Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Іван Франко очима сучасного читача. Соціологічна розвідкаІвано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

 „Іван Франко очима сучасного користувача". Аналіз соціологічного дослідження

 Івано-Франківськ 2006

Дане видання містить аналіз соціологічного вивчення „І.Франко очима сучасного користувача". Дослідження проводилося серед читачів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка в травні 2006р.

Анкета, по якій проводилося вивчення, подається в Додатку. Адресується спеціалістам бібліотечної справи, всім, кого цікавить І.Франко, ставлення до нього та його творчості нашого сучасника.

Матеріал підготували: О.Качорак, О.Черепович, О.Шаран

Відповідальна за випуск: М. В. Альба

В рамках святкування 150-річчя від дня народження І. Я. Франка працівниками відділів обслуговування обласної бібліотеки проведено соціологічне дослідження „І. Франко очима сучасного користувача", мета якого розкрити розуміння користувачами бібліотеки творчості Каменяра і виявити ті аспекти франкіани, на котрі нам потрібно звернути увагу в подальшій роботі.

В даному опитуванні взяло участь 100 користувачів . Це : науковці, викладачі, вчителі, аспіранти - 54% ; студенти V курсів - 16 %; економісти - 9%; журналісти -7%; художники, дизайнери - 5% ; лікарі - 4% ; юристи - 3% ; робітники, інженери -по 1% . З них 76% мають вищу освіту, 18% - незакінчену вищу, і 6% - середню спеціальну. „Читацький стаж" респондентів становить: до 5 p.- 40% ; 5-10 р.-36% ; понад 10 р. - 24% . Вікові рамки : до 30 р. - 58% ; 30-50 р. - 21% ; 50р. і більше -21%.

Такий вдалий контингент користувачів для опитування, мабуть, зумовив те, що 82% респондентів відповіли ствердно про наявність у домашній бібліотеці творів І. Франка або книг про нього. 19% користувачів зазначили, що вони часто звертаються до літературної спадщини Великого Каменяра, 79% - інколи, і тільки 2% не звертаються зовсім

За допомогою цього дослідження ми також виявили рівень ознайомленості наших читачів із книгами, присвяченими життю і творчості І.Я.Франка та творами письменника, що покладені на музику. Отже, 59% респондентів читали книгу Р.Горака „Тричі мені являлася любов"; 27% - „Франко і світова культура"; 26% -„Франкова криниця"; 22% - книгу В.Полєка „Іван Франко на Прикарпатті" ; 20%-„Іван Франко у спогадах сучасників" ; 19% - дослідження П. Арсенича „Прикарпаття в житті Каменяра".

З музичних творів найбільш відомою (80% опитаних) виявилась пісня „Ой ти, дівчино, з горіха зерня"; 50% знають пісенний варіант вірша „Вічний революціонер"; 22% - „У долині село лежить"; 19% - „Місяцю-князю"; 15% -„Розвійтесь з вітром" ; 9% - „Безмежнеє поле у сніжному завої ..."

Відповіді респондентів свідчать про те, що науковий і творчий доробок Великого Каменяра не втратив актуальності і сьогодні. Тому практично жоден з опитаних не мав суттєвих труднощів у роботі з анкетним листом.

100% респондентів при відповіді на одне з питань підтвердили свою думку про те, що І. Франко перш за все - письменник. Крім того, 35% вважають його ще і громадським діячем; 27% - філософом; 15% - літературознавцем; 9% - політиком та 7% - істориком.

Серед різних жанрів і напрямків творчості. І. Франка 46% опитаних віддали перевагу прозі; 42% - поезії ; 38% - драматичним творам ; 16% - філософській ліриці; 15% - літературно-критичним і публіцистичним творам; 12% - дитячій літературі і лише 3% - жодному із названих жанрів .

Найбільшим виявом літературного таланту Великого Каменяра більшість (17%) вважає його збірку „Зів'яле листя" 15% стверджує, що це - поема „Мойсей"; по 11% - повісті „Перехресні стежки" та „Борислав сміється" ; по .10% - „Захар Беркут" та вірш „Каменярі" і 9% - драма „Украдене щастя" . Згадуються також твори „Сойчине крило" , „Лель і Полель", „Фарбований лис" , „Вічний революціонер" , „Що таке поступ" , „Похорон" тощо. Окремі користувачі вважають, що апогеєм літературної діяльності письменника є його поетичні твори, інші -прозові. Думки настільки розділилися, що, напевне, правильною і об'єктивною буде відповідь, котру дав один із опитуваних: „Важко відповісти. На моє переконання, всі його твори, перечитані мною, геніальні."

Основними мотивами зацікавленості творчістю І. Франка вказані: духовне збагачення - 43% ; навчання - 41%; самовдосконалення - 24% ; професійна необхідність - 20%; наукова робота - 10%; громадська діяльність - 3%.

77% опитаних зазначили про наявність у фондах обласної бібліотеки всіх необхідних їм творів І. Франка та праць про нього. А серед тих, що не виявлені, названі наступні:

 • - релігієзнавчі праці, зокрема переклад з англійської мови про розкол біблійних країн;
 • - франкознавчі дослідження зарубіжних авторів, в т. ч. їх оригінальні публікації;
 • - перекладацький доробок іноземними мовами;
 • - останні видання творів.

Щодо поглядів і переконань письменника, користувачі визначилися таким чином: І.Франко-соціаліст-39%; націоналіст-34% ; інтернаціоналіст - 16%, ще по 2% вважають, що він був патріотом і що погляди його змінювалися впродовж життя . А ось відповіді на запитання: „Ким для Вас є І.Франко?" розділилися так: вічний революціонер-Каменяр - 63% ; національний пророк Мойсей - 31% ; сповнений добрих намірів Дон Кіхот - 5% і Великий Українець - 1%.

Оскільки багато міст і сіл нашого краю тісно пов'язані з ім'ям І.Франка, доречними в нашому анкетному листі були питання про пам'ятні місця життя і творчості письменника та про присудження міської премії імені І. Франка . Виявлено, що 17% опитаних відвідали пам'ятні місця у Криворівні; 15% - у Львові; 14% - в Івано-Франківську; 13% - у Нагуєвичах; по 8% - у Лолині та Коломиї ; 4% - у Дрогобичі ; 2% - Калуші; 1% - у Верховині. На жаль, 44% респондентів відзначили, що не побували в жодному з названих вище пам'ятних місць. Ще турбує і той факт, що лише 59% наших користувачів-респондентів знають про щорічне

присудження міської премії ім. І.Франка в галузі літератури і журналістики. її лауреатів змогли назвати тільки одиниці. Серед названих: П.Добрянський, Р.Фабрика, В.Качкан, Т. Малярчук, С.Процюк, О.Бабій, Н.Семенкович, Є. Баран, Г.Бурнашов, М.Вайно, О.Слоньовська.

Обласна універсальна наукова бібліотека спільно з науковим Товариством ім. Т.Шевченка проводять наукові читання, присвячені 150-річчю від дня народження І. Франка. Ми дізнавались про ступінь зацікавленості цими заходами у користувачів бібліотеки. В процесі опитування виявилось, що відвідали засідання : „І. Франко як мислитель" - 21% ; „На історичних сходинках української честі і гідності (І. Франко в рецепції Симона Петлюри) - 13% ; „Іван Франко у боротьбі за єдність української літературної мови" - 10%. Планують відвідати : „Іван Франко і українська музична культура - 13% ; „І. Франко та В. Стефаник: особливості взаємин" - 13%; „І. Франко: від „Зів'ялого листя" до

„Похорону"- 25%; „І.Я. Франко: міфи і реальність щодо історії його хвороби" -15%. І лише 8%- опитаних не зацікавились жодною із запропонованих їм тем .

Аналізуючи результати нашого дослідження, ми ще раз переконуємось, що твори І.Франка і через століття хвилюють і захоплюють. Очима сучасного користувача він був і залишається цілою епохою, цікавим і сьогочасним для всіх свідомих українців, тим, кого народ заслужено назвав славним іменем Великого Каменяра.

Виявлені в процесі соціологічного дослідження недоліки в роботі дають можливість окреслити наступні завдання:

1)  забезпечити комплектування фонду:

 • - франкознавчими дослідженнями зарубіжних авторів, в т. ч. їх оригінальними публікаціями;
 • - релігієзнавчими працями, зокрема перекладами з англійської мови про розкол біблійних країн;
 • - перекладацьким доробком І. Франка іноземними мовами;
 • - останнім виданням творів письменника.

 

 • 2) відділами ОУНБ ім. І. Франка ширше популяризувати творчість лауреатів міської премії ім. І. Франка в галузі літератури та журналістики, зокрема організовувати книжкові виставки, проводити зустрічі із лауреатами, години краєзнавчої книги, літературний екскурс пам'ятними місцями І.Франка тощо.
 • 3) подати пропозицію до туристичних агенств про організацію екскурсій по пам'ятних місцях життя і творчості І. Франка.

Додаток

Анкета, за якою проводилося дослідження на тему:

"Іван Франко очима сучасного користувача"

Шановні користувачі!

27 серпня 2006 р. вся українська громадскість відзначатиме славний ювілей -минає півтора століття від дня народження І. Франка. Ця подія спонукає нас ще раз у повній мірі осмислити знакову постать Великого Каменяра, його вагомий доробок, що не лише підняв цілі пласти національного життя, а й завдяки зверненню до загальнолюдських цінностей не втратив актуальності й донині.

Пропонуємо Вашій увазі перелік запитань, відповіді на які допоможуть нам розкрити Ваше розуміння творчості І. Франка і виявити ті аспекти франкіани, на котрі нам потрібно звернути увагу в подальшій роботі. Обрані Вами варіанти відзначте, або ж дайте свою відповідь на поставлене запитання, якщо жоден із запропонованих варіантів Вам не підходить.

Дякуємо.

1. Як Ви думаєте: Іван Франко перш за все - письменник

 • - громадський діяч
 • - історик
 • - літературознавець
 • - філософ
 • - політик

2. Яким жанрам і напрямкам творчості І. Франка Ви віддаєте перевагу?

 • - проза
 • - поезія
 • - драматичні твори
 • - філософська лірика
 • - літературно-критичні і публіцистичні твори
 • - дитяча література
 • - жодному з них

3. Який з прочитаних Вами творів І. Франка Ви вважаєте найбільшим виявом
його літературного таланту?

 

4.  Як часто Ви звертаєтесь до літературної спадщини Великого Каменяра?

 • - часто
 • - інколи
 • - ніколи не читав (- ла)

5. Які основні причини, мотиви Вашої зацікавленості творчістю І. Франка?

 • - навчання
 • - самовдосконалення
 • - професійна необхідність
 • - наукова робота
 • - громадська діяльність
 • - духовне збагачення
 • - інше_________________________

6. Чи є у Вашій домашній бібліотеці твори І. Франка або книги про нього?

- так                                                   - ні

7. Чи читали Ви такі книги, присвячені життю і творчості І. Я. Франка?

 • - Горак Р. „Тричі мені являлася любов"
 • - „Франкова криниця"
 • - „Франко і світова культура"
 • - „І.Франко у спогадах сучасників"
 • - „Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин"
 • - Франко-Ключко А. „ Іван Франко і його родина" - Арсенич П. „Прикарпаття в житті Каменяра"
 • - Полєк В.Т. „Іван Франко на Прикарпатті"

- інший (вкажіть)

8. Які необхідні вам твори Франка та праці про нього Ви не виявили у фондах
нашої                                                          
бібліотеки?_______________________________________

 

9. На Вашу думку, І. Франко за своїми поглядами та переконаннями:

 • - соціаліст
 • - націоналіст
 • - інтернаціоналіст
 • - інше ( Ваш варіант відповіді)

 

 

10. Ким для Вас є Іван Франко?

- вічний революціонер-Каменяр

 • - сповнений добрих намірів Дон-Кіхот
 • - національний пророк Мойсей

11. Які з покладених на музику творів письменника Ви знаєте?

 • - „Ой ти, дівчино, з горіха зерня"
 • - „ Вічний революціонер"
 • - „ Безмежнеє поле у ніжному завої..."
 • - „ У долині село лежить"
 • - „ Місяцю - князю"
 • - „ Мій раю зелений"
 • - „ Розвійтесь з вітром"

 

 • - не знаю жодного
 • - інший ( вкажіть)

 

12. Які пам'ятні місця життя і праці визначного письменника і громадського
діяча Ви знаєте чи

відвідали?__________________________________________________________________

 

13. Чи знаєте Ви про щорічне присудження міської премії ім. І.Франка в галузі літератури та журналістики? Кого з її лауреатів Ви можете

назвати.______________________________________________________________________

 

14. На яких наукових читаннях, присвячених 150-річчю від дня народження І.Франка, Ви були присутні, які плануєте відвідати?

 • - „І.Франко як мислитель" - С.Возняк, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника
 • - „На історичних сходинках української честі і гідності (І.Франко в рецепції Симона Петлюри)" - В.Качкан, доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої школи, завідувач кафедри українознавства медичного університету
 • - „І.Франко у боротьбі за єдність української літературної мови"
 • - В.Грещук, докторфілологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

-        „Театр  І.Франка:  літературно-художньої концепції..." -

С.Хороб, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

 • - „І.Франко і українська музична культура" - Г.Карась, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри співу та диригування Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника
 • - „І.Франко та В.Стефаник: особливості взаємин" - Р.Піхманець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

-          „І.Франко:   від   „Зів'ялого   листя"   до   „Похорону"   -

О.Слоньовська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

-  „І.Я.Франко: міфи і реальність щодо історії його хвороби" -

Н.Середюк, доктор медичних наук, професор Івано-Франківського державного медичного університету

15. Повідомте деякі дані про себе:

 • - ваш вік_____________
 • - освіта______________
 • - рід занять__________________________________________________

-  скільки років Ви є читачем нашої бібліотеки_____________________

Щиро дякуємо за участь в анкетуванні

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка