Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Син золотого ПоділляШульга -Пасічник О. Події 1914-1920 років у творчості Богдана Лепкого / О. Шульга-Пасічник // Дивослово. - 2016. - № 2. - С. 53-57.

Гнатюк М. Богдан Лепкий - син золотого Поділля / М. Гнатюк // Дивослово. - 2014. - № 1. - С. 44-48.

Гнатюк І. Вагомий внесок у словникарство :   [про творч. Б. Лепкого] / І. Гнатюк // Слово Просвіти. - 2014. - 23-29 січ. (№3). - С. 11.

Молчанова І. Шашкевичіана Богдана Лепкого / І. Молчанова // Українське слово. - 2012. - 7-13 листоп. (№45). - С. 9.

Білик Н. Рукописи Богдана Лепкого у фондах Київських архівів / Н. Білик // Дзеркало тижня. - 2012. - № 40. - С. 11.

Криштопа М. Богдан Лепкий. Життя заради любові / М. Криштопа // Пенсія. - 2009. - № 9. - С. 30-31.

Гавдида Н. Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого / Н. Гавдида // Визвольний шлях. - 2007. - № 12. - С. 17-24.

Гавдида Н. Малярські ремінісценсії в літературних творах Богдана Лепкого / Наталія Гавдида // Визвольний шлях. - 2007. - № 11. - С. 21-28.

Гавдида Н. Богдан Лепкий - письменник маляр і громадянин : [До 135-ї річниці від дня народж.] // Шлях перемоги. - 2007. - 7 листоп. - С. 9.

Крецул Л. Образ Івана Мазепи в романі «Мазепа» Богдана Лепкого / Л. Крецул // Все для вчителя. - 2007. - № 4 (квіт.). - С. 49-54.

Михлик З. «Безконечний шлях» додому [Богдан Лепкий] // Сільські Вісті. - 2007. - 20 листоп. - (№ 132). - С. 4.

Білик Н. Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого / Н. Білик // Слово і час. - 2006. - № 9. - С. 45-50.   

Білічак Л. Богдан Лепкий та Іван Франко / Л. Білічак // Обрії. - 2006. - № 2. - С. 75-78.

Бурківська Л. Рідковживані лексеми в тетралогії Богдана Лепкого «Мазепа» / Л. Бурківська // Обрії. - 2005. - № 2. - С. 60-61.

Дегтярова Г. Осінь очима Богдана Лепкого : Сцен. літ. вечора / Г. Дегтярова // УКр. мова й л-ра в серед. шк... - 2005. - № 7/8. - С. 45-48.

Дудар І. Народні джерела світобачення Богдана Лепкого / І. Дудар // Дивослово. - 2005. - № 1. - С. 52-55.

Богданів Л. Богдан Лепкий. Син золотого Поділля // Говорить і показує Україна. - 2004. - 11 листоп. - С. 11.

Качкан В. Син золотого Поділля : «Мала проза» Богдана Лепкого в ключі української ментальності // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Історія укр. л-ри і культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.) : кн.5. - Л., 2002. - С. 105-114.     

Качкан В. Син золотого Поділля : Із Шевченкіани Богдана Лепкого // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Історія укр. л-ри і культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.) : кн.5. - Л., 2002. - С. 115-124.    

Качкан В. Син золотого Поділля :Василь Стефаник у проекції Богдана Лепкого (за епістолярієм)  // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Історія укр. л-ри і культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.) : кн.5. - Л., 2002. - С. 125-129.    

Качкан В. Син золотого Поділля : Коли зоря сходить у небо безсмертя [з епістолярної спадщини Богдана Лепкого] // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Історія укр. л-ри і культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.) : кн.5. - Л., 2002. - С. 130-144.  

Подуфалий В. Українські пісні на слова Богдана Лепкого // Нар. творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 75-78. 

Могильний А. Амбасадор нашої культури : [Про Б. Лепкого] // Голос України. - 2002. - 19 листоп. С. 13.

Качкан В. Висока зоря Богдана Лепкого : До 130-річчя від дня народж. // Галичина. - 2002. - 9 листоп.

Васенко І. Тема Шевченка у творчості Богдана Лепкого // Дивослово. - 2002. - № 11. - С. 68-69.

Орленко П. Повернення із небуття : [Про Б. Лепкого] // Істор. календар 2002. - К., 2002. - С. 389-390.

Арсенич П. Карпатськими шляхами Богдана Лепкого : Путівник. - Івано-Франківськ, 1999. - 42 с.

Арсенич П. Богдан Лепкий на Прикарпатті // Новий час. - 1992. - № 37 (листоп.-груд.).

Богдан Лепкий (1872-1941) // Історія української літератури ХХ століття. Кн. 1 (1910-1930-ті р.). - К., 1993. - С. 33-43; Васильчук М. Літературне краєзнавство. - Коломия, 2007. - С. 23-26; Діячі науки і культури України. - К.; Чернівці, 2010. - С. 343-345; Качкан В. Постаті. Т 2. - Івано-Франківськ, 2013. - С. 194-212.

Погребенник Ф. Богдан Лепкий. - К. : Знання, 1993. - 64 с.; Качкан В. Одкровення. Т. 2. - Івано-Франківськ, 2017. - С. 84-96; Антологія української містичної прози. - Харків, 2018. - С. 43-68; Парипа О. Великі українці без масок. - Івано-Франківськ, 2017. - С. 357-359.; Качук Т. Українська література... - Київ, 2016. - С. 108-112.

Біографічна довідка: [Б. Лепкого] // Край. - 1992. - 7 листоп. ; Золота кн. Т. 2. - К., 2001. - С. 132-133.

Нижник О. Пісення лірика Б. Лепкого // Поліття. - 1995. - № 16 (квіт.).

Скальська У. Перші вінки від Карпатського краю на могилі Б. Лепкого : [Розповідь про поїздку групи укр. інтелігентів до Кракова] // Поліття. - 1995. - № 25 (серп.); Рогатинська земля. Т. 2. - Нью-Йорк - Париж - Сидней - Торонто, 1996. - С. 189-192, 437-441.

Скальська У. Богдан Лепкий володів єдиною мазепинською реліквією // Галичина. - 1994. - 24 листоп.

Кут С. Б. Лепкий - літературознавець // Поліття. - 1997. - № 34 (жовт.); Мазурак Я. Літературна Бережанщина. - Бережани, 2000. - С. 76-79.

Федунь М. У душах воскресає віра: [Про кн. Б. Лепкого « Про життя і твори Тараса Шевченка»] // Верховин. вісті. - 2004. - 9 квіт.

Ільницький М. «Найпопулярніша постать на галицькому грунті...» [Б. Лепкий] // Лепкий Б.С. Твори : В 2 т. Т. 1. - К., 1991. - С. 5-30.

Грабовецький В. Історична тетралогія Богдана Лепкого : До 120-річчя від дня народження письменника // Галичина. - 1992. - 16 верес.

Зорій М. Він світ лікував добром : Спогади про Б. Лепкого // Галичина. - 1992. - 2 верес.

Качкан В. «Ах як цей папір пече!» : із творч. секретів Б. Лепкого // Прикарпат. правда. - 1992. - 13 трав.

Кобрин В. «Чи на світі що гіршого є, як туга за тобою, мій краю?» : [З життєпису Б. Лепкого] // Поліття. - 1992. - № 6 (лют.).

Коритко Р. Черчанські літнища Богдана Лепкого // Первал. - 1992. - № 3-4. - С. 79-81.

Полєк В. Не тільки галицький, а й видатний український письменник : ( твори Б. Лепкого за рубежами України) // Зах. Кур'єр. - 1992. - 3 верес.

Рудковський М. Стежками Богдана Лепкого : До 120-річчя з дня народження // Галичина. - 1992. - 26 серп.

Скальська У. Вистраждане щастя Богдана Лепкого : [Про подружнє життя письменника] // Новий час. - 1993. - 4 груд.

Луців Л. Богдан Лепкий - співробітник видань УНСоюзу // Альманах УНС на 1969р. - Нью-Йорк, 1969. - С. 264-275.

Ільницький М. Похилився поет над минулим... [Подається факт перебування Б. Лепкого в Черче Рогатин. р-ну] // Голос пайовика. - 1992. - № 46 (листоп.).

Селезінка В. Чуєш, брате мій :  [Про Богдана і Левка Лепких] // Світ молоді. - 1991. - 6 верес.

Шараневич О. «Чуєш, брате мій...» : До 50-ї річниці з дня смерті Б. Лепкого // Поліття - 1991 - №19 (лип.).

Ільницький М. М'якість колориту і ніжність почуття : [Про творчий шлях Б. Лепкого] // Друг читача. - 1989. - 30 черв.

Пархуль П. Поет, прозаїк, громадянин [Б. Лепкий] // Голос Опілля. - 1990. - 17 листоп.

Рудковський М. І тая хата, і село... : [Про шевченкознавця, нашого краянина Б. Лепкого] // Молодь України. - 1989. - 11 берез.

Богдан Лепкий : таким його знали : [Спогади] // Голос Опілля. - 1991. - 24 серп.

Флис Р. І наш народ не вмре! [Літ. музичний вечір присвячений Б. Лепкому відбувся в Яремчанській міськ. бібліотеці] // Вісник Надвірнянщини. - 1990. - 17 листоп.

Іванцев Д. Український Демосфен : [Професор, поет Б. Лепкий, виходець з Галичини] // Машинобудівник. - 1990. - 12 жовт.

Горняткевич Д. Богдан Лепкий як маляр : [У 100-річчя його народж] // Визвол. шлях. - 1973. - № 3. - С. 320-324.

 

Оновлено 12-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка