Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Творчий доробок автора у фондах бібліотекиСич Олександр. Монах ОУН. Ч. І. В Краю [Текст]: монографія / О. Сич. - Івано- Франківськ: Лілея-НВ, 2023. 416 с.

Степан Ленкавський - співзасновник, чільний авторитетний діяч та ідеолог ОУН, автор Декалогу українського націоналіста, близький співробітник та заступник і наступник Степана Бандери на чолі ОУН-б після його вбивства, талановитий публіцист, глибокий аналітик, незреалізований вумовахпідпільної національно-визвольної боротьби філософ, редактор багатьох фундаментальних праць і видань.

Частина перша життєпису Степана Ленкавського «В краю» відображає його родовід, життєвий шлях та політичну діяльність у молодіжних націоналістичних організаціях, що передували ОУН, участь в установчому Конгресі Українських Націоналістів, активну участь у розбудові структури ОУН на Західній Україні, ув'язнення в польських та нацистських тюрмах і концтаборі смерті Авшвіц.


Ленкавський Степан. Український націоналізм. Твори. Том 4. Міжнародна політика. / Упоряд. і ред. О. Сич. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2023. 560 с.

До четвертого тому творів Степана Ленкавського ввійшли праці, що окреслюють погляди автора на зовнішньополітичний вимір умов і перспектив українського національного визволення в післявоєнний період. Він укладений зі статей, опублікованих в еміґраційній пресі, внутрішньоорганізаційних збірниках ОУН-б і виявлених у її закордонних архівах.

Походження праць пов'язане із тими функціями, що їх автор виконував у структурі ЗЧ ОУН - ОУН-б: заступника Голови Проводу й куратора його «закритого сектора», організатора внутрішньої вишкільної системи та аналітичної Референтури підсовєтських справ, Голови Проводу після вбивства Степана Бандери й, врешті, редактора ряду організаційних друкованих періодичних видань.

За тематикою праці цього тому умовно поділені на групи: оцінка міжнародних процесів крізь призму інтересів українського національно-визвольного руху; аналіз совєтської міжнародної політики та політичних процесів у т. зв. соціалістичному таборі; українсько-польські відносини після Другої світової війни; аналіз диверсійної діяльності комуністичних структур у світі; критика імперської політики московської еміґрації та и союзників; аналіз совєтських методів ліквідації й дискредитації Церков поневолених Москвою народів та дипломатичні взаємини Кремля і Ватикану на цьому тлі. Така класифікація й зумовила структурну побудову тому, а вказані підгрупи трансформувалися у його розділи.

Книжка розрахована на дослідників української політичної історії, міжнародної політики, історії та ідеології ОУН, прихильників осмислення політичного процесу категоріями національного інтересу й на масового читача.

Ленкавський Степан. Український націоналізм. Твори. Том 3. Совєтознавство. / Упоряд. і ред. О. Сич. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. 528 с.

До третього тому творів Степана Ленкавського входять праці, в яких автор аналізує різні сфери суспільного життя СССР та підсовєтської України: політичну, економічну, соціально-демографічну, культурну.

Смерть Сталіна і період кризи диктаторської системи без диктатора на вершині її владної піраміди - т. зв. період «колективного керівництва». Хрущов і карикатурне повернення диктаторської практики в його особі, що, за висловом автора, є «мішаниною плебея, тирана, хитруна і блазня». Брежнєв, запровадження режиму «поліційної кліки» та перманентний процес політичних переслідувань за інакодумство. Це - тезова характеристика авторського аналізу політичного процесу в СССР. А через його призму - незмінний і незалежний від тактичних структурних коливань у політичній системі СССР курс на денаціоналізацію всіх сфер суспільного життя для задоволення московського великодержавного інтересу.

Автор - співзасновник, ідеолог ОУН та її Провідник після смерті Степана Бандери. Але в пропонованих працях він виступає пЦ>ш за все як керівник аналітичної інституції Проводу 34 ОУН - Референтури Підсовєтських Справ. За його плечима роки підпільної діяльності ОУН у підпольських умовах, філософські та економічні студії, практика аналізу підсовєтського життя ще з довоєнних літ. Завдання Референтури - окреслення реального становища в СССР і Україні зокрема як терені повсякденно можливої національно-визвольної дії формувань ОУН.

До складу збірника входять статті, опубліковані в українській еміґраційній пресі, й аналітичні матеріали, підготовлені для внутрішнього використання ЗЧ ОУН.

Книжка розрахована на дослідників української політичної історії, історії та ідеології ОУН, прихильників осмислення політичного процесу категоріями національного інтересу й на масового читача.

Ленкавський Степан. Український націоналізм. Твори. Том 2. Ідеологія. Філософія. / Упоряд. і ред. О. Сич. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. 480 с.

До другого тому творів відомого ідеолога та Провідника ОУН, автора Декалогу українського націоналіста Степана Ленкавського ввійшли праці, що становлять ідеологічну та філософську частину його творчої спадщини. Вони широким спектром охоплюють вплив діяча на становлення світоглядних основ ОУН, виховання та політичну освіту її членства, формування внутрішньоорганізаційної системи вишколів, протиборство з більшовицьким колоніальним режимом, викриття його московського коріння й тоталітарної, антигуманної та денаціоналізаційної сутності.

Пропонована підбірка творів Степана Ленкавського пронизана ідеєю нації, Ті незбагненним ірраціональним гоном до життя і самотвердження, інструментальною роллю націоналізму в реалізації її призначення. Автор звертається до теми національної революції, обґрунтовує засадничий націоналістичний принцип опертя на сили власного народу, вдається до роздумів про призначення національної еліти, політичну консолідацію українського суспільства, тяглість і спадкоємність національно-визвольної боротьби. Його думки актуальні при осмисленні ряду проблем сучасного українського суспільно-політичного життя.

Важливе місце у творчості Степана Ленкавського займає націоналістичний символізм. Дух Землі і Дух Крові спонукають українську націю вести одвічну боротьбу за право владарювання на своїй землі. Кожна історична форма української державності - це вияв національного інстинкту самоствердження. Боротьба породжує культ зброї і культ героїзму. Героями новітнього етапу боротьби стали Симон Петлюра, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Степан Бандера. «В цій боротьбі вони згинули героями; а герої не гинуть марно. Вони життям своїм творять реальність, а своєю смертю - міт. Міт непоборности, змагання, величі і слави!»

До цього тому ввійшли й філософські праці та нотатки Степана Ленкавського. Його філософські зацікавлення невід'ємно й органічно пов'язані з ідеологічною діяльністю та накладають на неї свій відбиток. Автор був філософом-ідеалістом, перебував під впливом засновників школи «філософії життя» та культивував у своїх творах високий дух ідеалізму, волі до життя, вищості духовного над матеріальним, нації як «непроминального твору» і «повноти духовного життя».

Книжка розрахована на дослідників української історії, української політологічної думки, історії та ідеології українського націоналізму й на широке коло його прихильників.

Ленкавський Степан. Український націоналізм. Твори. Том 1. Історія / Упоряд. і ред. О. Сич. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. 560 с.

Степан Ленкавський, один із співзасновників Організації українських націоналістів, її чільний ідеолог, автор Декалогу українського націоналіста, Провідник Закордонних частин ОУН після вбивства Степана Бандери, велична й одночасно скромна постать, що до недавнього часу цілком незаслужено перебувала поза увагою сучасних дослідників українського націоналізму.

Протягом 1998-2010 рр. цей вакуум значною мірою заповнений - вийшов науково-популярний нарис «Степан Ленкавський: життєвий шлях на тлі історії ОУН», декілька десятків наукових та' публіцистичних статей, збірник творів у трьох томах, що вже стали бібліографічною рідкістю.

Оновлене перевидання творів Степана Ленкавського у чотирьох томах здійснюється в умовах повноцінного введення його імені і творчої спадщини в науковий обіг. Посилення інтересу до творчої спадщини одного з провідних ідеологів та діячів ОУН посилюється об'єктивними суспільними тенденціями. Українська держава проходить складний етап формування своїх національних основ, і український націоналізм набуває чимраз вагомішого значення в її політичному житті. В той же час Європа переживає ренесанс націоналізму, й в Україні співмірно зростає наукове зацікавлення цим світоглядним і політичним феноменом.

До першого тому творів Степана Ленкавського ввійшли його праці з історії українського націоналізму. Вони мають різне первісне призначення - деякі цілеспрямовано містять її виклад, інші були написані в процесі поточної діяльності ОУН і сьогодні є джерелом для її вивчення. Багато із запропонованих матеріалів мають характер внутрішньої аналітики. Вони виявлені в закордонних архівах ОУН і публікуються вперше. Хронологічно праці першого тому охоплюють весь історичний період розвитку українського націоналізму: етап протонаціоналізму, початки організованого націоналістичного руху, передісторію й історію ОУН та її закордонних структур.

Книжка розрахована на дослідників української історії, української політологічної думки, історії українського націоналізму та широке коло прихильників його як ідеології і політичного руху.

Євген Коновалець та його доба / [упорядники: Володимир Мороз, Володимир Муравський, Іван Хома ; автор ідеї, передмова Сич О.] ; Інститут наукових студій націоналізму. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2021.- 1183 с.,

Ця книжка - перевидання збірника статей, спогадів, документів і фотоматеріалів про життя та діяльність полковника Армїі УНР, голови Української військової організації та Організації українських націоналістів Євгена Коновальця (1891-1938). Перше видання побачило світ 1974 р. в Мюнхені й стало підсумком 16-літньої роботи зі збору матеріалів, присвячених Є. Коновальцю. Це перевидання доповнено коментарями та фотографіями до тексту, що відображають останні наукові дослідження, доповнюють і уточнюють події та імена, про які йдеться в книжці.

2        Сич О. КРЕDО українського націоналіста / Ін-т наук. студій націоналізму О. Сич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2021. - 27 с.

Кредо українського націоналіста - це лаконічні відповіді на актуальні питання сьогодення крізь призму ідеології українського націоналізму. Нові виклики потребуватимуть нових відповідей. Далі буде...

2        Сич О. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика : монографія / за ред. Я. Довгана ; НАН України. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 543 с.

Монографія є комплексним науковим дослідженням революційного і державницького складників націоналізму. Революційність як іманентна сутність націоналізму, ренесанс націоналізмів у Західній Європі, витоки й генезис сучасного українського націоналізму, перманентний революційний процес в Україні та вплив на його перебіг націоналістичних структур - головні теми першої частини цього дослідження.

У другій частині автор особливу увагу приділяє питанням трансформації українського націоналізму з революційно-визвольного в державницько-конструктивний. У дослідженні запропоновано концептуальні засади раціонального націоналізму, обґрунтовано його сьогоднішню ідентифікацію як соціально-консервативного, подано авторський погляд на формування та реалізацію етнонаціональної політики і використання потенціалу націоналізму у формуванні цивілізаційної визначеності України.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами використання потенціалу націоналізму в процесі формування сучасної української нації та становлення національної держави.

2        Сич О. В уряді камікадзе / О. Сич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. - 272 с.

З лютого по листопад 2014 р. Олександр Сич працював на посаді віце-прем'єр-міністра у першому після Революції Гідності уряді України.

У своїх есе він досить відверто розповідає про багато цікавих, а подекуди й приголомшливих речей. Як він потрапив у високе крісло, в яких соціально-побутових умовах жив і чому його вразила «рентабельність» перебування на посаді. Як в уряді здійснюються повноваження, ухвалюють рішення й існують неформальні впливи. Як йому, націоналістові з ВО «Свобода», працювалося в Кабінеті Міністрів, де його політична сила була в меншості і де він всупереч запевненням прем'єра не відчув «єдиної команди», але відчув політичну конкуренцію.

Звіт народного депутата України Сича Олександра Максимовича (груд. 2012 - груд. 2013 р.). - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. - 45 с.

Означений проміжок часу - цілком достатній, щоби, підвівши перші, ґрунтовні підсумки діяльності, ретельно проаналізувати, що саме вдалося зреалізувати, означити коло проблемних питань, з якими довелось зіштовхнутись при реалізації делегованих Вами повноважень, окреслити головні орієнтири й обґрунтувати ті стратегічні цілі, на першочергову реалізацію яких у найближчому майбутньому буде зосереджена моя діяльність як представника фракції БО «Свобода» у національному парламенті.

Політологічні аспекти державного управління : навчальний посібник / За заг. ред. О. М. Сича. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 352 с.

Навчальний посібник «Політологічні аспекти державного управління» підготовлено відповідно до навчального плану Національного агентства України з питань державної служби для слухачів магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності 8.15010002. «Державна служба» освітньої галузі «Державне управління». У посібнику відображені закономірності політичного процесу, основні тенденції його розвитку в сучасній Українській державі та специфіка їх врахування у практиці діяльності державного службовця. Видання оснащене коротким політологічним словником і деякими законодавчими актами України.

Сич О. Пласт - український скавтинґ: нарис витоків, історії, сьогодення /О. Сич. - 2-ге вид., змінене, доповнене. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012.-288 с., іл.

У виданні відображено історію становлення українського скавтинґу, що найповніше зреалізував себе у формі Пласту - Національної скавтської організації України. В ньому читач має змогу ознайомитися з витоками та розвитком світового скавтського руху, заснуванням скавтських організацій у Наддніпрянщині і Галичині, а також історією розвитку української скавтської організації Пласте інших частинах України - на Волині і Поліссі, Буковині та Закарпатті, отримати інформацію про те, як пластова традиція зберігалася на еміграції у міжвоєнний та післявоєнний періоди історії, із процесом відродження, становлення і сучасного розвитку Пласту в Українській державі.

Книжка розрахована на пластунів, представників інших скавтських організацій, студентів і викладачів вищих навчальних закладів України, широке коло читачів.

2        Сич О. Український націоналізм: традиція і модерн : (вибр. ст., лекції, інтерв'ю, рец.) / О. Сич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 222 с.

У збірнику праць, об'єднаних темою українського націоналізму, автор системно окреслює його історичні корені та світоглядне підґрунтя, подає власне трактування окремих сторінок процесу його становлення й поширення, знаменних подій і постатей, визначає роль і місце націоналізму в новітній українській історії.

Пропоновані твори є концентрованим згустком думок Олександра Сича як історика-науковця, політолога й довголітнього політика-практика, котрий свою практичну діяльність незмінно і винятково проводив у руслі націоналізму як ідеології та політичного руху.

На окрему увагу заслуговують авторське трактування сучасної сутності українського націоналізму, його конструктивного потенціалу в процесі розбудови Української держави, боротьбі проти сучасної московської агресії та обґрунтування потреби його принципового протистояння лібералізмові як ідеології глобальної денаціоналізації.

Книга розрахована на дослідників історії та ідеології українського націоналізму й на широке коло його прихильників.

10   Сич О. Політологічні аспекти державного управління : конспект лекцій / О. Сич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 196 с.

Конспект лекцій ''Політологічні аспекти державного управління" підготовлено відповідно до навчального плану Головного управління державної служби України та робочої програми кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для слухачів магістратури денної та заочної форми навчання спеціальності 8.15.01.01. "Державна служба освітньої галузі "Державне управління".

У посібнику відображені закономірності політичного процесу, основні тенденції його розвитку в сучасній Українській державі та специфіка їх врахування у практиці діяльності державного службовця. Видання оснащене коротким політологічним словником і деякими законодавчими актами України.

Сич О. Думки без дозволу : політ. Есе / О. Сич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. - 100 с.

Актуальність тематики, об'єктивна характеристика суспільних явищ, філософський підхід до їх аналізу, гострота і безкомпромісність викладу, несподіваний ракурс погляду і намагання перевертати "догори дригом" задогмачені усталеності - це те, що характеризує "Думки без дозволу", що спричинило до їх широкої популярності серед читачів "Західного кур'єру" і що, врешті, дало змогу їх авторові відчути на собі дію досліджуваного ним же адміністративного ресурсу.

"Думки без дозволу" характеризують стан життєвого пошуку автора. Його принципові позиції продиктовані сповідуваною ним філософією "останнього кроку". Якісь із наведених нижче думок можна вважати кредовими для нього:

"Я відчуваю відповідальність перед Україною, бо моя Україна - то моя згорьована мати і мої одурені односельці";

"...Немає нічого потворнішого в суспільному організмі, аніж панування в ньому одної думки".

"Остерігайтеся тих, в кого нерівний хребет і улесливе слово. Раб ніколи не буває господарем. Ані своєї, ані чужої долі".

Книга розрахована на широке коло читачів - на тих, кому не байдужі актуальні суспільно-політичні процеси, і на тих, хто є цінителем глибокої думки та мистецького вислову.

10   Сич О. Адміністративний ресурс у технологіях тіньової політики України / О. Сич. -  Івано-Франківськ, 2001. - 43 с.

Пропонована праця Олександра Сича "Адміністративний ресурс у технологіях тіньової політики України" є його доповіддю, виголошеною на Двадцятій Річній Конференції Української Проблематики, що відбувалася 18- 23 червня 2001 р. в Іллінойському Університеті (США) і була зорганізована та проведена Українською Науково-Дослідною Програмою при цьому Університеті під керівництвом професора Дмитра Штогрина. Доповідь викликала глибоке зацікавлення учасників конференції та широкий резонанс і схвальні відгуки в українських громадах США.

Що таке "адміністративний ресурс", "олігархи" і "тіньова політика", як відбувався процес формування кримінальних політичних угрупувань та опанування ними політичного простору України і проникнення в систему державної влади України, як відточувалась технологія використання адміністративного ресурсу у президентських виборах 1999 р. і т. зв. "референдумі за народною ініціативою" та фальсифікація результатів - все це читач віднайде в пропонованій праці.

2        Сич О. Степан Ленкавський: життєвий шлях на тлі історії ОУН / О. Сич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. - 160 с.

Видання „Степан Ленкавський: життєвий шлях па тлі історії ОУН" - перша книжкова ластівка, що розриває павутину безпам'ятства і забуття навколо непересічної особистості Степана Ленкавського: ідеолога ОУН, учасника Установчого Конгресу Українських Націоналістів, автора Декалогу українського націоналіста, в'язня польських та німецьких тюрем і концтабору Авшвіц (Оснєнцім), близького співробітника Степана Бандери, Провідника Закордонних Частин ОУН після його вбивства.

Цей нарис, за задумом автора, має за мету популяризувати серед широкого загалу ім'я та життєвий шлях Степана Ленкавського - одного з найвидатніших діячів Організації Українських Націоналістів, який в кризові моменти її історії опинявся поруч Степана Бандери і своїм авторитетом переважував шальки терезів на бік його концепції розвитку цієї революційної організації.

Запропонований нарис є конспективно-тезовим викладом набагато ширшого видання, над проектом якого працюють Автор та Видавець.

10   Сич О. Без права на поразку: (перша виборча компанія Провідника ОУН: технологія і хронологія) / О. Сич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 312 с.

«Без права на поразку. Перша виборча кампанія Провідника ОУН: технологія і хронологія" - рідкісний в українській політологічній літературі твір, що сповна характеризується вже самою назвою.

Його автор - організатор і керівник виборчої кампанії Провідника ОУН Ярослави Стецько, що проводилась в лютому-березні 1997 р. на Івано-Франківщині в Надвірнянському виборчому окрузі. Результат кампанії красномовний - майже 90% виборців, які взяли участь у голосуванні, віддали свої голоси кандидатові, кампанію якого організовував автор. Отож він має чим поділитися на більш, як трьохстах сторінках свого аналітичного твору.

Тонкощі не запозиченої з насаджуваних зарубіжних метод, а витвореної на власному грунті виборчої технології, формування іміджу кандидата в виборчому окрузі ще задовго до початку кампанії і на всьому її протязі, крок за кроком весь її виснажливий шлях, неординарна особистість Ярослави Стецько і її вустами - цікаві сторінки життя української еміграції та ідеологічні виклади українського націоналізму... Все це читач має змогу почерпнути в пропонованій книзі. З об'єктивних причин - видання скорочене.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка