Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Каменяр у нашому місті27 серпня виповнилося 145 років від дня народжен­ня одного з найвидатніших духовних провідників Ук­раїни, письменника, вченого, публіциста, громадсько-політичного діяча Івана Франка. З нагоди ювілею роз­повімо про маловідомі факти з життя письменника по­в'язані з нашим містом.

На основі опрацьованих нами листів, що були адре­совані І.Франкові, ми вста­новили, що з жителів Ста­ниславова з І. Франком підтримували тісні взаєми­ни фольклорист М.Бучинський, викладач Станиславівської гімназії, лексикограф, фольклорист і громадський діяч Є.Желехівський, В.Лукич (працював тут деякий час), педагоги і культурно-громадські діячі брати Кор-нило, Леонід і Роман Залинські, І.Мандичевський. (До речі, могили Є.Желехівського, М.Бучинського, І.Мандичевського та інших друзів Франка знаходяться у меморіальному парку по вул.Незалежності).

У місті останні роки жив літературознавень і пере­кладач М.Мочульський (І875-1940), який працював у Львові в НТШ. Він часто бачився з І. Франком і на­писав про ньго цікаві роз­відки та спогади « І. Франко. Студії та спогади» (1838), "З останніх деся­тиліть життя Івана Франка (1896-1916)".

         Пееребуваючи у серпні 1899р. у Станиславові, І.Франко з допомогою вик­ладача учительської семінарії Романа Заклинського виявив ряд важливих документів до історії Галичини 1846-1848 рр. та етнографічні описи Гуцульщини. Згодом ці до­кументи, придбані письмен­ником для НТШ у Львові, були частково опубліковані. Пізніше син Романа, учитель Б.Заклинський передав І.Франкові спогади свого прадіда, станиславівського бургомістра в 1809-1915 рр. А.Вісгофера, які І.Франко опублікував під назвою "Польська Реєнція у  Станиславові 1809р.". У 1906р. Б.Заклинський був ініціато­ром видання поштових лис­тівок із зображенням видатних людей. У листі (23. 09. 1905р.) від імені "Товаричсна української молоді Станіславова" він просив І. Франка прислати свою фо­тографію   з  власноручним підписом. З його ініціативи це товариство запрошувало І. Франка відчитати перед тутейшою громадою сівй твір, найкраще «Мойсея», 21 або 26 листопада. Всі кошти, зв'язані з Вашим при­їздом, ми радо понесемо" (лист від 09.11.1911 р.). Пись­менник прийняв пропозицію молоді. Найімовірніше, що саме 26 листопада 1911 р. Каменяр читав "Мойсея" в Станиславові, а не 1912 року, як написано на мемо­ріальній дошці. Про те, що Франко був тут у листопаді 1911р., свідчить і лист (ІЗ 12.1911р.) Р. Заклинського до письменника "Як ви мали приїхати до Станиславова, я тим утішився, хотів з Вами бачитися, але не зміг".

Про цей виступ Каменяра в залі "Руської бесіди" (те­пер вул. Січових стрільці, 24) згадує У своїх спогадах оче­видець В.Гандзінський - культурно-освітній діяч Ста­ниславова, пізніше відомий український поет.

Прогресивні діячі Станис­лавова, молодь дуже шану­вали Каменяра. Це доводить ро зшуканий нами текст вітальної адреси, надісланої 30 жовтня 1898р. шкільною молоддю І.Франкові з наго­ди 25-річчя його літературної діяльності. Ось далеко не повна характеристика фактів, які розкривають зв»язок  І.Франка з нашим краєм та містом, яке носить його ім'я з  1962р.

 

Петро Арсенич

 

Оновлено 29-11-2021
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка