Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Бібліографічні покажчикиІван Монолатій - історик, політолог, краєзнавець [Текст] : біобібліогр. анот. покажч. : до 40-річчя академіка / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. Х. Шовкопляс ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. - 104 с. : іл.

Біобібліографічний анотований покажчик підготовлений з нагоди 40-річчя від дня народження академіка Академії наук вищої школи України, доктора політичних наук, професора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, члена Національної спілки краєзнавців України та Наукового товариства імені Т. Шевченка Івана Монолатія.


 

Іван  Монолатій [Текст] : бібліогр. покажч. публ. за 1991-2006 рр. / упоряд. І. Набитович ; Коломийс.  пед. коледж Прикарпат. нац . ун-ту ім. В. Стефаника. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2006. - 96 с.

Бібліографічний опис книг, статей та інших друкованих праць І. Монолатія. У додатку подано перелік публікацій, що містять згадки про нього, а також перелік публічних виступів та матеріалів, уміщених в Інтернеті.

Іван Монолатій [Текст] : бібліогр. покажч. друк. праць за 1991-2011 рр. : (до 20-річчя краєзн., наук. та громад. праці) / Івано-Франків. від. НТШ [та ін.] ; [упоряд.: З. Жеребецький, М. Косило, В. Мойсишин]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 51 с.

Покажчик містить перелік друкованих праць члена-засновника історико-краєзнавчого об'єднання «Моє місто», члена Національної спілки краєзнавців України та Наукового товариства імені Шевченка, доктора політичних наук, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Івана Сергійовича Монолатія, а також інформацію про упорядкування, наукове редагування і рецензування видань упродовж 1991-2011 рр.

Відбір публікацій завершено в листопаді 2011р.

Для всіх, хто цікавиться розвитком сучасного українського краєзнавства, історичної й політичної наук на Прикарпатті.

 

Іван Монолатій [Текст]  : бібліогр. покажч. друк. праць : 1991-1998 / упоряд.: М. Арсак, М. Кочержук. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : [б. в.], 1998. -  8 с.

Бібліографічний покажчик містить перелік публікацій в періодичних виданнях, академічних збірниках та журналах завідуючого відділом науково-дослідницької роботи музею історії міста Коломиї, магістра філософії (історія) Івана Монолатія, опублікованих впродовж 1991-1998 рр.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка