Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів Ірини Вільде у фондах бібліотекиВільде І. Твори : в 5 т. / Ірина Вільде. - К. : Дніпро, 1986.

Т.1 : Сестри Річинські: роман, кн. 1 / [Ред. Р.М. Федорів]. - 1986. - 640 с.

До першого тому зібрання творів відомої української письменниці Ірини Вільде (1907-1982) входить перша книга роману «Сестри Річинські», відзначеного Державною премією УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Події твору відбуваються на західноукраїнських землях в 30-х рр. Хроніка родини священика Річинського подається тут на широкому соціально-політичному тлі, яскраво зображено побут різних верств галицького суспільства, боротьбу його передових сил на чолі з комуністами за возз'єднання з Радянською Україною.

Т.2: Сестри Річмнські: роман: кн.2, ч.І. - 424 с.

В томі вміщено першу частину другої книги роману «Сестри Річмнські», де розповідається про дальшу долю сестер після смерті батька, отрі самі тепер шукають свого місця в житті. Старші - Катерина й Зоня - примикають до панівних верств суспільства, молодші - Неля, Оля й Слава, - долаючи пересуди свого класу, тяжіють до прогресивної, радикально настроєної молоді.

Т.3: Сестри Річмнські: роман: кн.2, ч.2. - 478 с.

У третьому томі вміщено заключну частину роману, дія якої відбувається напередодні возз'єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною. В суворо реалістичних тонах описана тут  сповнена драматизму боротьба комуністичного підпілля за звільнення рідного краю.

Т.5: Оповідання й повісті; зустрічі й листи, мініатюри. - К. : Дніпро. - 1968. - 592 с.

Том складають вибрані оповідання та повісті письменниці, окрушини (прозові мініатюри): ліричні етюди, думки, афоризми. Провідна тема представлених тут творів - доля жінки з народу, перед якою Радянська влада відкрила широкий життєвий і творчий шлях.

Вільде І. Кроки часу: Оовідання. Нариси / І.Вільде. - Львів: Каменяр, 1979. - 207 с.

До книги увійшли оповідання і нариси, в яких письменниця в художній формі і з публіцистичною пристрастю змальовує долю жінки-трудівниці до золотого Вересня 1939 року, показує розквіт її духовних сил в роки Радянської влади. Вміщені в книзі твори пройняті ідеями радянського патріотизму, інтернаціоналізму, непримиренністю до наших ідейних ворогів.

Вільде І. Незбагненне серце / І.Вільде. - Львів: Каменяр, 1990. - 255 с.

 

До книги війшли твори, написані в 30-х роках - на початку її творчого шляху, - оповідання, новели, етюди, публіцистика, спогади. І сьогодні вони чарують філігранністю слова, легкістю стилю, уміння письменниці відображати найтонші порухи людської душі.

Вільде І. Повісті та оповідання / І. Вільде. - Львів: Каменяр, 1983. - 231 с.

До книги увійшли повісті та оповідання, що відображають споконвічну мрію трудящих Буковини, Західної України про соціальне та національне визволення, возз'єднання з Радянською Україною

 Вільде І. Сестри Річинські. Роман.Кн.2 / І.Вільде. - К.: Україна, 2005. - 912с.

Укнизі другій роману на тлі соціально-історичних подій, що відбувалися в Східній Галичині наприкінці 30-х років минулого століття, автор змальовує історію родини провінційного священика, долю його дочок, які різними шляхами шукають своє місце у житті.

Вильде И. Совершеннолетние дети / И.Вильде. - М. : Советский списатель, 1975. - 472с.

Роман відомої української письменниці Ірини Вільде «Повнолітні діти» в основі своїй присвячений темі інтернаціонального єднання трудящих. Зображувані в книзі події відбуваються в другій половині двадцятих років на Буковині. У романі тема національно-визвольної боротьби українського народу проти румунського боярства тісно переплетена з темою інтернаціонального братства трудящих українців і румунів.

Оновлено 21-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка