Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Життя і чин - для УкраїниСпадщина митрополита Андрея Шептицького в національному й духовному відродженні України. - Івано-Франківськ : Плай, 2000. - 159 с.

Книга присвячена одній із найвизначніших постатей української історії ХХ століття - митрополитові Андрею Шептицькому (1865-1944). Висвітлюється його життєвий шлях, багатограння діяльність та внесок у національне й духовне життя України.

Шептицька С. з Фредрів. Молодість і покликання о. Романа Шептицького / С. Шептицька з Фредрів. - Л. : Свічадо, 2009. - 192 с.

Спогади Софії Шептицької про свого великого сина - одне з найважливіших документальних джерел до біографії Митрополита Андрея Шептицького. Вони приковують увагу читача від перших речень аж до кінцевого опису першої Служби Божої, яку відправив вересневого ранку 1892 р. о. Андрей Шептицький. 

Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944) / за ред. В. Сергійчука. - Київ : Укр. видав. спілка, 2005. - 480 с.

Уперше публікуються документи радянських спецслужб, в яких зафіксовано сторінки життя і діяльності Митрополита Андрея Шептицького, глави Української греко-католицької церкви.

Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері / Упор. Г. Меріам-Лужницький. - Львів: Світ, 1994. - 80 с.

Повість Григора Меріам-Лужницького - одна з найбільших «сенсацій» української літератури. По її виході у світ 1982 р. в Філадельфії (США) навіть теологічно освічені особи співали хвалу письменникові за первопублікацію невідомих листів Великого Митрополита. Для широкого кола читачів.

Митрополит Андрей Шептицький : док. і матеріали 1941-1944 / упор. Ж. Ковба ; наук. ред. А. Кравчук. - Київ : Дух і літера, 2003. - 313 с.

Вперше публікуються записи послань, листів Андрея Шептицького, актів Митрополичого Ординаріяту з часів німецької окупації Східної Галичини (1941-1944), які вів секретар Митрополита о. Володимир Грицай.

Подані історико-архівна довідка про документи, які зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади України у фонді ОУН, коментарі до записів, біографічна довідка про о. В. Грицая.

Митрополит Андрей Шептицький / упор. Я. Заборовський. - Львів : Фірма Олір, 1995. - 176 с.

Автор нарису та упорядник цієї книжки виражає щиру подяку всім особам, причетним до даного видання і в першу чергу управлінню «Житлобуд» м. Івано-Франківськ, де директором є Олійник Ігор Мирославович при фінансовій допомозі якого ця книга побачила світ.

Грабовецький В. Андрей Шептицький і Прикарпаття : до 110-ліття його вступу на єпископський престіл Станіславівської Єпархії. Т. 2 / В. Грабовецький. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2009. - 227 с.

У книзі з нагоди 110-річчя вступу блаженної пам'яті Андрея Шептицького на Єпископській престол Станіславської Єпархії крім короткого життєпису і молитви князя церкви, о. Ігор Пелехатий подає нарис про наукові погляди В. Грабовецького на історичну роль української національної церкви.

 

Цегельський Л. Митрополит Андрей Шептицький : короткий нарис і огляд його церков.-нар. діяльності / Л. Цегельський. - Львів : Місіонер, 1995. - 78 с.

Ця брошура є уривками із статей, що появилися у філадельфійській «Америці» в грудні 1935 року і в січні та лютому 1936 року. Метою їх було - з нагоди сімдесятиріччя Митрополита Шептицького - познайомити наш американський загал з Його життям та діяльністю.

Ідзьо В. Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії «Украинская Жизнь» у 1914-1917 роках / В.С. Ідзьо. - Львів : Сполом, 2007. - 50 с.

Відтворені маловідомі, радше призабуті, факти з життя Глави Української Греко-католицької Церкви митрополита Андрія Шептицького під час його заслання в Росії (Курську та Суздалі) на початку минулого століття. Поданий науковий і фактологічний матеріал слугуватиме науковцям унікальною джерельною базою у вивченні феномена митрополита андрія Шептицького, який у складних умовах заслання працював на задоволення релігійних та національних потреб українців у Росії.

Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) / К. Королевський ; із фр. Переклав Я. Кравець ; пер. Опрацював Ю. Дубленич. - Львів : свічадо, 2014. - 490 с.

Допитливий і вдумливий читач знайде чимало і повчального в захопливій розповіді про Кир Андрея Шептицького - Глави УГКЦ, суспільного діяча, інтелектуала, мецената - на широкому родинному, релігійно-церковному та історичному тлі.

Оновлено 19-05-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка