Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Франкіана у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка (2006-2016)У 2016 році світова громадськість відзначає 160 років від дня народження і 100 років з дня смерті визначного українського письменника, поета, драматурга, публіциста, філософа, громадського діяча, невтомного творця духовно-національного відродження України та її державності Івана Яковича Франка.

Ця подія спонукає усіх нас ще раз у повній мірі осмислити знакову постать Великого Каменяра, його вагомий доробок, що не лише підняв цілі пласти національного життя, а й завдяки зверненню до загальнолюдських цінностей, не втратив актуальності й донині.

З нагоди ювілею Івана Франка обласна універсальна наукова бібліотека, яка з гідністю і пошаною носить його ім'я, пропонує перелік видань письменника та франкознавчих книжкових досліджень, які поповнили її фонди впродовж останніх 10 років.

ТВОРИ

Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах / Іван Франко. - Київ : Наукова думка, 2008-2011. -

Т. 51 : Прозові переклади, 1876-1912. - 2008.  - 985 с.

Т. 52 : Оригінальні та перекладні поетичні твори. - 2008.  - 1038 с.

Т. 53 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895. - 2008.  - 830 с.

Т. 54 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1896-1916. - 2011.  - 1214 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Покажчик купюр / Іван Франко ; [редкол. : М.Г.Жулинський (голова) [та ін.] ; ред. Є.К. Нахлік ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - Київ : Наукова думка, 2009. - 336 с.

Франко І. Вибрані твори / Іван Франко. - К. : Країна мрій, 2009. - 543 с.

Франко І. Баляди і розкази / Іван Франко. - Л. : [б.в.], 2007. - 272 с. - (Літературні пам'ятки ; вип. 7).

Франко І. Захар Беркут [Шрифт Брайля] : у 3 кн. / Іван Франко. - Київ : [б.в.], 2015. - Кн. 1. - 65 с. ; Кн. 2 - 56 с. ; Кн. 3. - 57 с.

Франко І. Boa Constrictor $ Борислав сміється ; Бориславські оповідання / Іван Франко. - Дрогобич : Посвіт, 2012. - 479 с.

Франко І. Гірчичне зерно : вибране / Іван Франко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. - 287 с.

Франко І. Для домашнього вогнища / Іван Франко. - Тернопіль : Навч.кн.-Богдан, 2011. - 199 с.

Франко І. Зів'яле листя : лірична драма/ Іван Франко. - Львів : Літопис, 2009. - 160 с.

Франко І. Казки : Лис Микита ; Коли ще звірі говорили / Іван Франко. - Київ : Веселка, 2008. - 215 с. : іл. - (Українській дитині).

Франко І. Коли ще звірі говорили / Іван Франко : [іл. Я. Кернер-Вернер]. - Київ : АВІАЗ, 2015. - 64 с.

Франко І. Круцю, круцю, журавлі... / Іван Франко. - Тернопіль : Навч.кн.-Богдан, 2011. - 87 с.

Франко І. Лірика, драматургія, проза / Іван Франко. - Донецьк : БАО, 2009. - 703 с.

Франко І. Міські повісті : [Для домашнього вогнища ; Перехресні стежки] / Іван Франко. - Київ : Факт, 2008. - 477с.

Франко І. Мойсей : поема / Іван Франко. - Київ : Пульсари, 2010. - 142 с.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. ; З останніх десятиліть ХІХ в. / Іван Франко. - Дрогобич : Відродження, 2008. - 462 с.

Франко І. Перехресні стежки ; Лірика / Іван Франко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 366 с.

Франко І. Поетичні твори / Іван Франко. - Київ : Велес, 2009. - 159 с.

Франко І. Профілі й маски / Іван Франко ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Харків : Фоліо, 2008. - 639 с.

Франко І. Три міхи хитрощів : казки, оповід. / Іван Франко. - Тернопіль : Навч.кн.-Богдан, 2011. - 79 с.

Франко І. Украдене щастя / Іван Франко. - Харків : Фоліо, 2011. - 639 с. Іван Франко - дітям / [уклад. Д. Іваницька]. - Львів : Апріорі, 2011. - 86 с.

ФРАНКОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині : біогр.-краєзн. нариси / І. Білинкевич. - Коломия : Вік, 2006. - 191 с.

Возняк С. У пошуках суспільного ідеалу (І. Франко і соціалізм) : монографія / С. Возняк. - Івано-Франківськ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2006. - 169 с.

Гаврилів Б. М. Іван Франко в Станиславові : історико-краєзн. вид. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 96 с.

Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ - початку ХХ століття / Р. Голод. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. - 284 с.

Горак Р. Твого ім'я не вимовлю ніколи : повість-есе про І. Франка / Р.Д. Горак. - Київ : Академія, 2008. - 222 с.

Горак Р. Третя варта : есеї про Франка / Р. Горак. - Львів : Апріорі, 2012. - 479 с. : іл.

Горак Р. Іван Франко - завжди вчитель : фотоальбом / Р. Горак, В. Пилип'юк. - Львів : Світло й Тінь, 2006. - 272 с. : іл.

Гоян Я. Франко Іван // Гоян Я. Титани нації : есе / Я. Гоян ; іл. В. Касіяна. - Київ : Веселка, 2010. - С. 29-42.

Гоян Я. Ясновидець // Гоян Я. Провісники : есе / Я. Гоян. - Київ, 2011. - С. 27-29.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) / Я. Грицак. - Київ : Критика, 2006. - 630 с.

Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Т. Гундорова. - Київ : Критика, 2006. - 350 с.

Дзурак М. Літературно-меморіальний музей Івана Франка в Криворівні : путівник / М. Дзурак. - Косів : Писаний Камінь, 2009. - 75 с. : іл.

«Для добра міліонів хай вічно живе...» :  зб. наук. праць на пошану 150-річчя від дня народж. І. Франка / ПНУ ім. В. Стефаника ; [відп. ред. та упоряд. Р. Голод]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 442 с.

Ідейний провідник української нації : до 160-річчя від дня народження І.Я.Франка / укладач Й.М. Гах. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. - 356 с.

Клим'юк Ю. Лірика Івана Франка як система жанрів : монографія / Ю. Клим'юк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 406 с.

Лесюк М. Іван Франко і розвиток літературної мови в Галичині // Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / М. Лесюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. - С. 607-639.

Місто імені Франка [Електронний ресурс] : докум. фільм : в 2 ч. / авт. сцен. : Р. Чорненький, П. Гаврилишин, М. Бойчук ; реж. М. Бойчук ; оператор Л. Гуменюк. - Івано-Франківськ : Студія М. Бойчука, 2013.

Пастух Р. Франкова доля / Р. Пастух. - Дрогобич : Коло, 2006. - 192 с.

Пушик С. Таємничий код Франкового села й обійстя // Пушик С. Блискавиці б'ють у найвищі дерева : повість, есеї / С. Пушик. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 90-99.

Салига Т. Франко - Каменяр / Т. Салига. - Ужгород : Ґражда, 2007. - 128 с. : іл.

Іван Франко і національне й духовне відродження України : матеріали наук.-практ. конф. 18 трав. 2006 р. - Харків : ХДНБК, 2006. - 114 с.

Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку ХХІ століття, 28-29 серп. 2009 р. : «Нагуєвицькі читання-2009» / Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства МОН України. - Дрогобич : Посвіт, 2010. - 390 с.

Іван Франко і Прикарпаття : рек. бібліогр. покажчик / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка ; уклад. В.Р. Дволітка, Г.В. Горбань. - Івано-Франківськ, 2006. - 56 с.

Іван Франко - соціаліст: минуле й сьогодення : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. Року І.Франка та 150-річчю з дня народж. Каменяра (24 листоп. 2006 р.). - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. - 129 с.

Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації : зб. наук. праць. Вип.1 : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія / НАН України, Ін-т І.Франка, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. та літ. ред. та упоряд. Є. Нахлік]. - Київ ; Львів, 2011. - 439 с.

Франко. Перезавантаження / ред. А. Беницький ; упоряд. : Б.Тихолоз, А. Беницький. - Дрогобич : Коло, 2013. - 274 с. : іл.

Франко-Ключко А. Для тебе, тату / Анна Франко-Ключко. - Київ : Ярославів Вал, 2010. - 572 с.

Франко-Ключко А. Писання / Анна Франко-Ключко. - Дрогобич : Посвіт, 2006. - 377 с.

Франкознавство Івано-Франківщини: фрагменти статей 2006-2011 рр. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка ; відп. за вип. Л.Бабій; вступ. ст. Р.Піхманця ; уклад. О. Черепович та ін. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2011. - 192 с.

Хороб С. «Драма - моя стародавня страсть...» (Драматургія і театр Івана Франка) / Степан Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. - 268 с.

Шалата М. Світова великість поета : літ.-критич. студія / М. Шалата. - Дрогобич : Коло, 2012. - 119 с.

Якимович Б. Іван Франко - видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Б. Якимович. - Львів : Видав. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. - 691 с. : портр., іл.

 

 

                                              Підготувала                                       Галина Горбань, заступник директора

                                                                                                         ОУНБ ім. І.Франка

 

Оновлено 26-01-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка