Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

В Івано-Франківську багато ФранковогоВже 44 роки обласний центр, а з ним і область носять ім'я Івана Франка. За цей час в області бага­то зроблено для вшанування його пам'яті у скульптурі, художніх по­лотнах, літературі, наукових працях.

150-річчя великого Каменяра Івано-Франківщина відзначила науковими кон­ференціями, святковими концертами, лі­тературними вечорами, виданням книг та публікаціями статей про перебуван­ня Івана Франка на Прикарпатті. Та це й не дивно, адже тут він бував неодно­разово, виступав на різних імпрезах та зборах, тут зустрів своє друге кохання, а його літування в Криворівні зробило з глухого гуцульського села своєрідну українську Мекку або, як її ще називавали, гуцульські Атени. Тому незрозумілою здається стаття відомого львівського франкознавця Романа Горака «Що в Іва­но-Франківську Франкового?», опубліко­вана в газеті «Літературна Україна».

Відповіддю на цю статтю можна вва­жати книгу «Іван Франко у Стани-славові» кандидата історичних наук, доцента Прикарпатського національно­го університету ім. В. Стефаника Богда­на Гавриліва. У цій книзі відомий прикар­патський краєзнавець називає не тіль­ки місця, де бував І. Франко в нашому обласному центрі, але й хроніку перебу­вання письменника на Прикарпатті, увічнення його в пам'ятниках та в па­м'ятних знаках, розповідає про спору­дження найважливіших із них.

Окремий розділ у книзі присвячено проблемам створення історико-меморі-ального музею Івана Франка в місті, яке має його ім'я. Читачі можуть ознайоми­тись зі списком лауреатів міської літера­турної премії імені Івана Франка, деяки­ми статтями краєзнавців та відомих людей про перебування письменника в нашому обласному центрі.

«Іван Франко у Станиславові» - це унікальний збірник ювілейної франкіани, гарно оформлений, багато ілюстрова­ний, розрахований на всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Юрій УГОРЧАК.

 

Оновлено 29-11-2021
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка