Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

.Іван Франко був не лише славетним письменником, але й видатним істориком. який успішно досліджував різні питання історії України. У цьому відношенні привертає увагу його дослідження "Панщина та її скасування 1848 в Галичині" (1898). У ній І. Франко подав також історію селянства Галичини ХV ст., тобто часу, коли відбулося селянське повстання від проводом Мухи. А це в свою чергу з'ясовує причину його виникнення. Великий Каменяр на великій кількості джерел і літератури показав складні процеси в соціально-економічному стані галицького селянства, в якому воно опинилося внаслідок зародження жорстокого кріпосного права. Дослідник з'ясовує правові відносини в Галичині ХV ст., де існували різні права - руське, волоське, німецьке, польське, тобто, за влучним виразом автора, "вавилонське міщанина правових порядків".   Але окупаційно  польсько-шляхетська верхівка намагалась, за даними Каменяра, витіснити староруське право і замінити його польським, що  сприяло порушенню ролі громади і полегшувало підкорення селян пану. І. Франко подав вдалу характеристику різних категорій селян в Галицькому краю. "Якже ж жилось хліборобській людності, - писав він, - серед такої многоти - прав? У початку ХV ст. й ще й геть пізніше бачимо в Червоній Русі двояку людність - свободну і несвободну". Далі він уважно характеризує несвобідних  селян-невільників і "свобідних-данників", а також людей службових, сотих, показує, як вони поступово позбавлялись права виходу із села.

 

...Повний текст статті  можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

 

 

Оновлено 19-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка