Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів Вјячеслава Чорновола у фондах бібліотекиДеревінський В. Вʼячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою  /Василь Деревінський. - Харків : Vivat, 2016. - 493 с. : іл.

Доля кидала його в найнижчі низини і підіймала до найвищих висот. Тесляр, редактор, літературний критик, політв'язень, журналіст, кочегар, лідер партії Народний Рух України, ініціатор заснування Української Гельсінської спілки - це все про В'ячеслава Чорновола.

Він був тричі ув'язнений радянською владою, але зумів підняти міжнародну громадськість на захист політв'язнів у Радянському Союзі. Він став депутатом і активно боровся за незалежну українську державу. У чому ж полягає феномен цієї людини? Чи була його смерть політичним замовним убивством? Дізнайтеся відповіді на ці питання вже зараз.

Книжка адресована широкому колу читачів.

Деревінський В. Вʼячеслав Чорновіл : нарис портр. політика : монографія / В.Деревінський. - Т. : Джура, 2011. - 223 с.

У монографії окреслено важливі моменти життєвого шляху В. Чорновола. Розкрито роль і значення В. Чорновола в суспільно-політичних процесах України другої половини XX ст. Досліджено основні чинники формування його світогляду й активної громадської позиції, особливості діяльності як організатора громадсько-політичного життя, редакційно-видавничу діяльність, умови перебування в ув'язненні і на засланні, внесок у становлення громадсько-політичних організацій, діяльність на посаді голови Львівської обласної ради та його вплив на проголошення й утвердження української державності.

Книга адресована як науковцям, так і широкому колу читачів.

Вʼячеслав Чорновіл : Біографія. Статті. Читати / [відп. за вип. Р. Сушко]. - К. : [б. в.], 2007. - 35 с.

У збірнику подано біографічну довідку, цитати і статті Героя України Вячеслава Чорновола, який живе в пам'яті народу, в людських серцях.

Для широкого загалу.

Чорновіл В. Останнє інтервʼю, або Монолог напередодні трагедії  / Вячеслав Чорновіл. - Львів : Малті-М, 1999. - 63 с.

Центральний Провід Народного Руху України пропонує Вашій увазі третю книжечку із останніми роздумами Вʼячеслава Чорновола у його земному житті. Як і дві попередні вона також про долю нашої партії.

Останнє інтервʼю було записане журналістом Леонідом Капелюшним у другій половині дня 24 березня 1999р. І коли в попередніх роздумах наш Лідер більше зосереджується на внутрішніх причинах і виконавцях розколу, то в оцих, останніх своїх роздумах, конкретніше говорить не лише про причини, але й замовників знищення НРУ. Однією з основних причин, чому противники Руху прагнули будь-що-будь його розколоти й ослабити, була та, що Чорноволівська партія ставала в центрі обʼєднання усіх право-центристських сил, тому їх (цитую за Чорноволом) "потрібно було або вміло відстріляти, або зіткнути лобами й ослабити ". Запамʼятаймо ці слова! У них прозвучало не лише трагічне (на рівні ірраціональних, містичних передбачень) пророцтво, вони стали для нас актуальними й потім, залишаються актуальними й сьогодні - і відстріли, і подрібнення Руху можноладними зусиллями тривають.

Чорновіл В. Пульс української незалежності: Колонка ред. / В. Чорновіл. - К. : Либідь, 2000. - 623 с.

У цьому першому посмертному виданні творів Вʼячеслава Чорновола зібрано статті й тексти виступів, що друкувалися у "колонці редактора" започаткованих ним газет "Час/Тіmе" (1995- 1998) і "Час" (1998-1999). Книга є своєріднім щоденником політичного життя незалежної України і Чорновола в ньому.

Збірка статей видається до річниці з дня трагічної загибелі Вʼячеслава Чорновола і присвячується його світлій пам'яті.

Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. - Т. 1. Літературознавство. Критика. Журналістика / упоряд. Валентина Чорновіл. передм. В. Яременка, М. Коцюбинської. - К.: Смолоскип, 2002. - 640 с.

До першого тому ввійшли літературознавчі праці Вʼячеслава Чорновола, рецензії, критичні начерки, ранні журналістські спроби, статті. В основному - це праці з архіву В. Чорновола, які раніше не друкувалися: про Т. Шевченка, Б. Грінченка, В. Самійленка, матеріали про П. Грабовського, опрацьовані автором в Якутському архіві.

Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. - Т. 2. «Правосуддя чи рецидиви терору?». «Лихо з розуму». Матеріали та документи 1966 - 1969 рр. / упоряд. Валентина Чорновіл. передм. Лесь Танюк. - К.: Смолоскип, 2003. - 906 с.

До другого тому ввійшли праці «Правосуддя чи рецидиви терору?» та «Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»)», які Вʼячеслав Чорновіл написав на захист української інтелігенції, заарештованої 1965 року радянською владою. Цими творами автор викрив антилюдяну радянську систему, зробив грунтовний аналіз несправедливого арешту, а потім засудження двадцяти інтелігентів.

У томі подано інші матеріали В. Чорновола 1966 - 1969 років - заяви, скарги, листи.

У Додатках уміщено статті та заяви, що стосуються суду над Вʼячеславом Чорноволом 1966р. та першого ув'язнення 1967-1969 рр., як радянські, так і на його захист.

Окремий розділ - це іноземні відгуки про Вʼячеслава Чорновола в 60-х роках.

ЧорновілВ. Твори: У 10-ти. т. -Т. З / упоряд. В. Чорно- віл. передм. М. Косів. - К.: Смолоскип, 2006. - 976 с.

У третьому томі Творів у десяти томах Вʼячеслава Чорновола опубліковано шість випусків позацензурного журналу «Український вісник», редактором якого він був з кінця 1969 р. по 1972 р.

У журналах уміщено самвидавні документи середини 60-х - поч. 70-х років, хроніку репресій - переслідувань, арештів, судів. Усі матеріали вміло об'єднані редакторськими поясненнями, зауваженнями, доповненнями. У журналах є документи самого Вʼячеслава Чорновола.

Цей том, як і попередні, цінний для науковців, студентів, учнів, які досліджують і вивчають правозахисну діяльність згаданого періоду, а також для всіх, хто цікавиться історією України.

Чорновіл В. Твори : в 10 т. Т. 4 : Листи, кн. 1 / Чорновіл В.; Вʼячеслав Чорновіл ; [редкол.: А. Пашко (голова), В. Чорновіл, Т. Чорновіл та ін. ; упоряд. та комент.: М. Коцюбинської, В. Чорновіл] ; Міжнар. благодійн. фонд Вʼячеслава Чорновола. - Київ : Смолоскип, 2005. -  990 с.

Четвертий том Творів Вʼячеслава Чорновола в двох книгах - його епістолярна спадщина (поч. 60-х - 1998 рр.), що складається з трьох розділів: «Листи з неволі», які впорядкував сам автор, «До рідних» та «До друзів і знайомих».

Листи обіймають період активної правозахисної діяльності В. Чорновола, в основному періоди ув'язнення в радянських політичних таборах та перебування на засланні. Вони становлять надзвичайно змістовний та історично важливий матеріал, свідчення утвердження і боротьби людини в умовах несвободи проти тоталітарного режиму, формування політичної самосвідомості, відображають стратегію і тактику українського правозахисного руху.

У заключному розділі серед адресатів - відомі письменники та громадські діячі, колеги з-за кордону, члени Міжнародної Амністії, в'язні сумління.

Чорновіл В. Твори  : в 10 т. Т. 6 : Документи та матеріали (листопад 1985 - квітень 1990) / Чорновіл В.; Вячеслав Чорновіл ; [редкол. : А. Пашко (голова), М. Коцюбинська, О. Зінкевич та ін. ; упоряд. та комент. В. Чорновіл] ; Міжнар. благодійн. фонд В. Чорновола. - Київ : Смолоскип, 2009. -  1051 с.

У шостому томі Творів В. Чорновола в десяти томах уміщено матеріали після звільнення з ув'язнення (1985 р.) по квітень 1990 р. - початок державотворчої діяльності. Це період відновлення ж. «Український вісник» (вип. 7 - 14), ініціювання і заснування УГС, очолювання прес-служби УГС, випусків, крім «УВ», «УВ-експрес», «Листків прес-служби УГС», активної участі в мітингах 1980-х рр., створення міжнародних організацій та участь у їхній роботі, внесення радикальних ідей у Програму НРУ.

Це важливі матеріали для науковців, істориків, студентів, учнів, які досліджують останній період радянського часу, боротьбу за незалежність України.

Чорновіл В. Твори : в 10 т. Т. 7 : Статті, виступи, інтерв"ю (березень 1990- грудень 1992) / Чорновіл В.; Вячеслав Чорновіл ; [редкол. : А. Пашко (голова), М. Коцюбинська, О. Зінкевич та ін. ; упоряд. та комент. В. Чорновіл] ; Міжнар. благодійн. фонд В. Чорновола. - Київ : Смолоскип, 2011. -  1079 с. : іл.

У сьомому томі Творів В. Чорновола в десяти томах уміщено його статті, виступи, інтерв'ю. Це період початку державотворчої діяльності відомого політика від весни 1990 р. до грудня 1992 р. включно (депутат Верховної Ради, депутат і голова Львівської обласної ради, кандидат на пост Президента України, гетьман Українського козацтва, співголова НРУ з березня до початку грудня 1992 р., далі - голова НРУ). Це період перед самим здобуттям незалежності та її утвердженням у нелегкій боротьбі з ворогами самостійної Української держави.

Дослідники знайдуть у книзі цінні матеріали як про діяльність Чорновола, так і про будівництво нашої держави, що взаємозв'язане.

Чорновіл В. Твори : в 10 т. Т. 8 : Статті, виступи, інтерв"ю (січень 1993 - грудень 1995) / Чорновіл В.; Вʼячеслав Чорновіл ; [редкол. : А. Пашко (голова), М. Коцюбинська, О. Зінкевич та ін. ; упоряд. та комент. В. Чорновіл] ; Міжнар. благодійн. фонд В. Чорновола. - Київ : Смолоскип, 2012. -  1082 с.

У 8-й том Творів Вʼячеслава Чорновола в десяти томах увійшли виступи, інтерв'ю, статті періоду з 1993 по 1995 роки. Це боротьба за утвердження незалежності через законотворчу діяльність у Верховній Раді, відстоювання держави, інтересів народу в діяльності Народного Руху України, оцінка щоденних суспільних подій у редакційних статтях газети «Час/Тіmе». Як і попередні томи, цей том цінний правдивістю, історичністю часу, багатий на документи. Отже, потрібний для всіх, хто цікавиться становленням нашої держави, її історією, уболіває за Україну.

Чорновіл В. Твори : в 10 т. Т. 9 : Статті, виступи, інтерв"ю (січень 1996-грудень 1997) / Чорновіл В.; Вячеслав Чорновіл ; Міжнар. благод. фонд В. Чорновола. - Київ : Смолоскип, 2014. - 1003 с.

У 9-й том Творів Вʼячеслава Чорновола в десяти томах увійшли виступи, інтерв'ю, статті періоду 1996 - 1997 років. Особливу увагу привертають статті «Колонок редактора» газети «Час/Тіmе», виступи у Верховній Раді, розлогі інтерв'ю, публікації біографічного характеру, матеріали про прийняття Конституції України та нового виборчого закону. У цьому томі висвітлені проблемні питання, актуальні й сьогодні, зокрема щодо Криму, стосунків з Росією та Європою, вступу України в НАТО.

Рекомендовано дослідникам, які вивчають історію нашої держави.

Чорновіл В. Твори : в 10 т. Т. 10 : Статті, виступи, інтервʼю (січень 1998-березень 1999) / Чорновіл В.; Вʼячеслав Чорновіл ; [упоряд. В. Чорновіл] ; Міжнар. благод. фонд В. Чорновола. - Київ : Смолоскип, 2015. - 673 с.

У 10-й том Творів Вʼячеслава Чорновола в десяти томах увійшли, як і раніше, статті «Колонок редактора» газети «Час/Time», виступи у Верховній Раді, документи НРУ, хроніка його діяльності. Це період за 1998 та три місяці 1999 років. У томі відображено намагання В. Чорновола об'єднати національно- демократичні сили, відновити зруйнований Рух. Безумовно, останній том важливий не тільки для характеристики діяльності Чорновола, а й для вивчення історії України, для аналізу подій того часу, з яких не зроблено висновків дотепер.

Рекомендовано науковцям, студентам, дослідникам нашої історії.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка