Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Інтернет-ресурси станом на 01.06. 2024 р.Хороб Степан Іванович

https://kul.pnu.edu.ua/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/

Хороб Степан Іванович

https://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1260

Степан Хороб

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=49nXfn0AAAAJ

Степан Хороб

https://chtyvo.org.ua/authors/Khorob_Stepan/

СТЕПАН ІВАНОВИЧ ХОРОБ

http://lib.pnu.edu.ua/files/pokajchiki/horob-bibliograf.pdf

Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ-початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм)

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0004137

Степан ХОРОБ: Входження української діаспорної п'єси до драматургії різних народів - це освоєння нею світового духовного досвіду, а відтак транспортування його в Україн

https://galychyna.if.ua/analytic/stepan-horob-vhodzhennya-ukrayinskoyi-diaspornoyi-p-yesi-do-dramaturgiyi-riznih-narodiv-tse-osvoyennya-neyu-svitovogo-duhovnogo-dosvidu-a-vidtak-transportuvannya-yogo-v-ukrayinu/

#Стефанику150 #Деньунівнрситету Доктор філологічних наук, професор Завідувач кафедри української літератури Степан Хороб

https://www.facebook.com/watch/?v=320251542948354

Степан Хороб: Нам було принципово важливо повернути для нинішнього читача справжнього Василя Стефаника

https://nspu.com.ua/novini/stepan-horob-nam-bulo-principovo-vazhlivo-povernuti-dlya-ninishnogo-chitacha-spravzhnogo-vasilya-stefanika/

Євген Баран. Степанові Хоробу на 65-ліття

https://zolotapektoral.te.ua/evhen-baran-stepanovi-horobu-na-65-littya/

Світлиця Надії. Степан Хороб

https://www.youtube.com/watch?v=_WEDKSxgx5M

Світлиця Надії. Степан Хороб

https://www.youtube.com/watch?v=mxazaXz_lFI

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка