – 41 Пастух Х. – 108
Гусак О. – 42 Пелехатий І. – 109
Дерменжи О. – 43 Пелещишин М. – 4
Дмитришин О. - 85 Перед нею схилявся … – 58
Дмитрів І. - 44 Питлюк М. - 59
Допоки існуватиме світ... - 6 Плачинда С. - 81
Драбчук І. - 45 Роксолана - 5, 9-11, 61, 62, 91, 95, 110
Дроботько Н. - 46 Дроботько Н. - 46
Загребельний П. - 75, 76 Селезінка В. - 64-66, 111
Зубков А. - 22, 94 Селіна Л. - 112
Зощук С. - 21 Сергійчук В. -92
Качкан В. - 103 Середа М. - 68
Киричук Ю. - 7 Симоненко О. - 69
Кісь Я. - 2, 47 Скаврон Б. - 113
Коваль К. - 48 Скрипник І. - 70
Козуля О. - 23, 49 Сом М. - 71
Колісниченко Ю. - 81 Сребродольський Б. - 72
Коритко Р. - 50 Сумська О. - 114
Космолінська Н. - 51 Теленчі О. - 73
Кочубей Ю. - 52 Тимів І. - 12, 13
Кравченюк О. - 77 Тулуб З. - 82
Крайній І. - 53 Туранли Ф. - 14, 28
Крамар Є. - 24, 54 Утевська П. - 115
Кримський А. - 25 Федорів Р. - 29
Кузнєцов Ю - 55 Федунь М. - 93
Лазорський М. - 78 Фіголь М. - 96
Хай святиться ім'я... - 116
Шевчук Я. - 74

наверх

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка