Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Творчий доробок автора у фондах бібліотекиЛепкий Б. Вибрані твори. Т. 1 . Мотря : Іст.повість ; Сотниківна : Іст.картина з чпасів Івана Виговського / Б. Лепкий. - Т.: Збруч, 2004. - 350 с.

Книгу знаного українського письменника Богдана Лепкого (1872- 1941) склали два його твори, об'єднані спільними темами державницької діяльності гетьманів, боротьби козацтва за волю українського народу.

«Мотря» започатковує цикл повістей «Мазепа», про що детальніше йдеться в передмові (видавництво планує випустити ці повісті протягом найближчого часу). У центрі твору - кохання дочки генерального судці Кочубея і гетьмана Івана Мазепи. Дія відбувається на тлі важливих історичних подій.

«Сотниківна» розповідає про дещо раніший період в історії України - час, коли гетьманом був Іван Виговський; зокрема, про битву козацького війська під його орудою з московськими полками 1659 року біля Конотопа.

Обидва твори подані за першодруками ( відповідно 1926 і 1927 рр.); тексти опубліковані (на основі видань «Мотря» («Каменяр», 1991, редактор Д. Сапіга) і «Вибрані твори» Б. Лепкого, т. 2 ( «Наукова думка», 1997, упорядник Ф. Погребённик, редактори В.Коваленко і В.Береговий) за сучасним правописом із збереженням лексичних, морфологічних та стилістичних особливостей мови автора.

Лепкий Б. С. Вибрані твори. Т. 2 : Мотря : іст. повість ; Орли : іст. оповід. з років 1734-1750 ; Крутіж : іст. повість ; Оповідання / Б. Лепкий. - Т. : Збруч, 2006. - 399 с.

Цим томом продовжуємо ознайомлювати читачів із творчістю визначного українського письменника Богдана Лепкого (1872-1941).

Започатковує збірник другий том історичної повісті «Мотря». (Перший том побачив світ у нашому видавництві у 2005 р. в одній книзі з історичною повістю «Сотниківна»; там була також подана обширна стаття про життєвий і творчий шлях Б. Лепкого). У центрі повісті «Мотря», дія якої відбувається на тлі важливих історичних подій,- кохання дочки генерального судці Кочубея до гетьмана Івана Мазепи.

Історичне оповідання «Орли» повертає до років 1734 -1750, коли в Україні після смерті гетьмана Данила Апостола почалася доба так званого «міжгетьманства», характерного посиленням московських катувань та знущань, насаджуванням деспотичного царського режиму.

У повісті «Крутіж» Б. Лепкий відобразив епізоди ще ранішого історичного періоду - Руїни (1663-1687). Фахівці по праву відносять цей твір до найкращих в українській художній літературі на теми минулого нашої країни.

Усі три твори подані за першодруками (відповідно 1926, 1934 і 1941 рр.); тексти опубліковані на основі видань «Мотря» («Дніпро», 1992, редактор Р. Горак), твори Б. Лепкого у 2 тт., т. 2 («Наукова думка», 1997, упорядник Ф. Погребенник, редактори В. Коваленко і В. Береговий) і твори Б. Лепкого у 2 тт., т. 2 («Дніпро», 1991, упорядник М. Ільницький, редактор Л. Пономаренко) за сучасним правописом із збереженням лексичних, морфологічних та стилістичних особливостей мови автора.

Для кращого ознайомлення з творчістю письменника подаємо також його оповідання.

Лепкий Б. Вибрані твори [Текст]. Т. 3 : Не вбивай ; Батурин : іст. повісті / Б. Лепкий. - Т. : Збруч, 2008. - 487 с.  

Ознайомлюючи читачів з творчістю визначного українського письменника Богдана Лепкого (1872-1941), пропонуємо продовження його історичної епопеї про Гетьмана України Івана Мазепу. Початок цього циклу - повість «Мотря» видрукована у нашому видавництві в першому (2004) і другому (2006) томах вибраних творів Б. Лепкого.

У цьому збірнику вміщені повісті «Не вбивай» і «Батурин». Перша висвітлює перебіг подій, унаслідок яких було страчено батька Мотрі - генерального суддю Василя Кочубея, а також складну дипломатію з російським царем Петром І. У другій йдеться про вибір І. Мазепи - обравши шведів за спільників, боротися проти Петра І та про те, як військо під командуванням О. Меншикова зруйнувало гетьманську столицю - Батурин.

Обидві повісті подані за першодруками (відповідно 1926, 1927 рр.); тексти опубліковані на основі однотомника цих творів (К., «Дніпро», 1992; упорядник Р. Горак) за сучасним правописом із збереженням лексичних, морфологічних та стилістичних особливостей мови автора.

Богдан Лепкий. Вибрані твори: У 2 т. / Упорядкув та передм.

Н. І. Білик, Н. І. Гавдиди; Прим. Н. І. Білик.- К.: Смолоскип, 2011. - Т. 1. - 606 с.

До першого тому «Вибраних творів» видатного українського письменника та громадсько-культурного діяча Богдана Сильвестровича Лепкого (1872-1941) ввійшли його поезії, віршовані драми, повість «Зломані крила», оповідання та новели, а також спогади. Більшість цих творів опубліковано в Україні вперше.

Богдан Лепкий.Вибрані твори: У 2 т. / Упорядкув. та передм. Н. Білик, Н. Гавдиди; Прим. Н. Білик, Н. Гавдиди, Л. Білик. -К.: Смолоскип, 2011.-Т. 2.-616 с.

До другого тому «Вибраних творів» видатного українського письменника, вченого, культурно-просвітнього та громадсько-політичного діяча Богдана Сильвестровича Лепкого (1872-1941) ввійшли його публіцистичні статті, промови, наукові розвідки та дослідження, більшість з яких опубліковано в Україні вперше.

Лепкий Б. Вибране [Текст] / Б. Лепкий. - Л. : Світ, 1990. - 184  с.

У книгу увійшли довго і несправедливо замовчувані твори письменника (оповідання, спогади), які сьогодні відновляють справжню картину літературного процесу минулих десятиліть. Для широкого кола читачів.

Лепкий Б. З-під Полтави до Бендер ; Крутіж [Текст] : іст. повісті  / Б. Лепкий. - Л. : Червона Калина, 1991. - 335 с. 

 До книги увійшли дві історичні повісті: «З-під Полтави до Бендер»(1955) та «Крутіж» (1941).

Лепкий Б. Крутіж [Текст] : іст. повісті / Б. Лепкий. - К. : Веселка, 1992. -  390 с.

Після тривалої перерви знову широко видають­ся в Україні твори Богдана Лепкого, талановитого поета і новеліста, драматурга і романіста, публі­циста і критика, збирача народної творчості та її популяризатора, історика й філософа, видавця і педагога.

Історичні повісті, що ввійшли до книжки, охоп­люють важливі періоди історії українського наро­ду: «Вадим» та «Каяла» відтворюють події часів Київської Русі, «Крутіж» та «Орли» - життя на Україні по смерті Богдана Хмельницького.

Лепкий Б. Мазепа [Текст]: трилогія . Мотря : іст. повість  : у 2 т. / Лепкий Б. - Л. : Каменяр, 1991. - 423 с. 

Трилогія «Мазепа» відомого українського письмен­ника (1872-1941) відображає складні історичні процеси, що відбувалися на Україні в першій чверті XVIII століття. В основі першої книги трилогії - повісті «Мотря» - кохання старого гетьмана України І. С. Мазепи й дочки генерального судді Мотрі Кочубеївни. У радянський час повість друкується окремою книгою вперше.

Лепкий Б. Мазепа [Текст] : трилогія. Мотря : іст. повість : у 2 т. / Лепкий Б. - Л.  :  Червона Калина, 1991. - 387 с.

Трилогія «Мазепа» відомого українського письменника Б. Лепкого (1872-1941) відображає історичні процеси, які проходили на Україні в першій чверті XVIII століття. В основі першої книги трилогії - повісті «Мотря» - любов старого гетьмана України І. С. Мазепи і доньки генерального судді Мотрі Кочубеївни. В радянський час повість видається окремою книгою вперше.

Лепкий Б. Не вбивай ; Батурин [Текст] : іст. повісті / Лепкий Б. - Л. : Червона калина, 1991. - 450 с.

До книги увійшли дві історичні повісті: «Не вбивай» та «Батурин».

Лепкий Б. Мазепа [Текст] : трилогія. Полтава : іст. повість : у 2 т. / Лепкий Б. - Л. : Червона калина, 1991. - 407 с.

До книги увійшла історична повість «Полтава» у двох томах. 

Лепкий Б. С. Твори: В 2 т. Т. 1: - Поезія. Оповідання і нариси. Історичні повісті. / Б. Лепкий. - К. : 1991. -  862 с.

Богдан Лепкий (1872-1941)-талановитий поет, прозаїк, перекладач, критик та історик літератури, видавець, педагог - професор Ягеллонського університету. Всюди відома пісня «Чуєш, брате мій...» написана на його слова.

На початку творчого шляху належав до групи «Молода Муза»; він - автор реалістичних оповідань, цікавих історичних повістей, трилогії про Мазепу.

До першого тому ввійшли найповніша добірка поезій, оповідання, історичні повісті.

Лепкий Б. Твори [Текст] : в 2 т. Т. 2 : Повість. Спогади. Виступи / Лепкий Б. - К. : Дніпро, 1991. - 719 с.

До другого тому ввійшли повість «Веселка над пустарем» та мемуарні оповіді «Казка мойого життя», в яких постає широка панорама побуту тогочасної галицької провінції, показано стан школи, театру тощо. У циклі «Три портрети» подано образи Франка, Стефаника, Оркана, вміщено й інші спогади і виступи.

Лепкий Б. С. Твори [Текст] : в 2 т.  Т. 1 : Поетичні твори.  Прозові твори.  Мемуари / Лепкий Б. С. - К. : Наук. думка, 1997. - 845 с.

Друкуються вірші та поеми зі збірок поета - «Осінь», «З гибин душі», «Доля», «Під тихий вечір», прозові твори - оповідання, новели, а також мемуари - «Казка мойого життя. Бережани».

Лепкий Б. Твори [Текст] : в 2 т. Т. 2 : Прозові твори / Лепкий Б. - К. : Наук. думка, 1987. - 694  с.  

До тому ввійшли оповідання, новели і повісті Б. Лепкого, які, за єдиним винятком, не друкувалися після 1934 р. Автор розкрився в них як патріот і гуманіст, майстер історичної белетристики, іронії та гумору.

Лепкий Б. Битва за Україну [Текст] : [роман] / Лепкий Б.; Богдан Лепкий. - Донецьк : БАО, 2012. - 479 с.

Шелестять під Полтавою високі трави, ніби заколисують мертвих воїнів. Три сотні років тому тут гуркотіли гармати, здіймала пил важка кіннота і виблискували багнетами піхотні лави. Полтавський бій - гірка пам'ять України...

На сторінках історичного роману Богдана Лепкого ви зустрінетеся з гетьманом України Іваном Степановичем Мазепою, шведським королем Карлом XII та його воєначальниками, козацькими ватажками та українським людом.

Триває битва за Україну, і кожний чинить так, як велять йому Господь та власне сумління.

Видання адресоване широкому читацькому загалу.

Лепкий Б. Життєпис Тараса  Шевченка [Текст] / Лепкий Б. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 214 с.    

Основу цієї ювілейної книжки становить науково-популярна біографія Тараса Шевченка, написана 90 років тому Богданом Лепким як передмова до повного видання творів Кобзаря, підготовленого ним у Кракові 1918 р. і виданого "Просвітою" 1919р. (Київ-Ляйпціг, 240 ст.).Півстоліття вона була недоступною українському читачеві.

В 1994 р. ця біографія п. н. "Про життя і твори Тараса Шевченка" вийшла окремою книжкою в Тернополі невеликим накладом без списку використаної Богданом Лепким літератури, з обмеженою кількістю ілюстрацій, однак і вона вже стала бібліографічною рідкістю.

Підготовлене нами до 190-ліття від народження Тараса Шевченка перевидання вже згаданої передмови п. н. "Життєпис Тараса Шевченка" вміщує повний комплект (108) ілюстрацій, повний список літератури, з використанням більш сучасного правопису.

Книжка розрахована на викладачів української літератури, студентів, учителів, учнів середніх шкіл та всіх шанувальників Шевченка, спраглих правдивого слова про Генія України.

Лепкий Б. Наше письменство: Корот. огляд  укр. л-ри від найдавніших до теперішніх часів/ Лепкий Б. - Краків, 1941. - 135 с. 

Лепкий Б. Казка мойого життя [Текст] / Лепкий Б. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1998. - 253 с.

У книзі «Казка мойого життя» постає широка панорама життя тогочасної галицької провінції, показано стан школи, театру.

Лепкий Б. Цвіт споминів [Текст] : тв.  для дітей / Лепкий Б. - Т. : Джура, 2002. - 184 с. 

У книзі " Цвіт споминів" зібрано твори для дітей талановитого українського письменника Богдана Лепкого: поетичні переспіви народних казок, великодня, новорічна та різдвяна поезія, ліричні прозові спогади та оповідання.

Казки письменника - це чудесний дивосвіт переказів і вірувань, а також уяви, мрій і видінь, що ними незмінно супроводжується становлення дитячої свідомості. Усі твори митця позначені невимовною ностальгійністю, українським національним колоритом. Тому кожен юний читач, що прочитає "Цвіт споминів'. відчує гострішу потребу дужче любити свою Україну. А ще ці твори глибоко релігійні, наснажені високою духовністю, вони навчають юного читача любові до Бога, церкви, і вчать його шукати вищого призначення у вірі, в тісній єдності з Творцем світу і людини. В цьому непроминальна й незаперечна цінність даної книги.

Для школярів, учителів та усіх зацікавлених читачів.

Лепкий Б. Казка мойого життя / Б. Лепкий. - 2-е вид., випр. і допов. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. - 299 с. 

Запропонована нашим сучасникам повість Богдана Лепкого "Казка мойого життя" виходить у повному обсязі вперше в Україні окремою книжкою. Написана на схилі життя після трагічної втечі Богдана Лепкого з улюбленої "Богданівки" в чарівному живці "Черче", з рідного краю, до якого не було вороття, "Казка мойого життя" - це зворушливе повернення в дитинство, де "колисав мою колиску вітер рідного Поділля", в юність у Бережанах. З такою тремтливою ніжністю до рідної природи, рідного люду, найближчого свого оточення, для яких прагнув здобути чарівну квітку щастя все своє невтомне життя, описав Богдан Лепкий захоплення тендітного хлопчика Білим Світом, жагу пізнання його найпотаємніших, загадкових аспектів настільки щиро і безпосередньо, що мимоволі стаєш учасником тих давноминулих, але таких близьких серцю кожного з нас подій!

Нарешті вона стає доступною українському читачеві, який зможе поринути в опоетизовану автором ідилію інтелігентської сім'ї в галицькій провінції початку XX ст.

Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка  / Б. Лепкий. - К. : Україна, 1994. -  173 с.

Книга про геніального українського народного поета, художника, мислителя Тараса Шевченка належить перу Богдана Лепкого (1872-1941), чий багатий доробок на ниві української літератури після довгих десятиліть забуття знову повертається читачам України.

Друкується за виданням: Шевченко Т. Повне видання творів.- Київ - Лейпціг,-Т. 1 - (1919).

Лепкий Б. Під тихий вечір : повість-казка / Богдан Лепкий. - Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2018. - 357 с. 

Ця маловідома повість класика української літератури Богдана Лепкого розкриває і драму двох люблячих людей, яким за суспільними «законами» не судилося бути в парі, і проникнення в пануючі верстви населення віянь нового часу. Сумовита історія має казковий фінал. За щастя таки треба боротися! Текст подано за сучасним правописом зі значним збереженням лексичних, фразеологічних, морфологічних особливостей, притаманних мовленню письменника й характерних для галицької говірки періоду написання твору. Для широкого кола читачів.

Лепкий Б. Сотниківна [Текст] : Історична картина з часів Івана Виговського : повість / Б. Лепкий; інсценізації : О. Скалозуба, Б. Мельничука. - Т. : Богдан, 2012. - 280 с.

До збірника увійшли повість Богдана Лепкого «Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського» та дві її інсценізації, які здійснили Олекса Скалозуб і Богдан Мельничук; ці три твори опубліковано в одній книжці вперше.

Лепкий Б. Присвяти Василеві Стефаникові : збірник / Б. Лепкий. - Т. : Лілея, 1997. -  98 с.

У книжці історико-літературних і мемуарно-епістолярних матеріалів «Богдан Лепкий. Присвяти Василеві Стефаникові», що її упорядкував Федір Погребенник, перед читачем вперше розкривається довголітня дружба між письменниками крізь призму науково об'єктивних, літературно-критичних оцінок творчості видатного новеліста, спогадів і листів. Вперше зібрані воєдино, художньо-критичні, мемуарні і епістолярні документи, що не могли бути опубліковані раніше.

Збірник розрахований на широке коло шанувальників українського художнього слова.

Виходить як перший випуск «Бібліотеки Б. Лепкого», започаткованої музеєм цього письменника в Бережанах.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка