Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Блаженний Священномученик Григорій Хомишин: тернистий шлях на Голготу.Бабій В. Владичий жезл в Богородчанах / В.Бабій. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. - 23 с.

Бабій В. Памʼятати спадщину Блаж. Григорія [Хомишина] / В.Бабій // Нова Зоря. - 2015. - 26 берез. (№ 11). - С.2.

Біографія Слуги Божого Єпископа Григорія Хомишина // Вечір. Калуш. - 1998. - 19 груд.

Біографія Слуги Божого Єпископа Григорія Хомишина // Нова Зоря. - 1995. - № 20 (жовт.).

Бойчук А. Єпископ Хомишин і перші більшовики / А.Бойчук ; подав П.Й.Парахоняк // Ратуша. - 2015. - 31 груд. (№ 51). - С.4.

Бойчук А. Короткі спогади. З діяльності Єпископа Хомишина Григорія Єпископа Станиславівського (1904-1945) / А.Бойчук // Нова Зоря. - 2015. - 24 груд. (№47-48). - С. 3-7.

Бондарєв І. Замах на Єпископа [Григорія Хомишина] / І. Бондарєв // Репортер. - 2016. - 11 серп. (№ 32). - С. 20.

Єгрешій О. Державотворча концепція єпископа Григорія Хомишина // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 4-5. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 204-211.

Єгрешій О. Єпископи Григорій Хомишин і Миколай Чарнецький проблема взаємовпливу / О. Єгрешій // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир» : зб. наук. праць. Вип. 5. - Івано-Франківськ, 2014. - С. 261-266.

Єгрешій О. Єпископи Григорій Хомишин і Осип Назарук: співпраця, взаємовпливи, ідейні розбіжності / О. Єгрешій, Лілія Бурачок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 12/13. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 14-24.

Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання українсько-польсьського порозуміня (1904-1939). - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 72с.

Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча / О. Єгрешій. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 167 с.

Єгрешній О. Культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина в умовах Другої Речі Посполитої // Наук. вісн. Івано-Франків. Теолог. Акад. «Добрий Пастир». - № 1. - Івано-Франківськ, 2007. - с. 155-159.

Єгрешій О.І. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904-1945рр.) [Текст] : автореф. дис. / О.І. Єгрешій; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.

Єпископ-Мученик Григорій Хомишин (1867-1997) : [До 130-річчя з дня народж. Єпископа Станиславівського (1904-1945)]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря. - 1997. - 31 с.

Івасів Р. Блаженний єпископ Григорій Хомишин: Боюсь за долю мого народу / Р. Івасів // Галичина. - 2015. - 31 груд. (№ 195-196). - С.15.

Козінчук В. Святитель Григорій Хомишин: Приклад і наука для сучасників / В. Козінчук // Нова Зоря. - 2016. - 1 лип. (№ 25). - С.3.

Надрага О. Моє знайомство з Кир Григорієм [Хомишиним] / О. Надрага // Нова Зоря. - 2015. - 24 груд. (№ 47-48). - С.9.

Парахоняк П. Блаженний Григорій Лукич Хомишин / П. Парахоняк // Ратуша. - 2016. - 2016. - 2 верес. (№ 32). - С.5.

Пастушин М. Історична правда на межі суду : [церква засумнівалася у автент. кн. «Два Царства» Г. Хомишина і подала до суду на дир. вид-ва «Нова Зоря» І. Пелехатого] / М. Пастушин // Західний курʼєр. - 2016. - 22 верес. (№ 38). - С. 1,5.

Пелехатий І. Апостол нескореної Церкви: [про відкриття памʼятника Єпископу Г. Хомишину в с. Гадинківці Гусятин. Р-ну на Тернопіллі] / І.Пелехатий // Нова Зоря. - 2007. - 10 серп.

Пелехатий І. Блаженний Священномученик Григорій Хомишин: тернистий шлях на Голготу / І.Пелехатий // Нова Зоря. - 2015. - 24 груд. (№ 47-48). - С. 8.

Пелехатий І. Блаженний Священномученик Григорій Хомишин: «Се був би епохальний пролом в житті нашого народу...» : сто років тому в Станиславів. єпархії було запровадж. новий Григоріян. церков. календар / І. Пелехатий // Нова Зоря. - 2016. - 24 берез. (№ 12). - С.1

Пелехатий І. Голос пророка України : [розмова з ред.-упоряд. кн. Г. Хомишина «Два Царства» / розмовляв П. Парипа] // Галичина. - 2016. - 29 верес. (№ 75). - 1,18.

Пелехатий І. Голос пророка України : [про кн. Г. Хомишина «Два Царства» ] / І. Пелехатий // Нова Зоря. - 2016. - 11 серп. (№ 28). - С. 1,3.

Пелехатий І. Голос пророка України : [про кн. Г. Хомишина «Два Царства» ] / І. Пелехатий // Ратуша. - 2016. - 16 верес. (№ 34). - С. 4.

Пелехатий І. Єпископ Григорій Хомишин - творець католицької преси : 7 січ. минає 90 р. з часу засн. газ. «Нова Зоря» / І.Пелехатий // Нова Зоря. - 2016. - 6 січ. (№ 1). - С. 3.

Пелехатий І. Єпископ Хомишин і Дари Святого Духа / І. Пелехатий // Нова Зоря. - 2015. - 22 січ. (№ 3). - С.3.

Пелехатий О. Єпископ Хомишин про духовні загрози / О.Пелехатий // Нова Зоря. - 2015. - 28 трав. (№ 19). - С. 2.

Пелехатий І. Я загину в тюрмі, а ви мусите жити... : [до 130-річчя з дня народж. Г.Хомишина] / І. Пелехатий // Нова Зоря. - 1997. - 25 берез.

Проць Й. Ударю пастиря і розбіжаться вівці... : зі спогадів Єпискпа Григорія Хомишина / Й. Проць // Нова Зоря. - 2015. - 24 груд. (№ 47-48). - С. 9.

Роїк О. Я бачив преосвященного Григорія Хомишина / О. Роїк // Літопис Голготи України. Т. 2. Репресов. Церква. - Дрогобич, 1994. - С. 402-404.

Скринник Н. Концепція національної ідеї у духовно-культурній діяльності Г. Хомишина / Н. Скрипник // Історико-релігійні та етнокультурні особливості Галицького регіону в загальноукраїнському контексті. - Галич, 2010. - С. 196-201.

Стефанів В. Критика українського національного руху станиславівським єпископом Григорієм Хомишиним і «новозорянською групою» у міжвоєнний період / В. Стефанів // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий пастир» : Богословʼя : зб. наук. праць. Вип. 7. - Івано-Франківськ, 2015. - С. 45-56.

Храбатин Н. Єпискон Григорій Хомишин: вплив журналістів сильніший, як священиків і вчених... / Н. Храбатин // Нова Зоря. - 2015. - 18 черв. (№ 22). - С.1.

Храбатин Н. Українсько-польські відносини в праці Григорія Хомишина «Українська проблема» // Наук. зап. Вип. 4. - Івано-Франківськ, 1999. - с.34-36.

Цапʼюк І. Просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина в міжвоєнний період / І. Цапʼюк // Україна-Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду обʼєднаної Європи : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 26-28 трав. 2011 р. - Галич, 2011. - С. 361-364.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка