Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів Михайла Андрусяка у фондах бібліотекиАндрусяк М. Брати вогню / М. Андрусяк. - Коломия: Вік, 2004. - 896 с.

Українська Повстанська Армія була єдиною оружною силою, яка на початку 40-х років XX століття виступила водночас проти кількох загарбницьких мілітарних потуг: німецької, московської, угорської, польської, румунської; впродовж десяти років вела безприкладну своїми героїзмом, масовістю, безкомпромісністю, жертовністю боротьбу. Про людей, які очолювали народну боротьбу на Прикарпатті, - провідників ОУН і командирів УПА, а також простих повстанців, - справжніх, хоча й досі не визнаних героїв України, розповідають сторінки книжки художньої документалістики Михайла Андрусяка "Брати вогню".

Андрусяк М. Брати грому : Худож.-докум. повість / Андрусяк М. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2001. - 797 с.; 2005. - 832 с.

Шановний читачу!

Ти перечитаєш сторінки повісті-літопису Михайла Андрусяка «Брати грому». Повісті про звичайних людей, українців, волею долі яким судилося стати легендарними борцями із звироднілим окупантом, витерпіти тортури в більшовицьких катівнях, пройти безоднями задротованих вмістилищ неволі і залишитися людьми, справжніми українцями. Літопису героїчно-трагічного періоду української історії - від польсько-німецько-більшовицької займанщини до днів проголошення і становлення Незалежності...

Андрусяк М. Брати просторів [Текст] : докум.-художня повість / Андрусяк М. - Коломия : Вік, 2007. - 838 с.

Особливістю книжки «Брати просторів», як і двох попередніх книжок трилогії Михайла Андрусяка («Брати грому» та «Брати вогню»), є документальна достовірність. Ключовий момент повісті - показ національно-визвольної боротьби українського народу як явища загальноукраїнського, чим змотивована і її назва. Автор правдиво описує штучно організований компартією голод на українських землях - геноцид українського народу (1932-33 рр.).

Повість - не лише захоплююча життєва епопея головного героя, кмітливого та відважного, але й збірний портрет українця XX століття, який не хотів терпіти чужинської наруги та свавілля над своїм народом.

«Брати просторів» - це своєрідна енциклопедія боротьби і життя в комуністичних концтаборах, посібник з виживання...

Андрусяк М. Дух і кров [Текст] : док.-худож. повість / Андрусяк М.; Михайло Андрусяк. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2016. - 400 с.

Документально-художня повість «Дух і кров» продовжує книжковий цикл «Народжені для безсмертя». В основу повісті лягли розповіді останнього керівника українського національно-визвольного руху середини XX століття генерал-хорунжого Василя Кука та архівні матеріали сгіецслужб кількох держав, використані також фрагменти спогадів інших учасників національно-визвольної боротьби, газетні матеріали. Від кінця 1935 року до травня 1937-го - такий часовий засяг твору.

Книжка адресована небайдужим до української історії читачам, які вміють думати й проводити паралелі між подіями минулими й сучасними, робити відповідні висновки з користю для майбутнього.

Андрусяк М. Залізо у вогні [Текст] : докум.-худож. повість : із циклу народженні для безсмертя / Андрусяк М.; Михайло Андрусяк ; [ред. М. Васильчук]. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2014. - 400 с.

В основу захоплюючої повісті лягли спогади-розповіді одного з видатних провідників національно-визвольної боротьби українців 1930-х - 1950-х років, останнього Головного Командира УПА Василя Кука, з яким автор був знайомий від початку 1980-х років, та архівні матеріали польських державних інституцій 20-х 8 30-х років минулого століття, як і свідчення багатьох учасників національно-визвольної боротьби.

Книжка розрахована на вдумливого читача будь-якого віку і соціального стану, небайдужого до правдивої історії української нації, своєї держави.

Андрусяк М. Кобзар - повстанець [Текст] : [оповідання] : 200-літньому ювілею Т. Шевченка присвячується / Андрусяк М.; Михайло Андрусяк. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2014. - 95 с.

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Андрусяк відомий читацькому загалові своїми документально-художніми повістями про український національно-визвольний рух середини XX століття та кількома книжками художньої прози.

У своїй книжці оповідань «Кобзар - повстанець» автор залишається вірним повстанській тематиці.

Книжка присвячується 200-літньому ювілеєві поета-повстанця Тараса Шевченка.

Андрусяк М.Останні з когорти "залізних" [Текст] : [документ.-худ. повість] / Андрусяк М. ; [передм. М. Васильчук]. - Вид. 2-е, випр. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік , 2012. - 447 с.

Документально-художня повість «Останні з когорти «залізних» написана на основі архівних документів і свідчень очевидців. Автор розповідає про героїчні й водночас трагічні сторінки національно-визвольної боротьби на терені Коломиї та Коломийщини, про її останні роки. Гола правда, нерідко гірка, про звитягу й ганьбу, про відданість і зраду, про самопожертву й пристосуванство не може залишити байдужим нікого.

Вдумливого читача книжка заставляє не тільки заглибитися в недавню українську історію, але й замислитися над її сьогоденням, відчути тривогу за майбутнє України, своєї нації, родини...

Андрусяк М. Покоління крицевих [Текст] : док.-худож. повість / Андрусяк М.; Михайло Андрусяк ; [ред. М. Васильчук]. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2015. - 400 с.

Документально-художня повість Михайла Андрусяка «Покоління крицевих» є другою книжкою в серії «Народжені для безсмертя». Сюжет повісті охоплює часові рамки від осені 1933-го до кінця 1935-го років і побудований на розповідях-спогадах останнього керівника українського національно-визвольного руху генерал-хорунжого Василя Кука, з яким письменник був знайомий понад чверть століття, а також на архівних матеріалах, перекладених автором з польської, чеської, німецької га румунської мов, свідченнях учасників української національно-визвольної боротьби.

Пропонується читачам, які переймаються минувшиною й будучиною української нації й української держави.

Андрусяк М. Сумління [Текст] / Андрусяк М. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2005. - 94 с.

Випускник Київського державного університету імені Тараса Шевченка, перекладач за освітою, Михайла Андрусяк робить свій посильний внесок у документально-художнє висвітлення героїчно-трагічного періоду українських національно-визвольних змагань середини двадцятого століття. З-під його пера вийшли у світ документально-художні повісті «Студені милі», «Ув'язнена скрипка», «Криваві роси сорокових», «Грані болю», «Смерековий біль», «Брати грому», «Вежі духу», книжка оповідань «Біла душа», книжечка для дітей «Христос воскрес» -та історико-біографічне дослідження «Командири відділів 21-го (Коломийського) тактичного відтинку УПА «Гуцульщина».

Книжечка оповідань «Сумління» органічно доповнює і продовжує повстанську тематику автора.

Андрусяк М. Сурми голос [Текст] : документ.-худож. повість / Андрусяк М.; Михайло Андрусяк. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2019. - 399 с.

«Сурми голос» - чергова книжка з авторського циклу «Народжені для безсмертя». Оповіді генерал-хорунжого УПА Василя Кука в ній органічно переплітаються з архівними документами польських спецслужб, інформаціями тодішніх українських, а також іншомовних часописів. Документально-художня повість розповідає про загибель від руки московського вбивці провідника ОУН Євгена Коновальця, про смерть і похорон генерал-четаря УГА Мирона Тарнавського. Автор проливає світло на судовий процес проти Ілярія Кука і товаришів за вбивство польських поміщиків Ясінських. Немало місця відводиться описові відзначення 70-річного ювілею «Просвіти»...

Провідною темою книжки залишається боротьба українського народу за своє національне визволення з-під ярма московської, польської, румунської, чехословацької окупацій. Героями захоплюючої повісті виступають часто прості люди - українці, нерідко - діти, яким випало жити в ті непрості 1937-1938 роки.

Голос тієї сурми спонукає всіх небайдужих українців нині відстоювати своє українство в мові, культурі, історії, економіці, території,., відстоювати в людській гідності, відстоювати словом і зброєю, як це уміли робити наші славні предки.

Книжка адресована всім мислячим українцям, особливо молодим, а ще - політикам, дипломатам, державним діячам...

Андрусяк М. Таємничий лещетар [Текст] : докум. повість / Андрусяк М.; Михайло Андрусяк. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2016. - 207 с.

Сто тридцять перекладених з польської й чеської мов документів увійшли до захоплюючої документальної повісті. Мовою офіційних архівних документів польських спецслужб книжка повістує про невідомі досі загалові сторінки життя й боротьби людини-легенди Михайла Сороки з Тернопілля та його друзів.

Перекладені документи подаються в повному обсязі у формі оригіналів задля більшої наглядності й полегшення праці дослідиикам-історикам. Цю саму мету переслідують і короткі коментарі.

Книжка розрахована на читачів, які цікав7іяться українською минувшиною й переймаються будучиною української нації й держави.

Андрусяк М. Ув"язнена скрипка [Текст] : док. нарис / М. Андрусяк . - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Агро, 1982. - 63 с.

Українська Повстанська Армія ділилася на чотири групи: УПА Захід, УПА-Північ,УПА-Південь, УПА-Схід. Одним із організаторів та командиром УПА-Південь був полковник Батько (Омелян Грабець), про життєвий та бойовий шлях якого йдеться в кількох розділах документального нарису «Ув'язнена скрипка».

Розповідь бранки сталінських концтаборів Галини Грабець про свого чоловіка Омеляна, поневіряння його родини та свої власні записав Михайло Андрусяк із Коломиї.

Андрусяк М. Щит Архистратига [Текст] : докум.-худож. повість. Ч. 1 / Михайло Андрусяк ; [передм. М. Васильчука]. - Вид. 2-е. - Коломия (Івано-Франків. обл.) : Вік, 2014. - 283 с.

Перша частина книжки «Щит Архистратига» лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайла Андрусяка - письменницький погляд на події, які відбувалися на київському Майдані. В її основу лягли події, пережиті автором, розповіді учасників Української революції гідності, відеоматеріали... Часовий проміжок описаних подій - від 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Дев'яносто чотири дні з Майданом...

Андрусяк М. Студені милі [Текст] : сповідь матері з покут. села / М. М. Андрусяка. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 52 с.

У нарисі «Студені милі» публіцист із Коломиї Михайло Андрусяк устами своєї матері Параски Левко оповідає про її страшні поневіряння у сталінських таборах, про високі моральні якості наших жінок, які навіть у найлютіших умовах тоталітарного режиму не втратили людської гідності.

Андрусяк М. Біла душа: Оповідання / М. Андрусяк. -К. Всеукраїнське товариство "Просвіта" 1995- 80с.

Михайло Андрусяк, уродженець села Вербівці на Городенківіцині, - автор книжок художньо-документальної прози "Студені милі", "Ув'язнена скрипка", "Грані болю", - у книзі "Біла душа" залишається вірним морально-етичним проблемам життя.

Оновлено 19-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка