Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів М.Грушевського у фондах бібліотекиГрушевський М. Твори : у 50 т. Т. 4, кн. 2 : Серія "Суспільно-політичні твори", (листоп. 1918 р. - жовт. 1926 р.) / Михайло Грушевський ; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич, С. Білокінь [та ін. ; Ін-т укр. археол. та джерелознавства ім. Г. С. Грушевського та ін.]. - Львів : Світ, 2013. - 558 с.

Короткий історіографічний огляд на тлі змісту другої книги четвертого тому однозначно засвідчує, що до наукового обігу вводиться унікальний корпус джерел до реконструкції багатогранної діяльності М.Грушевського в еміграції - його публіцистичний доробок. Цей публіцистичний комплекс завершує серію «Суспільно-політичні твори» 50-томного видання творів Михайла Грушевського.

Грушевський М. Ілюстрована історія України: репринт. Відтворення вид. 1913 р. / М. Грушевський. - К., 1990. - 524 с.

З семої тисячі почавши ся книга виходить в переробленім, значно зміненім виді. Особливо розширено останню главу й ілюстровано її зарівно з иньшими, так що тепер книга дає більше менше рівномірний перегляд нашого житя до нинішніх часів.

Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. грушевський. - Донецьк : БАО, 2008. - 734 с.

У цьому виданні перша російська публікація книги (С.-Петербург,1913) видатного українського історика доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921. - Звірено з ним); нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами, побутовими й батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.

Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. Т.І. / Редкол.: П.С.Сохань та ін. - К. : Наукова думка, 1991. - 650 с.

У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку ХІ ст. Для істориків, археологів, етнографів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої вітчизни.

Грушевський М. На порозі Нової України. - К. : Наукова думка, 1991. - 120 с.

Книжка становить собою збірник статей і промов українського і державного діяча М.Грушевського, написаних і виголошених ним протягом 1917-1918 рр.  Автор розкриває історичну неминучість перемоги українського народу в боротьбі за державність і незалежність, окреслює напрями розвитку всіх сфер життя Нової України, характеризує її державні символи, грошові одиниці, новий адміністративний поділ, розкриває демократичні здобутки Української Народної Республіки.

Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя / М. Грушевський. - К. : Наукова думка, 1991. - 560 с.

Книга - перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на студентській лаві. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється політична історія Київської землі, її економіка, культура та релігія. Для істориків, археологів, етнографів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої вітчизни.

Грушевський М. Про старі часи на Україні: коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. - К.: АТ Обереги, 1991. - 104 с.

Коротка популярна історія України, написана видатним українським вченим Михайлом Грушевським. Вперше видана 1907 року. Ця книжечка має служити для першого познайомлення з українською історією, в школі чи за школою.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. - К. : Знання, 1991. - 240 с.

М.Грушевський повернувся... Вийшли із «спецхранів» його твори, а Міжнародна асоціація україністів проголосила 1991 рік роком Грушевського.

У цих збірниках - «Вільна Україна», «Якої ми хочемо автономії й федерації», «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Україна і Росія» та інших - знайдено майже всі найболючіші питання нашого сьогодення.

Грушевський М. Щоденник (1888-1894рр.) / упоряд. Л.Зашкільняка. - К., 1997. - 260 с.

Щоденник М. Грушевського написаний у 1888-1894рр., під час навчання видатного історика в Київському університеті й підготовки його до захисту магістерської дисертації. Розповідається про громадсько-політичну діяльність вченого в Старій Громаді, про український рух початку 90-х років ХІХ ст., його чільних діячів (В.Б.Антоновича, О.Я.Кониського, О.Барвінського та інших).

Грушевський М. Як жив український народ: для серед. шк. віку / М. Грушевський. - К.: Веселка, 1992. - 111с.

Ця унікальна книга (за радянського часу друкується вперше), створена патріархом української історії, видатним вченим і політичним діячем Михайлом Грушевським (1866-1934), спресовує в собі практично всі 10 томів його всесвітньовідомої «Історії України-Руси».

Грушевський М. Як жив український народ. Коротка історія України. Вид. 2-е. - Репринтне відтворення / М. Грушевський. - К.: РОВО Укрвузполіграф; РВЦ Орбіта, 1991. - 112 с.

Репринтне відтворення маловідомої праці М. Грушевського «Як жив український народ. Коротка історія України», написана на початку ХХ століття. Книга читається легко, з великим інтересом і, сподіваємося, прислужиться як широкому колу читачів, так і фахівцям з історії України, написаної на початку ХХ століття.

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка