Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Франко ІванФРАНКО Іван (1856, с. Нагуєвичі на Дрогобиччині - 1916, Львів) - письменник, учений, громадський діяч. Почавши з 1880 і до 1914 часто відвідував Гуцульщину, цікавився її історією, фо­льклором, етнографією, мистецтвом. Як голова Ет­нографічної комісії НТШ (1898-1914) сприяв нау­ковому вивченню Гуцульщини, збирацькій діяльно­сті на її терені. Складав і публікував програми й по­ради щодо збирання етнографічних матеріалів, за­писування фольклору. Гуцульську тематику викори­стовував у власних творах "Терен у нозі" (поема і оповідання), "Як Юра Шикманюк брів Черемош", поезії, драма "Кам'я­на душа" та ін. Записав народні перекази про мандатора Грдлічку ("Гу­цульський король", 1910). Обширну розвідку присвятив народному ру­хові буковинських гуцулів "Лук'ян Кобилиця. Епізод з історії Гуцуль­щини в першій половині XIX в." (1902). У великій статті "Галицьке крає­знавство" (1892) аналізує Й краєзнавчі праці про Гуцульщину В.Поля, Й.Шнайдера. Рецензував етнографічні та фольклорні праці В.Гнатюка, Ф.Вовка, О.Колесси та ін. Вітав створення в Коломиї в 1888 "Гуцульсь­кої спілки". У складеному ним збірнику "Галицько-руські народні при­повідки" (1905-1910) вмістив велику кількість прислів'їв і приказок, записаних на Гуцульщині (у Березові, Гриняві, Довгополі, Жаб'ю, Ко­сові, Красноїлі, Криворівні, Кутах, Печеніжині, Шстині, Тюдові, Устєріках та інших населених пунктах). Зібрав і видав твори Ю.Федьковича. Прорецензував три перші частини "Гуцульщини" В.Шухевича. Про цю сторону праці І.Франка див. Ломова М.Ф. Етнографічна діяльність І.Франка. - К., 1957; Арсенич П. Фольклорно-етнографічна діяльність І.Я.Франка на Гуцульщині // "Історія Гуцульщини". Т. VI. - С. 64-73).

 

 

Оновлено 29-11-2021
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка