Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Мандруйте з намиВеликочий В. Івано-Франківщина туристична: навчально-методичне видання / В.Великочий ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. - 120 с.

У навчально-довідковому виданні коротко розкрито історію, сучасний стан та перспективи розвитку природно-рекреаційного, історико-географічного, етнографічного, туристичного потенціалу Прикарпаття, під яким розуміємо територію сучасної Івано-Франківської області. Текст видання здійснено двома мовами: українською та польською, оскільки початково воно було розраховане на польськомовного читача.

Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. - Вип. 4 : збірник статей : матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону»,  присвяченої 10-річчю створення Інституту  туризму (Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; голова редколегії - проф. Володимир Клапчук. - Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. - 316 с.

До збірника входять статті четвертої Міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону».  Учасниками було понад сто представників вищих навчальних закладів України, де ведеться підготовка фахівців високої кваліфікації у галузі туризму, готельно-ресторанної, курортної справи, менеджменту туризму.

Клапчук В.М. Туризм і курортне господарство Галичини: монографія / В. Клапчук / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 224 с.

У монографії наведена характеристика туристичного та санаторно-курортного господарства Галичини ХІХ - першої третини ХХ ст.; введено в науковий обіг матеріали щодо рекреаційних ресурсів і особливостей функціонування найвідоміших курортів Галичини; встановлено особливості та закономірності розвитку активних видів туризму та туристичної інфраструктури до Другої світової війни; відтворено діяльність громадських організацій туристичного спрямування.

Монографія розрахована на істориків, географів, туризмознавців, працівників туристичної сфери та державних органів управління туристичною галуззю України.

Кононенко К.

         Українські Карпати: Медова Долина [Текст] / К. Кононенко, Світлана Флис. - К. : [б. в.], 2011. - 74 с.

В книзі подано детальний опис  урочища Женець-Медова Долина та садиби «Дикий мед» трьома мовами: українською, російською та англійською.

Косило М. Ю. Мандруйте з нами : Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді / М. Ю. Косило, М. Б. Човган. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 28 с.

В даному збірнику коротко висвітлена робота Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, його відділів, дитячих турбаз, філій.

Описано основні напрямки роботи - навчально-виховну, спортивно-масову, науково-методичну, екскурсійно-туристичну, інформаційно-видавничу діяльність. Розраховано на студентів, керівників гуртків, вчителів.

Маланюк Т. Туристичне краєзнавство : навч.-метод. посіб. / Т. Маланюк; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : 2014. - 119 с.

У навчально-методичному посібнику викладено навчальну програму, лекційний матеріал з дисципліни «Туристичне краєзнавства», наводиться тематика семінарських занять, індивідуальні завдання та самостійна робота студентів, тести, список рекомендованої літератури, словник термінів. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Туризм», викладачів вузів, краєзнавців, дослідників рідного краю.

Палков Т. Українські Карпати : автомобільні маршрути : путівник / Т. Палков. - Л. : Ладекс, 2009. - 65 с.

У путівнику детально описані три автомобільні маршрути Івано-Франківщиною та Львівщиною. Цікавим буде для тих, хто подорожує автомобілем.

Мицкан В. М. Спортивний туризм. Спеціальне особисте і групове спорядження : [навч.-метод. посіб.] / В. М. Мицкан. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 119 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто низку питань, присвячених виготовленню спеціального спорядження й роботи з ним. Зібрані найбільш цікаві й потрібні для роботи туристсько-спортивного гуртка матеріали допоможуть в організації і проведенні туристсько-спортивних заходів: змагань, походів, тренувальних і практичних занять.

Долинщина Запрошує / [текст: Н. Диндин, О. Немец]. - [Б. м. : б. в.], [2014]. - 23 с.

В книзі описано історію, сьогодення, туристичні скарби, туристичні маршрути, фестивалі, промисловість, заклади з розміщення, заклади з харчування Долинського краю.

Івано-Франківщина - край туризму [Образотворчий матеріал] / ПНУ ім. В. Стефаника ; [упоряд. Т. Маланюк та ін.]. - Л. : Манускрипт-Львів, 2009. - 207 с.

Ілюстроване видання «Івано-Франківщина - край туризму» створює цілісне уявлення про природний потенціал Івано-Франківщин, розкриває етноісторичні та архітектурні цінності краю та його рекреаційно-туристичні можливості.

Барви Коломийщини [Образотворчий матеріал] / [відп. за вип. Л. Федор]. - Вид. 2-е, допов. - Т. : Наш Світ, 2012. - 159 с. : фото.

В книзі допитливий читач знайде цікаву інформацію про минуле і сучасне краю. У численних світлинах розкривається колорит і краса регіону, його туристична привабливість і люди, які творять сьогодення. Для широкого кола читачів.

Івано-Франківщина очима регіональних журналістів. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 43 с. : іл.

В книзі описані враження журналістів з різних регіонів від перебування на Івано-Франківщині.

Снятинщина : Стефаниківський край Черемошу і Пруту... : іст.-етногр. нарис / [авт. ідеї В. Гладій ; керівник авт. кол., голов. ред. А. Королько ; ред. рада: Р. Білик, В. Гладій, П. Гнідан та ін. ; літ. ред. Г. Пославська] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.]. - Снятин (Івано-Франків. обл.) ; Івано-Франківськ ; Львів : Манускрипт-Львів, 2014. -  731 с. : фото.

Значна частина матеріалів в даній книзі присвячена вивченню розвитку освіти, друкованому слову, культурно-мистецькій та етнографічній палітрі, спортивному життю, туристиці регіону. Видання адресоване українській молоді, студентству, науковцям, учителям, жителям краю, усім, кому українська минувшина додає наснаги до суспільної праці у вивченні історичних витоків малої батьківщини.

Оновлено 18-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка