Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Богдан Гаврилів – дослідник історичного краєзнавства ПрикарпаттяКосило М. Слово про краєзнавця : [Б. М. Гавриліва, некролог] / М. Косило // Галичина. - 2020. - 5 берез. (№ 10). - С. 2.

Королько А. Нове краєзнавче видання з вивчення мікрорайону міста Івано-Франківська (Гаврилів Б. Історія мікрорайону Опришівців м. Івано-Франківська / Б. Гаврилів, І. Репела, В. Ревчук) / А. Королько // Краєзнавець Прикарпаття. - 2018. - № 31. - С. 61-62.

Краєзнавець Богдан Гаврилів - організатор музеїв та пам'ятників [Текст] / Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. Молоді ; упоряд. М. Косило ; [наук. ред. А. Корололько]. - Івано-Франківськ, 2017. - 108 с.

Баран Є. Історико-краєзнавчі дослідження Богдана Гавриліва / Є. Баран // Краєзнавець Прикарпаття. - 2015. - № 25. - С. 44.

Королько А. Богдан Гаврилів. Світлини з життя та громадської діяльності науковця і краєзнавця [Юбразотворчий матеріал] : до 70-річчя від дня народж. / А. Королько ; [відп. за вип. М. Косило ; за ред. Я. Довгана] ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. - 216 с.

Бабій В. Краєзнавство як історія : [про кн. Б. Гавриліва «Історія Прмкарпаття в краєзнавчих дослідженнях»] / В. Бабій // Галицька Просвіта. - 2014. - 4 верес. (№ 36). - С. 4.

Королько А. Богдан Гаврилів - історик, краєзнавець, педагог / Андрій Королько // Краєзнавець Прикарпаття. - 2013. - № 22. С. 68-70.

Гаврилів Б. Історія Прикарпаття у краєзнавчих дослідженнях  [Текст] : вибрані ст. / Б. Гаврилів ; [упоряд. та наук. ред. А. Королько ; літ. ред. Ю. М. Угорчак ] ; Наук.-освіт. центр  Укр. козацтва ім. С. Височана [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2013. - 408 с.

Богдан Михайлович Гаврилів [Текст] : бібліогр. покажч. (до 70-річчя від дня народж.) / відп. ред. М. В. Бігусяк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2013. - 67 с.

Богдан Гаврилів: літопис життя і краєзнавчої діяльності [Текст] : (фрагм. ст., рец., інтерв'ю) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, обл. орг. НСКУ ; улад. О. Черепович, О. Шаран ; відп. за вип. : Л. Бабій, М. Косило. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 87 с.

Тугай Л. Богдан Гаврилів - у книзі почесних громадян [м. Івано-Франківська] / Л. Тугай // Галичина. - 2013. - 8 черв. (№ 85). - С. 3.

Історик став почесним громадянином Івано-Франківська [Б. Гаврилів] // Галичина. - 2013. - 27 квіт. (№ 64). - С. 2.

Войцехівська-Павлишин М. Історичні постаті Івано-Франківщини :  [про культорол.-енциклопед. Вид. І. Миронюка і Б. Гавриліва] / М. Войцехівська-Пвлишин // Край. - 2011. - 25 лют. (№ 8). - С. 4.

Тугай Л. Вони уславили наш край : [про кн. «Історичні постаті Івано-Франківщини» Б. Гавриліва і І. Миронюка] / Л. Тугай // Галичина. - 2011. - 21 квіт. (№ 59-60). - С. 15.

Баран Є. Галичина: між князем і невільницею... : [про кн. краєзнавців Б. Гавриліва та І. Миронюка «Роксолана у світі» та «Король Данило Галицький у пам'яткахісторії та культури»] / Євген Баран // Краєзнавець Прикарпаття. - 2010. - № 16. - С. 89-90.

Войцехівська-Павлишин М. Король Данило Галицький у пам'ятках історії та культури : [про одноймен. Навч. Посіб. Б. Гавриліва й І. Миронюка] / М. Войцехівська-Павлишин // Край. - 2010. - 5 берез. (№ 10). - С. 5.

Гаврилів Богдан Михайлович : біобібліогр. покажч. [Текст] : до 40-річчя наук., історико-краєзн. і громад. діяльн. та 65-річчя з дня народж. / [уклад. Г. Горбань] ; ПНУ ім. В. Стефаника, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. - 64 с.

Темех Н. Головний історик нашого міста святкує 65-річчя від дня народження : [ Б. Гаврилів] / Н. Темех // Вечірній Івано-Франківськ. - 2008. - 4 груд. (№ 44). - С. 10-11.

Богдан Гаврилів - єдиний на Україні титулований головний історик міста Івано-Франківська : [розмова з краєзнавцем] // Вечір. Івано-Франківськ. - 2005. - 26 лип.

Грабовецький В. Богдан Гаврилів - дослідник історичного краєзнавства Прикарпаття / В. Грабовецький // Вісн. Прикарпат. ун-ту: Історія. - 2004. - № 8. - С. 3-8.

Перший лауреат Всеукраїнської премії ім. Дмитра Яворницького на Прикарпатті [Б. Гаврилів] // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 5.

 Грабовецький В. Богдан Гаврилів - дослідник історичного краєзнавства Прикарпаття // Краєзн. зб. на пошану Б. Гавриліва. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 5-9.

Грабовецький В. Богдан Гаврилів - дослідник історичного краєзнавства Прикарпаття // Краєзнавець Прикарпаття. - 2003. - № 2. - С. 5-6, 77.

Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліву : Наук. вид. / Ред. Г. Горбань, О. Василенко. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2003. - 242 с.

Монолатій І. З потоку новин : [інф. Про вид. бібліогр. покажчика «Б. Гаврилів» Я. Козетчука та Г. Горбань] // Прикарпат. правда. - 1999. - 30 січ.

Богдан Михайлович Гаврилів : Бібліогр. покажч. / Уклад. Я. Коземчук. Ред. Г. Горбань. - Івано-Франківськ, 1998. - 31 с.

Угорчак Ю. Новий лауреат премії імені І. Вагилевича : [про краєзнавця Б. Гавриліва] // Поліття. - 1995. - № 14.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка