Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Інтернет-ресурсиЛесь Мартович

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

МАРТОВИЧ ЛЕСЬ

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Martovich_L

Мартович Лесь Семенович

http://www.chl.kiev.ua/95/Writer_1/Martovbd.html

Біографія Леся Мартовича

https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/martovych-les-biografiya/

Мартович Лесь

https://sites.google.com/site/xatachytalnya1/pismenniki-prikarpatta/les-martovic

Мартович Лесь біографія

https://litgazeta.com.ua/biohrafiya-korotko/martovich-les-biografia/

Лесь Мартович - невмирущий талант українського слова

https://uain.press/blogs/les-martovych-nevmyrushhyj-talant-ukrayinskogo-slova-1172601

Лесь Мартович - Олекса Семенович Мартович - Біографія

https://ukrlit.net/biography/martovich.html

Лесь Мартович

https://chtyvo.org.ua/authors/Martovych/

Лесь Мартович

https://zbruc.eu/node/46957

Мартович Лесь

https://www.libruk.com.ua/martovych-les/

Лесь Мартович

https://drohobychyna.com.ua/section/osobistosti/les-martovich/

Грішниця. Мартович Лесь

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=4376

«Хитрий Панько» Лесь Мартович

https://ru.osvita.ua/school/literature/m/71175/

Мартович Лесь

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65959

Лесь Мартович. Твори

http://ukrbooks.com/ua/Les_Martovych/

Лесь Мартович:за людську гідність

http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2017/03/blog-post_15.html

Вулиця Мартовича

https://krmisto.gov.ua/ua/streets/detail/id/719.html

 

 

 

Оновлено 21-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка