Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Життєвий та творчий шлях Степана ХоробаЛітературознавець, театрознавець, журналіст, педагог. Здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук (Одеса, 1989), доктора філософії в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, 1997) і доктора філології габілітованого (там же, 1999), доктора філологічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2002), вчене звання професора отримав у 2003 році.

Народився 19 червня 1949 року в с. Драгомирчани Тисменицького району Івано-Франківської області. В 1971 р. закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. Навчався в аспірантурі при кафедрі української літератури Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 1971 по травень 1972 року працював учителем української мови та літератури Перегінської СШ Рожнятівського району Івано-Франківської області, з травня 1973 по лютий 1987 року - у редакціях газет Прикарпаття.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Проблема конфлікту в українській радянській драматургії 70-х років». У 1997 р. після захисту докторської дисертації «Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття: напрями, течії, стилі» в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина) здобув науковий ступінь доктора філософії. У 2002 р. захистив докторську дисертацію «Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття в системі модерністського художнього мислення».

З лютого 1987-го - асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри української літератури, з серпня 2006-го по жовтень 2013 рр - директор Інституту філології (декан), з 1994-го і по сьогодні - завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з літературознавства в ПНУ (з 2008-го по теперішній час), член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 2003-го по теперішній час). Головний редактор фахового філологічного вісника НТШ «Слово» (з 2008-го - по нинішній час).

Ініціативний, відповідальний, комунікабельний, має лідерські риси, вміє згуртувати колектив і працювати у колективі. Викладач теоретичних та історико-літературних нормативних курсів і спецкурсів у вищій школі України; сфера наукових інтересів - теорія та історія драми, сценічного мистецтва, специфіка художнього мислення в українській і зарубіжній драматургії, поетика української та західноєвропейської релігійно-християнської драми, літературна компаративістика, літературна і театральна критика, історія і теорія журналістики.

Степан Хороб автор понад 300 наукових праць, серед них десять осібних книг - "Українська драматургія: крізь виміри часу (Теоретичні та історико-літературні аспекти драми). - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. - 200 с.; "Слово-образ-форма: у пошуках художності. Літературознавчі статті і дослідження. - Івано-Франківськ: Плай, 2000.- 200с.; "Українська релігійна драма кінця ХІХ - початку ХХ століття: проблематика, жанрово-стильова своєрідність". - Івано-Франківськ-Мюнхен, 2001. - 143 с.; "Українська модерна драма кінця ХІХ - початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм)". - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - 416 с.;"На літературних теренах: Дослідження, статті, рецензії". - Івано-Франківськ: Плай, 2006. - 410 с.; "Українська драматургія 20-30-х років у Західній Україні та діаспорі". - Івано-Франківськ: Нова зоря, 2008.- 192 с.;  "Літературно-мистецькі знаки життя: Літературознавчі й театрознавчі статті, дослідження і публіцистика". - Івано-Франківськ: Нова зоря, 2009. - 390 с.; "Діалоги у відсвіті слова" (Українська драматургія у типологічних зіставленнях)".- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013.- 308с; "Збережені миті" (статті, портрети, інтерв'ю, рецензії) - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. - 416 с.; "Драма- моя стародавня страсть" (Драматургія і театр Івана Франка). -Івано-Франківськ. Місто НВ, 2016. 268 с.; "Сторінки історії української драматургії ХІХ -початку ХХ століття". -Івано-Франківськ.: Місто НВ, 2018. - 236 с.

Він також упорядкував п'єси Г. Лужницького та В. Мельника, літературознавчі праці В.Державина, Л.Білецького, Л.Рудницького та інші. Серед останніх видань, упорядкованих Степаном Хоробом: "Тарас Шевченко : погляд із третього тисячоліття". - Івано-Франківськ : НАІР, 2014. - 564 с.; "У задзеркаллі художнього слова". - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. - 805 с. (Вибране з Володимира Державина); "Леонід Білецький. Історія української літератури : у 2 т. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. - Т. I. - 389 с. - Т. II. - 392 с., "Василь Стефаник: наближення". -Івано-Франківськ-Варшава, 2017. - 509 с.

Член редакційних колегій шести наукових періодичних журналів і вісників України та зарубіжжя. Друкувався у літературознавчих виданнях Мюнхена (Німеччина), Варшави і Кракова (Польща), Оломоуца (Чехія), Філадельфії (США), Пряшева (Словаччина), Мінська (Білорусь), Вінніпегу (Канада).

Співавтор навчального посібника "Франкова криниця (Вивчення творчості І. Я. Франка у школі)" (1991), "Історії української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століть": У 2 книгах. Кн. 2. - К., 2006, "Історії української літератури у 10 т." (т. 7 і т. 8), близько тисячі публіцистичних виступів у засобах масової інформації.

Лауреат Міжнародної літературної премії Волянських-Швабінських (США), Національної спілки письменників України "Благовіст", обласної премії імені Василя Стефаника, міської премії імені Івана Франка.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка