Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів Ярослава Ткачівського у фондах бібліотекиТкачівський Я. Без шолома йду...: Громадянська лірика й сатира / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 135 с.

До нової поетичної збірки члена Національної спілки письменників України Ярослава Ткачівського «Без шо­лома йду...», автора книжок «Воскресіння», «Вервиця», «Володар дум», «Гармидер в стольнім Яйцеграді» та ін., увійшли впорядковані твори поета періоду дер­жавної незалежності, - з часів агонії комуністичного тоталітаризму й аж до весни 2007 року - в яких домі­нує громадянська лірика та сатирична тематика.

Воістину справжнє, непідробне вболівання лірич­ного героя книжки, як і самого письменника, громадянина-борця, є лейтмотивом творчого доробку досвід­ченого літописця доби нинішньої, ще далеко не такої, котрої жадають наші співвітчизники. Тому в ліричних поезіях Ярослава Ткачівського актуалізуються соці­альні та національні мотиви, державотворчі тенденції, а в сатиричних віршах поета відчутний біль народу за зрадливе сьогодення, переданий у гострому осудливо­му осміянні всього негативного, що заважає розбудові незалежної соборної України й утвердженню на її про­сторах загальнолюдських і християнських цінностей.

Полиньмо разом у відкритий для всіх далеко не ве­селковий світ чуйної до гірких реалій сучасності душі поета-громадянина, бодай уявно пройдімося з ним тер­нистою дорогою боротьби за справедливість аж до ви­стражданої перемоги правди над кривдою.

Ткачівський Я. Вервиця: Поезії / Я. Ткачівський. - К. : Укр. письменник, 1996. - 102 с.

У новій збірці поета з Івано-Франківська простежується тема попередньої книжки «Воскресіння» (1995 р.), струменять рядки світлом добра, любові й злагоди, додаючи віри в нетлінність людського духу.

Автор у своєрідному циклі віршів по-філософськи осмислює буття, будить національну свідомість, засіває зерна християнської моралі.

Трепетним дивосвітом увійдуть в серця читачів поезії інтимної лірики.

Ткачівський Я. Володар дум: Духовна поезія / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. - 102 с.

До поетичної збірки „Володар дум" увійшли нові поезії Ярослава Ткачівського, а також окремі твори духовної тематики з його книжок „Воскресіння", „Вервиця", з періодичних видань і збірників. Вірші книги є монолітним сплавом філософського осмислення земного буття, психології людського єства і засад християнської моралі.

Навіть між трибами силових структур псевдодемократичної системи „кучмівської" України, зазнаючи шельмування й цькувань у пресі, репресій і переслідувань у 1998-2004 роках з боку корумпованого президентсько-прокурорського режиму та його посіпак, автор не втратив почуття власної гідності й віри. Голос ліричного героя „Володаря дум" кличе фарисеїв істинно навернутися до Всевишнього, а для праведних слово поета є своєрідним бальзамом для християнської душі в небаченому Храмі Господнім...

Ткачівський Я. Воскресіння: Поезії / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Перевал, 1995. - 119 с.

У цій збірці молодий автор заявив про себе як здібний поет, як людина, небайдужа до того, що відбувається в нашому житті. Особливо привабливими у збірці виглядають вірші з циклу інтимної лірики «Жага».

Відкриваючи збірку, ви відкриваєте для себе нове поетичне ім»я, входите у дивосвіт справжньої поезії.

Ткачівський Я. Гармидер в стольнім Яйцеграді / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 208 с.

До нової поетичної збірки сатири і гумору «Гармидер в стольнім Яйцеграді» увійшли віршовані твори письменника з Івано-Фран­ківська Ярослава Ткачівського періоду другої половини дев'янос­тих років минулого тисячоліття й аж до осені 2006 року. Сарказм, іронія і властивий для сатиричного жанру гострий, а навіть подеку­ди в'їдливий стиль у лаконічних (здебільшого мініатюрних поезій, чи навіть двовіршів) у запропонованій читачам книзі - далеко не до вподоби сильним світу цього. Тому й, зрозуміло, поезії не могли буги надруковані ні за «кучмівської епохи», ні в наш революційний час, який поет по-своєму охрестив «цитрусовою ерою». Надто вже пуб­ліцистично-злободенні, яскраво сатиричні, памфлетно-спрямовані, дошкульні і пекучі його рядки. Але вони лікують...

Езопівську мову поет використовує тільки в добірці, де змальо­вує людей, їхні характери та вади, і то вдається до цього варіанту віршування лише з метою не образити ближнього. А там, де пись­менник відображує своє ставлення до окремих персон і явищ, суспі­льно політичних подій - тема та ідея його творів не завуальована. Навпаки, вона надмірно викривального, непримиренного й осудли­вого характеру... Висміювання негативного, що гальмує розвиток суспільства, комічне й гумористичне ставлення до часткових не­доліків загалом позитивних подій та окремих смішних рис в харак­тері людини - ось далеко не повна ознака вродженого людського духу, дотепності, сміху і жарту, котра притаманна перу Ярослава Ткачівського.

Словом, читайте байки й мініатюри сатиричні та сценки із жит­тя нам звичні... Побачите, не пошкодуєте.


Ткачівський Я. Дикий голуб : твори : в 2 т. Т. 2 : Проза : (новели, оповід. Та повісь) / Я. Ткачіський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 395 с.

У книжці «Дикий голуб» відомого українського письменника Ярослава Ткачівського перед читачем постає кілька пронизливих історій людського життя. Автор не прикрашує шлях від гріха до очищення, що додає його оповіданням елементу притчевості.

Пригодницька повість «До моря їхали...» - стихія письменника, в якій він залишається й надалі цікавим та непередбачуваним оповідачем у розкритті сюжету, де анекдотичні й екстремальні історії персонажів, сучасних українських наймитів, тісно переплетені з реаліями нашого нелегкого сьогодення. Та поміж етапами щоденної праці також є місце жартам, любові й роздумам про сенс людського буття. А це заполонює читача.

Ткачівський Я. До моря їхали...: повість / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 155 с.

У своїй пригодницькій повісті «До моря їхали...» відо­мий український письменник Ярослав Ткачівський зали­шається й надалі цікавим і непередбачуваним оповідачем у розкритті сюжету, де анекдотичні й екстремальні істо­рії персонажів - сучасних українських наймитів - тісно переплетені з реаліями нашого нелегкого сьогодення. Та поміж щоденної праці є також місце жартам, любові й роз­думам про сенс людського буття. А це заполонює читача.

Ткачівський Я. Ковчег пливе до пристані: духовна поезія / Я. Ткачіський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 216 с.

Нові поетичні твори та окремі вірші з попередніх збірок «Воскресіння», «Вервиця», «Володар дум» і «Сльоза блаженства», а також фрагменти тематичних розділів поезій релігійної тематики з видань «Лицар свободи й любові» та «Ренети з маминого саду», які побачили світ у київському та івано-франківських видавництвах, є складовими частинами нової книжки духовної поезії відомого українського письменника Ярослава Ткачівського «Ковчег пливе до пристані». Сідай і ти, шановний читачу, в човен ліричного героя непересічного поета і разом веслуйте то спокійними гладінями-плесами, то бурхливими хвилями-борвіями розлогої Ріки життя до далекої небаченої й ніким незнаної гавані-пристані на ймення Вічність, де «...Його царству не буде кінця».

Нехай усім нам у цій уявній грядущій мандрівці рятівним колом буде всемогутня віра в цілющу силу Слова, бо «Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог».

Ткачівський Я. Кульова блискавка, або Півень-ловелас: гуморист. Оповідки та мініатюри / Я. Ткачіський. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 76 с.

У книжці «Кульова блискавка, або Півень-ловелас» ві­домого не тільки на Прикарпатті письменника Ярослава Ткачівського перед читачем постає декілька дошкульних історій з недалекого минулого, котрі зустрічаємо і в третьо­му тисячолітті. З іскринкою гумору автор веде нас мандра­ми життєвих оказій, які нікого не залишать байдужими. А якщо хтось із читачів у цих сміховинках упізнає свої вади, то не виніть у цьому письменника - спільно позбуваймося того, що заважає нам гарно жити.

 

Ткачівський Я. Кумедний гороскоп: сізір'я гуморист. віршів / Я. Ткачіський. - 3-є вид., змінене. -  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 60 с.

Третє видання гумористичних віршів «Кумедний гороскоп» розширене й доповнене новими жартівливими творами, яким властиві лаконізм і дотепність, добре відомого не тільки на Прикарпатті поета і прозаїка Ярослава Ткачівського. У притаманній для цього письменника легкій і веселій манері автор забавних віршів характеризує цілу плеяду знаків зодіаку, зводячи кумедні прогнози часом до анекдотизму. Повірте, що в комічних астрологічно-гумористичних формулюваннях кожному читачеві в римованих магічних рядках закодовано довготривале й забавне майбутнє, бо, як знаємо, сміх продовжує життя.

«Гороскоп» Ярослава Ткачівського розрахо­ваний на всіх людей (свиней, півнів, пацюків, зайців, тигрів, левів, собак...), які не позбавлені почуття гумору.

Ткачівський Я. Медовий місяць: інтимна лірика: (роман у віршах про кохання) / Я. Ткачіський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. - 196 с.

Нові лірично-пісенні поезії інтимної тематики та вже добре відомі не лише на Прикарпатті задушевні рядки віршів і співанок поета й прозаїка з Івано-Франківська Ярослава Ткачівського є основою його сьомої за рахунком авторської поетичної збірки "Медовий місяць". У цій неординарній книжці читач матиме змогу відчути трепет ніжної й ранимої душі письменника, заглянути в чарівний дивосвіт його ліричного героя в безмежному Царстві Кохання на добре знаній усім закоханим планеті Любов.


Ткачівський Я. Неділя всепрощення: новели та оповід. / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 128 с.

У збірці новел та оповідань «Неділя всепрощення» відомого письменника Ярослава Ткачівського перед читачем постає кілька пронизливих історій людського життя. Письменник не прикрашує шлях людини від гріха до очищення, що надає його творам відтінку притчевості.

Ткачівський Я. Острів кохання: інтимна лірика, вибране / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. - 400 с.

Нові твори про любов та вже добре відомі не лише на Прикарпатті задушевні поезії знаного українського письменника Ярослава Ткачівського ввійшли до нової збірки інтимної лірики «Острів кохання». У цій неординарній книжці читач матиме змогу відчути трепет ніжної й ранимої душі відомого поета-пісняра, заглянути в чарівний дивосвіт його ліричного героя в безмежному Князівстві Кохання на вимріяній закоханими планеті Любов.

Автор у ювілейному зібранні вибраних творів утверджує себе як глибокий і пристрасний лірик, інтимна поезія якого вражає своєю розкутістю, легкістю, мелодикою та експресивністю, а також непідробним викладом почуттів закоханих.

Ткачівський Я. Пісня на порозі Раю: новели і оповід. / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 150 с.

Прозове слово відомого письменника Ярослава Ткачівського, автора двох десятків книжок, переносить нас далеко за межі люд­ського буття, де на рівні підсвідомості пережи­ваємо відчуття незвіданого. Й у цьому елемент новизни письма й переданого потягу та відчут­тя душ до пізнання світу, часом уже іншого виміру...

Новели та оповідання нової збірки малої прози «Пісня на порозі Раю» - про сьогоден­ня, вчорашнє й майбутнє посланців Творця в гріховній долині земних спокус.

Ткачівський Я. Пояс вірності: гуморист. Оповідки / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 95 с.

Дорослі здогадуються, що таїться під поясом вірності та навіщо колись його вигадали. А за палітурками книж­ки відомого письменника Ярослава Ткачівського «Пояс ві­рності» - дотепний гумор у розповідях про всім знане, але про що воліють не говорити. Проте штучні заборони та вдавану цнотливість суспільства руйнують жартами й смі­хом художні персонажі. Але щоб якийсь веселун не посяг­нув на ваші особисті чесноти чи не поглумився над тим, на чому тримається світ, то в нашому непередбачуваному житті таки краще мати «Пояс вірності»... Повірте нам, і ви не пошкодуєте.

Ткачівський Я. Лицар свободи й любові: лірика / Я. Ткачівський. - 2-е вид., змінене та допов. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 191 с.

До поетичної збірки «Лицар свободи й любові» відомого поета-лірика, пісняра та прозаїка з м. Івано-Франківська Ярослава Ткачівського ввійшли нові тематичні вірші, здебільшого написані протягом п'яти - десяти попередніх років, які, сподіваємося, збентежать серця шанувальників його ліричних творів. Своєю легкою і простою манерою викладу навіть складних життєвих ситуацій та подій поет-громадянин через призму філософського світосприйняття й осмислення намагається не моралізувати, а тільки віддзеркалити й увіковічнити реальність. Автор разом зі своїм ліричним героєм задушевними рядками ніби сповідаються перед читачами, котрі хочуть причаститися непідробним поетичним словом, у котрому акумульовано наше буремне сьогодення, свідком і творцем якого є кожен з нас. І це - окрилює.

Ткачівський Я. Лицар свободи й любові: лірика / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 163 с.

До поетичної збірки «Лицар свободи й любові» відомого поета-лірика, пісняра та прозаїка з м. Івано-Франківська Ярослава Ткачівського ввійшли нові тематичні вірші, здебільшого написані протягом п'яти - десяти попередніх років, які, сподіваємося, збентежать серця шанувальників його ліричних творів. Своєю легкою і простою манерою викладу навіть складних життєвих ситуацій та подій поет-громадянин через призму філософського світосприйняття й осмислення намагається не моралізувати, а тільки віддзеркалити й увіковічнити реальність. Автор разом зі своїм ліричним героєм задушевними рядками ніби сповідаються перед читачами, котрі хочуть причаститися непідробним поетичним словом, у котрому акумульовано наше буремне сьогодення, свідком і творцем якого є кожен з нас. І це - окрилює.

Ткачівський Я. Ренети з маминого саду: твори: в 2 т. Т. 1 : Поезія / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 451 с.

В одному зі своїх нових віршів, які разом із уже видани­ми творами ввійшли до книжки «Ренети з маминого саду», український письменник Ярослав Ткачівський написав: «...Я не собі - Поезії належу». Таке чистосердечие зізнання по­ета викликає не заздрість, а тільки розуміння й повагу від ширшого кола шанувальників його поетично-пісенної та про­зової творчості, плоди котрої падають на груди авторові не манною небесною, а дістаються каторжною працею майстра слова, в котрому живе й пломеніє любов до Господа й матері, до України й коханої...

Нелукаве багатство поета, непідробна щирість у передачі життєвих почуттів і мелодійність його віршів заполонює чита­чів. Бо «Ренети...» Ярослава Ткачівського з ліричного саду душі є воістину зрілими й золотосяйними сонечками, подаро­ваними всім нам волею самого Творця.

Ткачівський Я. Сльоза блаженства: духовна поезія / Я. Ткачіський ; [заг. ред. і передм. о. І. Пелехатого]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 76 с.

У творчому доробку знаного на літературних те­ренах не лишень Галичини письменника Ярослава Ткачівського, автора майже двох десятків книжок та пісенних збірників, серед яких окремими видання­ми є його щемлива духовна поезія, скажімо, збірки «Воскресіння», «Вервиця» та «Володар дум», що побачили світ у видавництвах «Український пись­менник» і «Нова Зоря».

З іскри Божої запалало нове полум'я в ліричній душі українського поета, котрий вже давно не просто задекларував, що «слово це у мене від Всевишнього, нехай святиться лиш Творця ім'я». Через призму світосприйняття та розуміння істин Святого Письма він із чутливого серця випромінює поетичну оду Господеві та своєму ближньому. Воістину не поми­лився відомий літературознавець, котрий підмітив, що поезії Ярослава Ткачівського, як молитва, є баль­замом для християнської душі.

Ткачівський Я. Смішний дідусь: вірші для дітей та юнацтва / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 24 с.

Вірші відомого івано-франківського поета-лірика, пісняра та прозаїка Ярослава Ткачівського, написані для молодої української родини й упорядковані до тематичної книжечки «Смішний дідусь», неначе майстерним порухом пензлика художника творять чимраз інші колоритні картинки нашого світосприйняття, котрі своєю задушевністю, добром і любов'ю зігрівають чуйні серця нашої малечі та новостворених подружніх пар. Але, будьте певні, батьки, що невдовзі теперішні діти, саме ваші синочки й донечки, стануть яскравими особистостями та великими українцями.

Ткачівський Я. Сяєво сьомого неба: інтимна й еротична лірика / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 124 с.

Збірка любовної лірики Ярослава Ткачівського «Сяєво сьомого неба» вкотре нагадує нам про те, що людське життя без Кохання є випаленим полем, яке не ошляхетнює ні слава, ні багатство... Простими; наче биття серця, ритмами поет говорить про найскладніше і вічне.

Ткачівський Я. Чари Афродіти: любовна лірика / Я. Ткачівський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 95 с.

Нові поезії інтимної тематики збірки «Чари Афродіти» поета-лірика, пісняра та прозаїка з м. Івано-Франківська Ярослава Ткачівського, написані протягом трьох попередніх років, збентежують серця шанувальників його наспівних творів своєю непідробною в подачі жагучих почуттів ліричного героя, чиє серце заполонило сокровенне й найпотаємніше - Кохання.

Разом переживіть оцю солодку й щемливу покару Любові та завше будьте коханими. Бо жити в парі, повірте, - це подарунок небес.

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка