Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Електронна пошта в мережі InternetЕлектронною поштою можна надсилати не тiльки письмовi повiдомлення, але й документи, графiку, аудiо-, відеофайли, програми, тощо. Електронна пошта дуже корисна, якщо немає повноцiнного доступу до Iнтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги iнших сервісів мережі. Це найунiверсальніша послуга Iнтернет ще й досi є найпопулярнішою у всiх сферах дiяльностi користувачiв.

В Інтернеті для роботи з електронною поштою використовуються протоколи SMTP, POP та IMAP.

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol -простий протокол передачі пошти) підтримує передачу повідомлень між різними вузловими комп`ютерами Інтернету. Маючи механізми проміжного зберігання пошти, протокол SMTP допускає використання різних транспортних служб та поштових серверів. Він може працювати навіть в мережах які не підтримують протокол TCP/IP. Протокол SMTP дозволяє групувати повідомлення, які приходять на адресу одного користувача, а також розсилати копії e-mail повідомлення по різних адресах.

Протокол POP (PostOffice Protocol - протокол поштового офісу) дає кінцевому користувачу доступ до надійшовших на його адресу електронних повідомлень. РОР-клієнти при спробі одержання пошти вимагають пароль, що підвищує конфіденційність переписки. На сьогодні актуальна версія протоколу РОР 3.

Протокол IMAP (Internet Message Access Protocol - протокол доступу до поштових повідомлень через Інтернет). Програма IMAP-клієнт дає доступ до поштових каталогів на IMAP сервері з будь-якої платформи комп`ютера користувача розташованого будь-де в Інтернеті. Це перспективний новий протокол, основною перевагою протоколу IMAP перед POP - протоколом є можливість використання більше ніж одного комп`ютера для роботи з поштою. Ще одною перевагою є здатність IMAPудо селективного доступу до різних частин листів (наприклад, з поштового сервера на Ваш комп`ютер не буде стягуватися доданий до листа аудіофайл розміром 2 Мб, без Вашої на те згоди). Це дуже важливо для для повільних з`єднань (напр. dialup). Сьогодні використовується версія IMAP4.

Будова адреси електронної пошти в Інтернеті

В загальному випадку адреса електронної пошти складається з трьох частин і виглядає приблизно так:
user@computer.site.ua

Де:@ - спеціальний символ притаманний адресам електронної пошти, відділяє ім`я комп`ютера від імені користувача. user - ім`я користувача. Властиво, назва поштової скриньки, яка зареєстрована на поштовому сервері на певну особу чи організацію. computer.site.ua - доменне ім`я комп`ютера (ім`я під яким комп`ютер зареєстрований в Інтернеті) на якому запущено поштовий сервер.

Будова листа електронної пошти

Кожен лист електронної пошти складається з двох частин - заголовків та тіла листа, подібно як звичайний лист складається з конверта та властиво листа.

Заголовки листа, складаються багатьох полів, більшість з яких містять службову інформацію, нецікаву для пересічного користувача. Звичайно поштові програми-клієнти за замовчуванням показують лише декілька основних полів: To:, From:, Date:, Subject:, Cc:, Bcc:, і Attachments:. Поля To:, Subject:, Cc:, і Bcc: можуть бути безпосередньо відредаговані. Для того щоб відправити лист обов`язково заповнити поле To: і бажано поле Subject:. Всі решта поля можна залишити порожніми. Для переміщення курсору між полями використовуйте клавішу Tab або клацніть мишкою на потрібному полі. При введенні інформації в поле використовуйте стандартні засоби редагування тексту, доступні в меню Edit (редагувати). Нижче описані основні поля заголовку листа:

To: (кому). Електронна адреса одержувача або визначений Вами псевдонім (nickname). Можна відправити один лист зразу на декілька адрес, в цьому випадку різні адреси повинні розділятися комами. Якщо лист прийшов Вам то в полі To: повинна бути Ваша адреса. From: (від кого). Електронна адреса відправника, деколи ним може бути не людина, а програма-робот. Date:(дата). Точний час та дата відправлення листа. Subject: (тема). Невеликий текст, що пояснює зміст Вашого листа. Це поле можна залишити порожнім, що, однак, не рекомендується з міркувань етикету. Cc: (копії). E-mail адреса або псевдонім людини, якій буде відправлена копія Вашого листа. Можна писати декілька адрес через кому. Bcc: (приховані копії). Адресати, перераховані в полях Cc: та Bcc: отримають копію листа. Проте, на відміну від адресатів, перерахованих в Cc:, адресати, які були в полі Bcc: не будуть видимі в заголовкахотриманого листа. Це корисно, тоді коли Ви хочете послати комусь копію листа так, щоб інші одержувачів не знали про це. Можна писати декілька адрес через кому. Attachments: (приєднання). Список файлів, що будуть послані разом з листом. Це поле не можна редагувати вручну.

Принципи функцiонування електронної пошти.
Сучасний пакет E-mail.

Функціонування електронної пошти побудовано на принципі клієнт-сервер, стандартному для більшості мережевих сервісів. На одному з комп`ютерів-серверів, постійно під`єднаних до Інтернету, повинна бути запущена програма поштовий сервер. На поштовому сервері створюються поштові скриньки (accounts, mailboxes). Вся пошта що приходить на Вашу адресу попадає у Вашу поштову скриньку на поштовому сервері.

Щоб обмiнюватись кореспонденцiєю з поштовим сервером потрiбно мати спецiальну програму-клієнт. Існує багато різних програм-клієнтів електронної пошти які можуть відрізнятися окремими функціями, можливостями та iнтерфейсом. Проте, загальнi функцiї у бiльшостi пакетiв однаковi. До них можна вiднести:

 • пiдготовка тексту;
 • читання i збереження кореспонденцiї;
 • знищення кореспонденцiї;
 • відправка листів;
 • коментування i пересилка iнформацiї;
 • функцiї iмпорту для iнших файлiв.

Сучасний пакет E-mail має добре органiзований iнтерфейс користувача, який не потребує багато часу i сили для засвоєння, та звичайно забезпечує такi додаткові функцiї:

 • автоматичне приєднання пiдпису;
 • адреснi книги;
 • перевірка орфографії;
 • можливість створення поштових скриньок різного призначення;
 • шифрування/дешифрування повiдомлень;
 • робота у автономному (off-line) режимi;
 • фiльтрацiю/маршрутизацiю повідомлень.

Проблеми які можуть виникати при доставці електронної пошти

При неможливості доставки листа адресату, або при виникненні якихось проблем з доставкою лист може повернутися назад до відправника. Кожен лист яки повертається містить повідомлення про помилку чи проблеми з доставкою.

Можливі проблеми і способи їх вирішення:

550 ... User unknown -Неправильне ім`я адресата. На вказаному комп`ютері немає такої поштової скриньки (в даному випадку username). Якщо ім`я адресата помилково вказано неправильно - виправити його і відправити ще раз.

550 < user@computer.site.ua >... Host unknown (Name server: computer.site.ua: host not found) - система не знайшла комп'ютер адресата Вашого повiдомлення (в даному випадку computer.site.ua). Перевірте правильність написання адреси і відправте знов.

********************************************************
** THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY **
** YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE **
********************************************************

451 < user@computer.site.ua >... computer.site.ua: Name server timeout
Warning: message still undelivered after 4 hours
Will keep trying until message is 5 days old

Пошта може знайти комп'ютер, проте, все одно не може доставити повiдомлення. Це вiдбувається за таких причин:

 • можливо, в мережi є пошкодження;
 • вiддалена система може бути "мертва" через серйознi апаратнi проблеми;
 • конфiгурацiя вiддаленої системи може бути зруйнована, нерiдко бувають випадки, коли система забуває оповiстити про це.

Повiдомлення про вiдмову не означає, що комп'ютер буде недоступний i надалi, апаратнi перешкоди можуть бути лiквiдованi. Нема потреби посилати лист ще раз. Поштова служба буде робити спроби доставити Ваш лист адресату що 4 години протягом 5 днів, і лише якщо за цей час на вдастся зв`язатися з віддаленим комп`ютером, поверне цей лист Вам назад з поміткою Network Unreachable.

Зауваження: На кожному вузловому комп'ютері де є поштовий сервер, обов`язково є скринька, яка має iм'я postmaster. Цю пошту читає людина яка відповідає з пошту на даному сервері. Якщо у Вас виникли проблеми, наприклад, з доставкою пошти, Ви можете написати листа до поштового адмiнiстратора відповідного поштового сервера.

При якихось проблемах з поштою в нашому університеті прошу звертатись за адресою: postmaster@meduniv.lviv.ua

При зверненнi до postmasterа Ви можете очiкувати на:

 • допомогу у пошуку адреси електронної пошти абонента цього поштового сервера;
 • допомогу в пошуку вiдповiдного шлюзу для пересилки електронної пошти у інші зовнiшнi мережi;
 • вiдповiднi дiї щодо тих, хто порушує правила користування електронною поштою.

Додаткова iнформацiя про текстовi i двійкові (бiнарнi) файли

Бiльшiсть програм електронної пошти забезпечує пересилку файлiв як у кодi ASCII (текстовий формат), так i у двійковому форматi. Найменшою одиницею iнформацiї, якою оперує комп'ютер є бiт, який є числом 0 або 1. Для кодування iнформацiї 8 бiтiв об'єднуються в один байт, в результатi чого є 256 комбiнацiй послiдовностей 0 та 1.

Код ASCII (Amerіcan Standаrd Code for Information Interchange) - американський стандартний код для обмiну iнформацiєю, це таблиця, у якiй кожну букву замiнює вiдповiдний числовий код. Наприклад, послiдовнiсть 01000001 означає букву "А". Цей код можуть читати всi комп'ютери. Проте, вiн дозволяє таким чином записувати тiльки текстову інформацію. Крiм того, вiн не має спецiальних знакiв для символів, якi притаманнi нацiональним мовам.

Файли в двійковiй системi дозволяють зберегти окрім чистого тексту таку додаткову iнформацiю, як форматування, характеристики шрифта, графічну інформацію, тощо.

Якщо Ви бажаєте пiдготувати листа до вiдправки його електронною поштою, потрiбно користуватися файлами ASCII, крiм тих випадкiв, коли ви повнiстю впевненi в тому, що Ваш адресат має вiдповiдне програмне забезпечення щоб прочитати файл.

Додатки. Хоча кiнцевий користувач може сприймати додатки як окремi файли, насправдi (наприклад, це вiдноситься до додаткiв поштових повiдомлень Iнтернету) вони оформлюються як частина поштового повiдомлення. Найпопулярнішим форматом додатку є формат MIME (Multipurpose Internet Mail Extension). Вiн перетворює двійковий файл у текст, вiдмiчає маркерами його початок i кiнець. Маркер початку включає iм'я файлу i тип додатку (аудiо, код додатку, код програми, текст тощо). При одержанні повiдомлення, поштовий пакет знов перетворює текст у двійковий файл, зберiгаючи iм'я (iснує можливiсть змiнити його), розмiр файлу, пiктограму (вона вiдповiдна до його типу).

Використовуються також ще два формати додаткiв, якi аналогiчнi MIME. Формат BinHex популярний у середовищi Macintosh, але слабо пiдтримується Windows та Unix та формат uuencode/uudecode (спосіб кодування розповсюджений у середовищi Unix) сумісний з більшістю сучасних поштових пакетiв.

Якщо Ви маєте вихiд в Iнтернет, то можете надсилати електронну пошту не тiльки адресатам Iнтернету. Багато інших мереж у свiтi надає своїм користувачам можливiсть надсилати поштові повiдомлення. Цi системи, як правило, працюють з протоколами, якi вiдрiзняються вiд TCP/IP. Тому кожне повiдомлення коли переходить iз однiєї системи до iншої, проходить через шлюз, де здiйснюйться перевiд даних у формат, який ця система використовує.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка