Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Творчий доробок автора у фондах бібліотекиХороб С. Діалоги у відсвіті слова [Текст] : (Українська драматургія в типологічних зіставленнях) / Степан Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 308 с.

До книжки сучасного українського літературознавця ввійшли статті, дослідження, критичні огляди та рецензії, що мають компаративістське спрямування. Їх добір здійснювався таким чином, щоб вибрані і написані в різні роки праці окреслювали бодай на вибірковому матеріалі українського та зарубіжного письменства, передовсім драматургії, характерні парадигми і тенденції, засадничі принципи і типи модерністського художнього мислення, порівняльно-типологічні моделі і компаративістські підходи нинішньої герменевтики, структуралізму, рецептивної естетики, інтертекстуальності тощо.

Видання покликане ознайомити науковців-філологів, аспірантів, студентів, учителів і театрознавців з набутками української драматургії в європейському літературно-культурному контексті.

 

Степан Хороб: дорога до слова - 3б. матеріалів з нагоди 70-ліття / Упоряд. С. І. Хороб. - Прикарпатський національний університет Імені Василя Стефаника, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки письменників України, Івано-Франківський осередок НТШ в Україні. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. - 452 с.

Книжка приурочена 70-річчю з дня народження українського літературознавця, мистецтвознавця, письменника, журналіста, дійсного члена НТШ, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Степана Хороба. До неї ввійшли науково-критичні, бібліографічні публікації, інтерв'ю та інші матеріали, які висвітлюють літературознавчу, театрознавчу, журналістську і перекладацьку діяльність ученого-педагога та видавця, активного учасника сьогоднішнього літературно-культурного процесу.

Розрахована на науковий і письменницький загал, студентів-філологів, аспірантів і докторантів, учителів-словесників, а також на всіх, хто любить українське слово і мистецтво.

Хороб С. Літературно-мистецькі знаки життя : (літературознавчі й театрознавчі ст., дослідж. і публіцистика)  / С. Хороб ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 389 с.

До нової книги літературознавчих і театрознавчих праць Степана Хороба ввійшли статті, дослідження, розвідки, передмови і публіцистика, які друкувалися останнім часом в українських і закордонних виданнях. Книга упорядкована автором таким чином, щоб у її тематично-проблемному розмаїтті, з одного боку, було відбито його наукові, літературно-художні та мистецькі зацікавлення, а з іншого, - його концептуально-інтерпретаційну модель постійних дослідницьких пошуків та уподобань як філолога, театро-знавця, теоретика, компаративіста й історика національного письменства та сценічного мистецтва.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться минулим і сучасним української культури.

Хороб С.    Літературознавчі етюди [Текст] : (дослідж. про західноукр. та еміграц. учених перш. половини ХХ ст.) / С. Хороб.; [ПНУ ім. В. Стефаника]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - 287 с.

Книга літературознавчих етюдів розкриває особливості наукового мислення учених із Західної України та української еміграції першої половини XX століття. На прикладі аналізу теоретичних, історико-літературних та літературно-критичних праць Леоніда Білецького, Володимира Бірчака, Юрія Бойка-Блохина, Миколи Гнатишака, Ярослава Гординського, Остапа Грицая, Володимира Державина, Миколи Євшана, Богдана Лепкого, Михайла Роздольського визначаються їх теоретико- методологічні підходи в осмисленні явищ не лише українського національного письменства, а й зарубіжної літератури.

Видання розраховано на спеціалістів-філологів, усіх, кому небайдужа доля вітчизняної науки про художнє слово.

Хороб С. На літературних теренах [Текст] : дослідж., ст., рец. / Хороб С. ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - 409 с.

До книги українського літературознавця і театрознавця, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ввійшли теоретичні та історико-літературні дослідження, критичні статті та рецензії, написані в різні роки й опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях. У працях розглядаються актуальні наукові проблеми: шляхи і типи раннього українського модернізму, грані й періоди художнього процесу, міжлітературні взаємозв'язки, християнськість як універсальна засаднича основа творчості, внутрішня і зовнішня структура твору; а також здійснено спробу нового прочитання сторінок материкової та діаспорної української літератури.

Хороб С. Слово - образ - форма : у пошуках художності [Текст] : (літературозн., ст. і дослідж.) / Хороб С. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. -  197 с.

У літературно-критичних статтях і театральних рецензіях досліджуються проблеми художнього мислення, пошуки формотворчих засобів, питання поетики як окремішнього твору, так і творчості загалом, взаємопроникнення різнородових жанроутворень і сталевих виявлень. На широкому історико-літературному матеріалі як українського, так і західноєвропейського письменництва аналізуються драматургічні, епічні і ліричні явища національно-культурного процесу - драми Лесі Українки, Олександра Олеся, Володимира Винниченка, Спиридона Черкасенка, Миколи Куліша, Василя Пачовського, новелістика Василя Стефаника і Василя Ткачука. Розглядається своєрідність української релігійної драми і поезії. Концептуально дібрані до книги й театральні рецензії, написані наприкінці 80-х і на початку 90-х років.

Для науковців, учителів, театрознавців і всіх, хто цікавиться українською літературою і сценічним мистецтвом.

Хороб С. Сторінки історії української драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] / Степан Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. - 234 с.

До нової книги івано-франківського літературознавця ввійшли нариси з історії української драматургії кінця XIX - початку XX століття, підготовлені автором до історії національного письменства як окремі розділи, що були надруковані чи готові до друку у відповідних томах «Історії української літератури».

Видання розраховане на викладачів української словесності, студентів-філологів, аспірантів, істориків української літератури і театру, всіх, хто цікавиться розвитком драми як роду літератури і виду мистецтва.

Степан Хороб. У відлуннях часу: Статті, ескізи, рецензії, спогади / С. Хороб. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. - 356 с.

До книги українського літературознавця і мистецтвознавця, доктора філологічних наук, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника С. І. Хороба ввійшли літературно-критичні статті та мистецтвознавчі дослідження, а також низка спогадів про сучасних українських літературознавців. У працях охоплено широкий спектр теоретичних та історико-літературних проблем, пов'язаних з драматургією та кіномистецтвом і театром, здійснено спробу нового прочитання багатьох сторінок історії українського національного письменства та сучасного літературознавства в Україні, а також введено до наукового використання досі не відомі літературно-художні та літературознавчі явища і з'яви.

Хороб С. І. Українська драматургія : крізь виміри часу (Теоретичні та історико-літературні аспекти драми) [Текст] : зб. ст. / С. Хороб. - Івано-Франківськ : Лілея - НВ, 1999. - 198 с.

У книзі літературознавчих статей досліджуються актуальні теоретичні й історико-літературні проблеми української драматургії. Автор на широкому критичному та художньому матеріалі, що охоплює кінець XIX-XX ст., розглядає такі ідейно-естетичні категорії драми, як конфлікт, характер, дія і драматизм, аналізує типи художнього мислення (неоромантизм, символізм, експресіонізм) у драматичних творах Лесі Українки, Володимира Винниченка, Олександра Олеся, Миколи Куліша, Спиридона Черкасенка, Івана Кочерги та інших письменників.

Водночас дослідник визначає своєрідність розвитку національної драматурги, української модерної драми в контексті західноєвропейського драматургічно-театрального процесу, розкриває поетику п'єс сучасних, зосібна молодих творців сценічної літератури, відкриває досі не знаний у нас жанр релігійно-християнської драми, його генезу і специфіку, сторінки драматургічної спадщини представників української літературної еміграції.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться українською драматургією і театром.

Хороб С. І. Українська модерна драма кінця ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : (неоромантизм, символізм, експресіонізм) : монографія / С. Хороб. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 412 с.

У монографії розглядаються теоретичні та історико-літературні питання розвитку модерністської системи художнього мислення в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття. Вперше на багатому фактичному матеріалі драматургічних творів українських письменників (Лесі Українки, Володимира Винниченка, Олександра Олеся, Спиридона Черкасенка, Миколи Куліша, Івана Кочерги, Якова Мамонтова, Єлисея Карпенка, Леоніда Мосендза та ін.) досліджуються як цілісні й системні неоромантизм, символізм та експресіонізм - найбільш продуктивні модерністські структури авторської художньої свідомості, що були домінуючими у розвитку української нової драматургії зламу минулих століть. Модерністська драма також розглядається в контексті західноєвропейської драматургії, визначаються специфічні засоби драматургічної поетики українського неоромантизму, символізму та експресіонізму.

Розраховано на літературознавців, викладачів і студентів, широке коло філологів і театрознавців, усіх, хто цікавиться українською драматургією і театром.

Хороб С. І. Українська релігійна драма кінця ХІХ - початку ХХ століття: прблематика, жанрово-стильова своєрідність [Текст] / С. Хороб. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. -  144 с.

У монографії досліджуються генеза, традиції, стиль і поетика української релігійно-християнської драматургії. Для аналізу обираються п'єси як ключових постатей літературного процесу кінця XIX - початку XX століття (Панаса Мирного, Лесі Українки, Спиридона Черкасенка), так і письменників менш відомих, здебільшого із діаспори (Григора Лужницького, Василя Лімниченка, Остапа Грицая, Кирила Студинського, Богдана Куриласа, Юрія Тис-Крохмалюка, Івана Керницького та ін.).

Християнський символізм в українській драмі представлено як самодостатню систему засад і принципів художнього мислення, як виразну стильову течію, яка, будучи типологічно близькою до аналогічного явища в західноєвропейській культурі, справляла відчутний вплив на розвиток релігійної традиції в національній літературі.

Розраховано на науковців, викладачів навчальних закладів, працівників мистецьких установ, широке коло дослідників української драматургії і театру.

Хороб С. "Драма - моя стародавня страсть..." [Текст] : (Драматургія і театр Івана Франка)  / С. Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. - 267 с.

До книги сучасного українського літературознавця ввійшли франкознавчі статті, написані в різні роки. Всі вони, однак, спрямовані на вивчення проблеми «драматургії і театру Івана Франка»: їх генези, специфіки художнього мислення, поетики, особливостей літературної структури та сценічних форм, мистецької цілісності п'єс та вистав.

Книга присвячена 160-річчю з дня народження Івана Франка. Розрахована на дослідників творчості письменника, літературознавців, театрознавців і культурологів, студентів і вчителів-філологів.

Хороб С. Збережені миті [Текст] : ст., портр., інтерв"ю, огляди, рец. / Степан Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - 415 с.

 До книжки увійшли вибрані публіцистичні матеріали, які написані в період журналістської творчості автора, коли він упродовж п'ятнадцяти років працював у редакціях газет Прикарпаття. Різні за змістом і жанром, вони не лише окреслюють певну картину національно-духовного життя краю, а й доповнюють уявлення про літературно-мистецьку ауру останніх років ХХ-го - початку XXI століть в Україні.

Із сторінок публіцистичних статей, творчих портретів, інтерв'ю та рецензій на вистави, живопис і фільми постає неповторний світ письменників-драматургів, акторів, режисерів театру, артистів опери та естради, кіномитців та художників, їхні пошуки та знахідки.

Видання розраховане на широке коло читачів і спеціалістів.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка