Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Послуги Інтернет-центру. Два роки діяльності.Робота користувачів в Інтернет-центрі
Заняття на Інтернет-курсах
Правила користування інтернет-центром
Соціологічне дослідження
Програма навчань
Інтернет-центрі ОУНБ iм. I. Франка (Тестове завдання)

Соціально – економічний розвиток суспільства, його демократизація в значніймірі залежить від пізнання, аналізу світових суспільних процесів. Саме цьомусприяє всесвітня комп’ютерна мережа.

В індустрії інформаційних послуг підвищується роль бібліотеки, як найдоступнішоїінституції суспільства. Інформаційно–просвітницька, культурно–творча, комунікативна,саморозвиток особистості –такі функції присутні у віртуальній реальності,і такі ж функції виконують бібліотеки.

Відповідаючи на вимогу часу, бібліотека спрямовує свою діяльність на якнайповнішезадоволення інтересів та запитів користувачів, забезпечуючи доступ до друкованихта електронних інформаційних ресурсів.

Можливість доступу до Інтернет-ресурсів користувачі нашої бібліотеки одержалиу грудні 2001 року з відкриттям Центру публічного доступу до Інтернету, такяк бібліотека увійшла до числа переможців конкурсу „Інтернет для читачів публічнихбібліотек (LEAP)”. Конкурс проводився Посольством США в Україні.

За фінансової підтримки Посольства США в Україні закуплено комп’ютери (8 шт.),здійснювалось фінансування на оплату Інтернет-каналу. Методичну допомогу з організаційнихпитань діяльності інформаційного центру надали керівники центру безперервноїбібліотечно-інформаційної освіти Скнар В.К. та менеджер програми Хіміч Я.О.

Надання послуг визначено Правилами користування Інтернет-центру (Додаток №1).

Відвідування користувачами Інтернет-центру за період його роботи становить 16933. Значну частину відвідувачів складають наукові працівники, аспіранти (7,3%),інженерно-технічні працівники (8,9%), вчителі середніх навчальних закладів (12,8%),працівники закладів культури і мистецтв (7,6%), спеціалісти інших галузей знань(17,5%), студенти (23%).

Знати свого користувача, — його запити та потреби – основа роботи бібліотеки.З метою ефективного, повного та оперативного обслуговування користувачів Інтернет-центрупостійно здійснювався моніторинг інформаційних потреб. Запити користувачів облікувалисьв журналі „Тематика пошуку інформації”. Проведено соціологічне дослідження „Ваші потреби та ступінь їх задоволення”. (Додаток №2)

Тематика інформаційних запитів користувачів різноманітна, зокрема, це: правовавласність, цивільне право, міжнародні економічні відносини, діяльність ООН,ЄС, пошук роботи за кордоном, архітектурні пам’ятки України, міжнародна організаціярозшуку людей, молодіжні організації України, православні ресурси в Інтернет,розвиток географії вченими діаспори, промислово - страхові компанії в on-line,страхування, книжковий магазин в мережі Інтернет, нові космічні відкриття, букмекерськіконтори Росії та України, міжінституційний довідник Європейської адміністрації,мікробіологія, діючі вулкани Тихоокеанського поясу, становище української журналістикив 20-х рр., вчитель – початківець і його роль у навчально – виховному процесі,практична молекулярна біологія, електронні бібліотеки, електронні журнали, енциклопедії,видання з економіки. Значна кількість запитів користувачів пов’язана з регіоном:навчальні заклади Івано–Франківщини, новини краю, промисловість області, туризм,художники Прикарпаття та інше.

Звернення до Інтернету визначалось науково-дослідницькою діяльністю значноїчастини відвідувачів, навчальними та самоосвітніми, а також дозвілевими мотивами.

На основі вивчення та аналізу інформаційних потреб користувачів, з метою забезпеченняповноти, оперативності, полегшення пошуку інформації та ефективності використаннявсесвітньої комп’ютерної мережі створювались каталоги бібліографічних ресурсівІнтернету, зокрема, розроблено бібліографічні списки: „Органи державної влади”,„Бази даних Європейського Союзу”, „Мас-медіа в Інтернеті”, „Навчальні закладиУкраїни”, „Електронні бібліотеки”, „Організації, представництва”, „Каталог регіональнихвеб–ресурсів” та ін. Для зручності роботи користувачів на кожному комп’ютеріу папці „Вибране” розташовано перелік адрес найбільш популярних пошукових систем:

Освоєння методів пошуку інформації в Інтернет сприяли Інтернет– курси. Навчанняпроводилось диференційовано: для користувачів–початківців та користувачів зпоглибленим вивченням, проводились індивідуальні заняття. Заняття проводилисявідповідно до розроблених навчальних програм. (Додаток №3).

Навчання проводилось різними формами. Це лекційні, практичні, тестові заняття.

Робота користувачів в Інтернет-центрі

Загальна кількість слухачів, які здобули знання на навчальних курсах склала560 чоловік.
Для підвищення ефективності, досягнення якісно нового рівня пошуку інформаціїв Інтернеті тренерами центру розроблено методичні матеріали, інструкції, практичніпоради. Зокрема, розроблені наступні методичні матеріали: „ Пошукові системиІнтернет. Методи пошуку інформації.”, „Як підключитися до мережі Інтерет”, „Якстворити власну сторінку в мережі Інтернет”, „Користування IE- Exoplorer”, „Користуваннягрупою новин в Інтернет”, „Користування оглядачем Netscape”, „Користування оглядачемOpera”, „Проблеми авторського та інтелектуального права в Інтернет”. Всі ціматеріали представлені на web–сторінці бібліотеки

Системним адміністратором та бібліотекарями-консультантами систематично надавалися сервісні послуги: індивідуальне інструктування, допомога у пошуку необхідноїінформації, роз’яснення умов пошуку інформації, користування електронними бібліотечнимикаталогами спеціалізованими базами даних тощо.

Функціонування в значній мірі посприяло професійному зростанню працівників бібліотеки.Кожний фахівець набув знання та навики роботи з комп’ютерною технікою, ознайомивсяз можливостями Інтернету, ефективним використанням всесвітніх інформаційнихресурсів в практичній бібліотечній діяльності. Багато корисного почерпнули працівникибібліотеки на навчальному семінарі „Бібліотека і Інтернет, як інформаційнийпродукт”, який провела завідуюча кафедрою інформаційних ресурсів університетукультури і мистецтв (м. Київ) Загуменна В.В.. Працівники набули вміння формуватипошукові запити (використання мови предметних рубрик та ключових слів), знанняПК, джерел пошуку інформації, орієнтація в пошукових серверах, навики в збереженнітекстів документів та результатів пошуку, роботи з файлами та каталогами.

Одним із значних позитивів функціонування Інтернет-центру є створення веб-сайтубібліотеки, що дозволило представити бібліотеку,спектр її послуг в Інтернеті. Проводиться робота по вивченню електронного інформаційногоресурсу про регіон для представлення його в регіональному інформаційному порталі

Інформаційні ресурси Інтернету широко використовувалися в роботі бібліотекипри підготуванні чисельних масових закладів. Так при проведенні наукових читань„Україна-ХХІ вік” здійснювався пошук нових матеріалів по тематиці, якій присвячувалисячитання: „Техногенна цивілізація”, „Генетика та її роль у сучасному житті”,„Екологічна безпека” та інших, при організації Днів Британськоі Ради в Україні, виготовленні інформаційних матеріалів про Британію та інших заходах бібліотеки.До мережі Інтернет звертаються працівники при складанні бібліографічних списківдля наукових курсових, дипломних робіт.

Намітилися нові тенденції в організації МБА. Доступ до електронних каталогіввітчизняних бібліотек і, взагалі, електронних інформаційних ресурсів посприявоперативному пошуку необхідної інформації та замовленню видань з інших бібліотекза допомогою електронної пошти.

PR-проекту було широким та різноманітним. Це і публікації в періодичних виданнях:„Українській культурі”, місцевих—„Галичині”, „Західному кур’єрі”, „Світі молоді”,„Репортері”, „Прикарпатській правді”, „Анонс-контракті”, „Високому замку”, „Ріднійземлі” (більше 30 публікацій) (Додаток №5). Інформація звучала на місцевих радіостанціях:„Вежа”, „Бойчук-студія”, „104.3 FM”, в постійній рубриці бібліотеки на обласномурадіо „Скарбниця”, радіостанції „Промінь”, а також демонструвались репортажіпо місцевих телестудіях: „Галичина”, „402-канал”, „3-я студія”. За 2 роки функціонуванняІнтернет-центру на радіо та телебаченні прозвучало 54 репортажі про його діяльність,послуги, та можливості Інтернет.

Доброю рекламою серед громадськості області про функціонування Інтернет-центрув нашій бібліотеці за сприяння Посольства США в Україні стало розміщення рекламноїінформації, рекламних буклетів, рекламних вивісок в структурних підрозділахнашої бібліотеки та в центральних районних бібліотеках області. На обласнихсемінарах працівників області обговорювались питання про додаткові джерела залученнякоштів, і зокрема про проекти Посольства США в Україні щодо розвитку бібліотек.

Заняття на Інтернет-курсах

Проводилися „круглі столи” з бібліотечними працівниками, слухачами Інтернет-курсів,користувачами бібліотеки на теми: „Інтернет в бібліотеці”, „Інтернет: його можливостіі ваші правомірні дії”, „Періодичні видання України в Інтернеті”, „ВикористанняІнтернету для організації проведення уроків у школах, ліцеях та гімназіях”,„Мас-медіа і Інтернет”, з керівництвом громадсько-політичних організацій проведеновечір-діалог „Політичний ресурс в Інтернеті” та ін.
Велика рекламна діяльність про Проект, роботу Інтернет-центру посприяла збільшеннюкількості спонсорів, партнерів, меценатів, приверненню уваги владних структурдо нагальних проблем бібліотеки, її користувачів. Зокрема, прийнято розпорядженняголови ОДА п. М.Вишиванюка про створення на базі обласної універсальної науковоїбібліотеки ім. І.Франка центру регіональної інформації з виділенням 30 тис.грн. На придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Партнерамипроекту виступили Івано-Франківська обласна рада, ТЗТ „Опередспецбуд”, ВАТ „Івано-Франківськцемент”,ТзОВ „ІТС”, „Елком”. За виділені кошти було придбано спеціальне обладнання дляінформаційного центру, зареєстровано доменне ім’я та надано безкоштовну підтримкуданого домену, FTP-сервера та поштової системи, здійснено проектування, монтажта тестування мережі, виготовлено кріплення для антен радіо модемів, проведеноїх монтаж та на лаштування зв’язку.
Таким чином, завдяки допомозі Посольства США в Україні розширився спектр тасервіс бібліотечних послуг краянам.
Уже набутий досвід роботи Інтернет-центру, продовження Проекту “LEAP-Delta”сприятиме подальшому найбільш повному та оперативному інформаційному забезпеченнюмешканців нашого краю.

Додаток №1

Правила користування інтернет-центром
Івано - Франківської універсальної наукової бібліотеки ім.І.Франка

- Право користуватися послугами Інтернат - центру надасться читачам бібліотекиБЕЗКОШТОВНО.
- Тривалість роботи одного користувача в мережі Інтернет 1 година, при наявностічерги - 30 хвилин.
- Здійснюється попередній запис для роботи в Інтернет - залі. У випадку запізненнябільше як на 10 хвилин, запис анулюється.
- Працювати в Інтернет - центрі кожному користувачеві дозволяється один разв день.
- Працівник Інтернет-центру при потребі надає консультаційну допомогу користувачам.
- Поглибленно навчитися працювати в Інтернеті користувачі можуть на навчальнихкурсах, які діють при Інтернет-центрі.
В Інтернет-центрі користувачі зобов’язані:
- пред'явити читацький квиток працівникові бібліотеки;
- при першому відвідуванні ознайомитися з правилами користування Інтернет-центромта інструкцією по техніці безпеки з дотримання і виконанням в процесі роботи;
- розпочинати роботу за комп'ютером можна тільки після дозволу працівника Інтернет-центру;
- бережливо ставитися до обладнання Інтернет - центру;
- при виникненні проблем під час роботи на комп'ютері, повідомити працівникаІнтернет-центру.
Користувачам забороняється:
- розпочинати працювати в Інтернет - центрі без дозволу працівника;
- використовувати техніку та програмне забезпечення в цілях, що не передбачаютьпошук інформації;
- перегляд та розповсюдження заборонених законом матеріалів, порушення законівавторського права, неправомірного "скачування" та використання ліцензій,програмного забезпечення, комерційного використання Інтернету;
- мережеві переговори (чати, ІСQ), комп'ютерні ігри, групи новин, та електроннупошту;
- вносити будь - які зміни в технічний та програмний параметри комп'ютерноїтехніки, самостійно знищувати будь - які файли з комп'ютера;
- передавати свій читацький квиток іншим особам.
За пошкодження програмно-технічних засобів Інтернет-центру користувачі несутьповну матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.При порушенні правила користування Інтернет-центром користувачі будуть позбавленіправа користуватися бібліотечними послугами.

Додаток №2

Соціологічне дослідження
Інтернет - послуги
Ваші потреби та ступінь
їх задоволення
".

З метою вивчення Вашої думки щодо діяльності Інтернет - центру, послуг якітут надаються просимо взяти участь у соціологічному дослідженні.

Необхідне підкресліть.
1. Ваші мотиви звернення за інформацією до глобальної мережі Інтернет:
а) підвищення кваліфікаційного рівня;
б) освіта, самоосвіта;
в) відслідковування оперативних новин з різних питань суспільне - політичного,культурного життя у світі;
г) інші _____________________________
2. Інформація якої тематики Вас найчастіше цікавить?
______________________________________________________________
3. Вкажіть, будь ласка, якими сайтами Ви частіше користуєтесь:
а) вітчизняними;
б) зарубіжними;
в) регіональними.
4. Чим приваблює Вас Інтернет (вкажіть) ___________________________
5. Про себе:
а) вік: 18-20 років
20-30 років
40-50 років
60 і більше
б) фах___________________________
6. Ваша оцінка роботи Інтернет—центру:
7. Ваші побажання.
Дякуємо за участь в інтерв'юванні.

Додаток №3

Програма навчань

1. Вступ. Історія створення мережі Інтернет.
2. Структура мережі Інтернет.
2.1 Пристрої які потрібні для функціонування мережі: комп’ютери які подаютьінформацію в мережу, комп’ютери для підтримки зв’язку, комп’ютери для видачіінформації користувачам.
2.2 Типи каналів які використовуються в мережі Інтернет: телефонні лінії тасупутникові лінії зв’язку.
2.3 Пристрої для під’єдннання комп’ютера до каналу зв’язку: модем, радіокарта,мережева карта.
3. Програми які використовують на комп’ютерах.
3.1 Основна програма управління комп’ютером – операційна система.
3.2 Програма для відображення інформації з мережі Інтернет internet.
4. Адресація в мережі Інтернет.
4.1 Заголовок адреси.
4.2 Адреса робочої станції.
4.3 Складові доменні частинки для розділення адрес в мережі.
5. Пошукові системи в мережі Інтернет. Призначення і основні ознаки.
5.1 Міжнародні google, yahoo, altavista.
5.2 Російські пошукові системи: rambler, yandex.
5.3 Українські пошукові системи: meta-ukraine, uaportal.
5.4 Івано-Франківська пошукова система online.if.ua.
6. Веб-сторінки в мережі Інтернет.
6.1 Місце знаходження Веб-сторінки в мережі.
6.2 Мова написання Веб-сторінок HTML.
7. Послуги які надаються через мережу Інтернет.
7.1 Інформація з www.
7.2 Електронна пошта e-mail.

Додаток №4

Інтернет-центрі ОУНБ iм. I. Франка
Тестове завдання

І Прізвище, ім'я, по-батькові_____________________________________________
1. Яка програма використовується для перегляду веб-сторінок в Інтернет?
a) Microsoft Word;
б) Far;
в) Excel;
г) Microsoft Internet Explorer;
д) Rambler.
2. Яка із наведених послідовностей дій є вірною і найбільш повною щоб відкритивеб-сайт за адресою: http://www.ароrt.ru
а) запустити програму перегляду, ввести адресу сайту в полі '"Адрес",натиснунути Enter;
б) запустити програму перегляду, вибрати пункт меню "Сохранить как...",ввести адресу сайту в полі "Имя", натиснути Enter;
в) запустити програму перегляду і ввести адресу в будь-якому вільному полі вікна;
г) запустити будь-яку програму, ввести в вільному полі потрібну адресу, натиснутиEnter;
д) запустити програму перегляду, ввести адресу сайту в полі '"Адрес".
3. Які із указаних адрес веб-сайтів в Інтернет є вірними:
a) http://www.google.com
б) http:/www. google. com
в) www.google.com.
г) http://com
д) http://www,google,com
4. Яка із наведених послідовностей дій є вірною для відправки листа електронноїпошти на адресу info@.lib.if.ua , якщо відправник має поштову скриньку на поштовійсистемі freemail.ukr.net?
а) відкрити веб-сторінку сайту freemail.ukr.net, ввести своє імя і пароль, створитилист і вказати в полі Кому адресу одержувача info@lib.if.ua відправити лист;
б) ввести адресу info@.lib.if.ua в полі Адрес програми перегляду веб-сторінок;
в) відкрити веб-сторінку сайту freemail.ukr.net, ввести імя одержувача
info@.lib.if.ua, створити лист, відправити лист;
г) відкрити свою поштову скриньку ввівши свою адресу в полі Адрес, написатилист, відправити лист.
д) для відправки листа вказано замало інформації.
5. Які із вказаних адрес електронної пошти є не вірними?
а) about.microsoft.com
б) about.microsoft.com@
в) about@microsoft.com
г) @about
д) @misrosoft.com
6. Якщо лист відображено у вигляді не зрозумілої послідовності символів то?
а) перевантажити компю’тер
б) знищити лист
в) необхідно змінити кодову таблицю
г) використати іншу програму для перегляду
д) комп’ютер або система зіпсовані, нічого зробити не можливо.
7. Які із наведених адрес є адресами пошукових систем або каталогів в Інтернет?
а) www.rambler.ru
б) www.gov.if.ua
в) www.yahoo.com
г) www.job.com.ua
д) www.google.com.ua
8. В якому полі листа електронної пошти вказується адреса одержувача
а) в полі Копія;
б) в полі Тема;
в) жодне поле не підходить;
г) в будь-якому із вказаних полів;
д) в полі Кому.
9. Який із наведених веб-сайтів розміщений в Україні
a) www.nasa.gov.ua
б) www.aport.ru
в) www.meta.ua

Підготувала: заступник директора Ніна Мотчук
Комп’ютерний набір: Віталій Родимюк

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка