Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання про ЗУНР у фондах бібліотекиЛевицький К. Великий зрив [Текст] : до історії Укр. державності від берез. до листоп. 1918 р. на підставі спогадів і док. / Левицький К.; Кость Левицький ; [за ред. Я. Довгана ; пер. з пол. Т. Прохаська]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. - 127 с.

У першому виданні історико-мемуарної серії «Звитяжці» вміщено раритетну працю «Великий зрив» (1931), яку написав уродженець Тисмениці, випусник Станиславівської гімназії, визначний український громадсько-політичний і державний діяч, адвокат і публіцист, у 1918-1919рр. голова уряду ЗУНР Кость Левицький (1859-1941).

Зі сторінок «Великого зриву» від безпосереднього учасника подій читачі дізнаються про світла й тіні українського державотворення 1918року на Наддніпрянщині та в Галичині, діяльність українських депутатів Рейхсрату у Відні і членів УНРади у Львові, спрямовану на практичну реалізацію ідеї державності на західноукраїнських землях, перипетії творення Української держави в жовтні - листопаді 1918 р. і Листопадовий зрив, колізії українсько-польських взаємин у Галичині.

Видання розраховане не лише на дослідників Української революції 1917-1921 років, краєзнавців, викладачів і студентів вишів, ай на всіх, хто цікавиться історією України початку ХХ ст.

Тищик Б. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923): Історія держави і права / Тищик Б. - Л.: Тріада плюс, 2005. - 359 с.

У монографії висвітлюються питання, пов'язані з соціально- економічними і політичними передумовами проголошення суверенної української держави на західноукраїнських землях, формування її державного апарату - центрального і місцевого, судово-прокурорських органів, адвокатури, нотаріату, збройних сил, створення правових засад їх організації і діяльності та ін. Показано об'єднання двох українських держав - ЗУНР і УНР - у соборну, незалежну державу, дипломатичну діяльність ЗУНР, проблему ЗУНР на міжнародній Паризькій мирній конференції, ставлення західних держав до проблеми Східної Галичини та спосіб її вирішення. Розкрито й причини поразки Західноукраїнської Народної Республіки.

Монографія, не вичерпуючи і не закриваючи гострої і злободенної теми щодо становлення та існування національної державності в Україні у минулі часи, викличе, сподіваємося, інтерес у науковців, аспірантів, студентів, у широких кіл читачів - патріотів України.

Гуцуляк М. Перший Листопад 1918 року на Західних землях України [Текст] : зі спогадами і життєписами членів Ком. Виконавців Листопадового Чину / Гуцуляк М. - К. : Либідь, 1993. -  408 с.

У репринтному виданні відтворюються події Першого Листопада 1918 року у Львові та Листопадовий Чин у провінції. Наводяться спогади і життєписи учасників історичних подій. Представлено багатий матеріал про політичні течії й настрої на українських землях, що входили до складу австро-угорської монархії.

Для істориків, усіх, хто цікавиться історією України.

Драбчук І. Іван Мирон-міністр ЗУНР [Текст] / Драбчук І.; І. Драбчук, М. Скаврінко. - Галич : Інформ.-вид. від. Нац. заповідника "Давній Галич" , 2007. - 65 с.

У книзі розповідається про уродженця села Залукви Галицького району Івана Мирона, який в уряді ЗУНР очолював Міністерство шляхів, пошти і телеграфу. На основі: архівних матеріалів, спогадів старожилів автори створили цілісну картину того часу, в якому жив і працював Іван Мирон.

Книга буде цікавою для істориків, краєзнавців, усіх мешканців краю.

Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки [Текст] : докум. свідчення, спогади, оголош., накази революційної доби / упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 175 с.

Пропонована увазі читачів збірка документів, споминів і статей - про українське місто Станиславів у революційну добу 1918-1919 р., час творення держави західних українців. Її підготовлено до 90-річчя проголошення й утворення Західно-Української Народної Республіки, яке відзначатимемо в жовтні - листопаді 2008 р.

Цей випуск із серії «Моє місто» - найцікавіші документальні свідчення тогочасної періодики, спогади безпосередніх учасників Листопадового Зриву 1 листопада 1918 р. - щирі, відверті, безпосередні і по-різному цікаві. Це оповідь про людей і події, які на історичних скрижалях української нації навічно вирізьбили чесноти Волі, Правди, Свободи, хай навіть в окремо взятому місті.

Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923. Уряди. Постаті [Текст] / [упоряд. М. Литвин та ін.]. - Л. : [б. в.], 2009. - 348 с.

У книзі відтворено громадсько-політичну діяльність державних секретарів урядів ЗУНР, їх внесок у реалізацію національної ідеї, розбудову інституцій влади, налагодження соціально-економічного і  культурно-освітнього життя краю, розв'язання українського питання на міжнародній арені.

Литвин М. Проект "Україна". Галичина в Українській революції 1917-1921 рр. [Текст] / Литвин М.; Микола Литвин. - Харків : Фоліо, 2015. - 380 с.

У книжці львівського історика М. Литвина розповідається про . роль і місце Галичини та галичан в Українськії! національно-демократичній революції. Особливу увагу приділено державотворенню Західно-Української Народної Республіки, провокативній політиці більшовицької Росії, яка намагалася влітку 1920 року прищепити «любов» галичан до Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. І хоча своєї мети Українська революція не досягла, її значення важко переоцінити, оскільки вона спонукала нові покоління до спроб розбудови власної держави та здобуття незалежності.

Андрухів І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859-1941) [Текст] : [наук. моногр.] / Андрухів І., Степан Сворак, Володимир Ковалик. - [Надвірна : Надвірн. друк.], [2009]. - 103 с.

У праці на основі документальних і архівних джерел досліджується життя і діяльність видатного громадсько-політичного діяча Галичини, першого голови уряду ЗУНР Костя Антоновича Левицького, який все своє життя, від юного студента і до останніх днів, присвятив українському народу і його боротьбі за національне визволення.

Великочий В. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР [Текст] : [до 85-ліття ЗУНР] / Великочий В. - Івано-Франківськ : Плай, 2003. -  278 с.

У монографічному дослідженні вперше в українській історіографії цілісно висвітлюється комплекс джерел до вивчення державного будівництва в Західно-Українській Народній Республіці. Автором запропонована класифікація джерел, здійснено нове прочитання вже відомих та введено в науковий обіг документи і матеріали, які раніше були недоступними вітчизняним вченим. Використовуючи історичні та історіографічні джерела, уточнено хід та особливості формування державних інституцій, їх функціонування в т.ч. в екзилі, органів місцевого управління та самоврядування, правопорядку, судочинства, збройних сил.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів, учителів, а також усіх, хто цікавиться українською історією.

Футулуйчук Д. Д. Участь жандармерії у державному будівництві та захисті суверенітету ЗУНР [Текст] : монографія / Футулуйчук Д. Д. - [Брошнів (Івано-Франків. обл.)] : [Таля], 2014. - 181 с.

Монографія присвячена військово-політичним аспектам державотворення Західноукраїнської Народної Республіки в умовах українсько-польської війни 1918-1919 рр. Проаналізовано діяльність Корпусу української державної жандармерії, Польової сторожі Галицької армії, Залізничної управи і жандармерії, а також громадської народної міліції, їх взаємодію з органами самоврядування і командуванням фронтових частин.

Монографія розрахована на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів юридичного напряму, практичних працівників судових та правоохоронних органів, посадових осіб органів державної влади й місцевого самоврядування.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка