Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів Василя Стуса у фондах бібліотекиСтус В. Палімпсест: Вибране / В. Стус. - К. : Факт, 2006. - 432 с.

Гранична чесність із самим собою, може, найяскравіша риса Василя Стуса - поета, особистости, громадського діяча, який не лише прожив цікаве й яскраве життя, а й зумів втілити доростання Людини до рівня її долі та покликання у слові. Звідси - підвищений інтерес до його віршів - «образків доби», в якій йому судилося жити. «Палімпсест» - найповніша книжка вибраного, де зібрано коли не все найкраще (бо слабких віршів поет фактично не має), то, принаймні, все найяскравіше з його творчого доробку. Книга розрахована на широке коло шанувальників поезії.

Стус В. Час творчості / В. Стус. - К.: Дніпро, 2005. - 704 с.

Сьогодні вже важко уявити українську поезію другої половини минулого століття без постаті Василя Стуса - поета, критика, літературознавця, мислителя, правозахисника... Нова книга вибраного амбітна спроба представити не лише різні етапи творчих шукань, а й вершинні здобутки письменника в різних жанрах.

Стус В. Листи у вічність... / В. Стус. - Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2012. - 272 с.

До збірки ввійшли твори Василя Стуса, що є золотим спадком вітчизняної літератури. Читач також має можливість ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поета.

Видання адресоване широкому загалу шанувальників поетичного слова.

Стус В.Під тягарем хреста / упоряд. О. Ю. Орач. - Львів: Каменяр, 1991, - 159 с.

До збірки увійшли твори Василя Стус а (1933-1985 рр.), чиє життя обірвалося по багатьох роках тюремних поневірянь за колючими дротами ГУЛАГу. Лицарськи вірний непроминущим ідеалам, він не спасував перед реченцем, бо ж дорогу боротьби і страждань обрав свідомо. Написане вилучали й нищили, а він з вірою, що переможе у двобої, не переставав творити, допоки пронизливі сибірські вітри не видули із кволого тіла роз'ятреної душі. Уціліле ж слово промовляє до кожного з нас, утверджуючи на думці: всі ми залишаємося в'язнями сумління доти, доки не зійде над стужілою Вітчизною заблукане сонце волі.

Стус В. Зібрання творів: У 12т. / Редкол.: Д. Стус (голова) та ін. - К: Факт, 2008 (Бібліотека журналу «КИЇВСЬКА РУСЬ»).- Том четвертий: Вірші 1960-х років (поза збірками), вірші почат­ку 1970-х років (поза збірками). - 480 с.

 

Четвертий том «Зібрання творів» Василя Стуса містить у собі вірші другої половини 1960-х років, а також 1970-1971 рр., які не увійшли до жодної поетової збірки, або й не були остаточно завершені автором. Чи­тач вперше отримує можливість в настільки повному обсязі зазирнути до творчої лабораторії письменника, в якій ще до першого арешту 1972 р. вже зустрічаємо перші вияви нової поетичної мови і нової організації по­етичної структури, найповніше виявленої у вершинній Стусовій збірці «Палімпсести».

Стус В. Зібрання творів: У 12т. / Редкол.: Д. Стус (голова) та ін. - К: Факт, 2008 (Бібліотека журналу «КИЇВСЬКА РУСЬ»).- Том п'ятий: Палімпсести . - 768 с.

У п'ятому томі вміщено вершинний поетичний доробок Василя Стуса -збірку «Палімпсести». Саме за цю книгу в 1985 році поета було висунуто на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури «Київська» версія збірки мала складатися з трьох частин, але до другого арешту поет встиг підготувати лише перші дві, які й увійшли до цього тому. Також том містить окремий розділ віршів «однакового початку», до якого увійшли редакції, пов'язані з «програмовими» поезіями лите кількома першими рядками.

 Стус В. Золотокоса красуня: Вірші / Упоряд. Д.Стуса. - К.: Слово і час, 1992. - 48 с.

До цієї збірки увійшли найкращі на думку упорядника вірші відомого українського поета Василя Стуса. Щонайменше половина цих віршів не друкувалася до недавнього часу, бо знаходилася в архівах КДБ. Книга видається на замовлення Міністерства освіти України.

Стус В. І край мене почує: Поезії  / Упор. А. І. Лазоренко. - Донецьк: Донбас, 1992. - 295 с.

 

Василь Стус - явище в українській літературі, ще не сповна усвідомлене читацьким загалом. В неймовірно тяжких, нелюдських умовах таборів він ціною величезної напруги фізичних і моральних сил зумів зберегти гармонію життя й поезії завдяки месіанській вірі в моральний абсолют. В його творах рідкісна в світовому письменстві неподільність поезії й долі, дивовижна духовна глибина особистості.

Книга розрахована на учнів середніх шкіл, студентів, учителів, масового читача.

Стус В. Таборовий зошит : Вибрані твори / упор. Д. Стус. - К. : Факт, 2008. - 452 с.

В «Таборовому зошиті», напевно, вперше в такому повному - надто як для книги вибраного - обсязі зібрані всі програмні для Василя Стуса-мислителя вірші з його основних збірок, найдовершеніша літературознавча праця «Зникоме розцвітання» (про творчість і філософію життя Володимира Свідзінського і Василя Стуса), нотатки «З таборового зошита» і своєрідні духовні заповіти з листів до дружини і сина.

В них - Стусова етика, мотивація його дій і прагнень. Надія, що його «подобу збагнуть - бодай в передкінці життя»...

Стус В. Небо. Кручі. Провалля. Вода : [вірші] / В. Стус. - Львів : ВСЛ, 2016. - 409 с.

Перед вами книга віршів, перекладів, статей і листів, які є найважливішими для художньо-естетичного світогляду Василя Стуса, одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів XX століття.

Небо. Кручі. Провалля. Вода. Символічні стихії, в яких і з якими поет жив, боровся, розчинявся, змагався, творив - проорюючи власною долею, віршами, світоглядним вибором глибоченну межу між обивательським і пристосуванським існуванням і гранично чесним життям із собою, в собі, над собою.

Стус В. С. Вибране : [вірші, проза, листи] / Василь Стус; [уклад. іавт. передм. Д.Стус]. - Харків:  «Час читати», 2016. - 540 с.

До видання включено вірші, прозу та листи Василя Стуса (1938- 1985) - поета, перекладача, мислителя і дисидента, який став уособленням незламності українського духу. В творчості поборював поверховий етнографізм. Його вірші засадничо орієнтовані на світові зразки та тенденції. В ранній творчості відчувається значний вплив філософії екзистенціалізму. Головна книга - вірші «Палімпсести»: щоденник буття людини, яка мусить реалізувати себе всупереч обставинам. Несистемно сформулював постулати філософії «квітування». Естетичні та етичні принципи життя виклав у листах з в'язниці до рідних, дружини та сина. Член другої Української Гельсінкської групи, яку очолив після арештів лідерів першої УГГ.

Стус В. Листи до сина / упор. : О. Дворко, Д. Стус. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. - 186 с.

Власне, книга, яка потрапила тобі до рук, шановний читачу, саме про це, про вміння жити і реалізовувати себе в реальному часі твого життя пору, апріорі найкращу для самореалізації (адже іншої ти не маєш). Листи до сина" - саме так називається книга, основу котрої склали вірші та листи Василя Стуса. Останні звернені не так до реального семи-, десяти-, п'ятнадцятирічного автора цієї статті, як до духовного наступника справи Василя Стуса, до людини, що прийшла у світ самостверджуватись, творити себе на просторах свободи, що завжди існують на „розламах глобальних систем".

Оновлено 19-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка