Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Змінити світ художнім словомОкриленість словом: збірник наукових праць на пошану професора Степана Хороба / Відп. ред., упорядн. Роман Піхманець. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. - 684 с. + іл.

До збірника увійшли статті з актуальних проблем сучасного українського літературознавства, підготовлені вченими-філологами з різних навчальних та наукових інституцій України. У них порушуються питання інтерпретації драматичного тексту, національно-етнічних вимірів художньої творчості, теорії та історії української літератури, її компаративних і релігійних дискурсів, фольклорно-міфологічних засад письменницької ідейно-естетичної свідомості, а також повернення із забуття малознаних імен, постатей і явищ.

Книга розрахована на літературознавців, мистецтвознавців, фольклористів, мовознавців, викладачів, аспірантів та вчителів.

Качак Т. Науково-художній світ Степана Хороба: про кн. С. Хороба "На літературних теренах" (Івано-Франківськ, 2006) / Тетяна Качак // Перевал. - 2008г. - N 3. - С. 203-207.

Іваненко І. На літературних перехрестях: про кн. С. Хороба "На літературних теренах" (Івано-Франківськ, 2006.  410 с.) / Інна Іваненко // Єтнос і культура. - 2008. - N 4/5. - С. 176-179.

Марчук Г. Змінити світ художнім словом: про дир. ін-ту філології ПНУ ім. В. Стефаника, проф. с. І. Хороба з нагоди 60-річчя (народився 19.06.1949 р. в с. Драгомирчани Тисмен. р-ну) / Ганна Марчук // Західний кур'єр. - 2009. - N 24.

40 літ з любов'ю до слова: про дир. ін-ту філології ПНУ ім. В. Стефаника, проф. С. Хороба // Галичина. - 2009. - N 87/88.

Табачин Л. Навперейми з часом. Духовні висоти Степана Хороба / Лариса Табачин // Краєзнавець Прикарпаття. - 2009.  - N 13. - С.77-78.

Чобанюк В. Драматургія долі: [про науковця С. Хороба] / Вікторія Чобанюк // Українознавчі студії. - 2009. - N10. - С. 332-333.

Луца С. Самоокреслення ключових векторів наукової діяльності у найновішій книзі Степана Хороба: [про кн. С. Хороба "Літературно-мистецькі знаки життя"] / С. Луцак // Прикарпатський вісник НТШ. (ОП): Наукове тов.ім. Шевченка. Івано-Франківський осередок. - 2009. - N2. - С. 373-379.

Хороб С. Степан Хороб: Слово - найпотужніша зброя, а вміння володіти ним приводить до гармонії зі світом: розмова з відомим літературознавцем, дир. ін-ту філології, проф. ПНУ ім. В. Стефаника про наук. здобутки і плани з нагоди 65-ліття / записав Р. Івасів / Степан Хороб // Галичина. - 2014. - № 89/90. - С.15.

Баран Є. На цьому стоїмо і ми всі, прошу я вас...: Степанові Хоробу на 65-ліття/ Євген Баран // Перевал. - 2014. - N3/4. - С. 294-295.

Голод Р. "Збережені миті" Степана Хороба: про однойм. кн. Науковця / Роман Голод // Галичина. - 2015г. - N 100. - С.7.

Горболіс Л. Про літературу, театр і людину: [про кн. С. Хороба "Збережені миті" (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015)] / Лариса Горболіс // Перевал. - 2016. - N1/2. - С. 240-243.

Малютіна Н. У пошуках близькості: [про кн. С. Хороба "Діалоги слова"] / Наталя Малютіна // Перевал. - 2016. - N1/2. - С. 243-248.

Козлов Р. З позицій сучасного франкознавства : [про франкознавчу творчість С. Хороба, зокрема про його кн. "Драма - моя стародавня страсть..." (Драматургія і театр Івана Франка")  [Івано-Франківськ, 2016. - 268 с.] / Роман Козлов // Перевал. - 2017. - N1/2. - С. 247-252.

Солецький О. Від Івана Франка до Василя Босовича : гортаючи сторінки історії національної драматургії : [характеристика кн. С. Хороба "Сторінки історії української драматургії кінця ХІХ - поч. ХХ століття"] / О. Солецький // Галичина. - 2018. - N 107/108. -  С.23.

Зимомря М. Щедрість духовного світла, або Слово про Степана Хороба з нагоди його ювілею : [про укр. вченого-літературознавця, д-ра філол. наук, проф. ПНУ ім. В. Стефаника, письменника і журналіста]/ М. Зимомря // Галичина. - 2018. - N 25. - С.18-19.

Бабій, В. Непересічна особистість: [д-р філолог. наук С. Хороб] / Василь Бабій //Перевал. - 2019. - N1/2. - С. 269.

Гаврилович І. Степан Хороб - у вимірах творчої долі : [характеристика кн. "Степан Хороб: дорога до слова" та зб. наук. праць "Окриленість словом", що побачили світ з нагоди 70-ліття видат. літературознавця, д-ра філол. наук, зав. каф. укр. літ. ПНУ ім. В. Стефаника]/ І. Гаврилович // Галичина. - 2020. - N 8. - С.16.

Іванів С. Вікно в Європу : [про Україн. вільн. ун-т до 100-річчя від часу заснування де свого часу захищалися науковці ПНУ ім. В. Стефаника С. Хороб, І. Монолатій, О. Вівчаренко та ін. ]/ С. Іванів Галичина. - 2021. - N 4. - С.17.

 

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка