Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Іван Франко і народна освіта на Прикарпатті  Гаврилів Б.М. 

   В історії педагогічної думки на Україні І.Франко займає одне з найвизначніших місць. Великий Каменяр розглядав боротьбу за народну освіту західноукраїнських трудящих в тісному взаємозв'язку з політичною боротьбою. У своїх педагогічних статтях, дослідженнях з історії освіти в Галичині І. Франко подавав багато фактичного матеріалу, що засвідчував низький рівень освіти трудящих Прикарпаття. У низці художніх та автобіографічних творів він викривав реакційну систему освіти Австрійської монархії.
    І.Франко постійно підтримував тісні зв'язки з передовими вчителями і громадськими діячами на Прикарпатті - К. Геником, Л.Гарматієм та поетесою Климентиною Попович, а вчитель з Карпат М.Горобець став прототипом головного героя у п'єсі І.Франка „Учитель" /1896/. Л.Гарматій -вчитель, громадський діяч і етнограф, який працював у гірських селах Криворівні і Головах /тепер Верховинський район/. Тут сільський педагог на початку нашого століття особисто познайомився з І.Франком і М.Коцюбинським,написав спогади про нього.
    Важливу роль у розгортанні боротьби трудящих Галичини за демократизацію школи відіграло селянське віче в 1892 році в Снятині, на якому з доповіддю „Наші народні школи і їх потреби" виступив Іван Франко. У резолюцію віча він вніс такий пункт: „В справах шкіл народних снятинське віче заявляє, що шкіл народних у вашім краю є замало; що ті школи не можуть в собі помістити дітей,обов'язкових до науки шкільної; що для тих шкіл є замало відповідно спосібних вчителів, що плата вчителів є взагалі занизька; що становище вчителів народних є занадто залежне; план науки є невідповідним потребам нашої людності". Виступи селян на вічі та їх скарги на непосильні податки послужили І. Франку темою для створення оповідання „Історія кожуха" /т.18,с. 319-323/.
    Питанням історії школи і виховання дітей в минулому і сучасному І.Франко присвятив ряд науково-публіцистичних статей, в яких показав прагнення трудящих до знань, яскраво,на фактичному матеріалі змалював картину розправи австрійських властей та окремих поміщиків над невигідними для себе вчителями. У статті „Одна карточка в історії нашої народної школи" він опублікував скаргу селян села Залуччя на незаконні дії пана, який насильно закрив школу , а вчителя віддав у рекрути.
    Документальні і фотоілюстративні матеріали про зв'язки І Франка з прогресивними вчителями Прикарпаття, про його діяльність, спрямовану на покращення народної освіти експонуються в одному із розділів народного Музею освіти Прикарпаття під назвою „Іван Франко і школа".

Оновлено 28-05-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка