Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Творчий доробок автора у фондах бібліотеки1.     Гаврилів Б., Миронюк І., Історичні постаті Івано-Франківщини / Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. - 144 с.

Ілюстративне культурологічне видання, розраховане на істориків, краєзнавців, учителів, студентів, старшокласників, широке коло читачів, які цікавляться історією України та минулим рідного краю.

Присвячується 70-річчю заснування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і 350-річчю м. Івано-Франківська.

Гаврилів Б., Деркач І., Кафарський В. Давній Галич в пам'ятках історії та культури історико-краєзнавче дослідження в ілюстраціях / Б. Гаврилів, І. Деркач, В. Кафарський. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. - 152 с.

Навчально-методичне видання, розраховане на істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, старшокласників, широке коло читачів, які виявляють інтерес до минулого рідного краю та історії України.

Гаврилів Б., Крайчук Ю. Відзначення ювілею 1100-річчя Давнього Галича [Текст] : іст.-краєзн. зб. / Богдан Гаврилів, Юрій Крайчук. - Івано-Франківськ, 2019. - 185 с.

 Видання присвячене 1100-літтю древнього Галича та 800- літтю утворення Галицько-Волинського князівства. Читач порине в історичний екскурс по древній галицькій землі, ознайомиться з найвизначнішими пам'ятками архітектури і культури, почерпне багато іншої різнопланової інформації.

Гаврилів Б., Репела І, Ревчук І. Історія мікрорайону Опришівці м. Івано-Франківська [Текст] / Богдан Гаврилів, Іван Репела, Василь Ревчук. - Івано-франківськ: Лілея-НВ, 2017. - 510 с.

У краєзнавчому дослідженні подано ілюстровану історію мікрорайону Опришівці - одного з колишніх приміських сіл м. Івано-Франківська. Друге видання присвячується 600-річчю заснування населеного пункту, 25-річчю відновлення Опришівської церкви Св. Параскеви УГКЦ та 175-річчю діяльності місцевої школи.

Гаврилів Б., Бойчук З. Історія Івано-Франківська в хронології (1662-1994 рр.) / Б. Гаврилів, З. Бойчук. - Івано-Фраківськ, 1994. - 60 с.

У книзі вперше у хронологічному порядку подана історія одного з середньовічних міст України - Івано-Франківська. Як обласний центр місто є найбільшим серед 14 міст Прикарпаття. Про деякі події й факти публікується вперше, тому можливе уточнення чи доповнення в майбутньому хронологічному ряду.

Довідник розрахований на краєзнавців, вчителів, студентів, учнів, а також туристів і гостей міста, усіх, хто цікавиться історією та культурою Галичини.

Гаврилів Б. Коротка історія Івано-Франківщини / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1995. - 33 с.

Краєзнавчі матеріали з історії Прикарпаття та м. Івано-Франківська на допомогу вчителям, студентам і старшокласникам підготував старший викладач кафедри історії України Прикарпатського університету Богдан ГАВРИЛІВ.

Гаврилів Б., Репела І. З минулого Опришівців. Сторінки історії приміського села Івано-Франківська / Б. Гаврилів, І. Репела. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. - 126 с.

У краєзнавчому нарисі вперше подана історія Опришівців - одного з приміських сіл Івано-Франківська, що нині входить у межі обласного центру як південний мікрорайон. Видання присвячується 575-річчю заснування колишнього села (1424 р.) та 90-річчю відкриття опришівської церкви св. Параскеви (1908 р.).

Гаврилів Б., Бойчук З., Головатий М. Довідник вулиць міста Івано-Франківська / Б. Гаврилів, З. Бойчук, М. Головатий,. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000. - 80 с.

У краєзнавчій публікації подається повний список 517 вулиць і площ обласного центру, включаючи приміські села. До основних назв вулиць, а також тих, які були перейменовані в останні роки, подаються історичні довідки.

Видання розраховане на вчителів, студентів, учнів, туристів, гостей і жителів міста, широке коло читачів, яких цікавить історія рідного краю.

Гаврилів Б. Івано-Франківськ. Історико-архітектурні пам'ятки / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1999. - 20 с.

Краєзнавче ілюстративне видання розраховане на вчителів, студентів, старшокласників, туристів, гостей і жителів міста, широке коло читачів, які проявляють зацікавленість до минулого обласного центру, його історико-архітектурних пам'яток та визначних місць.

Гаврилів Б., Арсенич П., Процак Р. Літопис Івано-Франківська (Станіслава) Історична хроніка міста з 1662 року / Б. Гаврилів, П. Арсенич, Р. Процак. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. - 136 с.

У книзі в хронологічному порядку подана історія одного з середньовічних міст України - Івано-Франківська. Як обласний центр місто є найбільшим серед 14 міст Прикарпаття. У минулому над його історією працювали вчені і краєзнавці - С. Баронч, А. Шарловський, а з сучасних - П. Арсенич, В. Грабовецький, М. Головатий. В. Полєк. Тут подано близько 500 подій, фактів, дат та 100 ілюстрацій за вибором авторів, тому можливі уточнення чи доповнення.

Довідник розрахований на краєзнавців, учителів, студентів, учнів, а також туристів і гостей міста, усіх, хто цікавиться історією та культурою Прикарпаття.

Гаврилів Б., Косило М. Столиця ЗУНР в Станіславові (1919 р.). Історико-краєзнавче ілюстроване видання / Б. Гаврилів, М. Косило. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018.-152 с.

Видання містить короткі екскурси в історичне минуле часів української революції по­чатку XX століття. Зокрема, створення УНР та ЗУНР, листопадовий зрив у Львові, роль січового стрілецтва, три столиці ЗУНРу, духовні діячі ЗУНР та вшанування їх пам'яті. Висвітлено окремо і роль третьої столиці ЗУНР у Станіславові, подано хроніку подій весна 1918 - лютий 1919 рр.

Книга пропонується усім шанувальникам історії рідного краю, учням, студентам та педагогам.

Гаврилів Б. М., Миронюк I. Ф., Угорчак Ю. М. Вшанування пам'яті «Руської трійці» (Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький) / Б. Гаврилів, І. Миронюк, Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2011. - 176 с.

Історико-краєзнавче видання висвітлює матеріали з життя та діяльності членів народознавчого гуртка «Руська трійця» - зачинателів національно-культурного відродження в Галичині, авторів альманаху «Русалка Дністро­вая» (1837 р.).

Присвячується 200-річчю від народження Маркіяна Шашкевича та Івана Вагилевича і 350-річчю м. Івано-Франківська.

Гаврилів Богдан, Володимир Устинський. Український патріот Мирослав Січинський і Прикарпаття. Ілюстрований історико-краєзнавчий збірник / Б. Гаврилів, В. Устинський. - Івано-Франківськ, 2018. - 98 с.

В краєзнавчому збірнику висвітлюється діяльність і зв'язки Мирослава Січинського з Прикарпаттям, про здійснення ним у 1908 р. на знак протесту австрійсько- польського панування вбивства у Львові губернатора Галичини, польського графа Анджея Потоцького, а також про організацію втечі цього патріота з Станіславівської тюрми «Діброва» у 1911 р. і про активну громадську діяльність М. Січинського в зарубіжній українській діаспорі, зокрема, у США.

Гаврилів Б., Косило М. Пам'ятники історії та культури Івано-Франківська [Текст] / Богдан Гаврилів, Михайло Косило. - Івано-Франківськ, 2019. - 215 с.

Обсяг цієї публікації дає нам можливість за хронологічним принципом висвітлити найбільш відомі збережені архітектурні пам'ятки, які занесені до Національного (республіканського) рєстру пам'яток.

Матеріали про інші наявні пам'ятки історії та культури міста подаємо на тлі розвитку історичних подій, які детально висвітлено на сторінках цього видання.

Гаврилів Б., Говера Я. Кабінет історії України та її Збройних Сил [Текст] : метод. реком. / Богдан Гаврилів, Ярослав Говера. - Івано-Франківськ, 1993. - 51 с.

Методичні рекомендації підготовлені авторами виключно на досвіді створеного ними кабінету історії України та її Збройних сил при Центрі культури, просвіти та дозвілля Івано-Франківського гарнізону, а також в Прикарпатському університеті.

Гаврилів Б., Миронюк І. Роксолана у світі: Історико-краєзнавчий збірник / Б. Гаврилів, І. Миронюк. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. - 96 с.

Ім'я відомої українки Роксолани (Насті Лісовської), уродженки прикарпатського міста Рогатина, добре відоме не лише на Батьківщині, але й у світі. Свідченням цього є пропонований читачам ілюстрований історико-краєзнавчий збірник, де публікуються матеріали про життя та діяльність славетної галичанки Роксолани. Тут особливо звернуто увагу на популяризацію та вшанування її пам'яті в образотворчому й музичному мистецтві, історії, літературі завдяки художникам, історикам, письменникам, краєзнавцям, артистам, журналістам Італії, Туреччини, Франції, США, Канади й України.

Власне про такі, які ми знайшли, й раніше не відомі документальні портрети Роксолани італійських художників П. Веронезе й Тиціана вже йдеться в перших статтях збірника.

Видання підготовлено з нагоди 500-річчя від часу народження Роксолани для всіх, кому не байдужа наша історія і хто хоче дізнатися про минуле України.

Гаврилів Б. Вшанування пам'яті Каменяра в Івано-Франківську [Текст] : до 160-річчя від дня народж. І. Франка / Богдан Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2016. - 76 с.

Автор-упорядник Богдан Гаврилів - кандидат історичних наук, доцент ПНУ імені В. Стефаника, головний історик міста і почесний громадянин Івано- Франківська, заслужений працівник культури України.

Літературний редактор - відповідальний секретар журналу «Краєзнавець Прикарпаття» Юрій У горчак.

На першій сторінці обкладинки «Іван Франко у Станіславі»

Художник Іван Гаврилів.

Гаврилів Б. Історія Прикарпаття у краєзнавчих дослідженнях. Вибрані статті / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 2013. - 400 с.

У книзі науковця історика-краєзнавця Богдана Гавриліва подаються статті різних років, які друкувалися в збірниках, монографіях, брошурах, журналах та інших виданнях України. Автор виділяє основні публікації з історії Прикарпаття й Галичини, обласного центру м. Івано-Франківська, досліджуються пам'ятки історії та культури краю. В окремих розділах висвітлюється діяльність історичних постатей - переважно уродженців Прикарпаття та провідних краєзнавців Івано- Франківщини.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, учителів, студентів і старшокласників, широке коло читачів, що цікавляться історією рідного краю.

Богдан Гаврилів, Юрій Угорчак, Віталій Передерко. Василь Пашницький: педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - 44 с.

У брошурі вперше розповідається про життя та діяльність педагога, краєзнавця і бібліофіла Василя Пашницького - одного із засновників Івано-Франківської обласної бібліотеки.

Гаврилів Б., Любінець І. Історичне краєзнавство / Б. Гаврилів, І. Любінець. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 406 с.

Визначивши основні завдання і зміст предмету «Історичне краєзнавство», автори висвітлюють форми і методи організації краєзнавчої роботи в навчальних закладах. За основу взято програму, яка була апробована в 1990-2000 рр. на історичному факультеті Прикарпатського університету імені В. Стефаника.

Богдан Гаврилів, Степан Борчук. Пам'ятники та визначні місця Івано-Франківська / Б. Гаврилів, С. Борчук - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2002. - 56 с.

Історико-краєзнавче ілюстроване видання розраховане на педагогів, учнівську та студентську молодь, туристів та екскурсантів, гостей і жителів міста, які виявляють інтерес до минулого обласного центру, його основних історико-архітектурних пам'яток та визначних місць.

Гаврилів Б., Скоморовський В., Харитон В. Нариси історії Лисця (1628-1998рр.) / Б. Гаврилів, В. Скоморовський, В. Харитон. - Івано-Франківськ, 1999. - 48 с.

У нарисах вперше в хронологічному порядку, на основі документальних джерел та опублікованої літератури висвітлено історію селища Лисець Тисменицького району на Івано-Франківщині.

Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Гаврилів Б., Грабовецький В., Бойчук З. Вшанування пам'яті Олекси Довбуша на Прикарпатті (історико-краєзнавче дослідження) / Б. Гаврилів, В. Грабовецький, З. Бойчук. - Івано-Франківськ, 1999. - 44 с.

Історико-краєзнавче видання розраховане на вчителів, студентів, учнів, а також туристів, гостей Прикарпаття, усіх, хто цікавиться історією та культурою Галичини.

Гаврилів Б., Педич В. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ ст. / Б. Гаврилів, В. Педич. - Івано-Франківськ, 1997. - 38 с.

В публікації вперше висвічується історико-краєзнавчі дослідження Стародавнього Галича в працях українських істориків XIX ст. Д. Зубрицького, І. Вагилевича, А. Петрушевича, І. Шараневича, М. Грушевського.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, старшокласників, широке коло читачів, які проявляють інтерес до минулого рідного краю.

Гаврилів Б. Коротка історія Івано-Франківщини / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ, 1995. - 36 с.

Краєзнавчі матеріали з історії Прикарпаття та м. Івано-Франківська на допомогу вчителям, студентам і старшокласникам підготував старший викладач кафедри історії України Прикарпатського університету Богдан Гаврилів.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка