Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Художня майстерність Лесі УкраїнкиАврахов Г. Леся Українка. Семінарій / Г. Аврахов. - К. : Вища школа, 1971. - 303 с.

Семінарій висвітлює тривалу історію дослідження творчості Лесі Українки - видатної поетеси кінця ХІХ - початку ХХ ст. Книга містить важливі матеріали до вивчення її життєвого і творчого шляху, а також тематику семінарських доповідей з докладною бібліографією. Розраховано її на керівників спеціальних семінарів з даної проблеми, студентів, аспірантів, викладачів вищої і середньої школи, а також усіх, хто любить і прагне вивчати творчість великої української письменниці.

Аврахов Г. Художня майстерність Лесі Українки. Лірика / Г. Аврахов. - К. : Рад. школа, 1964. - 233 с.

У посібнику накреслено шляхи вивчення ідейного змісту в єдності з художньою формою ліричних творів Лесі Українки, а також показано, як у процесі аналізу образу розкривається майстерність письменниці, як треба працювати над пейзажем і композицією твору та іншими художніми компонентами, щоб донести до учнів різноманітність художніх засобів письменниці.

У книзі показано також, яке значення має коментоване і виразне читання для глибокого розуміння художнього багатства того чи іншого твору.

Бабишкін О. У мандрівку століть. Слово про Лесю Українку / О. Бабишкін. - К. : Рад. письменник, 1971. - 272 с.

Який світ думок та уявлень викликає славетне імʼя, той величний образ, що зʼєднався у єдиному легендарному й живому, віковому й безсмертному імені, - Леся Українка! Якою ж постає сама поетеса й борець з її власних творінь, з відстані часу? Що споріднювало Лесю Українку з її героями, у яких образах вона втілювала свої думки, як вироблялися громадські ідеали її героїв і її самої?

На ці питання прагне дати відповідь автор у своєму слові про Лесю Українку, присвяченому 100-річчю з дня народження великої поетеси.

Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі : Пророчі голоси драматургії Лесі Українки : монографія / Л. Демська-Будзуляк. - К. : Академвидав, 2009. - 184 с.

Феномен свободи є одним із центральних у драматургічній спадщині Лесі Українки. Поєднавши у своїй творчості українську традицію і загальносвітовий культурний досвід, вона запропонувала власну візію загальнолюдських цінностей, ідеалу свободи особистості , нації. Про це йдеться у монографічному дослідженні, яке зацікавить і буде корисним викладачам, студентам, усім, хто заглиблюється думкою у літературознавчу проблематику.

Кармазіна М. Леся українка / М. Кармазіна. - К. : Вид. дім Альтернативи, 2003. - 416 с.

У книзі на основі документальних матеріалів висвітлюється непростий життєвий і творчий шлях Лесі Українки, суперечливий процес її становлення як української письменниці в умовах імперської дійсності. Це спроба відтворити гаму душевних переживань, духовних та інтелектуальних шукань Лесі Українки, збагнути сутність складних життєвих колізій, в які потрапляли герої її творів. Книга розрахована на тих, кого цікавить розмаїта проблематика національного минулого, зокрема питання становлення української інтелектуальної еліти.

Костенко А. Леся Українка / А. Костенко. - К. : А.С.К., 2006. - 512 с.

Книга розповідає про долю і звитягу Лесі Українки - людини надзвичайної навіть серед рівних їй за геніальністю. Уявлення про багатогранність легендарної постаті дає вдале поєднання відомої повісті Анатоля Костенка з листами та іншими документальними матеріалами, повʼязаними із життям і творчістю великої поетеси. Книга розрахована на широке коло читачів.

Кулінська Л. Проза Лесі Українки / Л. Кулінська. - К. : Вища школа, 1976. - 168 с.

У монографії досліджується прозова спадщина Лесі Українки. Художня своєрідність письменниці як прозаїка розкривається в історичному аспекті, починаючи від перших творів («Така її доля», «Святий вечір», та ін..) і включаючи останній незакінчений твір «Екбаль-ганем». Розрахована на літературознавців, викладачів вузів, учителів.

Кулінська Л. У світі ідей та образів / Л. Кулінська. - К. : Дніпро, 1971. - 222 с.

Книга присвячена дослідженню поетики драматургії Лесі Українки. З цієї точки зору аналізується композиція, конфлікти і характери дійових осіб прозових і віршованих драм поетеси, а також словесно-образні засоби відтворення дійсності. Розрахована книга на широку аудиторію студентів, учителів, а також літераторів і науковців.

Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. - К. : Наукова думка, 1984. - 292 с.

У збірнику вперше публікуються перекладені Лесею Українкою на українську мову статті російських і західноєвропейських авторів, нові матеріали про звʼязки письменниці з революційним підпіллям напередодні і під час першої російської революції 1905-1907 рр., листи М. Павлика до Лесі Українки. Вміщено дослідження літературознавців України про нові надходження в архівні фонди поетеси. Для філологів, викладачів та студентів вчителів середніх шкіл.

Леся Українка: сюжети з життя в ілюстраціях і документах: фотокнига. - К. : Спалах, 2001. - 167 с.

Це нова цікава розповідь про всесвітньо відому українську поетесу, її життя, коло її близьких та друзів, середовище, що живило і надихало її талант. Розповіді Лесиної сестри Ольги Косач-Кривинюк з її ґрунтовного нью-йоркського видання «Леся Українка. Хронологія житя і творчости», листування молодшої сестри Ізидори Косач-Борисової з науковцями київського Музею Лесі Українки дозволяють читачеві максимально наблизитись до Постаті геніальної поетки, поринути в часі у світ її дум і мрій...

 Книга побудована на оригінальних документах та фотознімках з фондів Музею, становить інтерес для науковців, викладачів української літератури, студентів, учнів, широкого кола читачів.

Ломонос Є. Вивчення творчості Лесі Українки. Посібник для вчителів / Є. Ломонос. - К. : Рад. Школа, 1987. - 208 с.

В посібнику розроблена система уроків з вивчення життя та творчості видатної української письменниці Лесі Українки. Автор пропонує декілька варіантів уроків з вивчення важких тем, надає методичні рекомендації з проведення позакласної роботи з вивчення творчості поетеси. Книга розрахована на учителів та студентів-філологів.

Микитась В. Проти фальсифікацій спадщини Лесі Українки / В. Микитась. К. : Наукова думка, 1974. - 159 с.

У книзі простежується ідеологічна боротьба навколо спадщини видатної української поетеси і громадської діячки Лесі Українки від появи її перших збірок і до наших днів. Більша частина праці присвячена викриттю і засудженню фальсифікацій творчого доробку письменниці в сучасному буржуазно-націоналістичному «літературознавстві». Чимало цікавого знайде читач і в матеріалах, які стосуються відзначення столітнього ювілею Лесі Українки. Розрахована на літературознавців, істориків, викладачів та студентів вузів.

Мороз М. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. Мороз. - К. : Наукова думка, 1992. - 630 с.

У книзі представлено хронологічний звід біографічних та бібліографічних відомостей про життя й діяльність Лесі Українки, а також про її родинне та літературне оточення у 1871-1913 рр. У науковий обіг вводиться маловідомий чи невідомий раніше матеріал, в тому числі нові документальні джерела. Відображено також події, повʼязані з вшануванням письменниці. Для літературознавців, викладачів вузів, учителів, студентів, усіх шанувальників творчості Лесі Українки.

Огнєва О. Східні стежки Лесі Українки / О. Огнєва . - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. - 240 с.

Книга містить твори Лесі Українки на східні сюжети, її переспіви Рігведи та давньоєгипетських ліричних пісень, перекладів віршів поетеси китайською, таджицькою, татарською, грузинською мовами, а також статті, що присвячені їм, у супроводі ілюстрацій. Видання розраховане на літературознавців, культурологів, істориків, а також тих, хто цікавиться проблемами Сходу в творчій спадщині Лесі Українки.

Погребенник В. Народною творчістю натхненна: до 120-річчя від дня народження Лесі Українки / В. Погребенник. - К. : Знання, 1990. - 48 с.

У широкому контексті української і світової літератури та фольклору осмислюється новаторство поетеси - лірика й епіка - в художній реалізації скарбів народної творчості, яка назавжди полонила Лесю Українку. Розрахована на викладачів вузів, учителів-словесників, студентів, широке коло читачів.

Спогади про Лесю Українку. Вид. 2-е, доп. - К. : Дніпро, 1971. - 483 с.

У книзі спогадів про геніальну дочку українського народу Лесю Українку вміщено цікаві мемуарні матеріали про її життя і творчість, написані рідними і близькими поетеси, а також уривки з листування мемуарного характеру з видатними її сучасниками - Іваном Франком, Михайлом Павликом та ін...

Друге видання доповнено друкованими вперше, а також маловідомими мемуарними джерелами І. Косач-Борисової, Б. Комарова, О. Косач- Кривинюк та ін.

Шаховський С. Леся Українка. Критико-біогр. нарис / С. Шаховський. - К. : Дніпро, 1971. - 134 с.

У критико-біографічному нарисі, що видається до 100-річчя від дня народження Лесі Українки, простежується життєвий і творчий шлях, поетеси, аналізуються її твори, досліджуються звʼязки з передовими людьми того часу. Нарис зацікавить всіх, кому дороге імʼя поетеси з прометеївським серцем.

Шиманська І. Леся Українка про освіту та виховання / І. Шиманська. - К. : Рад. школа, 1973. - 112 с.

У книзі розкривається гостро критичне ставлення письменниці до бюрократично-поліцейської системи народної освіти в царській Росії, висвітлюються її погляди на виховання дітей в родині, на «жіноче питання», ідейно-політичне, атеїстичне виховання народних мас. Книга розрахована на фахівців педагогічної науки, вчителів, вихователів дошкільних установ, батьків.

Яросевич Л. Леся Українка і музика / Л. Яросевич. - К. : Муз. Україна, 1978. - 125 с.

Ця книжка знайомить читачів з музичними сторінками життя і творчості Лесі Українки. Використовуючи біографічні матеріали, листування поетеси, спогади сучасників, автор розповідає про любов Лесі Українки до народної пісні, професіональної музики, її постійний інтерес до мистецького життя, музичного театру тощо. Видання розраховане на учнів і вчителів музики та літератури загальноосвітніх шкіл, студентів і викладачів педагогічних училищ та інститутів, широкі кола читачів.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка