Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Видання творів Євгена Барана в бібліотеціБаран Є. Актуальні проблеми нової укр. л-ри: Метод. реком. до курсу лекцій / Упоряд. Є. Баран. - Івано-Франківськ, 2001. - 34 с.

Запропонований курс має на меті ознайомити студентів із новими тенденціями в сучасному літературному процесі, а також детальніше вивчення творчості сучасних українських письменників (прозаїків, поетів, драматургів, критиків).

Курс складається із лекційних занять, а також системи самостійних завдань

Баран Є. Девʼяності навиворіт : есе / Євген Баран ; [ред. Н. Ткачик]. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2011. - 172 с.

 У новій книзі відомого українського критика, літературознавця та есеїста Євгена Барана розповідається про літературні події, факти, зустрічі з письменниками, які відбувалися у 90-х роках ХХ століття.

Сюжетна інтрига досягається не за рахунок «смакування» пікантними подробицями з життя відомих і невідомих літераторів, а завдяки легкості, безпосередності та щирості авторської розповіді.

Баран Є. Звичайний читач. - Тернопіль : Джура, 2000. - 138 с.

Євген Баран відноситься до нечисленного гурту літературних критиків, що пишуть неупереджено. Він має чітку життєву позицію, неординарні судження з приводу прочитаного, може кількома, лише йому притаманними штрихами, зацікавити. Сподіваємось, ви отримаєте насолоду, гортаючи сторінки цієї книги. Вільна, розкута, філософськи наснажена думка поєднується у ній з небайдужим та чесним серцем.

Баран Є. Зоїлові трени...: Літературно-критичні тексти. - Львів: Логос, 1998. - 112 с.

В книзі зібрано три десятки рецензій. Автор спробував обʼєднати у тимчасове Товариство з погодженою діяльністю якийсь там гурт продуцентів і в десять раз більший ряд споживачів - довкола власної книжечки щиро євгеніїстичних рефлексій на літературний процес останнього десятиліття.

Баран Є. Літературно-критичні есеї : Морена : літ. журн. одного авт. № 2 / Євген Баран ; ред. - вид. Богдан Смоляк. - Л. : [б. в.], 1997. - 35 с.

«Морена» пропонує свої сторінки поетам, прозаїкам, драматургам, перекладачам, есеїстам, публіцистам, літературознавцям і літературним критикам, усім, хто відчуває тяглість часу і прагне сприяти їй українським добірним, обраним словом. Кожне число часопису формується з творів одного автора, перевага надається текстам неопублікованим.

Баран Є. Навздогін девʼяностим... : Проза бібліофіла / Є. Баран. - Івано-Франкіськ: Тіповіт, 2006. - 191 с.

Автор книжки належить до критиків, які здатні (й спроможні) підтримати інтерес до літератури навіть за умови відсутності (або незначної присутності) самої літератури.

Тоді переінакшимо причинно-слідчий звʼязок відомого твердження: буде література - буде й критика. А ми скажемо так: буде критика - буде й література.

Баран Є. Повторення пройденого... : літ.-критич. ст., рец., есеї / Є. Баран. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 154 с.

Книга українського літературного критика Євгена Барана є авторським ключем у світ книги. У ній подано статті, рецензії, есеї, написані впродовж 2011-2013 років.

Для тих, хто памʼятає всю дивовижу світу художнього слова.

 


Баран Є. Порнографічна сутність правди: есеї / Є. Баран. - Париж; Л. ; Цвікау : Зерна, 2007. - 77 с. 

У книзі подані всі есеї в авторському варіанті, без скорочень і з оригінальними назвами, які увійшли до місцевої газети з інтернетівським паролем у назві «Газета.if.ua» з 8 вересня 2005 року у рубриці «Відверті думки» аж до 1 червня 2006 року включно.

Баран Є. Тиша запитань: Люди. Книги. Життя / Є. Баран. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. - 530 с.

У книзі зібрано літературно-критичні статті, рецензії, есеї, інтервʼю відомого українського критика Євгена Барана, присвячені як окремим книжковим зʼявам літературного процесу, так і загальним проблемам його розвитку, написані впродовж 2006-2011 років.

Видання розраховане на студентів, вчителів, усіх шанувальників української літератури.

Баран Є. У полоні стереотипів та інші есеї / Є. Баран. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. - 254 с.

Збірка есеїстки з відтінком скандальності. Адже чимало цих творів, нарешті зібраних під однією обкладинкою, раніше ставали причиною для дискусій, навіть сварок. Проте ця книга приверне вашу увагу не лише емоційністю та майстерністю, але й відсутністю будь-яких ознак манірності чи фальшу.

 

Баран Є. Українська поезія ХХ століття в іменах: метод. рек. до курсу лекцій / Є. Баран. - Івано-Франківськ: [б. в.], 2001. - 36 с.

Завдання запропонованого курсу є наблизити студента до розуміння і сприймання поезії, навчити його говорити про поезію. Курс складається із лекційних занять, а також системи самостійних завдань. Розподіл годин на окремі теми у першому семестрі є орієнтовний і може коригуватись у процесі роботи.

Баран Є. Читацький щоденник - 2005 / Є. Баран. - Т. : СорокА, 2006. - 102 с.

У новій книзі Євген Баран постає як уважний і вдумливий критик, що завжди чітко уявляє собі, щ охоче сказати. Стиль його викладу настільки простий і зрозумілий, що сприймається не як псевдонаукова софістика, а як жива, повноправна високого рівня літературознавча проза.

Читач має змогу пересвідчитися, що критичні статті можуть бути цікавим і навіть захоплюючим читвом.

Книга розрахована на викладачів вузів, вчителів-філологів, студентів гуманітарних вузів, а також широке коло читачів.

Баран Є. Наодинці з літературою... : щоденникові нотатки, есеї / Є. Баран. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 170 с.

Автор написав книжку абсолютно відмінну від усіх своїх попередніх, проте специфіка його письма не змінилася. Автор пішов далі від чужих книг та творів, у контексті яких неодмінно прозирало його «Я», до власного «Я», у контексті яких тепер вводиться література.

Для щоденників Євгена Барана характерна етюдність, незавершеність. У своїх есеях він розвʼязує окремі вузлики, вивільняючи й активізуючи памʼять, розгортає етюди у повновартісні картини, які, попри малий формат, місткі ідейно і мають цілковито викінчений формотворчий вигляд, на своєму місці деталі, нюанси, світлотіні - все те, за рахунок чого картина живе і дихає.

Баран Є. Українська історична проза другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. і Орест Левицький. - Львів : Логос, 1998. - 143 с.

В монографії досліджуються основні аспекти історичної прози ІІ пол.. ХІХ - поч.. ХХ ст.. крізь призму творчості Ореста Левицького (1848 - 1922). Видання розраховане на дослідників історії української літератури, студентів гуманітарних факультетів, учителів. Друкується за ухвалою вченої ради Інституту українознавства при Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника.

Оновлено 12-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка