Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Навчальні посібники та дослідженняМонолатій І. Коломийська округа 1941-1942 р.р. на сторінках газети «Воля Покуття» : Бібліогр. покажчик І. Монолатій - Коломия : Музей історії м. Коломиї, 1996. - 17 с. : іл.

У пропонованому бібліографічному покажчику «Коломийська округа 1941-1942 р.р. на сторінках газети «Воля Покуття» подано 108 інформацій газети «Воля Покуття», що торкаються етно-політичного то етно-соціального становища Покуття під час німецької окупації краю, а також 33 друковані праці - книжки, монографії, регіональні збірники, статті про недавнє минуле, публікації в академічних та періодичних виданнях, представлені вітчизняними та зарубіжними авторами. Бібліографічний масив зібраної та упорядкованої літератури зберігається у державних музеях та архівах Івано-Франківської області.

Для студентів, науковців, музейних та архівних працівників.

Монолатій І. Коломиєзнавство [Текст] : нариси історії Коломиї у контексті взаємовідносин слов'ян. народів / Монолатій І.; Іван Монолатій. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : [б. в.], 1996. - 208 с. : іл., карти.

Нариси є першим навчальним посібником, спеціально присвяченим історії Коломиї у контексті взаємовідносин слов'янських народів. Обгрунтовується значення цього міста у подіях як вітчизняної історії, так і сусідніх слов'янських країн. Широко розглядаються питання історії, політики, економіки і культури міста над Прутом.

Рекомендовано Вченою Радою Музею історії міста Коломиї як навчальний посібник для учнів та студентів навчальних закладів міста.

Монолатій І. Духовна Коломия [Текст] : (причинки до історії християнства Коломиї) / Монолатій І.; Іван Монолатій. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : [б. в.], 1998. - 27 с.

У виданні висвітлено основні віхи історичного минулого християнських конфесій Коломиї, розмаїтість релігійної думки.

Розраховано на учнів та студентів навчальних закладів міста, буде корисним для вчителів історії, культури та релігієзнавства.

Монолатій І. С. Державницька школа української історіографії Українського вільного Університету в Мюнхені [Текст] / Монолатій І. С. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Музей історії м. Коломиї, 1999. -  42 с.

У дослідженні Івана Монолатія розглядаються шляхи становлення державницької школи української історіографії Українського Вільного Університету в Мюнхені (1946-1991рр.), аналізуються праці видатних українських вчених у контексті історії Центральної та Східної Європи.

Видання розраховане на студентів історичних факультетів, широкий читацький загал, усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної історичної науки.

Монолатій І. Німецькі колонії Галичини в таблицях : довідник / І. Монолатій. - Коломия : Регіональний науково-дослідний центр при МІК; Коломийський осередок НТШ, 2000. - 56 с.

У виданні досліджуються актуальні історико-етнологічні проблеми українсько-німецьких відносин в Галичині, показано заселення та розвиток німецьких колоній краю, їх організаційне та правове оформлення в умовах Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) та Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.) .

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України ХІХ-ХХ ст., історичними зв'язками українського та німецького народів в Галичині.

Монолатій І. Коломия в часи Західноукраїнської Народної Республіки [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Монолатій І.; Іван Монолатій ; [наук. ред. В. Марчук]. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : [б. в.], 2000. - 78 с.

У навчально-методичному посібнику проаналізовано шляхи становлення та розвитку державотворчих процесів в місті Коломиї, що на Івано-Франківщині, в період Західноукраїнської Народної Республіки на Покутті (1918-1919 рр.), висвітлено маловідомі сторінки історичного коломиєзнавства. Більшість подій політичної історії Коломиї висвітлюється вперше.

Видання розраховане на істориків-краєзнавців, науковців, всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії рідного краю. Буде корисним для викладачів закладів вищої освіти України І-ІІ рівня акредитації для опрацювання курсу історії України.

Монолатій І. Мюнхенська школа історії України (1946-1991) [Текст] : історіогр. дослідж. / Монолатій І., Вишиванюк О. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : [б. в.], 2001. -  131 с.

У дослідженні проаналізовано основні віхи діяльності державницької школи української історіографії Українського Вільного Університету у м. Мюнхені, Федеративна Республіка Німеччина (1946-1991 рр.). Підготовлене на широкій джерельній базі, з урахуванням спеціальної літератури, дослідження висвітлює організаційний поступ, ідеологічний розвиток цієї державницької школи, розкриває напрям її діяльності в царині історичних студій, відображає основні наукові напрями української діаспори в зазначених хронологічних рамках...

Рекомендовано як експерементальний навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти України із спеціальностей «Історія України», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Монолатій І. Німці у Галичині (1772-1923) : координати німецько-українських взаємин [Текст] / Монолатій І. - Львів ; Коломия : [б. в.], 2001. -  56 с.

У брошурі викладено найбільш вагомі віхи історії німецько-українських взаємин у Галичині 1772-1923 рр. Розглянуто різні аспекти історичного минулого німців у Галичині, їх особливості. Подається рекомендована література для самостійного вивчення історичних зв'язків українського і німецького дослідження німецької меншини Галичини на сучасному етапі.

Для істориків, етнологів, краєзнавців, архівних та музейних працівників, а також всіх, хто цікавиться малодослідженими аспектами історії України.

Монолатій І. Від контактів до співпраці : соціально-економічне становлення та культурний розвиток німців у Галичині (1772-1940) [Текст]. Ч. 1 : Австрійський період ЗУНР (1772-1923) [Текст] / Монолатій І. - Коломия (Івано-Франків. обл.): Вік, 2002. -  228 с.

Монографія є першою частиною дослідження, спеціально присвяченого соціально-економічному та культурному розвитку німців у Галичині 1772-1940 рр. - часу інтенсивного розселення на західних теренах України до переселення на німецькі землі в 1939/40 рр. Перша частина монографії розкриває зміст цієї важливої історико-краєзнавчої проблеми від австрійського періоду до державотворчих кроків Західно-Української Народної Республіки...

Для наукових працівників, викладів вищої школи, студентів, усіх, хто цікавиться малодослідженими аспектами історії України та міжнародними зв'язками.

Монолатій І. Видавець Яків Оренштайн і проблема міжнаціональних відносин [Текст] / Монолатій І. - Коломия (Івано-Франків. обл.): Вік , 2003. -  64 с.

У брошурі, на базі використання широкого кола джерел, здійснено спробу простежити діяльність єврейського видавця Якова Сауловича Оренштайна (1875-1944?), спрямовану на налагодження міжнаціональних взаємин у Галичині у період 1903-1925 рр.

Брошура розрахована на науковців, викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться малодослідженими аспектами історії України.

Монолатій І. С. Бюрократія і бюрократизм в системі політичної влади: Зб. навч.-метод. матеріалів/ Монолатій І. С. - Івано-Франківськ, 2006. - 65 с.

Збірник навчально-методичних матеріалів, що стосуються бюрократії і

бюрократизму в системі політичної влади, містить узагальнюючу інформацію

змістових модулів, які взаємопов'язані між собою і розглядають теорію i практику бюрократії  і бюрократизму, вивчають модернізацію українського суспільства i його бюрократичні деформації, розкривають бюрократичні деформації свідомості й поведінки управлінських кадрів. Для кращого засвоєння навчального матеріалy, збірник містить визначення, a також оригінальні висловлювання про бюрократію і бюрократизм.

Видання орієнтовано на самостійну роботу слухачів, які навчаються за

професійними програмами підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, студентів та слухачів вищих навчальних закладів у процесі вивчення навчальних дисциплін спеціальностей „політологія" і „державне управління", а також для самоосвіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Монолатій І.  Жити і давати жити іншим [Текст] : Німецький дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери / Монолатій І. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 159 с.

Книжка I. Монолатія - комплексне дослідження німецького фактора в етнополітичній та конфесійній мозаїці західноукраїнських земель від середньовіччя до першої третини ХХ ст. , тривалих німецько-українських взаємин y політичній, економічній і культурній царинах, державно-церковних відносинах тощо.

Обгрунтовано тезу, що прибулі до Галичини австрійські німці та німці зі східноєвропейських теренів суттєво відрізнялися від німців ‹батьківщини» своєю психологією, мовою, релігійністю, культурною традицією і способом життя - останні розглядали  їх по суті як чужинців. У випадку з пізнішими колонізаційними хвилями середини і кінця XIX ст. ці відмінності були ще разючішими. Доведено, що міжкультурна взаємодія галицьких німців з їхнім поліетнічним оточенням розгорталася нa різних рівнях і реалізувалася в безлічі форм. Перший рівень охоплював безпосередні контакти німецьких колоністів з населенням західноукраїнського регіону. Другий рівень, на якому розгорталася кроскультурна взаємодія, реалізувався через макровпливи, які діяли на розвиток міжетнічних стосунків. Серед таких потужних факторів, які опосередковано справляли вплив на перебіг міжетнічних контактів y регіоні, були законодавча політика, модернізація, внутрішньодержавні і загальносвітові процеси.

Книжка адресована історикам, політологам, краєзнавцям, студентам та широкому колові читачів, що цікавляться міжнаціональними взаєминами.

Монолатій І. С. Образ українців і України в суспільній думці Німеччини (з найдавніших часів до середини ХХ століття) [Текст] : [навч.-метод. матеріали]  / Монолатій І. С., Т. П. Монолатій ; [за ред. Я. Довгана]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. -  52 с.

У спеціальному курсі досліджуються історичні, культурні, політичні й економічні взаємини України та Німеччини, сучасний стан і основні проблеми двосторонніх відносин з урахуванням зарубіжного й вітчизняного досвіду.

                   Методичні матеріали містять програму контролю теоретичної практичної підготовки студентів зі спеціального курсу, анотовану навчальну програму, рекомендовану наукову, навчальну і довідкову літературу. Розкриваються маловідомі сторінки відносин українського та німецького народів від Старокиївської  держави до середини XX століття, розглядаються проблеми історичної германістики та питання формування образу українців і України в

суспільній думці Німеччини.

Навчально-методичні матеріали розраховані на слухачів курсу, викладачів, аспірантів і докторантів гуманітарних спеціальностей вишів й усіх, хто цікавиться взаєминами України тa європейського світу в соціоісторичній і культурній ретроспективі.

Монолатій І. Разом, але майже окремо [Текст] : Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1914 рр. [монографія] / Монолатій І. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 735 с.

Книга І.С. Монолатія - це дослідження соціокультурного феномену міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях, ключові ролі етнонаціональних спільнот у формуванні міжернічних стосунків у період політизації етнічностей. У монографії з'ясовується  проблема взаємодії етнонацій (українців, поляків, євреїв, румунів, німців та інших), а їхній міжгруповий інтеракціонізм розглядається з нових методологічних позицій. Застосовуючи проблемний та проблемно-хронологічний підходи, автор вивчає взаємодію етнополітичних акторів етнічних спільнот, досліджує діалектику міжетнічних взаємин у параметрах їхнії суперечностей, конфліктів і пошуків компромісів у підавстрійських Галичині й на Буковині в 1867-1914 рр.

Книжка адресована політологам, історикам і студентам, що вивчають етнополітичні процеси.

Монолатій І. С. Політична географія (програма курсу, тематика лекційних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи, програмові вимоги) [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Монолатій І. С. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 47 с.

Навчально-методичний посібник з курсу «Політична географія» містить пояснювальну записку, тематичну структуру курсу, перелік питань, які розглядаються у рамках лекційних та семінарських занять, програмові вимоги, перелік визначень та понять навчального курсу, завдання щодо характеристики держав світу з використанням карти.

Монолатій І. Міжгрупові інтеракції в етнополітологічному дискурсі: проблеми теорії та методології [Текст] : [монографія] / Монолатій І. ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 192 с.

У монографії обгрунтовано теоретичні основи, методологію та методику етнополітологічного дослідження міжгрупових інтеракцій. Охарактеризовано сучасний доробок з проблем інтеракціонізму, зокрема міжетнічної взаємодії, розкрито взаємозумовленість теоретико-методологічних дискурсів політичної активності етнонаціональних спільнот і груп. Проаналізовано феномен політичної та громадянської участі через призму взаємодії політичних акторів в умовах поліетнічного суспільства.

Для етнополітологів, етносоціологів та істориків.

Монолатій І. С. Основи геополітики (програма курсу за вибором, тематика лекційних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи, програмові вимоги) [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Монолатій І. С. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 31 с.

Навчально-методичний посібник з курсу «Основи геополітики» містить тематичну структуру курсу за вибором - пояснювальну записку, тематичну структуру, перелік питань, які і розглядаються у рамках лекційних та семінарських занять, основні поняття, програмові вимоги до курсу, рекомендовану основну та додаткову літературу.

Монолатій І. Інші свої. Політична участь етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини [Текст] : [монографія] / Монолатій І. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 430 с.

У книжці досліджуються інституційні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорщини, що стосуються забезпечення прав та потреб етнічних політичних акторів, процесів зовнішньої та внутрішньої інституціоналізації українських, польських, єврейських, румунських і німецьких політичних акторів Галичини і Буковини. Автор характеризує нормативно-правову основу формалізації політичної участі громадян, пріоритети політики держави в умовах етнічного пробудження, простежує генезу етнічного каталізатора політичної мобілізації, визначає співвідношення професійної структури та ліній соціального розмежування в етнічному вимірі, а також аналізує платформи та стратегії діяльності політичних партій, створених за етнічним принципом. Окремо розглядаються мобілізаційні фактори електоральної та протестної електоральної участі, каталізатори конкуренції між різностатусними етнонаціональними спільнотами, варіативність захисту групових інтересів, компроміси та консенсуси формалізованих та неформалізованих етнічних політичних акторів.

Книжка адресована політологам, історикам і студентам, що вивчають етнополітичні процеси.

Монолатій І. С. Етнонаціональні проблеми сучасного світу [Текст] : [метод. рек.] / Монолатій І. С. ; ДВНЗ "ПНУ ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ : [б. в.], 2016. - 32 с.
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Етнонаціональні проблеми сучасного світу» містять пояснювальну записку, програму навчальної дисципліни (лекційний курс та семінарські заняття), індивідуальні завдання, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, приклад когнітивного моделювання, рекомендовану літературу (основну та додаткову), контрольні питання.

Монолатій І. Коломиєзнавчий лекторій [Текст]. Зшиток 1 : З найдавніших часів до початку ХІХ сторіччя / Монолатій І.; Іван Монолатій. - [Івано-Франківськ] : [Лілея-НВ] : Галиц.-Укр. Накладня ім. Я. Оренштайна, 2019. - 134 с.

У першому зшитку науково-просвітницького проекту «Коломиєзавчий лекторій» почесного громадянина Коломиї Івана Монолатія представлені міні-лекції з історії та повсякдення цього міста з найдавніших часів до початку ХІХ сторіччя.

Для істориків, краєзнавців, учнів та студентів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Монолатій І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918-1923 років і теорії випадковостей  ХХ - початку ХХІ сторіч [Текст] / Монолатій І.; Іван Монолатій ; [передм. В. Великочого]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. - 352 с.

Дослідження Івана Монолатія присвячене маловивченим і дискусійним проблемам Української революції 1914-1923 рр., зокрема вивченню особливостей становлення і розвитку західноукраїнської державности 1918-1919 рр., окремим питанням політичної історії Західноукраїнської Народної Республіки в 1918-1923 рр. Ґрунтуючись на теоріях випадковостей, запропонованих вченими ХХ - початку ХХІ ст., автор пропонує новий погляд на події української історії початку ХХ ст. у її «галицькому» вимірі.

Для істориків, політологів, усіх, хто цікавиться сучасними інтерпретаціями історії Української революції 1914-1923 рр.

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка