Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Образотворче мистецтво Івано-Франківщини (Бібліографічний покажчик)Образотворче мистецтво Івано-Франківщини
(Бібліографічний покажчик)

Бібліографічний покажчик ,"Образотворче мистецтво Прикарпаття" складено на основі видання фондів Івано-Франківської ОУНБ ім. Франка.дання має на меті ознайомити з творчістю прикарпатських живописців, скульпторів, графіків.

Покажчик охоплює документальні джерела з 1998 по 2002 рр.

Матеріали систематизовані за розділами:

Самобутнє мистецтво краю: загальні питання;
Краса й гармонія живопису;
Творці живописних полотен;
Мистецтво пластики;
В майстерні скульптора;
Мовою символів і ліній;
Майстри графіки;
Художня фотографія;
Дивосвіт фотомайстра;
Виставки творів художників Івано-Франківщини.

В межахрозділівдокументирозміщеновалфавітномупорядку за прізвищамиавторів та назвами творів чи публікацій. В розділі ,,Творці живописнихполотен" - в алфавіті їх прізвищ.

Завершує видання допоміжний іменний покажчик, де прізвища митців поданів алфавітному порядку.

Сподіваємось, що зібраний і упорядкований матеріал буде корисним мистецтвознавцям,викладачам вузів, мистецьких шкіл, всім, хто цікавиться проблемами розвиткуобразотворчого мистецтва Івано-Франківщини.

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу:
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 22. ОУНБ ім. І.Франка,
відділ літератури з мистецтва, тел. 2-42-32

e-mail: alba@lib.if.ua, admin@lib.if.ua

Укладачі: Н.Родимюк, Г.Кухній
Відповідальний за випуск М.Альба.

Самобутнє мистецтво краю: загальні питання

1. Губаль Б. Дипломи й премії світових імпрез: [ Про діяльн. обл..орг. Нац. Спілки худож. України] //Образотв. мистец. -2001.-№2.-С.76-77.
2. Звернення обласної організації Національної Спілки художників України до керівників та жителів Прикарпаття стосовно збереження мистецьких творів, що є надбанням культури і мистецтва краю і України //Зах. кур’єр.-1999.-24 верес.
3. Крвавич Д. Косівський осередок мистецької освіти: [ Про діяльн. Косівського держ. ін-ту декор. й ужитк. мистец.] //Образотв. мистец.-1999.-№3-4.-С.34.
4. Лукань В. Михайло Бойчук і становлення церковного малярства в Галичині //Перевал.-1998.-№1.-С.146-151.
5. Маричевський М. Інститут у Косові: [Про діяльн. Косівського держ. ін-ту декор. й ужитк. мистец.] //Образотв. мистец.-2001.-№2.-С.51.
6. Ткачук Я. Мовою пензля: [ Образотв. життя Зах. України на зламі ХІХ-ХХ ст..] //Вільний голос.-2001.-28 лют.
7. У колишньому маєтку Потоцьких відкривається картинна галерея Івано-Франківська: [Про перспективи розв. культ. зв’язків із Польщею в обл.] //Галичина.-2001.-29 трав.
8. Художники Івано-Франківщини: Альб. (Авт.упоряд. Б.Губаль).-К.: Журн. ,,Образотв. мистец.”, 2002.-96 с.
9. Шмагайло Р. Вічнозелене дерево життя: До історії Косівської школи: [Про діяльн. Косівського держ. ін-ту декор. і ужитк. мистец.] //Образотв. мистец.-1999.-№3-4.-С.35-36.

наверх

Краса й гармонія живопису

10. Александрович В. Західноєвропейські малярі на західноукраїнських землях наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст. //Зб. праць і матеріалів на пошану Л.І.Крушельницької.-Л., 1998.-С.314-324.
11. Брухаль Г. Розійдеться пленер картинами по світу: [Про Всеукр. пленер худож. в урочищі Бубнище] //Світ молоді.-2002.-23 серп.
12. Бурдуланюк В. Західноукраїнська живописно-скульптурна Шевченкіана //Рідна земля.-2000.-12 трав.
13. Звіжинський А. Івано-Франківськ – містечковий тероризм: Імпреза-97 //Artline.-1998.-№3.-С.44-45.
14. Іваненко Д. Пленер ,,Бубнище-2001”: [Фоторепортаж про мистец. проект худож. Прикарпаття] //Галичина.-2001.-8 листоп.
15. Калуш 2002: Кат.: худож. м.Калуша / Упоряд. Л.Шпакович.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002.-64с.
16. Кардаш Н. Живопис: Альб.-Івано-Франківськ: Лілея-Нв, 2000.-17с.
17.Малявський Г. Краса рідного краю: Акварелі.-Косів: Писаний Камінь, 2000.-48с.
18. Савчук Н. Живопис на склі //Наук. зап. Вип.4.-Івано-Франківськ, 1999.-С.50-53.
19. Ясінський М. Малярство.-Івано-Франківськ, 2002.-20с.
Див. також 6.

наверх

Творці живописних полотен

20. Аронець М. Світло лінії в обнадійливому контексті творчості молодої художниці Марії Лесів з Івано-Франківська //Перевал.-1998.-№2.-С.209-211.
21. Бабій Н. Атмосфера маминої заполоті: [Штрихи до портр. Івано-Франків. худож. Красьохи] //Образотв. мистец.-2002.-№3.-С.86-87.
22. Вишневський О. Експресія уяви і стилю: [Про творчість худож. з Галичини О.Костіва] //Укр. культура.-2002.-№2.-С.20-21.
23. Віктор Джунь: [Про худож., уродженця м.Коломиї] //Тижневик Галичини.-1998.-24 квіт.
24. Волошин Л. Творці українського модерну: Модест Сосенко //Образотв. мистец.-2003.-№1.-С.14-20.
25. Ганущак В. Виваженість у всьому: [Про творч. доробок худож. з м.Калуша Я.Господарчука] //Тижневик Галичини.-1999.-4 берез.
26. Головко О. Чіткість форм та ліній: [Про Івано-Франків. мисткиню О.Шулепу] //Образотв. мистец.-2002.-№3.-С.85
27. Гришин-Грищук І. Талант понівечений , але не знищений: [Про долю худож. Кубранович (1912-1969)] //Сл. і час.-2000.-№2.-С.75-77.
28. Далекі обрії намріяних світів: [Про худож. Едуарда Ніканорова та його роботи] //Тижневик Галичини.-1999.-24 черв.-С.5.
29. Звіжинський А. Інтерв’ю з Ігорем Панчишиним //Кінець кінцем: Альм.- Івано-Франківськ, 1999.-С.43-44.
30. Звіжинський Інтерв’ю з Мирославом Яремаком [худож., дизайнером з м.Івано-Франківська] //Кінець кінцем: Альм.-Івано-Франківськ, 2000.-С.50-54.
31. Кавун О. Пір’їна золотої пташки: [Про худож. Г.Турчик з м.Калуша] //Україна.-1998.-№5-6.-С.58.
32. Капрічос Петра Савчина: [Про роботи худож. з м.Калуша П.Савчина] //Зах. кур’єр.-2001.-23 берез.
33. Коваль Я. Малюючи, він завжди щасливий: [Про худож. Б.Савицького] //День 1998.-12 листоп.
34. Криворучко В. Віртуоз українського малярства [О.Сорохтей] //Нова Зоря.-2001.-1 листоп.
35. Кухар Р. Гортаючи сторінки альбому Михайла Мороза: До 10-річчя відходу у вічність мистця (1904-1992) //Визвол. шлях.-2002.-№2.-С.67-68.
36. Лейб’юк Т. Мріє про свою ,,поезію життя”: [Про молодого худож. Ігора Васюту //Світ молоді.-1999.-21 трав.
37. Лейб’юк Т. Романтичні портети Бакаєва: [Про Івано-Франків. худож. ] //Світ молоді.-1998.-20 листоп.
38. Лукань В. Це велике бажання пошуку: [Про худож. В.Макогона] //Тижневик Галичини.-1998.-18 верес.
39. Мельник В. Пізнання карається неспокоєм: [Нарис про братів Ігора та Петра Перекрітів, худож. з м. Галича] //Культура і життя.-1998.-14 січ.
40. Мистецька панорама українського десятиріччя: Івано-Франківськ [Репрод. з картин В.Сандюка, Б.Бринського, О.Коровая, М.Варенні, Ф.Майко] //Образотв. мистец. -2001.-№1.-С.17.
41. Митець сучасного авангарду: [Мирослав Ясінський] //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -2001.-№6.-С.63.
42. Мичко Л. Живе для того, щоб залишити після себе слід: [Про калус. худож. Р.Корекіна] //Оріана.-1998.-14 лют.
43. Моравський В. ...Щоб перейшло життя крізь вири завірюх: [Про худож. С.Гординського] //Галичина.-2001.-6 листоп.
44. Нагірний В. Картина – міф: [Про картину-символ худож. М.Томенко ,,Три царі”] //Галичина.-1998.-14 берез.
45. Нові члени Національної Спілки художників України: [С. Зінець] //Літ. Україна.-2000.-28 груд.
46. Нові члени Національної Спілки художників України: [Костів О.М.] //Літ. Україна.-2000.-28 груд.
47. Нові члени Національної Спілки художників України: [ Сарапін М.Г.] //Літ. Україна.-2000.-28 груд.
48. Освячено духом історії: Відомому худож., дослідникові Ігорю Деркачу – 60р. //Тижневик Галичини.-1999.-18 берез.
49. Пилипчик Д. Світ Зої Слободян: [Про худож.] //Уряд. кур’єр.-2000.-15 квіт.
50. Писанкова мова на кінчику пензля: [Про експозицію худож.-батька і сина Боєчків під назвою ,,Мова писанкова”] //Зах. кур’єр.-1998.-27 листоп.
51. Погребенник Ф. Ксеня Кічура: [ Про укр.. худож. ] //Сл. і час.-1998.-№7.-С.82-83.
52. Погребенник Ф. Михайло Мороз: [Про худож.] //Сл. і час.-1998.-№7.-С.83-84.
53. Прохасько Т. Мистецтво дизайну чимось нагадує алхімію: [Про худож.-дизайнера Івано-Франків. вид-ва ,,Лілея-НВ” О.Рубановську] //Експрес.-1998.-22 серп.
54. Прохасько Т. Модерне мистецтво від Назара Кардаша //Експрес.-2001.-26 лип.-2 серп.
55. Процюк О. ,,Моє мистецтво – це біль моєї душі” : [ Про калуського худож. П.Савчина] //Анонс-контракт.-2003.-№1.-С.40.
56. Процюк О. Постать: Зіновій Осадца : [Худож. з Івано-Франківська] //Анонс-контракт.-2000.-№29 (серп.).-С.12.
57. Ровенчак О. Людська душа, як дерево гіллясте: [Про худож. Г.Захарясевич] //Тижневик Галичини.-2000.-5 трав.
58. Ровенчак О. Природа- вічний учитель митця: [Про долин. худож. І.Гуралевича] //Тижневик Галичини.-1999.-16 квіт.
59. Рябий В. ,,Пірнути в безмір від одчаю...”: [Про творчість худож. П.Радиша з с.Рожнева Косів. р-ну ] //Світ молоді.-1998.-23 жовт.
60. Сарапін М. Кольори гір і долин: [Про творчість івано-франків. худож. Ф.Майка] //Зах. кур’єр.-1999.-17 груд.
61. Світ горіхових фантазій Сергія Зінця: [Розмову з колом. худож. вів В.Рябий] //Світ молоді.-1998.-21 серп.
62. Сидор О. Сила рідної землі: [Про Львів. худож. Юрія Лесюка, уродженця с.Ковалівка Колом. р-ну] //Дзвін.-1998.-№5-6.-С.157-160.
63. Синиця О. Співець рідної землі: До 75-річчя засл. худож. України І.І.Лободи //Прикарпат. правда.-2001.-14 лип.
64. Смольський Г. З Космача до Парижа: [Спогади худож. ] //Оріана.-1999.-11тгруд.
65. Содома А. Стежка до сонця: [Про худож. з Коломиї Вітольду Проців] //Дзвін.-2001.-№7.-С.112-117.
66. Соломченко О. Євген Сагайдачний: Життєвий і творч. шлях худож. з м.Косова //Образотв. мистец.-1999.-№1-2.-С.75-77.
67. Співець своєї землі: [Про творчість худож. Й.Кравця] //Галичина.-2000.-15 листоп.
68. Стефурак Н. Автографи зупиненої миті: [Про живопис Зої Слободян] //Тижневик Галичини.-1999.-14 січ.-С.5.
69. Стефурак Н. В дорозі до неосяжного: [Про івано-франків. худож. М.Сарапіна] //Тижневик Галичини.-1999.-16 груд.
70. Стефурак Н. В дорозі до себе і до вершин: [Про івано-франків. худож. І.Токарука] //Тижневик Галичини.-1999.-18 листоп.
71. Стефурак Н. Любити Україну серцем: [Про худож. батька і сина Петра та Андрія Боєчків] //Тижневик Галичини.-2000.-26 жовт.
72. Стефурак Н. Як саме життя: [Про івано-франків. худож. Ф.Майка] //Галичина.-1999.-14 груд.
73. Степовик Д. Василь Стефурак –майстер відновленої іконотворчості: [Про худож.] //Галичина.-1999.-№3.-С.158-161.
74. Степовик Д. Галицька юність Якова Гніздовського [(1915-1985), худож. США] //Галичина.-1998.-№1.-С.127-136.
75. Степовик Д. Стиль ікон Василя Стефурака: [ Про худож.] //Нова зоря.-1999.-28 лип.
76. Талант і старання принесли визнання: [Про нових чл.. обл.. орг. Нац. спілки худож. України: О.Костіва, С.Зінця та М.Сарапіна] //Галичина.-2001.-18 січ.
77. Тарас Пліщ: ,,Живе тільки той, хто любить шлях”: [Розмову з івано-франків. худож. вела М.Микицей] //Світ молоді.-1998.-30 січ.
78. Тимінський Б. Мамині чорнобривці: [Про самобутню худож. Емілію Бережницьку- Лесюк з м.Коломиї ] //Прикарпат. правда.-1998.-23 трав.
79. Тимінський Б. Щасливий живописець і мандрівник: [Про худож. з м.Косова Анатолія Калитко] //Рідна земля.-2003.-16 січ.
80. Фабрика Р. Історична палітра митця: [Про худож. І.Лободу ] //Галичина.-1998.-6 лют.
81. Світовир гармонії та краси: [Худож. С.Грицей відзначає полудень віку [м.Івано-Франківськ] //Зах. кур’єр.-1999.-2 квіт.
82. Фардига Ю. Життя посвятив мистецтву: [Про худож. І.С.Мострянського] //Жайвір.-2001.-№4 (серп.).-С.8.
83. Чепелик В. Спілці художників України- 60 //Укр.. культура.-1998.-№9-10.-С.6.
84. Шалкітене І. Моїх робіт немає хіба що в Африці: [Про худож. М.Дейнегу] //Анонс-контракт.-2001.-№47.-С.33.
85. Шевчук П. Відкрилася , мов квітка півонії: [Про худож. Е.Бережницьку-Лесюк] //Галичина.-1998.-4 верес.
86. Шевчук П. Калуський художник Василь Голуб’єв відкрив себе... Америці //Галичина.-1999.-10 квіт.
87. Шеремета Г. Мажор гуцульських пейзажів: [Про життєвий і творч. шлях калус. худож. Г.С.Смольського] //Зах. кур’єр.-1998.-27 листоп.
88. Шеремета Г. Шлях Маргарити Сельської: [Вечір пам’яті до 95-ї річниці худож. в обл.. б-ці ім. І. Франка] //Світ молоді.-1998.-3 лип.
89. Штайнер З. Живопис Ярослава Господарчука //Дзвони Підгір’я.-1999.-27 січ.
90. Юліан Крайківський – митець: інформ. довідка /Підгот. А.Бойко.-Івано-Франківськ, 1998.-2с.
91. Яновський М. З непересихаючого річища фольклору: [Про акварельні мал.. худож. Марії Лесів] //Світ молоді.-1998.-16 січ.
92. Ясинська Н. Стихія Тетяни Старжевської: [Про худож. та дизайнера з Івано-Франківська] //Жінка.-2001.-№8.-С.8-9.
93. Яремак М. Мирослав Яремак : ,,Чи вибачають музи зраду?”: [Інтерв’ю] //Записав Р.Котерлін //Анонс-контракт.-2001.-№22(черв.).-С.11,13.

Б. Бринський

94. Мельник В. Молитви та екстази Богдана Бринського: [Творч. портр. худож.] //Образотв. мистец.-2001.-№2.-С.87-88; Вперед.-2000.-21 жовт.
95. Микицей М. Доцільність непізнана й невідома: [Про творч. шлях худож.] //Світ молоді.-1998.-6 листоп.
96. Процюк О. Вернісаж: Твір повинен бути як айсберг: [Розмова з худож.] //Анонс-контракт.-2000.-№17 (трав.).-С.11-12.
Див. також 8, 40, 336, 368, 385.

М. Варення

97. Гордиця Є. Сімнадцять миттєвостей далекої війни: [худож. М.Варення подарував музею освіти Прикарпаття портр. учасників війни- викладачів та працівників Прикарпат. ун-ту ім.. В.Стефаника] //Галичина.-2000.-6 трав.
98. Прохасько Т. Художники – філософи з власною ,,Енциклопедією”: [Про мист. концепцію худож. М.Варенні та І. Токарука] //Експрес.-1998.-6-14 черв.
99. Процюк О. Постать : М.Варення [худож. з Івано-Франківська] //Анонс-контракт.-2000.-№33(верес.).-С.10,11.
Див. також 8,40, 332, 380, 390.

Б. Губаль

100. Анкета журналу ,,Образотворче мистецтво” напередодні ІІІ з’їзду НСХУ: [Відповідає голова обл.. орг. НСХУ Б.Губаль] //Образотв. мистец. -2001.-№1.-С.12-16.
101. Губаль Б. Богдан Губаль: ,,Кожен образ митця повинен пройти крізь призму його душі”: [Інтерв’ю ] / Записав О.Процюк // Анонс-контракт.-2000.-№30.-С.11-12.
102. Сарапін М. Богдан Губаль: емоційність і настроєність: [Творч. портр. худож,] //Образотв. мистец.-2001.-№1.-С.80-81.
Див. також 1, 8, 380, 382, 392.

О.Заливуха

103. Андрухович Ю. Опанас Заливаха: всі барви свободи //Реабілітовані історією: Івано-Франків. обл.. Т.2.- Івано-Франківськ, 2001.-С.65-71.
104. Боднарук Л. Дивосвіт Опанаса Заливахи //Шлях перемоги.-2001.-31 січ.-С.11.
105. Волинська О. Громадська та художньо-просвітницька діяльність Опанаса Заливахи //Вісн. Прикарпат. ун-ту: мистецтвознавство. Вип.3.-Івано-Франківськ, 2001.-С.111-121.
106. Гель І. З роси і води: [До 75-річчя худож. О.Заливахи] //Україна молода.-2000.-16 груд.
107. Заливаха П. Існує дуже важливий момент відповідальності за життя: [Розмову вів Р.Котерлін] //Вперед.-1999.-19 листоп.
108. Заливаха П. Необхідно визначитись: наше чи чужинецьке: Думки вголос //Образотв. мистец.-1999.-№1-2.-С.23.
109. Заливаха Опанас [Репрод. з картин] //Образотв. мистец.-2001.-№2001.-№1.-С.42-43.
110. Кіпіані В. Життя і в’язниця : [ Про худож. О.Заливаху] //Київ. відом.-2000.-26 груд.
111. Костюк І. Опанас Заливаха: ,,Ми ще в дорозі ...”: [Інтерв’ю з худож. після персон. вист. у Великобританії] //Галичина.-1998.-3 берез.
112. Костюк І. Опанас Заливаха: ,,Я вперше виїхав за кордон”: [Враження худож. від побаченого у Великобританії] //Наше місто (Експрес).-1998.-№23 (трав.)
113. Мандзюк М., Мандзюк О. Висока мить людської дружби: [Про дружбу худож. П.Заливахи з Аллою Горською] //Галичина.-2000.-25 листоп.
114. Мандзюк М., Мандзюк О. Митець національного мислення: [Про життєвий і творч. шлях худож. О.Заливахи] //Освіт. сл.-2001.-19 січ.; Вільн. голос.-2000.-29 листоп.
115. Мандзюк М. Опанас Заливаха – художник , лауреат Державної премії ім.. Т.Шевченка: конспект уроку //Вертикаль.-1999.-№1.-С.62.
116. Мисюга Б. Опанас Заливаха: ,,Ми в дорозі ...” : До 75-річчя від дня народж. мистця //Образотв. мистец.-2001.-№1.-С.42-43.
117. Моклович А. Опанас Заливаха – художник, лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка //Вертикаль.-1999.-№1(7).-С.62-66.
118. Ципердюк І. Хай не буде між нами інерції віку: [Розмова з худож. О.Заливахою] //Пік.-2000.-№11.-С.38-39.
119. Юсип Д. Святе синівське право: [Розповідь про худож. О.Заливаху] //Перевал.-2001.-№1-2.-С.203-218.
Див. також 8, 313, 316

Д.Іванцев

120. Волинська О. Художньо-освітня діяльність Дениса-Лева Іванцева //Вісн. Прикарпат. ун-ту: мистецтвознав. Вип.2.-Івано-Франківськ, 2000.-С.170-179.
121. Мельник В. Дев’яноста весна патріарха: [Про худ. Д.Л.Іванцева] //Зах. кур’єр.-2000.-3 берез.; Перевал.-2000.-№1.-С.142-144, 149-150.
122. Мельник В. Свідок століття: Денис-Левко Іванцев: [Про укр.. худож.] //Образотв. мистец.-1998.-Ч.2.-С.23-24.
123. Пелехатий І. За взором святого Луки: [До 90-річчя худож. Д.Л.Іванцева] //Нова Зоря.-2000.-8 берез.-С.2.
124. Стефурак Н. ,,Мистецтво – це саме життя ...”: До 90-річчя від дня народж. худож. Д.Л.Іванцева //Тижневик галичини.-2000.-2 берез.-С.16
Див. також 8, 342

О. Коровай

125. Бродович В. Єднаймося у прекрасному: [Про май пейзажу івано-франків. худож. О.М. Коровая] //Галицьке сл.-1998.-15 лип.
126. Назарчук Д. ... А на ювілей лили елей: [Про незадовільну орг. вист. картин О.Коровая у виставков. залі обл.. орг. Спілки худож. України розповідає сам худож.] //Галичина.-1998.-11 листоп.
127. Те, що не виповіш словами: [До 70-ліття івано-франків. худож. О.М. Коровая] //Тижневик Галичини.-1998.-2 лип.
Див також 8, 40, 314, 348

Я. Лукавецький

128. Аронець М. Крізь розчарування й біль: [Про худож. Я.Лукавецького] //Реабілітовані історією. Івано-Франків. обл.. Т.2. - Івано-Франківськ, 2001.- С.84-88.
129. Арсенич П. Митець із Снятина: [Про життя і творчість худож. і культурно-громадського діяча Я Лукавецького (1908-1993)] //Галичина.-1998.-27 берез.
130. Богданов В. Овіяні духом славетного покутянина: До 95-річчя з дня народж. худож. Я.Лукавецького //Голос Покуття.-2003.-4 квіт.
131. Кірєєва Р. Архітектор, художник: [До 90-річчя від дня народж. Я.Лукавецького] //Село і люди.-1998.-№4 (берез.)
132. Стефурак Н. Повернення майстра: [Про худож. Я.Лукавецького] //Тижневик Галичини.-2000.-23 черв.
Див. також 8, 350

В. Лукань

133. Гордиця Є. Погляд з іншого виміру: [Про худож. з Івано-ФранківськаВ. Луканя] //Галичина.-2002.-14 трав.
134. Лукань В. Ікона на шклі.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999.-19 іл.
135. Процюк О. Володимир Лукань: ,,Історія мистецтва переконливо доводить,що як правило, мистецтво обслуговує потреби культу”: [Розмова з івано-франків.худож.] //Анонс-контракт.-2000.-№32.-С.11.
Див. також 8

А. Манастирський

136. Братейко Л. Дороговкази вічності: [Про худож. А.Манастирського] //Дзвін.-2001.-№11-12.-С.149-151.
137. Манастирський Антон: [Репрод. з картин ] //Образотв. мистец.-2000.-№1-2.-С.16.
138. Мандзюк О. Майстер реалістичних форм: [До 120-річчя від дня народж. худож. А.Манастирського] //Вільний голос.-1998.-4 листоп.
139. Мандзюк О. Поетичний співець Гуцульщини: До 120-річчя від дня народж. живописця А.Манастирського //Галичина.-1998.-3 листоп.
140. Натхненний співець Карпатського краю: До 125-річчя від дня народж. А.І.Манастирського [укр. живописця] //Знам. дати. Календар. 2003.-К., 2003.-С.207-211.
141. Шеремета Г. У пейзажах – виявив любові : [До 120-річчя від дня народж. худож. А.Манастирського] //Зах кур’єр.-1998.-2 жовт.

О. Новаківський

142. Волошин Л. Автопортрети Олекси Новаківського: До 125-ої річниціз дня народж. худож.] //Образотв. мистец.-1998.-Ч.1.-С.52-54.
143. Волошин Л. Олекса Новаківський: Творчий силует мистця у феноменології українського духа //Образотв. мистец.-2001.-№2.-С.18-20.
144. Волошин Л. Школа Олекси Новаківського [у Львові в 20-30-х рр.. ХХ ст.] //Образотв. мистец.-2000.-№3-4.-С.31-36
145. Голубовський І. Боги при одному столі: Повість-есе про Олексу Новаківського //Дзвін.-2001.-№9.-С.20-73
146. Миловатская В. Худоджественный фестиваль ,,Март Олексы Новакивского» : [130 років з дня народж. класика вітчизн. живопису] //Компаньон.-2002.-№9.-8 март.-С.59-60
147. Мушинка М. Школа Олекси Новаківського у Львові у біографіях його учнів //Образотв. мистец.-1999.-№3-4.-С.17.
148. Новаківський Олекса [Репрод. з картин] //Образотв. мистец.-2001.-№2.-С.18-20.
149. Овсійчук В.А. Олекса Новаківський : Альб.-Л.: ФЕНІКС, 1998.-332 с.
150. Овсійчук В.А. Ранній період творчості О.Новаківського //Укр.. мистец. та архіт. кінця ХІХ-початку ХХ ст.-К.-2000.-С.9-26.
151. Пожоджук Д. Ювілей школи О.Новаківського [у Львові] //Гуцул. край.-1999.-16 січ.-С.6.
152. Сівков О. Експресіоніст фарби: [Про О.Новаківського (1872-1935)] Україна.-2002.-№5.-С.43-45.
153. Сівков О. Національне в українському малярстві: [Про худож. О.Новаківського] //Образотв. мистец.-2001.-№3.-С.26-28.
154. Ткачук Я. Мовою пензля: [Про укр. худож. Олексу Новаківського] //Вільний голос.-2001.-28 лют.
Див. також 405.

Т. Павлик

155. Бабій Н. Прихід і проща Тетяни Павлик: [Про худож. з Івано-Франківська] //Образотв. мистец.-2001.-№2.-С.83-84.
156. Павлик Т. Тетяна Павлик: ,,Я інструмент у руках Бога”: [Інтерв’ю] / Записала Е.Турковська //Галичина.-2003.-17 лип.
157. Павлик Тетяна [Репрод. з картин] //Галичина.-2003.-17 лип.-С.12.
158. Процюк О. Постать: [Розмова з худож. Т.Павлик] //Анонс-контракт.-200.-№28 )серп.).-С.11-12.
159. Річка К. Сповідь митця: [Про худож. з м.Івано-Франківська] //Культура і життя.-1998.-5 серп.
Див. також 8, 328, 331, 362, 364, 365, 384, 392.

Ю. Панькевич

160. Лазарко Я. Художник, просвітитель, патріот: [Ю.Панькевич] //Нар.воля.-1998.-15 лип.

О. Плешкан

161. Бойко А. Покутська художниця Ольга Плешкан: [До 100-річчя віддня народж.] //Пам’ятка читачу.-Івано-Франківськ обласна універсальнанаукова бібліотека, 1998.-3с.
162. Кірєєва –Лутченко Р. Ольга Плешкан і рід Кирила Гаморака //Сл.-1998.-серп.-С.106-108.
163. Мисюга Б.В. Творче становлення народної художниці Ольги Плешкан //Вісн. Прикарпат. ун-ту: Мистецтвозн.- Вип..1.-Івано-Франківськ, 1999.-С.141-149.
164. Михальчук В. Василь Стефаник в житті Ольги Плешкан: [До 100-річчя з дня народж.] //Голос Покуття.-1998.-№25 (черв.)
165. Саноцька Х. Портретні етюди Ольги Плешкан //Ямгорів: Літ.-краєзн. і мистец. альм. Ч.9-10.-Городенка, 1998.-С.100-105.
166. Тимінський Б. Акварелі з рухівських горбів: [Про худож. Ольгу Плешкан] //Прикарпат. правда.-2000.-17 черв.

Я. Пстрак

167. Ковтун В. Крихітні вікна в минуле: Творчість ЯрославаПстрака у пошт. листівках //Перевал.-2000.-№2-3.-С.176-178.
168. Мельник В. Вулиця Ярослава Пстрака: [Розмова про худож.] //Зах.кур’єр.-2000.-31 берез.
169. Пстрак Ярослав [Репрод. з картин] //Образотв. мистец.-1999.-№1-2.-С.35.
170. Сенюк Б. Доля одного малюнка [Я.Пстрака ,,Сліпий лірник з поводирем”,1901 р.] //Вільн. голос.-2002.-10 груд.
171. Тимінський Б. Остання зустріч: [Про кн. М.Фіголя ,,Радість і смутокЯрослава Пстрака”] //Прикарпат. правда.-1999.-14 серп.
172. Тимінський Б. Три мандрівки у гори: [До 120-річчя від дня народж.худож. Я.Пстрака] //Прикарпат. правда.-1998.-27 берез.
Див. також 8.

І.Труш

173. Полєк В. Він любив Гуцульщину: До 120-річчя від дня народження І.Труша [зах.-укр. худож.] //Прикарпат. правда.-1989.-18 січ.
174. Руденко А. На його малюнку домінує сонце: [Про зах.-укр. худож. Івана Труша] //Дем. Україна.-1998.-3 лют
175. Сидор О. Іван Труш про мистецтво і про сучасників //Дзвін.-2003.-№3.-С.110-113.
176. Труш Іван [Репрод. з картин] //Образотв.-мистец.-2001.-№1.-С.9.
177. Шеремета Г. Сонячні пейзажі Івана Труша //Зах. кур’єр.-1999.-22 січ.

М.Фіголь

178. Коваль І. Жниво крилоського майстра: До 70-річчя М.Фіголя //Образотв. мистец.-1998.-№2.-С.76-77.
179. Коваль І. Незабутній : Штрихи до портр. М. Фіголя //Галичина.-2000.-2 верес.
180. Коваль І. Останній шедевр Михайла Фіголя [картина ,,Посли візантійського імператора Еммануїла ІІ в Галичі, 1165 р.] //Дністр. хвиля.-1999.-25 черв.
181. Кукула С. Вертаюсь у село свого початку: [Про худож. М.Фіголя] //Дністр. хвиля.-200.-25 лют.
182. Скальська У. Митець великої душі: [Про худож. М.Фіголя та його портр. Роксолани] //Тижневик Галичини.-1999.-17 черв.
183. Совтус Ю. Він об’єднав і надихав людей : [До 75-річчя засл. худож. України М.Фіголя] //Галичина.-2002.-19 жовт.; Сл. Просвіти.-2002.-№43(жовт.).-С.14.
184. Совтус Ю. 75-літтю з дня народження майстра живопису присвячується ...: [Творча біогр. худож. М.П.Фіголя] //Сл. Просвіти.-2002.-№43 (жовт.).-С.14.
185. Фіголь М.П., Фіголь О.М. Історія Галича в пам’ятках мистецтва.-Л., Галич: Світ, 1999.-185 с.
186. Фіголь Михайло [Репрод. з картин] //Образотв. мистец.-2001.-№2001.-№3.-С.13.
Див. також 8, 388.

М. Якимченко

187. Динамічна довершеність форм: [Про івано-франків. худож. М.Якимечка]//Тижневик Галичини.-1998.-4 черв.-С.5.
188. Лев К. Покликання на 500 років вперед: [Про картини івано-франків. худож. М.Якимечка] //Світ молоді.-2000.-9 черв.
189. Прокопів П. та ін. Художник: [М. Якимечко] //Перевал.-2000.-№4.-С.222-224.
Див. також 8, 306, 389.

Я. Яновський

190. Мельник В. Феномен Станіславської школи: [Про худож. Я.Яновського] //Перевал.-1999.-№4.-С.210-211.
191. Микицей М. Арт-виступ на табуйовану тему: [Пласт арт-Версія ,,Перевтілення” на тему ,,Шевченкіана” худож. Я.Яновського] //Світ молоді.-1998.-13 берез.
192. Назарчук Д. Найбільш приємно, коли тебе цінують у рідному домі: [Інтерв’ю Я.Яновського худож. з Івано-Франківська] //Тижневик Галичини.-1999.-8 лип.
193. Прохасько Т. Перевтілення Шевченка [Про творчість івано-франків. худож. Я.Яновського] //Наше місто (Експрес).-1998.-№15.
Див. також 312, 353

наверх

Мистецтво пластики

194. Жишкович В. Пластика Русі-України: Х- перша половина ХІV ст.- Л.: Ін-т народознав., 1999.-239 с.
195. Калуш 2002: Кат.: Худож м.Калуша /Упоряд. Л.Шпакович.-Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002.-64с.
196. Каркадим К. Симпозіум ,,Тіні забутих предків”: [Про симп. зі скульптури в м.Коломиї у верес. 2000 р.] //Образотв. мист.-2001.-№2.-С.62-63.
197. Крайній І. Лупайте цю скалу: [Про симп. скульптури в Івано-Франківську] //Україна молода.-1999.-21 верес.
198. Малімон Н. Той, що у камені сидить ...: Післямова до Міжнар. пленеру скульпторів //День.-2001.-4 серп.
199. Сарапін М. Карпатська рапсодія в камені: До підсумків міжнар. симп. скульптури в м. Івано-Франківську //Зах. кур’єр.-1999.-15 жовт.
200. Сарапін М. Скульптурна симфонія: [Про роботи скульпторів-учасників міжнар. симп. скульптури в м. Івано-Франківську] //Тижневик Галичини.-1999.-4 листоп.
201. Симпозіум на піску: [Про ,,Український симпозіум скульптури” в м. Івано-Франківську] //Голос України.-1999.-24 верес.-С.8.
202. Скульптурна Шевченкіана Прикарпаття: Комплект поштівок /Фото Р.Кондрата.-ТВП ,,Фотофонд” 2001.-12 поштівок.
203. Стефурак Н. Імпровізація в камені: [Про між нар. симп. скульптури, присвяч. 2000-літтю Різдва Христового в м. Івано-Франківську] //Галичина.-1999.-21 верес.
204. Стефурак Н. Спинити мить, життя вдихнути в камінь: [Про між нар. симп. скульптури в м. Івано-Франківську] //Тижневик Галичини.-1999.-30 верес.
205. Тіні забутих предків: укр.. симпозіум скульпторів 5 червня – 5 липня 2000 р. /Авт. В.Андрушко, Н.Войцехівська.- Коломия: Вік, 2000.-60 с.
206. Хомин В. Монументальне мистецтво в Галичині кінця ХІХ- початку ХХ ст..: проблеми традиція і новаторства //Галичина.-2000.-№4.-С.141-146.
207. Центр Івано-Франківська всіяний парковою скульптурою //Євроцентр.-1999.-6 груд.
Див. також 12.

наверх

В майстерні скульптора

208. Василь Вільшук: ,,Мистецтво – це миттєвий доторк до істини ...: [Про укр. скульптора] //Тижневик Галичини.-1998.-7 трав.
209. Відчуття пластики і краси: [Про творч. доробок івано-франків. скульптора Володимира Довбенюка] //Тижневик Галичини.-1999.-27 трав.
210. Козубський О. Михайло Бринський – видатний скульптор //Голос Покуття.-2002.-2 серп.
211. Малащук А. Коломийський триптих: [Про колом. митців: скульптора В.Андрушка, маляра М.Ясінського, фотохудож. Я.Проціва] //Сучасність.-2001.-№4.-С.150-153.
212. Мисько Емануїл [Репрод. з скульптури] //Образотв.мистец.-2001.-№1.-С.96.
213. Ониськів М. Михайло Паращук: Історія його життя, або як він повертався в Україну.-Т.: Збруч, 1998, С.106. іл..
214. Паращук Михайло [Репрод. з скульптур] //Образотв. мистец.-№1.-С.65.
215. Пластика в скульптурі: [Про худож. В.Андрушка] //Зарубіж. л-ра в навч. закл.-2001.-№6.-С.63.
216. Прохасько Т. Невідомий відомий майстер: [Про долю скульптора М.Бринського. До 115-річчя від дня народж. від дня народж.] //Експрес.-1998.-10 жовт.
217. Прохасько Т. Скульптор, без якого не можна уявити нашого міста – Василь Вільшук //Експрес.-2000.-6-13 лип.
218. Рубан В. Здатність розкрити душу людини...: [Про скульптора Е Миська] //Образотв. мист.-1999.-№1-2.-С.6-7.
219. Саноцька Х. Одухотворений гуманізм: [Про скульптора Світлану Топоркову] //Тижневик Галичини.-1998.-1 жовт.
220. Стебельський Б. Григорій Крук: [Про укр. скульптора] //Образотв. мистец.-2002.-№3.-С.12-13.
221. Фабрика Р. Свічка, що стала символом відродження Америки: [Скульптор з Івано-Франківська О.Железняк – один з двох авт. символ. пам’ятника жертвам терору в Нью-Йорку] //Галичина.-2002.-2 берез.-С.9.
222. Фреїв Богдан [Репрод. з скульптури ,,Тіні забутих предків”] //Образотв. мистец.-2001.-№2.-С.62.

В. Данилюк

223. Бабій Н. Маестро, що лікує від агресії: Івано-Франків. худож. В.Данилюку – 60 р. //Зах. кур’єр.-1998.-13 листоп.
224. Сарапін М. Романс у пластиці дерева: [Про худож. і скульптора В.Данилюка з м.Івано-Франківська] //Зах. кур’єр.-1999.-29 січ.
225. Скульптурні роботи митця Валентина Данилюка] //Тижневик Галичини.-1998.-30 квіт.-С.5.
Див. також 8, 351

М. Зорій

226. Бойко А.І. Талановитий митець Прикарпаття: До 90-річчя від дня народж. Михайла Зорія: Інформ. довідка.-Івано-Франківськ,-Обласна універсальна наукова бібліотека ім.І.Франка.-1998.-4с.
227. Бойчук Г. Його долі терновий вінок: [Про худож. М.Зорія] //Реабілітовані історією: Івано-Франків. обл. Т.2.-Івано-Франківськ, 2001.-С.71-75.
228. Прохасько Т. Художник Михайло Зорій цікавився навіть професійною рекламою: [Про івано-франків. худож. М.Зорія] //Анонс-контракт.-2002.-№23(черв).-С.42.
Див. також 8.

М. Черешньовський

229. Годило М. Маестро, якого знає і шанує цілий світ: [Про скульптора М.Черешньовського] //Ратуша.-2001.-21 груд.
230. Михайло Черешньовський : [Про укр. скульптора] //Образотв. мистец.-2002.-№3.-С.20-21.
231. Певний Б. Велетень поміж нас: [Про укр. скульптора М. Черешньовського] //Дзвін.-1998.-№1.-С.150-158.
232. Пономаренко О. Михайло Черешньовський . Українець ,,повноцінний” у творчому щасті //Шлях перемоги.-2003.-16 квіт.-С.14.
233. Степовик Д. Михайло Черешньовський похвала Богородиці: [Тема зображення Богородиці в творчості укр.. скульптора М. Черешньовського] //Всесвіт.-1999.-№4.-С.120-126.
234. Степовик Дмитро. Скульптор Михайло Черешньовський: Життя і творчість.-К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000.-222с.

Мовою символів і ліній

235. Волинська О. Виховання галицької молоді засобами рисунків. (Кінець ХІХ – початок ХХ ст.) //Обрії.-2001.-№2.-С.45-48.
236. Опанащук М.О. Графіка. Малярство.-1997.-19с.:іл..

наверх

Майстри графіки

237. Батіг М. Його волошки в житі: [Про кн. графіку А. Манастирського] //Образотв. мистец.- 2003.-№1.-С.74.
238. Батіг М. Стежка до краси із ... Смерклова: [Про Я.Оленюка, худож.-графіка, лауреата обл.. премії ім.. В.Стефаника] //Злагода.-2002.-9 листоп.
239. Вовк Т. Станіславський феномен Володимира Гуменного [худож.-графіка] //Захід.-2002.-8 берез.-С.7.
240. Гордиця Є. Авторка галереї знаменитих прикарпатців: [Про худож.-графіка з м.Івано-Франківська Угорчак-Босу О.] //Галичина.-2002.-25 лип.
241. Зрілість і юність, гармонія і краса: [Про творчість худож. О.Гнатюка і його внучки Н. Заєць] //Тижневик Галичини.-1998.-22 жовт.
242. Мисюга Б. Старт табірної графіки Опанаса Заливахи //Образотв. мистец.-2003.-№1.-С.10-13.
243. Прохасько Т. Неканонічний графік Володимир Гривінський [наймол. чл.. Спілки худож. ] //Анонс-контракт.-2002.-№5.-С.34.
244. Процюк О. Вернісаж: Розмова з Володимиром Гривінським [графіком] //Анонс-контракт.-2000.-№22(черв.).-С.11.
245. Романюк І. Вояк і художник, патріот України: [Про укр. графіка, маляра громад.-культур. діяча Якова Струхманчука (1884-1937)] //Край.-1998.-23, 30 трав.-С.6.
246. Тур карикатур [І.Марчука, худож.-карикатуриста з м.Івано-Франківська] //Тижневик Галичини.-1998.-19 лют.
247. Хом’як Л. Чар легкості: [Графіка івано-франків. худож. С.Повшик] //Перевал.-1999.-№1.-С.190-191.

В. Касіян

248. Гришко Г. Дві долі у спільному скарбі [Т.Шевченко і В.Касіян – сл. поета в іл. худож.] //Голос Покуття.-1999.-6 лют.
249. Гришко Г. Зоря Василя Касіяна: [Про худож.-графіка] //Голос Покуття.-2001.-1 січ.
250. Гришко Г. Шевченкіана Василя Касіяна [худож.-графіка] //Захід.-2003.-10 січ.-С.11.
251. Сорока М. То все твоє, що ти віддав ...: Невідомі мал.. Василя Касіяна //Укр. культура.-2002.-№11-12.-С.26-28.

О. Сорохтей

252. Баран В. Тернистий шлях Осипа Сорохтея. – Івано-Франківськ: Сімик, 2002.-52 с.
253. Кафтан Г. Осип Сорохтей та його робота ,,Зняття з хреста” //Евріка-1: Зб. студент. наук. праць.-Івано-Франківськ, 2000.-С.8-9.
254. Левада О. Його хресна дорога //Єдність.-2000.-14 квіт.
255. Мандзюк М. Він вчив дітей малювати. //Освіт. Сл.-2000.-25 лют.
256. Мандзюк М. Повернений із забуття: [О.Сорохтей] //Вільний голос.-2000.-26 лют.
257. Микицей М. Не публічний план конфліктної сутності: [Про худож. О.Сорохтея] //Україна молода.-2000.-23 берез.-С.13.
258. Стефурак Н. Життя і праця за власним законом совісті: [До 110-річчя від дня народж. худож. О. Сорохтея] //Галичина.-2000.-29 лют.
Див. також 34, 325, 342, 359, 360

наверх

Художня фотографія

259. Калиновська В. Агов, меценати, де ви? !: [Розмова з фотохудож. К. Річкою про свою роботу та пробл. меценацтва культури] //Зах. кур’єр.-2000.-23 черв.
260. Котерлін Р. Свято фотографії в Івано-Франківську //Вперед.-2000.-28 лип.
261. Лесин Р. Відзначилися по світах: [Про участь прикарпат. фотографів у міжнар. фото салонах] //Світ молоді.-1998.-24 лип.
262. Пилип’юк В. Івано-Франківщина: Фото альб.: [Тексти укр., англ.. мовами] / Передм. С. Пушика.-Л.: Світло й тінь, 1999.-144 с.
263. Приходь і дивись! : [Про експозицію п’ятого нац. фото конкурсу ,,Природа-2002” та його переможців //Світ молоді.-2002.-7 черв.
264. Турковська Е. Співай для мамці і співай для Бога! : [Про юну міс конкурсу краси ,,Обличчя Галичини” О.Карпів] //Галичина.-2002.-13 лип.
265. Яблонський І. Івано-Франківським фотомайстрам допомагає Президент України: [С.Назаренко та П. Дроб’яку призначена стипендія Президента] //Рідна земля.-1999.-19 лют.

наверх

Дивосвітфотомайстра

266. Біла музика зими: [Фото В.Джички] //Тижневик Галичини.-1998.-5 лют.
267. Заник В. Ну що таке півстоліття, коли фотографуєш вічне: [Про фотомайстра Павла Дроб’яка] //Зах.. кур’єр.-1998.-1 трав.
268. Казимир Річка: ,,В полі зору мого об’єктиву – люди духовно багаті, працьовиті й обдаровані”: [Творч. доробок фотомайстра] //Тижневик Галичини.-1998.-21 трав.
269. Ковальчук В. Слово про Майстра: [фотохудож. Я. Коваля] //Тижневик Галичини.-1998.-10 січ.-С.5.
270. Місто в сніжному полоні: [Світлини Т.Яковини] //Тижневик Галичини.-1999.-18 лют.
271. Пожоджук Д. Гуцульщину репрезентує поляк: [Відгук про фото альб. Анжея Полеца ,,На далекій полонині”(Варшава-1997)] //Молодь України.-1998.-7 квіт.
272. Світлини члена Спілки журналістів і фотохудожників України Євгена Гордиці //Тижневик Галичини.-1998.-26 лют.-С.5.
273. Стефурак Н. Як блискавка прозрінь: Фотороботи Павла Дроб’яка //Тижневик Галичини.-2000.-17 лют.

С. Назаренко

274. Кушніренко Н. 50 років у тіні фотокамери: [Про фотомайстра С.Назаренка] //Вперед.-1998.-4 квіт.
275. Левада О. Світлина спонукає до роздумів: С.Назаренку призначена Державна стипендія, як визначному діячеві в галузі культури //Єдність.-1999.-20трав.
276. Степан Назаренко : Фотографія /Упоряд. Р.Кондрат.-Івано-Франківськ, 2002.-25с.
277. Пушик С. Увічнювач миттєвостей: [Про фотохудож. С.Назаренка] //Наша справа.-1998.-17 квіт.-С.3.
278. Фабрика Р. Маестро світлопису: [Громадян. подвиг фотохудож. Степана Назаренка, роботи якого подані на здобуття обл. премії ім.. В.Стефаника] //Рідна земля.-1998.-1 трав.
279. Фабрика Р. Стипендії Президента – фотомайстрам: [Прикарпат. фотохудож, лауреат обл. премії ім. В.Стефаника С.Назаренко та П.Дроб’як впродовж двох років одержуватимуть стипендію Президента України] //Галичина.-1999.-16 лют.
280. Філопова Г. П’ятдесят на фотониві: [Про 50-літ. ювілей творч. праці фотохудож. з Івано-Франківська С.Назаренка] //Світ молоді.-1998.-17 квіт.
281. Шеремет О. Світлина спонукає до роздумів: Про фотохудож. С.Назаренка, стипендіата Президента України //Єдність.-1999.-20 трав.
Див. також 335, 340, 363, 393, 399, 400.

В. Пилип’юк

282. Ватаманюк К. Сходження на висоту: [До 50-річчя з дня народж. В.Пилип’юка] //Верховин. вісті.-2000.-7 січ.
283. Ватаманюк Д. Треба мати дар божий, щоб творити мистецтво: В.Пилип’юку -50 //Верховин. вісті.-2000.-21 січ.
284. Грабовецький В. Неперевершений маг світлин: До 50-річчя фотохудож. В.Пилип’юка //Зах. кур’єр.-2000.-14 січ.
285. Гургула І. Глибина княжої криниці: [Про фотоальб. В. Пилип’юка ,,Древній Галич”] //Галичина.-1998.-19 верес.
286. Даниленко О. Краса України відкрита Лондону Василем Пилип’юком //За вільну Україну.-2002.-№1(січ.).-С.5.
287. Задорожна Н. Митець, бізнесмен, меценат: [Фотохудож. В.Пилип’юк] //Діло.-1998.-9-16 лют.-С.16.
288. Залізняк Б. ,,Василя Пилип’юка повинно вистачати на весь народ”:[Розмова з фотохудож.] //Молодь України.-2000.-25 січ.
289. ,,Золота фортуна” усміхнулася Василю Пилип’юку: [Фотом айстра нагороджено орденом ,,За трудові досягнення IV ступеня”] //Високий замок.-2001.-29 серп.
290. Зоріна Л. Маестро, Вам тільки п’ятдесят!?: [Про відзначення ювілею фотохудож. В.Пилип’юка] //Прикарпат. правда.-2000.-22 січ.
291. Зубанич Ф. Третє недремне око: [Розмова з фотохудож. В.Пилип’юком] //Україна.-2001.-№9.-С.46-47.
292. Микицей М. Пилип’юк показав, у якому чудовому краї живемо: [Про ювіл. творч. вечір фотохудож. В.Пилип’юка] //Світ молоді.-2000.-21 січ.
293. Перед земляками сповідь- найдорожча: [Про ювіл. вечір фотохудож. В.Пилип’юка в Івано-Франківську] //Галичина.-2000.-18 січ.
294. Пилип’юк В. Василь Пилип’юк: ,,Треба мати дар Божий, щоби творити мистецтво”: [Інтерв’ю ] / записав Б.Залізняк //Літ. Україна.-1998.-8 жовт.-С.6.
295. Пилип’юк В. Древній Галич: Фотоальбом.-Л.: Світло й тінь, 1998.-137 с.
296. Пилип’юк В. Золота підкова України: Фотоальбом. Кн.1.-Л.: Світло й тінь, 2001.-141 с.
297. Пилип’юк В. Івано-Франківськ: Фотоальбом.-Л.: Світло й тінь, 1999.-147с.
298. Пилип’юк В. Калуш: Фотоальбом /Ред. К.Зозуляк.-Л.: Світло й тінь, 2000.-42 с.
299. Пушик С. Фотопоеми його серця: [Нарис про фотохудож., лауреата Шевченків. премії Василя Пилип’юка] //Тижневик Галичини.-2000.-13 січ.-С.5.
300. Пушик С. Фотопоема його серця: [Про В.Пилип’юка, засл. діяча мистецтв, фотомайстра] //Пилип’ючок (Франкова криниця, спец. вип.).-[2000].
301. Радиш О. Василь Пилип’юк – лауреат:[восьмого Міжнарод. відкритого Рейтингу популярності та якості ,,Золота фортуна”] //Голос Покуття.-2001.-31 серп.
302. Сав’юк З. Золота вершина Василя Пилип’юка: 50-річчю з дня народж. лауреата Шевченків. премії //Голос Покуття.-2000.-15 січ.
303. Стринаглюк М. ... І відчути себе Василем: [Нарис про фотохудож., лауреата Шевченків. премії В.Пилип’юка з нагоди його 50-річчя] //Рідна земля.-2000.-7 січ.
304. Стринаглюк М. ,,І просто відчути себе Василем”: [Про фотом айстра В.Пилип’юка] //Село і люди.-1998.-№2 (лют.)
305. Якщо гелікоптер над містом, на ньому – Василь Пилип’юк: Фоторепортаж про фотохудож. В.Пилип’юка //Світ молоді.-2000.-14 січ.
Див. також 319, 374, 375.

наверх

Виставки творів художників

306. Бабій Н. ,,Живопис не треба розуміти – він повинен подобатись”:[Про персон. вист. творів худож. М.Якимечка] //Зах. кур’єр.-2001.-27квіт.
307. Баран В. Сорок років школа плекає таланти: [Про вернісажі двоххудож. вист. з нагоди 40-річчя івано-франків. дит. худож. шк..] //Світмолоді.-1999.-30 квіт.
308. Боднарчук Н. ... Сплетіння казки і комерції: [Про персон. вист.худож. В.Дідика, уродженця Прикарпаття] //Зах. кур’єр.-1998.-6 лют.
309. Боднарчук Н. Творчий пошук – як подарунок долі: [Про персон. вист.худож. Наталі Гільзової з Івано-Франківська] //Зах. кур’єр.-2001.-16серп.
310. Брухаль Г. ,,Близнюки” пана Петрича: [Про персон. вист. графікиС.Петрича] //Світ молоді.-2002.-24 трав.
311. Варіації на тему Постмодерністської свідомості: [Про організаціюпостійної вист. сучас. мистецтва в Івано-Франківську ,,С.-Об’єкт”] //ТижневикГаличини.-1998.-19 лют.
312. Вирій О. Поет – не ідол, а жива людина: [Про вист. Я.Яновського,,Пере-втілення] //Зах. кур’єр.-1998.-13 берез.-С.12.
313. Волга Л. Невичерпні глибини доброти: [Про вист. худож. О. Заливахиу Нац. худож. музеї України] //Уряд. кур’єр.-2001.-24 лют.
314. Гаврилович І. Художня виставка у ... бібліотеці: [Про персон. вист.худож. О.Коровая в обл.. б-ці ім. І.Франка] //Рідна земля.-1998.-31лип.
315. Гармонія кольору й ліній: [Про вист. творів мол. худож.-графікаВ.Гривінського] //Вперед.-2000.-9 черв.
316. Глібчук У. Шалені вертикалі Заливахи: [У Нац. худож. музеї Українивідкрито вист. худож. О.Заливахи] //Укр. сл.-2001.-25-31 січ.
317. Гольда І. Про картини і ,,картинки” ,,Карпатського пейзажу”: [Провист. івано-франків. худож.] //Зах. кур’єр.-1998.-20 лют.
318. Гордиця Е. Святкове дійство з-під пензля: [Про вист. худож. О.Угорчак-Босої]//Галичина.-1998.-17 січ.
319. Горицвіт М. Ювілейна виставка фотомайстра [В.Пилип’юка з нагодийого 30-річчя творч. діяльності] //Прикарпат. правда.-1998.-24 січ.
320. Драбчук О. Світ, як писанка: [Про вист. дит. мал. в обл. центрі]//Світ молоді.-1998.-29 трав.
321. Драбчук О. Чергове свято в ,,Ортусі”: [Про персон. вист. худож.Лариси Константинової] //Світ молоді.-1998.-10 квіт.
322. Єшкілєв В. Зразки кольорового паперу: [Комент. до ,,Ознаки-99”]//Зах. кур’єр.-1999.-2 лип.
323. Заник В. Пароль ,,природа” буде жити: [Про фотовист. в Івано-Франків.краєзн. музеї ,,Природа-98”] //Вперед.-1998.-13 черв.
324. Заник В. Діти люблять це місто навіть в погану погоду: [Про вист.молодіж. мал. в Івано-Франків. Молодіж. катехитич. центрі] //Зах. кур’єр.-1998.-26черв.
325. Заник В. Художній школі – ім’я Сорохтея: [Про вист. живопису іграфіки О.Сорохтея в Івано-Франків. дит. худож. шк..] //Зах. кур’єр.-2001.-1листоп.
326. Звіжинський А. Івано-Франківськ – містечковий тероризм: [Про п’ятухудож. вист. ,,Імпреза-97”] //Art. Line -1998.-№3.-С.44-45.
327. Зметикували на трьох: [Про вист. митців С.Грицея, М.Дейнеги таМ.Сарапіна у вист. залі обл.. орг. Нац. Спілки худож. України] //Галичина.-2001.-15берез.
328. Зоріна Л. Дебют Тетяни Павлик: [Персон. вист. худож.] //Прикарпат.правда.-1998.-20 черв.
329. Зоріна Л. Знайомтесь: В’ячеслав Бакаєв: [Про вист. картин івано-франків.худож. в обл. б-ці ім. І.Франка] //Прикарпат. правда.-1998.-5 груд.
330. Зоріна Л. Митець – не професія, а покликання духу: [Про персон.вист. івано-франків. художн. Петра та Андрія Боєчків] //Зах. кур’єр.-2000.-17листоп.
331. Зоріна Л. Неповторний світ Тетяни Павлик: [Про персон. вист. худож.з Івано-Франківська] //Рідна земля.-1998.-19 черв.
332. Зоріна Л. Неповторний живопис: [Про персон. вист. худож. М.Р.Варенніу виставк. залі НСХУ] //Прикарпат. правда.-2002.-21 листоп.
333. Зоріна Л. Перша Лізина виставка: [Про персон. вист. юної худож.Лізи Горощак в рідній шк.-ліцей №23] //Освіт. молоді.-1999.-21 трав.
334. Зоріна Л. Успадкована любов до прекрасного: [Про вист. робіт скульптораС.Топоркової та її родини] //Єдність.-1998.-14 серп.
335. Калиновська В. На все життя запряжений у фото плуг: [Про фотовист.С.Назаренка в Івано-Франківську з нагоди 50-річчя творч. діяльн.] //Зах.кур’єр.-1998.-10 квіт.
336. Калиновська В. Нащо художник у смутний час? Бо він є у всі часи:[Про персон. вист. худож. Б.Бринського] //Зах. кур’єр.-1998.-16 жовт.
337. Калиновська В. Світ тихої гармонії: [Про персон. вист. живописуі графіки В.Повшика] //Зах. кур’єр.-2000.-6 жовт.
338. Калиновська В. Станіславські фотохудожники ламають російські стереотипи:[Про фотовист. І.Панчишина і Т.Яковина в Москві] //Зах. кур’єр.-2001.-25-31жовт.
339. Калиновська В. Що робити, коли майбутнє держави ,,зайве?” : Дискусіяі фотовист. на тему нещасливого дитинства //Зах. кур’єр.-1998.-10 квіт.
340. Кіндрат Р. Виставка патріарха української фотографії: [Про вист.фотохудож. С.Назаренка] //День.-2002.-21 трав.
341. Костюк Н. Персональні виставки художників з Долини могли б статиприємним відкриттям: [Вист. робіт в обл.. б-ці ім.. І,Франка] //Зах.кур’єр.-1998.-3 лип.
342. Котерлін Р. ,,Від минулого до майбутнього”: [Про вист. худож. О.Сорохтея,Л.Іванцева в худож. музеї м.Івано-Франківська] //Вперед.-2000.-10 берез.
343. Котерлін Р. Микола Яремак: Місто в житті людини – людина в життіміста”: [Про однойм. вист. з нагоди Дня м. Івано-Франківська] //Вперед.-2000.-13трав.
344. Криконюк М. Новий творчий доробок Романа Фабрики: [Фотовист. ж-стаР. Фабрики] //Прикарпат. правда.-2001.-3 листоп.
345. Кульба Р. „Щаслива пора дитинства”: [Про міжобл. вист. худож. фотогр.в Івано-Франківську] //Галичина.-1998.-30 трав.
346. Лавренюк О. Мистецькі контрасти справжності: [Про вист. О.Царукав Івано-Франківську] //Високий замок.-2001.-26 січ.
347. Левицький М., Кульба Р. Дует художників: [Персон. вист. батькаі сина Решетнікових] //Наша справа.-1998.-6 лют.
348. Лейб’юк Т. Виставка: [Про вист. худож. О.Коровая в обл. б-ці ім.І.Франка //Світ молоді.-1998.-24 лип.
349. Лесик Р. Вісті з трьох фотосалонів: [Про участь прикарпат. фотографіву міжнар. фотовист.] //Світ молоді.-1999.-14 трав.
350. Малий Ю. ,,Життя коротке, мистецтво вічне”: [У виставк. залі обл.орг. Спілки худож. України експонується вист. творів худож. Лукавецького]//Вперед.-2000.-23 черв.
351. Маланюк, пісню і жарт пропонує ,,Пан Арт”:[Вист. робіт, присвяч.60-річчю худож. В.Данилюка] //Галичина.-1998.-20 листоп.
352. Мартинюк Л. Між смутком і радістю: [Про персон. вист. худож. Радишау м. Коломиї] //Вільний голос.-1998.-14 лют.
353. Мельник В. Не ідол, а жива людина: [Про вист. Шевченкіани худож.Я.Яновського] //День.-1998.-19 берез.-С.7.
354. Мельник В. Райські сади Ірини Погрібної: [Про вист. ,,Звірята,квіти і птахи” Ірини Погрібної в обл.. худож. музеї] //Галичина.-1998.-19черв.
355. Микицей М. Бойківський імпресіонізм Богдана Фреїва: [Про персон.вист. худож. з м.Долини] //Світ молоді.-2001.-12 жовт.
356. Микицей М. До маленького Айанту з великими горами: [У виставк.залі Спілки худож. України відкрито колективну вист. прикарпат. митців,,Водолій”] //Світ молоді.-1999.-13 серп.
357. Микицей М. Івано-Франківські художники – в очікуванні естетичноговолевиявлення ,,нових українців”: [Про вист. живописця Е.Ніканоровата скульптора В.Довбенюка] //Україна молода.-1999.-13 лип.
358. Микицей М. Мовчання безнадійних гаманців: [Про вист. графіки худож.В.Гривінського] //Світ молоді.-2000.-9 черв.; Зах. кур’єр.-2000.-9 черв.
359. Микицей М. Унікальна нагода пізнати митця непублічного плану: [Провист. О.Сорохтея в Худож. музеї м. Івано-Франківська] //Світ молоді.-2000.-3берез.
360. Микицей М. ,,Хресна дорога” Осипа Сорохтея: [У худож. музеї м.Івано-Франківськавист. укр. худож. О.Сорохтея] //Світ молоді.-1998.-17 квіт.; Зах. кур’єр.-1998.-17квіт.
361. Микицей М. Щось нове живе від синтезу: [Про створення в Івано-Франківськупостійної вист. сучас. мистец. ,,С об’єкт”] //Світ молоді.-1998.-20лют.
362. Мистецька зустріч з літом: [Про персон. вист. худож. Тетяни Павлик]//Світ молоді.-1998.-12 черв.
363. Мохняк Б. Степан Назаренко: фотоепоха Прикарпаття: [Вист. робіт]//Тижневик Галичини.-1998.-9 квіт.
364. Натура світла, акварельна!: [Про вист. робіт худож. Т.Павлик ухудож. салоні] //Зах кур’єр.-1998.-12 черв.
365. Ностальгія за дивом: [Про участь івано-франків. худож. Тетяни Павлику вист. ,,2000 р під зіркою Вифлеєму” в Одесі] //Галичина.-1999.-10груд.
366. Панчишин І. Живописи спостереження Ярослава Соколана: [Про персон.вист. живопису Я.Соколана з Івано-Франківська] //Зах. кур’єр.-2002.-26верес.
367. Панчишин І. Місто Красьохи просто фантастичне: [Відгук про персон.вист. худож. В.Красьохи в обл.. центрі] //Зах. кур’єр.-2002.-11 січ.
368. ,,Подих палітри”: [Про вист. худож. Б.Бринського] //Галичина.-1998.-20жовт.
369. Почати ніколи не пізно ...: [Про персон. вист. самодіяльного худож.Я.Решетнікова з м. Івано-Франківська] //Тижневик Галичини.-1998.-5 лют.
370. Пушкар Б. Тільки тиждень – на мистецькому перехресті: [Про вист.худож. Прикарпаття ,,На мистецькому перехресті”] //Зах. кур’єр.-2002.-28черв.
371. Радченко О. Живі: [В Івано-Франківську відбулася худож. вист. ,,Живі”]//Анонс-контракт.-2002.-№32.
372. Річка К. Майданами у снах та наяву: [В Івано-Франківському Худож.музеї відкрилася вист. Т.Ткачука] //Вперед.-1999.-19 листоп.
373. Реалістичний портрет в романтичному інтер’єрі: [Про вист. картинІвано-Франків. худож. В.Бакаєва] //Галичина.-1998.-17 листоп.
374. Сав’юк З. У Львів на зустріч з прекрасним: [У Львів. картин. галереїекспонується вист. фотомайстра , ред. журн. ,,Світло і тінь” В.Пилип’юка]//Голос Покуття.-1998.-№7 (лют.)
375. Сав’юк З. Фотовиставка Василя Пилип’юка [в Парижі] //Голос Покуття.-1999.-27берез.
376. Сарапін М. Мистецтво дотягнутися до вершин: [Про вист. у Спілціхудож. живопис. експозицій Е. Ніканорова та скульптурних робіт В. Довбенюка]//Зах. кур’єр.-1999.-16 лип.
377. Сарапін М. Назавжди із синім птахом й зеленим котом: [Про участьвихованців Івано-Франків. худож. шк. у ІІІ Міжнар конкурсі дит. мал..у м.Горліце (Польща) //Світ молоді.-2001.-12 січ.
378. Сарапін М. ,,Ознака-99”. Без ,,вибухових” творів не обійшлося:[,,Ознака-99” – серія вист. в Івано-Франківську] //Зах. кур’єр.-1999.-2лип.
379. Сарапін М. ,,Ознака-98” на зламі ІІІ тисячоліття: [Про вист. діяльн.обл. орг. Спілки худож. України] //Зах. кур’єр.-1998.-18 груд.
380. Сарапін М. У безмежжі космосу: [Про вист. худож. робіт М.Варенні,І.Токарука, Б.Губаля та канад. худож. Д.Я.Козубаля] //Зах. кур’єр.-1999.-5лют.
381. Сироїд. Л. З думкою про рідний край: [Про персон. вист. худож.Е.Бережницької-Лесюк з м.Коломиї ] //Образотв. мистец.-2001.-№2,-С.85.
382. Стефурак Н. Від ,,Пробудження” до ,,Викрадання Європи”: [Про персон.вист. Б.Губаля в Києві] //Галичина.-2000.-30 верес.
383. Стефурак Н. Вікно у душу розчахни: [Про персон. вист. худож. М.Варенніу виставк. залі обл. орг. НСХУ] //Галичина.-2002.-7 листоп.
384. Стефурак Н. Далекий спокій, йду до тебе...: [Персон. вист. худож.Т.Павлик] //Галичина.-1998.-9 черв.
385. Стефурак Н. До ювілею подарував собі експозицію: [Про персон. вист.худож. з Івано-Франквська Б.Бринського] //Галичина.-2000.-21 жовт.
386. Стефурак Н. І найдорожче сходить на мольберт: [Про вист. живописуі графіки ,,Карпатський пейзаж”] //Галичина.-1998.-31 січ.
387. Стефурак Н. Подих українського апокаліпсису: [Про персон. вист.худож. з Городенки Юрія Неміша] //Галичина.-2002.-7 груд.
388. Стефурак Н. Портрет не лише як спомин про майстра: [Про вист. робітхудож. М.Фіголя в обл.. худож. музеї] //Галичина.-1999.-23 жовт.
389. Стефурак Н. Прийшов, побачив, зачарував! : [Про персон. вист. худож.М.Якимечка] //Галичина.-2001.-28 квіт.
390. Стефурак Н. ,,Шлях у часі”: [Про вист. худож. М.Варенні та І. Токарука]//Галичина.-1998.-9 жовт.
391. Тимінський Б. Срібні дзвони зими, або портрет художника АндріяКоренюка на фоні його персональної виставки в місті Коломиї //Прикарпат.правда.-1998.-31 січ.
392. Тимчук Л. Лірика в барвах і лініях: [Про вист. ,,Весна, жінка ,квіти”, де експонувались картини Н. Кардаша, Т.Павлик, Б.Губаля і ін.]//Новий час.-1998.-21 берез.
393. Ткачук Т. ,,Фотоплуг”: Так називається вист. С.Назаренка, що відкриласяучора в Івано-Франківську //День.-1998.-9 квіт.
394. Традиційна Шевченкова ,,Мальовнича Україна”: [Про вист. івано-франк.худож. у виставк. залі обл. орг. НСХУ] //Образотв. мистец.-2001.-№3.-С.67.
395. У світі спогадів і мрій: [Про вист. картин худож. з Калуша М.Жовнірович]//Галичина.-1998.-11 груд.
396. Фабрика Р. Пейзажі Андалузії на Прикарпатті: [В міськ. ратуші експонуєтьсяфотовист. президента фотоклубу м. Фонтан-Сен-Мартен Жана Жоржа Гьото]//Галичина.-2000.-25 лип.
397. Феномен стандартного формату: [Про вист. івано-франківськ. худож.]//Вперед.-1998.-9 трав.
398. ,,Фотографія – моя любов”: [Про персон. вист. фотомитця КазимираРічки] //Галичина.-1998.-26 трав.
399. Фотомаестро відзначив ювілей виставкою: [Про персон. вист. фотохудож.С.Назаренка з нагоди 70-річчя ] //Світ молоді.-2002.-24 трав.
400. Фотоплуг Степана Назаренка: Вист. фотогр.- Івано-Франківськ, 1998.-Буклет.
401. ,,Христос – моя любов”: [Про вист. в худ. музеї по підсумках Всеукр.конкурсу юнац. і дит. творчості] //Нова Зоря.-200.-21 груд.
402. Шевчук П. ,,Весна в Карпатах” чаруватиме ньюйоркців : [Про вист.полотен калус. худож. Василя Голуб'єва в одному із салонів Нью-Йорка]//Галичина.-1998.-16 трав.
403. Шеремета Г. Василь Красьоха : ,,Земля і небо торжествують” : [Прохудож. В.Красьоху з Івано-Франківська] //Анонс-контракт.-2002.-№1.-С.37.
404. Шеремета Г. Земля – і мати, і натхнення: [Про персон. вист. худож.В.Красьохи в Івано-Франківську] //Репортер.-2002.-3 січ.
405. Шеремета Г. Натюрморти сповнені радості: [Вист. творів О.Новаківськогов обл.. худож. музеї] //Зах. кур’єр.-1999.-2 квіт.
406. Шеремета Г. Неповторні барви живопису: [Вист. живопису М.Сельськоїв обл. б-ці ім. І. Франка] //Зах. кур’єр.-1998.-3 лип.
407. Яновський М. Барви гір і долин: [Про персон. вист. худож. О.Мальгівського]//Прикарпат. правда.-2000.-26 лют.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка